Rib - DONUT HOLE [Osu|OsuMania|Taiko]

posted
Total Posts
88
show more
Venix
Nie żeby coś, ale diff lita i tak się kończy w innym momencie. To nie jest problem i jest w pełni rankable
Topic Starter
_FlameL

Venix wrote:

Nie żeby coś, ale diff lita i tak się kończy w innym momencie. To nie jest problem i jest w pełni rankable
Aha, więc jeśli jest tak jak mówisz to zmienie ten ostatni slider, jeśli nie to pewnie BN o tym wspomni.
Venix

FlameLancer wrote:

Venix wrote:

Nie żeby coś, ale diff lita i tak się kończy w innym momencie. To nie jest problem i jest w pełni rankable
Aha, więc jeśli jest tak jak mówisz to zmienie ten ostatni slider, jeśli nie to pewnie BN o tym wspomni.
To już zależy od BNa. Chodziło mi o to, że diffy nie muszą się kończyć w tym samym momencie.
lit120
osu file format v14

[General]
AudioFilename: audio.mp3
AudioLeadIn: 0
PreviewTime: 65438
Countdown: 0
SampleSet: Soft
StackLeniency: 0.4
Mode: 0
LetterboxInBreaks: 0
WidescreenStoryboard: 1

[Editor]
Bookmarks: 4009,4485,19724,27343,34962,42581,50200,57819,65438,67343,74962,86033
DistanceSpacing: 1.4
BeatDivisor: 2
GridSize: 32
TimelineZoom: 2.35

[Metadata]
Title:Donut Hole
TitleUnicode:ドーナツホール
Artist:Rib
ArtistUnicode:りぶ
Creator:FlameLancer
Version:lit120's Hard
Source:
Tags:gumi vocaloid short ver cut Akareh lit120 Kenshi Yonezu 米津玄師 Hachi ハチ
BeatmapID:1356100
BeatmapSetID:623316

[Difficulty]
HPDrainRate:6
CircleSize:4
OverallDifficulty:6.5
ApproachRate:8
SliderMultiplier:1.095
SliderTickRate:1

[Events]
//Background and Video events
0,0,"Donut Hole.jpg",0,0
//Break Periods
//Storyboard Layer 0 (Background)
//Storyboard Layer 1 (Fail)
//Storyboard Layer 2 (Pass)
//Storyboard Layer 3 (Foreground)
//Storyboard Sound Samples

[TimingPoints]
4486,238.095238095238,4,2,1,55,1,0
4486,-100,4,2,1,55,0,0
19724,-100,4,2,1,55,0,0
50200,-100,4,2,1,60,0,0
65438,-100,4,2,1,70,0,0
67105,-100,4,2,1,30,0,0
67343,-100,4,2,1,70,0,1
86033,-100,4,2,1,70,0,0


[Colours]
Combo1 : 72,200,249
Combo2 : 240,231,51
Combo3 : 55,232,156
Combo4 : 111,230,77
SliderBorder : 240,231,51
SliderTrackOverride : 18,35,45

