forum

อยากรู้ว่าเวลาทำ Map แล้วทำ โน็ตสไล มันทำให้โน็ตย้อนกลับมายังไงครับ

posted
Total Posts
2
Topic Starter
AbanlerEz
- Perona -
วางโน๊ตสไลด์แล้วลองเลื่อนลูกกลิ้งเม้าส์ดูค่ะ จะสังเกตเห็นลูกกลิ้งในตัวโน๊ตเลื่อนเด้งไปมา


Please sign in to reply.

New reply