Beatmap Listing » Hatsune Miku - SING & SMILE

Artist:Hatsune Miku Circle Size:
Approach Rate:
Title:SING & SMILE HP Drain:
Star Difficulty:
(4.33)
Creator:Lalarun Accuracy:
Length:1:45 (1:43 drain)
Source:VOCALOID Genre:Novelty (Japanese) BPM:190
Tags:re:ng yuca y_u_c_a onosakihito User Rating:
98 3,073
Success Rate:
Points of Failure:
(graph is accumulative, based on % at fail/retry)
22.5% (63463 of 282024 plays)
Submitted:
Ranked:
Mar 22, 2011
May 13, 2011
Rating Spread:
Favourited 166 times in total
Users that love this map: pkadsl, CuteAsuka, montana, Ciruno, cape, M i l o t i c, cLyt1e, penelope5514, Nyu-Horo, slmaaw, GGG10805, NyanyaN, kkkkfjbosu, Grimmjow-06, Akihc1020, Kozakura, sawa313, enssopado, Heartsease, xmichax and many more!
Options:Modding / Discussion

*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡

Hard by y u c a
Reimu-Desu is in the lead! ()
Score6,098,640 (99.82%)
Max Combo572
300 / 100 / 50377 / 1 / 0
Misses0
Geki (Elite Beat!)60
Katu (Beat!)1
ModsHD,DT

Top 50 Scoreboard

RankScoreAccuracyPlayerMax Combo300 / 100 / 50GekiKatuMissesMods
6,098,640 99.82% Reimu-Desu 572 377  /  1  /  0 60 1 0 HD,DT Report
6,056,441 99.29% sayonara-bye 572 374  /  4  /  0 57 4 0 HD,DT Report
5,973,430 98.24% lucasiturrarte 572 368  /  10  /  0 56 5 0 HD,DT Report
5,952,871 97.00% kuu01 572 361  /  17  /  0 50 11 0 HD,DT Report
5,825,072 95.77% unberlin 571 354  /  24  /  0 51 10 0 HD,DT Report
5,786,534 100.00% fumis 572 378  /  0  /  0 61 0 0 HD,HR,PF Report
5,786,534 100.00% AngeLDarkness 572 378  /  0  /  0 61 0 0 HD,HR Report
5,785,434 100.00% Darksonic 572 378  /  0  /  0 61 0 0 HD,HR Report
5,783,234 100.00% JAKACHAN 572 378  /  0  /  0 61 0 0 HD,HR,SD Report
5,776,008 99.82% 5231_Kinoko 572 377  /  1  /  0 60 1 0 HD,HR Report
5,771,514 99.82% Rucker 572 377  /  1  /  0 60 1 0 HD,HR Report
5,771,442 99.82% Recia 572 377  /  1  /  0 60 1 0 HD,HR Report
5,764,891 99.82% Roricchi 572 377  /  1  /  0 60 1 0 HD,HR Report
5,762,896 99.47% sawagani 572 375  /  3  /  0 58 3 0 HD,HR Report
5,762,102 99.82% gasanww 572 377  /  1  /  0 60 1 0 HD,HR Report
5,759,566 99.29% Arieruco 572 374  /  4  /  0 59 2 0 HD,HR Report
5,759,377 99.65% Swatty 572 376  /  2  /  0 59 2 0 HD,HR Report
5,756,580 99.65% Yuleiyu 572 376  /  2  /  0 59 2 0 HD,HR Report
5,753,455 99.29% porinki 572 374  /  4  /  0 57 4 0 HD,HR Report
5,753,239 99.12% SwENeMbO 572 373  /  5  /  0 56 5 0 HD,HR Report
5,749,966 99.47% Raiku 572 375  /  3  /  0 59 2 0 HD,HR Report
5,747,957 99.65% PeaChick 572 376  /  2  /  0 59 2 0 HD,HR Report
5,744,918 99.47% silverL 572 375  /  3  /  0 60 1 0 HD,HR Report
5,743,646 99.29% Cozmow 572 374  /  4  /  0 57 4 0 HD,HR Report
5,741,097 98.77% waezone 572 371  /  7  /  0 56 5 0 HD,HR Report
5,739,682 99.65% 2333 572 376  /  2  /  0 60 1 0 HD,HR Report
5,739,200 99.47% ReusoL 571 375  /  3  /  0 58 3 0 HD,HR Report
5,738,349 98.94% DarK-AnGeL 572 372  /  6  /  0 55 6 0 HD,HR Report
5,737,066 99.47% Darrile 572 375  /  3  /  0 59 2 0 HD,HR Report
5,736,161 99.29% CocoaLion 572 374  /  4  /  0 57 4 0 HD,HR Report
5,733,537 99.21% Yazone 553 374  /  3  /  0 57 3 1 HD,DT Report
5,733,309 98.77% Maozis 572 371  /  7  /  0 55 6 0 HD,HR Report
5,733,160 99.12% beeco 572 373  /  5  /  0 56 5 0 HD,HR Report
5,732,815 99.03% Glazbom 572 373  /  3  /  2 57 3 0 HD,HR Report
5,731,680 98.94% Shaburase 572 372  /  6  /  0 56 5 0 HD,HR Report
5,731,612 98.77% aod 572 371  /  7  /  0 56 5 0 HD,HR Report
5,730,626 98.94% Vendemmia 572 372  /  6  /  0 56 5 0 HD,HR Report
5,729,548 98.94% wobeinimacao 572 372  /  6  /  0 55 6 0 HD,HR Report
5,724,989 98.77% HySkoa 572 371  /  7  /  0 55 6 0 HD,HR Report
5,724,295 99.12% Sinch 572 373  /  5  /  0 56 5 0 HD,HR Report
5,724,247 99.12% [ Elsie ] 572 373  /  5  /  0 58 3 0 HD,HR Report
5,722,595 98.77% Remilia o9 572 371  /  7  /  0 54 7 0 HD,HR Report
5,721,988 99.12% Sheba 572 373  /  5  /  0 57 4 0 HD,HR Report
5,721,681 98.94% Beniek 572 372  /  6  /  0 56 5 0 HD,HR Report
5,720,796 99.12% haruurara222 572 373  /  5  /  0 57 4 0 HD,HR Report
5,719,467 98.59% -Tom- 572 370  /  8  /  0 53 8 0 HD,HR Report
5,717,394 98.94% Rei24 572 372  /  6  /  0 56 5 0 HD,HR Report
5,716,869 98.94% Supi 572 372  /  6  /  0 55 6 0 HD,HR Report
5,716,608 99.29% Shockwave000 572 374  /  4  /  0 57 4 0 HD,HR Report
5,714,072 98.94% -Sa1Fa- 572 372  /  6  /  0 55 6 0 HD,HR Report