[HitObjects]
115,189,4009,5,0,1:0:0:0:
115,189,4128,1,2,0:0:0:0:
115,189,4486,6,0,P|103:263|138:333,2,109.5,6|0|2,0:0|1:0|0:0,0:0:0:0:
165,131,5081,1,0,0:0:0:0:
240,145,5200,2,0,P|300:148|331:139,1,54.75,0|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
338,211,5438,6,0,P|354:136|403:93,2,109.5,2|0|0,0:0|1:0|0:0,0:0:0:0:
366,282,6033,1,2,0:0:0:0:
413,222,6152,1,0,1:0:0:0:
413,222,6390,6,0,P|439:270|429:323,2,109.5,2|0|2,0:0|1:0|0:0,0:0:0:0:
366,282,6985,1,0,0:0:0:0:
290,270,7105,2,0,P|241:265|206:273,1,54.75,0|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
178,316,7343,6,0,P|191:243|162:181,1,109.5,2|0,0:0|1:0,0:0:0:0:
124,157,7700,1,2,0:0:0:0:
124,157,7819,2,0,P|110:180|103:207,1,54.75,0|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
181,210,8057,1,0,1:0:0:0:
181,210,8295,6,0,P|255:215|321:199,2,109.5,6|0|2,0:0|1:0|0:0,0:0:0:0:
124,157,8890,1,0,0:0:0:0:
141,81,9009,2,0,P|174:69|202:69,1,54.75,0|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
269,63,9247,6,0,P|323:61|378:66,2,109.5,2|0|0,0:0|1:0|0:0,0:0:0:0:
193,68,9843,1,2,0:0:0:0:
236,132,9962,1,0,1:0:0:0:
236,132,10200,6,0,P|290:136|345:135,2,109.5,2|0|2,0:0|1:0|0:0,0:0:0:0:
193,68,10795,1,0,0:0:0:0:
159,137,10914,2,0,L|161:203,1,54.75,0|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
207,252,11152,6,0,P|131:239|80:262,2,109.5,2|0|0,0:0|1:0|0:0,0:0:0:0:
256,310,11747,1,2,0:0:0:0:
305,252,11866,1,0,1:0:0:0:
305,252,12105,6,0,P|381:239|432:262,2,109.5,6|0|2,0:0|1:0|0:0,0:0:0:0:
256,192,12700,1,0,0:0:0:0:
283,119,12819,2,0,P|320:106|355:107,1,54.75,0|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
404,136,13057,6,0,P|451:111|473:55,2,109.5,2|0|0,0:0|1:0|0:0,0:0:0:0:
335,105,13652,1,2,0:0:0:0:
397,61,13771,1,0,1:0:0:0:
397,61,14009,6,0,P|352:31|299:37,2,109.5,2|0|2,0:0|1:0|0:0,0:0:0:0:
404,137,14605,1,0,0:0:0:0:
335,105,14724,2,0,P|328:132|330:159,1,54.75,0|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
385,210,14962,6,0,P|336:232|285:218,1,109.5,2|0,0:0|1:0,0:0:0:0:
224,173,15319,1,2,0:0:0:0:
224,173,15438,2,0,P|176:174|154:182,1,54.75,0|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
110,224,15676,1,0,1:0:0:0:
110,224,15914,6,0,P|107:330|112:360,2,109.5,6|0|2,0:0|1:0|0:0,0:0:0:0:
98,148,16509,1,0,0:0:0:0:
169,175,16628,2,0,P|197:177|224:173,1,54.75,0|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
290,135,16866,6,0,P|343:123|396:133,1,109.5,2|0,0:0|1:0,0:0:0:0:
452,185,17224,1,2,0:0:0:0:
435,260,17343,2,0,P|401:266|366:265,1,54.75,0|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
304,262,17581,1,0,1:0:0:0:
304,262,17819,6,0,P|230:255|187:278,2,109.5,2|0|2,0:0|1:0|0:0,0:0:0:0:
338,330,18414,1,0,0:0:0:0:
380,266,18533,2,0,L|383:194,1,54.75,0|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
325,160,18771,6,0,P|378:170|429:153,2,109.5,2|0|0,0:0|1:0|0:0,0:0:0:0:
256,126,19366,1,2,0:0:0:0:
187,160,19485,1,0,1:0:0:0:
187,160,19724,6,0,P|133:170|82:153,1,109.5,6|0,0:0|1:0,0:0:0:0:
18,292,20200,2,0,P|71:281|122:298,1,109.5,2|0,0:0|1:0,0:0:0:0:
171,357,20557,1,0,1:0:0:0:
219,298,20676,6,0,P|270:281|323:291,1,109.5,2|0,0:0|1:0,0:0:0:0:
387,333,21033,2,0,P|370:281|380:228,1,109.5,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
422,165,21390,2,0,P|391:153|369:153,1,54.75,0|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
310,199,21628,6,0,P|256:210|200:195,1,109.5
90,94,22105,2,0,P|100:147|85:204,1,109.5
50,266,22462,1,0,0:0:0:0:
50,266,22581,6,0,P|103:255|160:270,1,109.5
212,319,22938,2,0,P|264:332|317:321,1,109.5
380,277,23295,1,0,0:0:0:0:
380,277,23533,6,0,L|380:155,1,109.5
254,79,24009,2,0,L|254:201,1,109.5
295,252,24366,1,0,0:0:0:0:
295,252,24485,6,0,P|230:228|184:238,1,109.5
135,287,24843,2,0,L|135:165,1,109.5
176,112,25200,2,0,P|150:102|123:100,1,54.75
62,149,25438,6,0,L|62:271,1,109.5
73,336,25795,1,0,0:0:0:0:
135,287,25914,1,0,0:0:0:0:
135,287,26033,2,0,P|192:275|261:292,1,109.5
279,350,26390,6,0,P|297:294|346:243,1,109.5
405,256,26747,2,0,P|366:212|346:144,1,109.5
387,99,27105,1,0,0:0:0:0:
387,99,27343,6,0,P|330:110|261:93,1,109.5
137,45,27819,2,0,P|148:101|132:171,1,109.5
109,221,28176,1,0,0:0:0:0:
109,221,28295,6,0,P|100:274|112:327,1,109.5
180,363,28652,1,0,0:0:0:0:
180,363,28771,2,0,P|210:363|233:354,1,54.75
270,287,29009,1,0,0:0:0:0:
270,287,29247,5,0,0:0:0:0:
270,287,29366,2,0,L|252:203,2,54.75
308,352,29724,2,0,P|373:303|429:305,1,109.5
464,338,30081,1,0,0:0:0:0:
464,338,30200,6,0,P|472:311|472:284,1,54.75
422,228,30438,2,0,P|421:200|429:174,1,54.75
489,126,30676,1,0,0:0:0:0:
440,66,30795,1,0,0:0:0:0:
380,114,30914,1,0,0:0:0:0:
380,114,31152,6,0,P|326:123|272:114,1,109.5
180,236,31628,2,0,P|233:227|287:236,1,109.5
351,193,31985,1,0,0:0:0:0:
351,193,32105,6,0,P|342:246|350:300,1,109.5
408,351,32462,2,0,L|284:358,1,109.5
222,364,32819,2,0,L|160:360,1,54.75
92,377,33057,6,0,P|121:306|88:238,1,109.5
36,144,33533,2,0,P|83:157|107:153,1,54.75
153,116,33771,1,0,0:0:0:0:
230,114,33890,1,0,0:0:0:0:
297,150,34009,6,0,L|298:272,1,109.5
271,331,34366,1,0,0:0:0:0:
223,271,34485,1,0,0:0:0:0:
223,271,34962,6,0,L|222:149,1,109.5
371,137,35438,2,0,L|372:247,1,109.5
345,319,35795,1,0,0:0:0:0:
297,259,35914,6,0,L|297:150,1,109.5
322,78,36271,2,0,P|265:98|181:80,1,109.5
151,53,36628,2,0,P|141:79|139:106,1,54.75
189,166,36866,5,0,0:0:0:0:
189,166,36985,2,0,L|189:275,1,109.5
243,330,37343,2,0,P|183:319|106:344,1,109.5
74,373,37700,1,0,0:0:0:0:
74,373,37819,6,0,L|74:264,1,109.5
20,209,38176,2,0,P|80:220|157:195,1,109.5
189,166,38533,1,0,0:0:0:0:
189,166,38771,6,0,L|323:167,1,109.5
432,92,39247,2,0,P|423:140|426:154,1,54.75
479,197,39485,1,0,0:0:0:0:
427,252,39605,1,0,0:0:0:0:
372,200,39724,6,0,P|351:249|368:300,1,109.5
439,326,40081,2,0,P|402:366|349:373,1,109.5
294,319,40438,2,0,P|267:315|240:317,1,54.75
178,362,40676,5,0,0:0:0:0:
178,362,40795,2,0,L|182:236,1,109.5
228,192,41152,1,0,0:0:0:0:
228,192,41271,2,0,P|167:211|112:201,1,109.5
54,240,41628,6,0,P|73:179|63:124,1,109.5
12,81,41985,2,0,L|141:71,1,109.5
198,71,42343,1,0,0:0:0:0:
198,71,42581,6,0,P|275:84|328:67,1,109.5
456,59,43057,2,0,P|406:119|394:173,1,109.5
368,219,43414,1,0,0:0:0:0:
337,288,43533,6,0,P|309:214|268:177,1,109.5
218,163,43890,1,0,0:0:0:0:
218,163,44009,2,0,P|171:163|131:175,1,54.75
96,201,44247,1,0,0:0:0:0:
96,201,44485,5,0,0:0:0:0:
96,201,44605,2,0,L|97:255,2,54.75
98,124,44962,2,0,P|48:143|21:189,1,109.5
22,266,45319,1,0,0:0:0:0:
22,266,45438,6,0,L|23:320,1,54.75,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
99,310,45676,2,0,L|98:256,1,54.75
174,246,45914,1,0,0:0:0:0:
221,307,46033,1,0,0:0:0:0:
297,297,46152,1,0,0:0:0:0:
297,297,46390,6,0,L|295:187,1,109.5
220,53,46866,2,0,L|221:162,1,109.5
295,187,47224,1,0,0:0:0:0:
354,136,47343,6,0,P|408:130|462:136,1,109.5
477,212,47700,2,0,P|423:218|369:212,1,109.5
295,187,48057,2,0,P|291:214|296:241,1,54.75
358,289,48295,6,0,P|292:289|227:307,1,109.5
192,348,48652,1,0,0:0:0:0:
192,348,48771,2,0,P|192:281|174:216,1,109.5
133,181,49128,1,0,0:0:0:0:
107,254,49247,6,0,P|66:219|57:166,1,109.5
106,107,49605,1,0,0:0:0:0:
133,181,49724,1,0,0:0:0:0:
133,181,50200,5,0,0:0:0:0:
235,61,50438,2,0,P|295:52|349:64,2,109.5
184,121,51033,1,0,0:0:0:0:
211,195,51152,1,0,0:0:0:0:
211,195,51390,2,0,L|208:328,2,109.5
157,47,52105,5,0,0:0:0:0:
57,166,52343,2,0,L|54:299,2,109.5
106,107,52938,1,0,0:0:0:0:
133,181,53057,6,0,L|130:314,2,109.5
184,121,53652,1,0,0:0:0:0:
262,135,53771,1,0,0:0:0:0:
262,135,54009,5,0,0:0:0:0:
315,283,54247,2,0,P|364:257|417:249,2,109.5
256,332,54843,1,0,0:0:0:0:
196,283,54962,6,0,P|147:257|94:249,2,109.5
256,332,55557,1,0,0:0:0:0:
315,283,55676,1,0,0:0:0:0:
315,283,55914,6,0,P|319:215|303:155,1,109.5
222,49,56390,2,0,P|279:85|339:101,1,109.5
380,143,56747,1,0,0:0:0:0:
387,64,56866,6,0,P|435:89|457:138,1,109.5
421,206,57224,1,0,0:0:0:0:
421,206,57343,2,0,P|417:253|423:280,1,54.75
445,332,57581,1,0,0:0:0:0:
445,332,57819,5,0,0:0:0:0:
295,297,58057,2,0,P|240:290|186:298,2,109.5
342,237,58652,1,0,0:0:0:0:
313,166,58771,1,0,0:0:0:0:
313,166,59009,2,0,P|259:174|204:167,2,109.5
406,44,59724,5,0,0:0:0:0:
466,186,59962,2,0,L|466:320,2,109.5
437,115,60557,1,0,0:0:0:0:
361,104,60676,6,0,P|307:95|252:102,2,109.5
437,115,61271,1,0,0:0:0:0:
390,175,61390,1,0,0:0:0:0:
390,175,61628,5,0,0:0:0:0:
253,102,61866,2,0,P|199:93|144:100,2,109.5
302,161,62462,1,0,0:0:0:0:
275,232,62581,6,0,P|220:238|166:230,2,109.5
302,161,63176,1,0,0:0:0:0:
349,219,63295,1,0,0:0:0:0:
349,219,63533,6,0,L|352:356,1,109.5
465,225,64009,2,0,L|462:88,1,109.5
407,62,64366,1,0,0:0:0:0:
353,117,64485,6,0,P|292:125|241:117,1,109.5
182,68,64843,1,0,0:0:0:0:
182,68,64962,2,0,P|169:92|165:118,1,54.75
207,187,65200,1,0,0:0:0:0:
207,187,65438,6,0,L|211:317,1,109.5
229,370,65795,1,0,0:0:0:0:
303,240,66033,1,0,0:0:0:0:
383,373,66271,1,0,0:0:0:0:
383,373,66390,5,0,0:0:0:0:
303,240,66628,1,0,0:0:0:0:
377,110,66866,2,0,P|304:125|247:116,1,109.5
122,77,67343,6,0,P|155:107|166:129,1,54.75
194,183,67581,2,0,P|151:196|126:195,1,54.75
66,192,67819,2,0,P|75:148|89:127,1,54.75
122,77,68057,6,0,P|164:63|189:64,1,54.75
249,67,68295,2,0,P|282:97|293:118,1,54.75
321,171,68533,2,0,P|311:214|297:235,1,54.75
266,285,68771,1,0,0:0:0:0:
142,197,69009,1,0,0:0:0:0:
128,349,69247,6,0,P|153:318|161:286,1,54.75
90,269,69485,2,0,P|70:234|68:201,1,54.75
142,197,69724,2,0,P|167:166|175:134,1,54.75
103,116,69962,6,0,P|158:111|205:84,1,109.5
347,27,70438,2,0,P|324:76|324:131,2,109.5
465,125,71152,5,0,0:0:0:0:
367,243,71390,1,0,0:0:0:0:
249,145,71628,1,0,0:0:0:0:
249,145,71747,2,0,L|246:223,1,54.75
282,267,71985,6,0,P|225:246|142:260,1,109.5
107,282,72343,2,0,P|128:225|114:142,1,109.5
92,107,72700,2,0,P|56:104|26:112,1,54.75
12,179,72938,6,0,L|12:295,1,109.5
8,365,73295,2,0,P|63:354|121:363,1,109.5
189,376,73652,2,0,P|217:377|242:368,1,54.75
282,302,73890,6,0,L|283:167,1,109.5
244,126,74247,1,0,0:0:0:0:
95,87,74485,1,0,0:0:0:0:
56,236,74724,1,0,0:0:0:0:
205,275,74962,6,0,L|198:204,1,54.75
131,256,75200,2,0,L|89:312,1,54.75
56,236,75438,2,0,L|49:165,1,54.75
126,174,75676,6,0,L|119:103,1,54.75
196,112,75914,2,0,L|189:41,1,54.75
265,49,76152,2,0,P|317:66|372:64,1,109.5
456,192,76628,1,0,0:0:0:0:
372,319,76866,6,0,P|345:315|318:316,1,54.75
244,340,77105,2,0,P|234:314|218:291,1,54.75
161,239,77343,2,0,P|178:217|190:193,1,54.75
207,117,77581,2,0,P|233:121|261:119,1,54.75
335,95,77819,5,0,0:0:0:0:
483,135,78057,1,0,0:0:0:0:
443,283,78295,1,0,0:0:0:0:
295,243,78533,1,0,0:0:0:0:
335,95,78771,5,0,0:0:0:0:
295,243,79009,1,0,0:0:0:0:
443,283,79247,1,0,0:0:0:0:
443,283,79366,2,0,L|446:218,1,54.75
492,166,79605,6,0,P|439:182|385:178,1,109.5
310,164,79962,2,0,P|266:159|245:161,1,54.75
192,116,80200,2,0,P|207:168|203:222,1,109.5
127,233,80557,6,0,P|111:180|115:126,1,109.5
144,54,80914,2,0,P|91:69|37:65,1,109.5
0,132,81271,1,0,0:0:0:0:
2,209,81390,1,0,0:0:0:0:
2,209,81509,6,0,P|28:258|37:311,1,109.5
111,323,81866,2,0,P|139:276|182:242,1,109.5
256,219,82224,1,0,0:0:0:0:
329,242,82343,1,0,0:0:0:0:
329,242,82581,5,0,0:0:0:0:
216,346,82819,1,0,0:0:0:0:
112,235,83057,1,0,0:0:0:0:
112,235,83176,2,0,L|112:168,1,54.75
82,109,83414,6,0,P|145:127|190:112,1,109.5
250,75,83771,2,0,P|277:70|305:72,1,54.75
371,33,84009,2,0,P|353:96|368:141,1,109.5
411,197,84366,6,0,P|348:179|303:194,1,109.5
247,237,84724,2,0,P|194:249|143:231,1,109.5
98,168,85081,1,0,0:0:0:0:
67,240,85200,1,0,0:0:0:0:
67,240,85319,6,0,P|28:202|21:149,1,109.5
75,92,85676,1,0,0:0:0:0:
98,168,85795,1,0,0:0:0:0:
37,313,86033,1,0,0:0:0:0:
Topic Starter
_FlameL
Updated lit's diff (I turned off widescreen support on your diff)
Rizen
Easy
 1. 00:54:962 (2,3) - seems to fit rhythm better if it's slider then circle here
 2. 01:14:962 (1) - finish at slider head


