forum

[osu!CTB] TRƯNG BÀY BEATMAP CTB TẠI ĐÂY

posted
Total Posts
1
Topic Starter
LamThoCoNuong
Thời gian:

04/05/2022 - 04/05/2023

Artist - Title (Nghệ sĩ - Tên bài hát)
Length (Độ dài)
Name difficult (Tên độ khó): cho phép kể số sao của độ khó đó
Link beatmap (Đưa link vào)
Player (người chơi tạo ra)
Please sign in to reply.

New reply