wiki

Разработчици

Разработчиците на osu! поддържат играта и уебсайт работещи като поправят бъгове и добавят функции. Повечето от тях са служители в ppy Pty Ltd, компанията която притежава osu!. Те формират по-голямата част от osu! екип.

osu! разработчиците могат да бъдат разпознати по розовия цвят на потребителското име и титлата "osu!dev" или "osu!team".

Членове на екипа

В групата на разработчиците са изброени всички членове.

Разработката на osu! е водена от peppy, създател на osu!.

Разработчици на клиент за игра

Разработчици на уебсайт

Дизайнери

Управители на общност

Бот профил

Сътрудници

В момента, основните osu! проекти се хостват в GitHub и всеки желаещ може да допринесе. Това са потребителите допринесли значително към проектите и са изиграли важна роля в разработването.

osu!

За подробни детайли относно сътрудниците в проекта на osu!, виж: Сътрудници към osu хранилище

osu!framework

За подробни детайли относно сътрудниците в проекта на osu!framework, виж: Сътрудници към osu-framework хранилище

osu!web

За подробни детайли относно сътрудниците в проекта на osu!web, виж: Сътрудници към osu-web хранилище

Оттеглили се сътрудници

Долу изброените хора са изоставили продължаващото развитие и са продължили напред.

Потребител Роля
MillhioreF Разработчик на клиент за игра
RBRat3 Дизайнер
Tom94 Разработчик на клиент за игра