Normal
 1. 00:06:390 (1) - remove finish at slider head? no cymbal sound in music
 2. 00:12:105 (1) - add finish at slider head, cymbal present in music. same at 00:15:914 (1) -
 3. 01:10:200 (3,4,5) - sugestion. current pattern puts emphasis on 01:10:676 (5) - but should really be on 01:10:438 (4) -
 4. 01:23:295 (3) - somewhere like x:182 y:4 would flow better (i know it touches the hp bar, but that's more of a guideline which i think can be overlooked here if it improves flow)


lit120's Hard
 1. hitsounding???
 2. 00:27:343 (1) - perhaps an angle slider here would be best. this is the start of a new measure so it's different to the rhythm at 00:26:033 (4,1,2) - . A different slider shape would indicate this and would be more fitting imo
 3. seemsgood


Akareh's Insane
 1. 00:04:128 (2) - finish on slider tail not very fitting imo
 2. 00:21:509 - add circle here or change 00:21:390 (8) - to a 1/2 slider? you don't ususally leave any 1/1 gaps during the verse
 3. 00:22:343 (4) - I don't really agree with the usage of these 1/4 repeat sliders cos there isn't really a sound on that 1/4 blue tick. If you disagree, try adding more of these at section 00:34:962 (1) - cos you only used it once here.
 4. 00:19:485 (7,8,1) - not very strong but spaced so far apart ;_;


Lost Memories
 1. 00:14:485 (3) - doesn't really make much sense to extend this slider imo, clear beat on the red tick. make it into a 1/2 slider? not to mention that the spacing here is similar to the 1/2 one just before it so it could lead to some confusion. same at 00:18:295 (3,4) -
  i'm verrry bad with playing high bpm maps so I can't really mod this.. sorry :(


glgl
Topic Starter
_FlameL

a q p w wrote:

Easy
 1. 00:54:962 (2,3) - seems to fit rhythm better if it's slider then circle here
 2. 01:14:962 (1) - finish at slider head


Normal
 1. 00:06:390 (1) - remove finish at slider head? no cymbal sound in music
 2. 00:12:105 (1) - add finish at slider head, cymbal present in music. same at 00:15:914 (1) -
 3. 01:10:200 (3,4,5) - sugestion. current pattern puts emphasis on 01:10:676 (5) - but should really be on 01:10:438 (4) -
 4. 01:23:295 (3) - somewhere like x:182 y:4 would flow better (i know it touches the hp bar, but that's more of a guideline which i think can be overlooked here if it improves flow)


Lost Memories
 1. 00:14:485 (3) - doesn't really make much sense to extend this slider imo, clear beat on the red tick. make it into a 1/2 slider? not to mention that the spacing here is similar to the 1/2 one just before it so it could lead to some confusion. same at 00:18:295 (3,4) -
  i'm verrry bad with playing high bpm maps so I can't really mod this.. sorry :(


Yes to everything I guess?

glgl
Thanks!
Akareh

a q p w wrote:

Akareh's Insane
 1. 00:04:128 (2) - finish on slider tail not very fitting imo ye
 2. 00:21:509 - add circle here or change 00:21:390 (8) - to a 1/2 slider? you don't ususally leave any 1/1 gaps during the verse nope, it deserves the stop imho
 3. 00:22:343 (4) - I don't really agree with the usage of these 1/4 repeat sliders cos there isn't really a sound on that 1/4 blue tick. If you disagree, try adding more of these at section 00:34:962 (1) - cos you only used it once here. I already answered this in a previous mod so I'll copy paste: drums. These are technically two drum kicks and not three, but hachi uses weird drum rhythms so they fit anyway with all the background noise, these sound completely different from the rest of double drum kicks, so I went with repeating sliders. Drum patterns change at 00:34:962, lots more of emphasis on double drum kicks so instead of repeating sliders I went for spaced circles where intensity allowed me to,
  but 00:47:105 (4) - didn't really play well with that since the vocals here hold instead of following the drums like in the rest of the section I went back to the repeating slider for this. It played better for me IMO.
 4. 00:19:485 (7,8,1) - not very strong but spaced so far apart ;_; feels strong enough for me and it also simbolizes the end of the section?


