wiki
This page contains an outdated translation of the original content. Please check the English version for the most accurate information (and consider updating the translation if you are able to help out)!

Beatmap rankingprocedure

Beatmaps kunnen gepromoot worden aan de community door de beatmap rankingprocedure te volgen en zo de Ranked-categorie te bereiken.

Feedback

De maker van een beatmap kan zijn of haar inzendingen markeren als Work in Progress (In Uitvoering) of Pending (In Afwachting). Het is de bedoeling dat beatmaps in beide categorieën feedback krijgen van de osu! community.

Modden is constructieve kritiek krijgen op een beatmap zodat de kwaliteit hiervan kan verbeterd worden. Gebruikers plaatsen gewoonlijk feedback op de discussiepagina van een beatmap of bespreken dit rechtstreeks met de maker van de beatmap.

Nieuwe beatmappers hebben vaak uitgebreide mods nodig om beatmaps te kunnen maken die voldoen aan de kwaliteitsnormen van de Ranked-categorie, soms moeten ze hierdoor zelfs hun hele beatmap opnieuw maken.

Beatmaps moeten vooraleer ze genomineerd kunnen worden eerst hype-posts krijgen van minstens vijf verschillende gebruikers.

Nominaties

Leden van de Beatmapnominators (BNs) zijn ervaren modders die beatmaps kunnen nomineren om Ranked te worden. Hun taak is om ervoor te zorgen dat een beatmap voldoet aan de Rankingcriteria en aan hun persoonlijke kwaliteitsnormen.

Leden van het Nominatieafwegingsteam (NAT) mogen ook beatmaps nomineren, maar dit is niet hun belangrijkste taak.

Het wordt aanbevolen om eerst mods te ontvangen voordat je nominaties aanvraagt aan de BNs, maar in principe zijn enkel vijf hypes noodzakelijk.

Kwalificatie

Beatmaps die twee nominaties krijgen worden verplaatst naar de Gekwalificeerd-beatmapcategorie voor minstens 7 dagen. Gekwalificeerde beatmaps hebben ranglijsten, maar belonen spelers niet met prestatiepunten (pp).

Deze beatmapcategorie bestaat om beatmaps een grotere belangstelling te geven aan de osu! community zodat eventuele problemen hopelijk ontdekt worden. Problemen kunnen gemeld worden aan de leden van de BNs en NAT van de beatmappagina. In tegenstelling tot Pending (In Afwachting)-beatmaps kunnen Gekwalificeerde beatmaps niet meer aangepast worden door de maker. Feedback kan dus enkel toegepast worden na een nominatiereset.

Verplaatsing naar Ranked

Gekwalificeerde beatmaps worden in een wachtrij geplaatst om ze Ranked te laten worden. 8 beatmaps van elke spelmodus kunnen verdergaan van Gekwalificeerd naar Ranked, zolang ze minstens 7 dagen in de wachtrij hebben gestaan. Hierdoor blijven sommige beatmaps iets langer dan 7 dagen Gekwalificeerd.

Als een beatmap gediskwalificeerd wordt, wordt de positie van die beatmap in de wachtrij opgeslagen. Bij herkwalificatie wordt de beatmap weer in die positie in de wachtrij geplaatst. Als een beatmap bijvoorbeeld gekwalificeerd is voor 2 dagen, dan gediskwalificeerd en opnieuw geherkwalificeerd zal ze nog voor ongeveer 5 dagen in de wachtrij staan. Als de opgeslagen wachtrijpositie minder dan 24 uur verwijderd is van Ranked zal ze gereset worden naar 24 uur wanneer ze terug Gekwalificeerd wordt.

Nominatieresets

Nominatieresets zorgen ervoor dat modders, BNs en NAT-leden de meest recente versie van een beatmap controleren voordat ze in de Ranked-wachtrij geplaatst wordt.

Nominaties kunnen gereset worden als de maker van een beatmap de set updatet of als een lid van de BNs of het NAT een probleem vindt in een genomineerde beatmap. Nominaties kunnen ook gereset worden door het Wereldwijde Moderatieteam als de beatmap ongepaste inhoud bevat. Als een beatmap gekwalificeeerd is wanneer de nominaties hiervan gereset worden zal de set gediskwalificeerd worden waardoor ze uit de ranked-wachtrij verwijderd wordt.

Leden van de BNs en het NAT geven soms een veto voor beatmaps wanneer ze ervan overtuigd zijn dat de set kwaliteitsproblemen heeft die niet gerelateerd zijn aan de Rankingcriteria.

Ranked

Beatmaps die de kwalificatiefase hebben doorlopen hebben, hebben de rankingprocedure doorlopen. De beatmaps hebben ranglijsten en belonen spelers met prestatiepunten (pp).

Ranked-beatmaps worden alleen onder uitzonderlijke omstandigheden unranked als er kort na het bereiken van de Ranked-status nog problemen gevonden worden.