wiki
This page contains an outdated translation of the original content. Please check the English version for the most accurate information (and consider updating the translation if you are able to help out)!

Disambiguatie

Disambiguatie in de osu! wiki is het verhelpen van vergissingen wanneer de titel van een artikel dubbelzinnig is, vaak omdat de titel verwijst naar meer dan één onderwerp dat door de osu! wiki werd behandeld, hetzij als hoofdonderwerp van een artikel, of als subonderwerp dat door een artikel behandeld werd als aanvulling op de hoofdzaak van het artikel.

Lijst van disambiguatieartikels