glgl
thx ~
osu file format v14

[General]
AudioFilename: audio.mp3
AudioLeadIn: 0
PreviewTime: 65438
Countdown: 0
SampleSet: Soft
StackLeniency: 0.3
Mode: 0
LetterboxInBreaks: 0
WidescreenStoryboard: 0

[Editor]
Bookmarks: 4009,4485,12105,19724,34962,50200,65438,67343
DistanceSpacing: 1.4
BeatDivisor: 2
GridSize: 4
TimelineZoom: 1.65

[Metadata]
Title:Donut Hole
TitleUnicode:ドーナツホール
Artist:Rib
ArtistUnicode:りぶ
Creator:FlameLancer
Version:Akareh's Insane
Source:
Tags:gumi vocaloid short ver cut Akareh lit120 Kenshi Yonezu 米津玄師 Hachi ハチ
BeatmapID:1342133
BeatmapSetID:623316

[Difficulty]
HPDrainRate:6
CircleSize:4.3
OverallDifficulty:7.2
ApproachRate:8.8
SliderMultiplier:1.15
SliderTickRate:1

[Events]
//Background and Video events
0,0,"Donut Hole.jpg",0,0
//Break Periods
//Storyboard Layer 0 (Background)
//Storyboard Layer 1 (Fail)
//Storyboard Layer 2 (Pass)
//Storyboard Layer 3 (Foreground)
//Storyboard Sound Samples

[TimingPoints]
4486,238.095238095238,4,2,1,55,1,0
19724,-100,4,2,2,55,0,0
49724,-133.333333333333,4,2,2,50,0,0
50200,-111.111111111111,4,2,2,60,0,0
65438,-100,4,2,2,70,0,0
66390,-90.9090909090909,4,2,2,70,0,0
66628,-111.111111111111,4,2,2,70,0,0
66866,-142.857142857143,4,2,2,70,0,0
67105,-142.857142857143,4,2,2,30,0,0
67343,-90.9090909090909,4,2,2,65,0,1
82581,-90.9090909090909,4,2,2,70,0,1
83057,-83.3333333333333,4,2,2,70,0,1
83772,-90.9090909090909,4,2,2,70,0,1
84962,-90.9090909090909,4,2,2,70,0,1
86033,-200,4,2,2,40,0,1
86152,-100,4,2,1,5,0,0


[Colours]
Combo1 : 72,200,249
Combo2 : 240,231,51
Combo3 : 55,232,156
Combo4 : 111,230,77
SliderBorder : 240,231,51
SliderTrackOverride : 18,35,45

