knowledge base

Snapping

Snapping mengacu pada posisi hit object yang ada pada timeline hit object di dalam beatmap editor. Mengganti beat snap divisor akan membuat hit object "snap" ke tick yang lain ketika dipindah ke dalam timeline.