wiki
This page contains an outdated translation of the original content. Please check the English version for the most accurate information (and consider updating the translation if you are able to help out)!

Разработчици

Разработчиците на osu! поддържат играта и уебсайт работещи като поправят бъгове и добавят функции. Повечето от тях са служители в ppy Pty Ltd, компанията която притежава osu!. Те формират по-голямата част от osu! екип.

osu! разработчиците могат да бъдат разпознати по розовия цвят на потребителското име и титлата "osu!dev" или "osu!team".

Членове на екипа

В групата на разработчиците са изброени всички членове.

Разработката на osu! е водена от peppy, създател на osu!.

Разработчици на клиент за игра

Разработчици на уебсайт

Дизайнери

Управители на общност

Бот профил

Сътрудници

В момента, основните osu! проекти се хостват в GitHub и всеки желаещ може да допринесе. Това са потребителите допринесли значително към проектите и са изиграли важна роля в разработването.

osu!

За подробни детайли относно сътрудниците в проекта на osu!, виж: Сътрудници към osu хранилище

osu!framework

За подробни детайли относно сътрудниците в проекта на osu!framework, виж: Сътрудници към osu-framework хранилище

osu!web

За подробни детайли относно сътрудниците в проекта на osu!web, виж: Сътрудници към osu-web хранилище

Оттеглили се сътрудници

Долу изброените хора са изоставили продължаващото развитие и са продължили напред.

Потребител Роля
MillhioreF Разработчик на клиент за игра
RBRat3 Дизайнер
Tom94 Разработчик на клиент за игра