[HitObjects]
112,212,4009,5,8,0:0:0:0:
169,273,4128,2,0,P|117:296|64:280,1,115,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
104,120,4486,6,0,P|144:124|172:140,1,57.5,6|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
232,188,4724,2,0,L|288:164,1,57.5
360,112,4962,2,0,P|376:152|376:180,1,57.5,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
348,252,5200,2,0,P|404:256|448:228,1,86.25,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
460,216,5438,2,0,P|448:264|448:292,1,57.5,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
388,352,5676,1,8,0:0:0:0:
288,328,5795,2,0,B|248:312|248:312|180:344,1,115,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
100,384,6152,2,0,P|92:332|100:312,1,57.5,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
164,268,6390,6,0,L|148:208,1,57.5,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
60,200,6628,2,0,L|76:140,1,57.5,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
140,76,6866,2,0,P|168:116|216:128,1,86.25,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
228,152,7105,2,0,P|260:132|296:128,1,57.5,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
376,216,7343,2,0,P|300:208|264:228,1,115,2|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
456,264,7700,2,0,P|464:204|424:136,1,115,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
360,100,8057,1,8,0:0:0:0:
320,320,8295,6,0,P|276:312|248:316,1,57.5,6|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
184,364,8533,2,0,P|168:324|176:284,1,57.5,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
232,240,8771,2,0,L|176:208,1,57.5,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
88,244,9009,2,0,P|80:196|104:148,1,86.25,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
128,92,9247,2,0,B|152:108|164:128|164:128|172:88|196:72,1,115,2|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
316,96,9605,2,0,P|344:136|324:216,1,115,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
248,236,9962,2,0,P|244:188|256:156,1,57.5,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
392,300,10200,6,0,P|348:292|300:332,1,86.25,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
292,340,10438,2,0,P|248:332|216:336,1,57.5,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
148,380,10676,2,0,P|132:340|132:316,1,57.5,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
168,248,10914,2,0,P|120:236|92:240,1,57.5,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
28,288,11152,2,0,B|12:244|12:244|12:168,1,115,2|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
76,116,11509,1,2,0:0:0:0:
160,152,11628,1,0,0:0:0:0:
148,72,11747,1,2,0:0:0:0:
168,248,11866,2,0,B|216:228|216:228|248:184,1,86.25,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
256,172,12105,6,0,P|256:220|264:252,1,57.5,6|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
304,312,12343,2,0,P|336:296|384:300,1,57.5,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
496,260,12581,2,0,P|460:257|420:230,1,57.5,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
356,200,12819,2,0,B|376:172|376:172|376:100,1,86.25,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
396,92,13057,2,0,P|352:100|316:92,1,57.5,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
260,64,13295,1,8,0:0:0:0:
188,120,13414,2,0,P|168:68|188:8,1,115,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
260,144,13771,2,0,P|240:180|220:196,1,57.5,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
136,244,14009,6,0,L|76:236,1,57.5,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
24,344,14247,2,0,L|84:336,1,57.5,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
180,312,14485,2,0,P|171:344|176:372,1,57.5,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
272,336,14724,2,0,B|276:300|276:300|260:248,1,86.25,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
240,224,14962,2,0,P|280:240|360:204,1,115,2|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
320,72,15319,2,0,B|296:96|288:148|288:148|260:124|236:124,1,115,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
184,72,15676,1,8,0:0:0:0:
88,192,15914,6,0,P|60:180|16:180,1,57.5,6|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
40,264,16152,2,0,L|48:320,1,57.5,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
128,380,16390,2,0,P|144:340|136:304,1,57.5,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
148,236,16628,2,0,B|176:252|176:252|252:228,1,86.25,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
256,256,16866,2,0,P|244:220|244:184,1,57.5,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
340,212,17105,1,8,0:0:0:0:
416,264,17224,2,0,P|432:220|400:144,1,115,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
320,112,17581,2,0,P|340:84|372:68,1,57.5,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
340,212,17819,6,0,L|272:204,1,57.5,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
187,228,18057,2,0,P|183:200|188:172,1,57.5,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
224,88,18295,2,0,B|192:80|192:80|140:92,1,86.25,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
112,72,18533,2,0,P|120:120|116:144,1,57.5,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
8,208,18771,2,0,P|64:192|112:236,1,115,2|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
160,296,19128,2,0,B|160:328|140:360|140:360|176:340|200:340,1,115,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
264,348,19485,1,8,0:0:0:0:
64,300,19605,1,0,0:0:0:0:
120,184,19724,6,0,P|172:176|196:184,1,57.5,6|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
224,108,19962,2,0,P|256:149|262:173,1,57.5,8|0,2:0|2:0,0:0:0:0:
244,248,20200,2,0,B|296:232|296:232|336:240,1,86.25,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
360,252,20438,1,8,0:0:0:0:
364,344,20557,1,8,0:0:0:0:
448,300,20676,2,0,P|460:252|428:184,1,115,2|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
349,143,21033,2,0,P|397:99|461:103,1,115,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
436,192,21390,1,8,0:0:0:0:
260,204,21628,6,0,B|240:160|240:160|244:108,1,86.25,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
260,100,21866,2,0,P|224:108|188:96,1,57.5,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
48,136,22105,2,0,P|84:128|120:140,1,57.5,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
160,216,22343,2,0,L|148:260,2,28.75,8|0|8,0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
72,264,22581,2,0,P|96:308|168:328,1,115,2|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
240,280,22938,2,0,B|272:272|308:288|308:288|336:280|336:280|356:292|400:280,1,143.75,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
412,268,23295,2,0,L|400:307,2,28.75,8|0|0,0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
488,228,23533,6,0,P|456:192|376:188,1,115,2|8,2:0|0:0,0:0:0:0:
296,208,23890,1,0,0:0:0:0:
232,124,24009,2,0,P|292:108|312:112,1,57.5,2|0,2:0|2:0,0:0:0:0:
196,212,24247,2,0,L|132:204,1,57.5,8|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
48,152,24485,2,0,P|32:208|64:276,1,115,2|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
108,336,24843,2,0,P|156:312|232:340,1,115,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
308,296,25200,2,0,P|316:336|312:368,1,57.5,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
244,228,25438,6,0,B|284:204|284:204|344:208,1,86.25,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
356,220,25676,2,0,P|344:180|348:144,1,57.5,8|2,2:0|2:0,0:0:0:0:
432,116,25914,2,0,L|424:172,1,57.5,2|0,2:0|2:0,0:0:0:0:
512,164,26152,1,8,0:0:0:0:
504,72,26271,1,8,0:0:0:0:
504,72,26390,2,0,P|464:40|388:48,1,115,2|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
320,80,26747,1,2,0:0:0:0:
240,36,26866,2,0,P|232:100|240:116,1,57.5,0|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
276,172,27105,2,0,L|268:208,2,28.75,8|0|0,0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
316,268,27343,6,0,P|264:284|200:240,1,115,6|8,2:0|0:0,0:0:0:0:
156,184,27700,1,0,0:0:0:0:
104,264,27819,2,0,B|76:248|76:248|12:272,1,86.25,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
25,266,28057,2,0,P|40:224|40:192,1,57.5,8|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
4,132,28295,2,0,B|36:120|36:120|96:140,1,86.25,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
85,136,28533,2,0,P|70:93|70:61,1,57.5,8|2,2:0|2:0,0:0:0:0:
172,28,28771,2,0,L|148:96,1,57.5,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
164,184,29009,6,0,P|232:152|288:160,1,115,8|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
344,208,29366,1,0,0:0:0:0:
420,160,29485,2,0,P|436:208|432:232,1,57.5,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
444,304,29724,2,0,B|392:284|392:284|356:304,1,86.25,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
336,316,29962,1,8,0:0:0:0:
344,208,30081,1,8,0:0:0:0:
264,264,30200,2,0,P|216:264|192:256,1,57.5,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
128,324,30438,2,0,P|104:276|104:252,1,57.5,8|2,2:0|2:0,0:0:0:0:
8,248,30676,2,0,P|32:206|50:189,1,57.5,0|2,2:0|2:0,0:0:0:0:
16,104,30914,2,0,P|64:103|88:110,1,57.5,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
156,180,31152,6,0,P|184:120|172:56,1,115,6|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
264,24,31509,1,0,0:0:0:0:
336,96,31628,2,0,P|384:96|408:88,1,57.5,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
496,168,31866,2,0,P|448:164|424:168,1,57.5,8|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
332,184,32105,2,0,B|348:224|348:224|376:256|376:256|388:308,1,115,2|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
452,344,32462,2,0,P|404:376|328:352,1,115,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
288,300,32819,2,0,L|252:316,2,28.75,8|0|0,0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
184,364,33057,6,0,P|172:328|176:288,1,57.5,2|0,2:0|2:0,0:0:0:0:
212,224,33295,2,0,B|176:212|176:212|116:232,1,86.25,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
100,248,33533,2,0,P|120:208|116:176,1,57.5,2|0,2:0|2:0,0:0:0:0:
68,116,33771,2,0,P|124:100|144:108,1,57.5,8|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
224,120,34009,2,0,P|224:68|180:16,1,115,2|8,2:0|0:0,0:0:0:0:
121,99,34366,1,2,0:0:0:0:
224,120,34485,1,8,0:0:0:0:
144,284,34962,6,0,B|196:264|196:264|235:280,1,86.25,6|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
252,296,35200,2,0,P|236:264|236:224,1,57.5,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
336,176,35438,2,0,L|328:240,1,57.5,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
352,332,35676,2,0,P|400:316|424:316,1,57.5,8|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
464,248,35914,2,0,P|424:200|428:148,1,115,2|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
508,108,36271,2,0,P|472:68|400:60,1,115,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
336,116,36628,1,8,0:0:0:0:
328,36,36747,1,0,0:0:0:0:
328,36,36866,6,0,L|272:56,1,57.5,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
204,124,37105,2,0,L|136:96,1,57.5,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
64,60,37343,2,0,B|48:96|48:96|64:152,1,86.25,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
84,168,37581,2,0,P|48:164|16:176,1,57.5,8|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
60,264,37819,2,0,P|132:260|172:208,1,115,2|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
216,148,38176,2,0,P|248:176|256:264,1,115,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
204,328,38533,1,8,0:0:0:0:
292,368,38652,1,0,0:0:0:0:
292,368,38771,6,0,P|340:348|360:344,1,57.5,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
472,324,39009,2,0,P|432:316|404:292,1,57.5,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
336,248,39247,2,0,L|356:192,1,57.5,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
472,224,39485,1,8,0:0:0:0:
336,248,39605,1,8,0:0:0:0:
472,224,39724,2,0,L|444:104,1,115,2|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
384,24,40081,2,0,P|352:64|280:60,1,115,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
192,40,40438,2,0,P|192:88|204:112,1,57.5,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
92,20,40676,6,0,P|88:88|112:156,1,115,2|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
160,212,41033,1,0,0:0:0:0:
248,168,41152,2,0,P|304:164|328:172,1,57.5,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
388,224,41390,1,8,0:0:0:0:
388,124,41509,1,8,0:0:0:0:
472,184,41628,2,0,P|484:240|452:300,1,115,2|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
384,356,41985,2,0,P|320:328|264:344,1,115,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
176,368,42343,2,0,P|164:320|172:296,1,57.5,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
252,260,42581,6,0,L|236:204,1,57.5,6|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
128,188,42819,2,0,L|148:124,1,57.5,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
272,276,43057,2,0,L|256:220,1,57.5,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
112,160,43295,2,0,L|132:96,1,57.5,8|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
240,28,43533,2,0,P|260:88|316:108,1,115,2|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
392,80,43890,1,2,0:0:0:0:
452,148,44009,2,0,L|436:208,1,57.5,0|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
436,296,44247,6,0,B|388:276|388:276|344:300,1,86.25,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
328,308,44485,2,0,P|332:268|316:228,1,57.5,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
264,188,44724,2,0,L|196:176,1,57.5,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
232,280,44962,2,0,L|164:292,1,57.5,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
108,352,45200,1,8,0:0:0:0:
96,260,45319,1,8,0:0:0:0:
20,300,45438,2,0,P|-8:240|-8:228,1,57.5,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
40,168,45676,2,0,L|48:112,1,57.5,8|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
12,24,45914,2,0,P|46:15|119:56,1,115,0|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
160,128,46271,1,0,0:0:0:0:
224,64,46390,6,0,L|300:36,1,57.5,6|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
372,32,46628,2,0,P|368:72|356:100,1,57.5,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
288,140,46866,2,0,L|316:204,1,57.5,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
364,276,47105,2,0,P|392:248|396:244,2,28.75,8|0|8,0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
300,336,47343,2,0,P|244:296|188:300,1,115,2|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
120,360,47700,2,0,P|96:296|120:240,1,115,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
199,296,48057,1,8,0:0:0:0:
109,253,48176,1,0,0:0:0:0:
192,204,48295,6,0,L|176:132,1,57.5,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
