wiki

Mod (disambiguasi)

Mod mempunyai beberapa arti:

  • Seorang moderator, seperti anggota NAT atau GMT.
  • Umpan balik yang diberikan dari seseorang yang sedang memeriksa sebuah beatmap.