wiki
This page contains an outdated translation of the original content. Please check the English version for the most accurate information (and consider updating the translation if you are able to help out)!

Beatmapping (Tagalog)

Yun process para gumawa ng mga beatmaps sa osu! ay beatmapping. Pipili ka ng isang kanta, timing (yun BPM at offset), pag lagyan ng mga objects, at (optional) mga skins at storyboarding.

Sa karaniwan, yun mga mappers ay gusto ma ranka ang mapa nila, para ma gawa ito, may beatmap approval process, para may isang scoreboard ng mapa, at hindi na ma update.

Ang mga difficulties nakikita karaniwan sa mga mapas ay:

  • Easy
  • Normal
  • Hard
  • Insane

Pag na click mo ang isang link, makikita mo ang guidelines para ma mga mappers.