128,72,48533,2,0,P|176:56|200:60,1,57.5,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
264,104,48771,2,0,L|336:88,1,57.5,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
404,64,49009,2,0,P|404:116|388:140,1,57.5,8|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
328,200,49247,2,0,P|388:204|432:260,1,115,2|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
328,356,49605,1,2,0:0:0:0:
356,276,49724,6,0,B|312:264|280:288|280:288|256:280|256:280|228:296|200:292,1,150.937505757809,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
212,292,50200,6,0,L|216:236,1,51.7499984207154,6|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
264,172,50438,2,0,B|212:152|212:152|180:164,1,77.6249976310731,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
176,172,50676,2,0,P|188:136|188:108,1,51.7499984207154,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
96,64,50914,2,0,L|104:128,1,51.7499984207154,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
88,200,51152,2,0,P|44:188|24:188,1,51.7499984207154,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
44,276,51390,2,0,L|48:328,1,51.7499984207154,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
148,356,51628,2,0,L|144:304,1,51.7499984207154,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
192,224,51866,2,0,B|224:240|224:240|284:212,1,77.6249976310731,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
280,208,52105,6,0,P|272:256|276:280,1,51.7499984207154,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
348,340,52343,2,0,P|388:332|416:340,1,51.7499984207154,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
476,252,52581,2,0,P|436:248|416:236,1,51.7499984207154,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
336,328,52819,2,0,P|376:320|404:328,1,51.7499984207154,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
488,240,53057,2,0,P|448:236|428:224,1,51.7499984207154,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
356,176,53295,2,0,L|368:120,1,51.7499984207154,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
484,160,53533,2,0,L|456:56,1,103.499996841431,2|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
368,40,53890,1,2,0:0:0:0:
280,80,54009,6,0,P|244:80|220:76,1,51.7499984207154,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
144,44,54247,2,0,B|132:76|132:76|152:136,1,77.6249976310731,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
160,136,54485,2,0,P|124:128|88:128,1,51.7499984207154,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
40,188,54724,1,8,0:0:0:0:
124,220,54843,1,8,0:0:0:0:
56,276,54962,2,0,L|68:336,1,51.7499984207154,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
160,370,55200,2,0,L|172:320,1,51.7499984207154,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
228,232,55438,2,0,P|264:232|296:240,1,51.7499984207154,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
364,296,55676,2,0,P|408:296|436:288,1,51.7499984207154,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
496,352,55914,6,0,P|516:292|492:240,1,103.499996841431,2|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
415,294,56271,1,0,0:0:0:0:
428,200,56390,2,0,P|472:176|492:176,1,51.7499984207154,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
376,124,56628,1,8,0:0:0:0:
456,76,56747,1,8,0:0:0:0:
372,36,56866,2,0,P|332:40|312:48,1,51.7499984207154,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
252,108,57105,2,0,P|228:72|224:48,1,51.7499984207154,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
132,44,57343,2,0,P|140:100|172:148,1,103.499996841431,2|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
224,200,57700,1,2,0:0:0:0:
152,252,57819,6,0,P|112:252|80:240,1,51.7499984207154,6|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
20,212,58057,2,0,B|12:248|12:248|24:300,1,77.6249976310731,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
24,312,58295,2,0,P|64:312|80:316,1,51.7499984207154,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
168,360,58533,2,0,P|216:336|232:336,1,51.7499984207154,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
308,360,58771,2,0,P|308:316|296:288,1,51.7499984207154,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
272,224,59009,2,0,P|312:216|372:248,1,103.499996841431,8|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
424,304,59366,1,2,0:0:0:0:
500,352,59485,2,0,P|512:312|508:284,1,51.7499984207154,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
464,220,59724,6,0,L|480:156,1,51.7499984207154,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
508,92,59962,2,0,B|480:76|480:76|420:92,1,77.6249976310731,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
420,104,60200,2,0,P|420:72|404:32,1,51.7499984207154,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
280,80,60438,2,0,L|340:88,1,51.7499984207154,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
452,180,60676,2,0,P|412:188|384:176,1,51.7499984207154,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
304,164,60914,2,0,L|312:228,1,51.7499984207154,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
368,292,61152,2,0,P|304:312|256:288,1,103.499996841431,2|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
208,248,61509,1,2,0:0:0:0:
148,304,61628,6,0,L|92:316,1,51.7499984207154,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
8,240,61866,2,0,L|72:248,1,51.7499984207154,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
144,332,62105,2,0,L|75:346,1,51.7499984207154,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
0,216,62343,2,0,L|71:226,1,51.7499984207154,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
196,240,62581,2,0,P|168:204|160:132,1,103.499996841431,2|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
256,164,62938,1,2,0:0:0:0:
328,228,63057,2,0,P|352:184|352:160,1,51.7499984207154,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
336,92,63295,2,0,B|364:84|364:84|412:108,1,77.6249976310731,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
428,120,63533,6,0,P|416:88|416:56,1,51.7499984207154,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
512,120,63771,2,0,P|508:160|500:176,1,51.7499984207154,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
428,220,64009,2,0,L|364:208,1,51.7499984207154,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
324,320,64247,2,0,L|388:312,1,51.7499984207154,8|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
284,240,64485,2,0,P|236:296|240:344,1,103.499996841431,2|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
234,322,64843,1,0,0:0:0:0:
144,248,64962,2,0,P|100:236|76:236,1,51.7499984207154,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
16,280,65200,2,0,P|0:232|4:212,1,51.7499984207154,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
44,144,65438,6,0,B|84:120|136:128|136:128|112:96,1,115,6|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
216,104,65795,2,0,P|224:136|220:168,1,57.5,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
208,276,66033,2,0,B|244:260|244:260|312:280,1,86.25,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
312,284,66271,1,8,0:0:0:0:
424,176,66390,6,0,L|348:184,1,63.2500019302369,10|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
216,104,66628,6,0,L|288:112,1,51.7499984207154,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
428,84,66866,6,0,P|384:84|352:52,1,80.499997543335,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
144,188,67343,6,0,L|223:192,1,63.2500019302369,6|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
303,179,67581,2,0,P|303:216|286:250,1,63.2500019302369,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
211,301,67819,2,0,P|265:334|290:334,1,63.2500019302369,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
421,305,68057,2,0,L|349:296,1,63.2500019302369,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
472,376,68295,2,0,P|508:320|484:252,1,126.500003860474,2|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
364,144,68771,2,0,L|380:212,1,63.2500019302369,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
500,172,69009,2,0,L|512:108,1,63.2500019302369,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
468,32,69247,6,0,P|420:52|356:16,1,126.500003860474,2|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
358,19,69605,1,0,0:0:0:0:
280,88,69724,2,0,P|232:76|200:80,1,63.2500019302369,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
116,136,69962,2,0,P|96:72|120:20,1,126.500003860474,8|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
228,164,70438,2,0,P|228:206|219:240,1,63.2500019302369,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
176,368,70676,2,0,P|226:334|252:331,1,63.2500019302369,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
381,304,70914,2,0,P|336:292|304:261,1,63.2500019302369,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
392,112,71152,6,0,P|416:160|372:216,1,126.500003860474,2|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
320,68,71628,1,2,0:0:0:0:
320,68,71747,2,0,P|352:40|376:32,1,63.2500019302369,0|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
216,48,71985,2,0,P|180:80|92:56,1,126.500003860474,6|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
148,4,72343,1,8,0:0:0:0:
256,136,72581,2,0,P|260:184|252:212,1,63.2500019302369,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
208,272,72819,1,8,0:0:0:0:
128,224,72938,6,0,P|112:280|160:352,1,126.500003860474,12|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
232,372,73295,2,0,P|277:347|302:347,1,63.2500019302369,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
385,367,73533,1,2,0:0:0:0:
460,305,73652,2,0,P|455:263|435:226,1,63.2500019302369,0|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
476,152,73890,2,0,B|424:140|388:164|388:164|348:148|348:148|320:160|296:160,1,158.125004825592,6|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
325,155,74247,2,0,P|344:124|352:92,1,63.2500019302369,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
216,48,74485,2,0,B|224:124|224:124|192:100,1,94.8750028953553,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
184,104,74724,2,0,L|264:92,1,63.2500019302369,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
160,196,74962,6,0,B|124:180|124:180|68:196,1,94.8750028953553,6|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
64,216,75200,2,0,P|16:204|-16:204,1,63.2500019302369,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
20,311,75438,2,0,P|66:324|99:319,1,63.2500019302369,2|0,0:0|0:3,0:0:0:0:
185,278,75676,2,0,P|198:332|189:361,1,63.2500019302369,8|0,0:0|0:3,0:0:0:0:
280,381,75914,2,0,P|317:352|342:344,1,63.2500019302369,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
367,233,76152,2,0,P|293:233|251:187,1,126.500003860474,8|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
412,299,76628,1,8,0:0:0:0:
328,152,76866,6,0,P|388:128|408:128,1,63.2500019302369,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
480,176,77105,2,0,P|492:136|480:88,1,63.2500019302369,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
432,32,77343,2,0,P|372:40|352:32,1,63.2500019302369,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
268,76,77581,2,0,P|224:60|188:60,1,63.2500019302369,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
100,44,77819,2,0,P|104:92|124:124,1,63.2500019302369,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
208,152,78057,2,0,L|176:220,1,63.2500019302369,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
80,224,78295,2,0,P|104:276|124:292,1,63.2500019302369,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
164,356,78533,2,0,B|196:336|196:336|268:356,1,94.8750028953553,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
280,368,78771,6,0,P|280:332|292:304,1,63.2500019302369,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
324,220,79009,2,0,P|352:236|376:272,1,63.2500019302369,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
384,356,79247,1,2,0:0:0:0:
384,356,79366,2,0,L|456:344,1,63.2500019302369,0|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
512,260,79605,2,0,P|472:256|432:176,1,126.500003860474,6|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
492,120,79962,2,0,P|444:96|412:96,1,63.2500019302369,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
352,136,80200,1,2,0:0:0:0:
272,80,80319,2,0,P|256:120|260:160,1,63.2500019302369,2|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
296,224,80557,6,0,P|240:236|176:172,1,126.500003860474,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
176,112,80914,2,0,L|108:128,1,63.2500019302369,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
32,88,81152,1,2,0:0:0:0:
32,88,81271,2,0,P|24:132|36:168,1,63.2500019302369,0|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
0,248,81509,2,0,P|48:224|124:264,1,126.500003860474,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
60,360,81866,2,0,P|52:324|60:292,1,63.2500019302369,8|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
152,332,82105,1,10,0:0:0:0:
216,252,82224,1,0,0:0:0:0:
272,352,82343,2,0,L|344:336,1,63.2500019302369,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
464,332,82581,6,0,B|428:300|428:300|412:244,1,94.8750028953553,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
384,220,82819,2,0,P|432:224|464:212,1,63.2500019302369,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
412,136,83057,1,2,0:0:0:0:
398,45,83176,2,0,P|432:46|464:60,1,68.9999978942872,2|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
412,136,83414,2,0,B|368:128|368:128|308:144|308:144|256:136,1,137.999995788574,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
184,120,83771,2,0,P|183:154|194:186,1,68.9999978942872,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
260,252,84009,1,2,0:0:0:0:
260,252,84128,2,0,P|208:280|180:276,1,63.2500019302369,2|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
120,232,84366,6,0,B|88:300|144:352,1,126.500003860474,6|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
236,368,84724,2,0,P|276:352|312:356,1,63.2500019302369,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
388,364,84962,1,2,0:0:0:0:
488,368,85081,2,0,P|472:316|452:296,1,63.2500019302369,2|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
380,268,85319,2,0,P|420:224|492:220,1,126.500003860474,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
320,192,85676,1,2,0:0:0:0:
320,192,85795,2,0,P|284:212|260:212,1,63.2500019302369,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
148,128,86033,6,0,L|184:128,1,28.75,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
lit120
both of your points seems ok for me as the rhythm may be different, that will be fine imo. any points like that means a change for me then! although i had to agree on it

thanks!

osu file format v14

[General]
AudioFilename: audio.mp3
AudioLeadIn: 0
PreviewTime: 65438
Countdown: 0
SampleSet: Soft
StackLeniency: 0.4
Mode: 0
LetterboxInBreaks: 0
WidescreenStoryboard: 0

[Editor]
Bookmarks: 4009,4485,19724,27343,34962,42581,50200,57819,65438,67343,74962,86033
DistanceSpacing: 1.4
BeatDivisor: 2
GridSize: 32
TimelineZoom: 2.35

[Metadata]
Title:Donut Hole
TitleUnicode:ドーナツホール
Artist:Rib
ArtistUnicode:りぶ
Creator:FlameLancer
Version:lit120's Hard
Source:
Tags:gumi vocaloid short ver cut Akareh lit120 Kenshi Yonezu 米津玄師 Hachi ハチ
BeatmapID:1356100
BeatmapSetID:623316

[Difficulty]
HPDrainRate:6
CircleSize:4
OverallDifficulty:6.5
ApproachRate:8
SliderMultiplier:1.095
SliderTickRate:1

[Events]
//Background and Video events
0,0,"Donut Hole.jpg",0,0
//Break Periods
//Storyboard Layer 0 (Background)
//Storyboard Layer 1 (Fail)
//Storyboard Layer 2 (Pass)
//Storyboard Layer 3 (Foreground)
//Storyboard Sound Samples

[TimingPoints]
4486,238.095238095238,4,2,1,55,1,0
4486,-100,4,2,1,55,0,0
19724,-100,4,2,1,55,0,0
50200,-100,4,2,1,60,0,0
65438,-100,4,2,1,70,0,0
67105,-100,4,2,1,30,0,0
67343,-100,4,2,1,70,0,1
86033,-100,4,2,1,70,0,0


[Colours]
Combo1 : 72,200,249
Combo2 : 240,231,51
Combo3 : 55,232,156
Combo4 : 111,230,77
SliderBorder : 240,231,51
SliderTrackOverride : 18,35,45

[HitObjects]
115,189,4009,5,0,1:0:0:0:
115,189,4128,1,2,0:0:0:0:
115,189,4486,6,0,P|103:263|138:333,2,109.5,6|8|2,0:0|1:0|0:0,0:0:0:0:
165,131,5081,1,0,0:0:0:0:
240,145,5200,2,0,P|300:148|331:139,1,54.75,8|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
338,211,5438,6,0,P|354:136|403:93,2,109.5,2|8|0,0:0|1:0|0:0,0:0:0:0:
366,282,6033,1,2,0:0:0:0:
413,222,6152,1,8,1:0:0:0:
413,222,6390,6,0,P|439:270|429:323,2,109.5,2|8|2,0:0|1:0|0:0,0:0:0:0:
366,282,6985,1,0,0:0:0:0:
290,270,7105,2,0,P|241:265|206:273,1,54.75,8|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
178,316,7343,6,0,P|191:243|162:181,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
124,157,7700,1,2,0:0:0:0:
124,157,7819,2,0,P|110:180|103:207,1,54.75,0|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
181,210,8057,1,8,1:0:0:0:
181,210,8295,6,0,P|255:215|321:199,2,109.5,6|8|2,0:0|1:0|0:0,0:0:0:0:
124,157,8890,1,0,0:0:0:0:
141,81,9009,2,0,P|174:69|202:69,1,54.75,8|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
269,63,9247,6,0,P|323:61|378:66,2,109.5,2|8|0,0:0|1:0|0:0,0:0:0:0:
193,68,9843,1,2,0:0:0:0:
236,132,9962,1,8,1:0:0:0:
236,132,10200,6,0,P|290:136|345:135,2,109.5,2|8|2,0:0|1:0|0:0,0:0:0:0:
193,68,10795,1,0,0:0:0:0:
159,137,10914,2,0,L|161:203,1,54.75,8|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
207,252,11152,6,0,P|131:239|80:262,2,109.5,2|8|0,0:0|1:0|0:0,0:0:0:0:
256,310,11747,1,2,0:0:0:0:
305,252,11866,1,8,1:0:0:0:
305,252,12105,6,0,P|381:239|432:262,2,109.5,6|8|2,0:0|1:0|0:0,0:0:0:0:
256,192,12700,1,0,0:0:0:0:
283,119,12819,2,0,P|320:106|355:107,1,54.75,8|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
404,136,13057,6,0,P|451:111|473:55,2,109.5,2|8|0,0:0|1:0|0:0,0:0:0:0:
335,105,13652,1,2,0:0:0:0:
397,61,13771,1,8,1:0:0:0:
397,61,14009,6,0,P|352:31|299:37,2,109.5,2|8|2,0:0|1:0|0:0,0:0:0:0:
404,137,14605,1,0,0:0:0:0:
335,105,14724,2,0,P|328:132|330:159,1,54.75,8|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
385,210,14962,6,0,P|336:232|285:218,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
224,173,15319,1,2,0:0:0:0:
224,173,15438,2,0,P|176:174|154:182,1,54.75,0|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
110,224,15676,1,8,1:0:0:0:
110,224,15914,6,0,P|107:330|112:360,2,109.5,6|8|2,0:0|1:0|0:0,0:0:0:0:
98,148,16509,1,0,0:0:0:0:
169,175,16628,2,0,P|197:177|224:173,1,54.75,8|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
290,135,16866,6,0,P|343:123|396:133,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
452,185,17224,1,2,0:0:0:0:
435,260,17343,2,0,P|401:266|366:265,1,54.75,0|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
304,262,17581,1,8,1:0:0:0:
304,262,17819,6,0,P|230:255|187:278,2,109.5,2|8|2,0:0|1:0|0:0,0:0:0:0:
338,330,18414,1,0,0:0:0:0:
380,266,18533,2,0,L|383:194,1,54.75,8|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
325,160,18771,6,0,P|378:170|429:153,2,109.5,2|8|0,0:0|1:0|0:0,0:0:0:0:
256,126,19366,1,2,0:0:0:0:
187,160,19485,1,8,1:0:0:0:
187,160,19724,6,0,P|133:170|82:153,1,109.5,6|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
18,292,20200,2,0,P|71:281|122:298,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
171,357,20557,1,0,1:0:0:0:
219,298,20676,6,0,P|270:281|323:291,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
387,333,21033,2,0,P|370:281|380:228,1,109.5,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
422,165,21390,2,0,P|391:153|369:153,1,54.75,8|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
310,199,21628,6,0,P|256:210|200:195,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
90,94,22105,2,0,P|100:147|85:204,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
50,266,22462,1,0,1:0:0:0:
50,266,22581,6,0,P|103:255|160:270,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
212,319,22938,2,0,P|264:332|317:321,1,109.5,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
380,277,23295,1,8,1:0:0:0:
380,277,23533,6,0,L|380:155,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
254,79,24009,2,0,L|254:201,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
295,252,24366,1,0,1:0:0:0:
295,252,24485,6,0,P|230:228|184:238,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
135,287,24843,2,0,L|135:165,1,109.5,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
176,112,25200,2,0,P|150:102|123:100,1,54.75,8|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
62,149,25438,6,0,L|62:271,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
73,336,25795,1,0,0:0:0:0:
135,287,25914,1,2,0:0:0:0:
135,287,26033,2,0,P|192:275|261:292,1,109.5,0|0,0:0|1:0,0:0:0:0:
279,350,26390,6,0,P|297:294|346:243,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
405,256,26747,2,0,P|366:212|346:144,1,109.5,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
387,99,27105,1,8,1:0:0:0:
387,99,27343,6,0,P|330:110|261:93,1,109.5,6|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
137,45,27819,2,0,P|148:101|132:171,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
109,221,28176,1,0,1:0:0:0:
109,221,28295,6,0,P|100:274|112:327,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
180,363,28652,1,2,0:0:0:0:
180,363,28771,2,0,P|210:363|233:354,1,54.75,0|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
270,287,29009,1,8,1:0:0:0:
270,287,29247,5,2,0:0:0:0:
270,287,29366,2,0,L|252:203,2,54.75,0|8|0,0:0|1:0|0:0,0:0:0:0:
308,352,29724,2,0,P|373:303|429:305,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
464,338,30081,1,0,1:0:0:0:
464,338,30200,6,0,P|472:311|472:284,1,54.75,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
422,228,30438,2,0,P|421:200|429:174,1,54.75,8|2,1:0|0:0,0:0:0:0:
489,126,30676,1,0,0:0:0:0:
440,66,30795,1,2,0:0:0:0:
380,114,30914,1,8,1:0:0:0:
380,114,31152,6,0,P|326:123|272:114,1,109.5,6|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
180,236,31628,2,0,P|233:227|287:236,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
351,193,31985,1,0,1:0:0:0:
351,193,32105,6,0,P|342:246|350:300,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
408,351,32462,2,0,L|284:358,1,109.5,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
222,364,32819,2,0,L|160:360,1,54.75,8|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
92,377,33057,6,0,P|121:306|88:238,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
36,144,33533,2,0,P|83:157|107:153,1,54.75,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
153,116,33771,1,8,1:0:0:0:
230,114,33890,1,0,1:0:0:0:
297,150,34009,6,0,L|298:272,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
271,331,34366,1,2,0:0:0:0:
223,271,34485,1,8,1:0:0:0:
223,271,34962,6,0,L|222:149,1,109.5,6|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
371,137,35438,2,0,L|372:247,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
345,319,35795,1,0,1:0:0:0:
297,259,35914,6,0,L|297:150,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
322,78,36271,2,0,P|265:98|181:80,1,109.5,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
151,53,36628,2,0,P|141:79|139:106,1,54.75,8|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
189,166,36866,5,2,0:0:0:0:
189,166,36985,2,0,L|189:275,1,109.5
243,330,37343,2,0,P|183:319|106:344,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
74,373,37700,1,0,1:0:0:0:
74,373,37819,6,0,L|74:264,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
20,209,38176,2,0,P|80:220|157:195,1,109.5,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
189,166,38533,1,8,1:0:0:0:
189,166,38771,6,0,L|323:167,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
432,92,39247,2,0,P|423:140|426:154,1,54.75,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
479,197,39485,1,8,1:0:0:0:
427,252,39605,1,0,1:0:0:0:
372,200,39724,6,0,P|351:249|368:300,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
439,326,40081,2,0,P|402:366|349:373,1,109.5,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
294,319,40438,2,0,P|267:315|240:317,1,54.75,8|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
178,362,40676,5,2,0:0:0:0:
178,362,40795,2,0,L|182:236,1,109.5
228,192,41152,1,2,0:0:0:0:
228,192,41271,2,0,P|167:211|112:201,1,109.5,0|0,0:0|1:0,0:0:0:0:
54,240,41628,6,0,P|73:179|63:124,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
12,81,41985,2,0,L|141:71,1,109.5,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
198,71,42343,1,8,1:0:0:0:
198,71,42581,6,0,P|275:84|328:67,1,109.5,6|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
456,59,43057,2,0,P|406:119|394:173,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
368,219,43414,1,0,1:0:0:0:
337,288,43533,6,0,P|309:214|268:177,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
218,163,43890,1,2,0:0:0:0:
218,163,44009,2,0,P|171:163|131:175,1,54.75,0|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
96,201,44247,1,8,1:0:0:0:
96,201,44485,5,2,0:0:0:0:
96,201,44605,2,0,L|97:255,2,54.75,0|8|0,0:0|1:0|0:0,0:0:0:0:
98,124,44962,2,0,P|48:143|21:189,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
22,266,45319,1,0,1:0:0:0:
22,266,45438,6,0,L|23:320,1,54.75,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
99,310,45676,2,0,L|98:256,1,54.75,8|2,1:0|0:0,0:0:0:0:
174,246,45914,1,0,0:0:0:0:
221,307,46033,1,2,0:0:0:0:
297,297,46152,1,8,1:0:0:0:
297,297,46390,6,0,L|295:187,1,109.5,6|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
220,53,46866,2,0,L|221:162,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
295,187,47224,1,0,1:0:0:0:
354,136,47343,6,0,P|408:130|462:136,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
477,212,47700,2,0,P|423:218|369:212,1,109.5,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
295,187,48057,2,0,P|291:214|296:241,1,54.75,8|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
358,289,48295,6,0,P|292:289|227:307,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
192,348,48652,1,0,0:0:0:0:
192,348,48771,2,0,P|192:281|174:216,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
133,181,49128,1,0,1:0:0:0:
107,254,49247,6,0,P|66:219|57:166,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
106,107,49605,1,2,0:0:0:0:
133,181,49724,1,8,1:0:0:0:
133,181,50200,5,6,0:0:0:0:
235,61,50438,2,0,P|295:52|349:64,2,109.5,8|2|8,1:0|0:0|1:0,0:0:0:0:
184,121,51033,1,0,1:0:0:0:
211,195,51152,1,2,0:0:0:0:
211,195,51390,2,0,L|208:328,2,109.5,8|0|8,1:0|0:0|1:0,0:0:0:0:
157,47,52105,5,2,0:0:0:0:
57,166,52343,2,0,L|54:299,2,109.5,8|2|8,1:0|0:0|1:0,0:0:0:0:
106,107,52938,1,0,1:0:0:0:
133,181,53057,6,0,L|130:314,2,109.5,2|8|0,0:0|1:0|0:0,0:0:0:0:
184,121,53652,1,2,0:0:0:0:
262,135,53771,1,8,1:0:0:0:
262,135,54009,5,2,0:0:0:0:
315,283,54247,2,0,P|364:257|417:249,2,109.5,8|2|8,1:0|0:0|1:0,0:0:0:0:
256,332,54843,1,0,1:0:0:0:
196,283,54962,6,0,P|147:257|94:249,2,109.5,2|8|0,0:0|1:0|0:0,0:0:0:0:
256,332,55557,1,2,0:0:0:0:
315,283,55676,1,8,1:0:0:0:
315,283,55914,6,0,P|319:215|303:155,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
222,49,56390,2,0,P|279:85|339:101,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
380,143,56747,1,0,1:0:0:0:
387,64,56866,6,0,P|435:89|457:138,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
421,206,57224,1,2,0:0:0:0:
421,206,57343,2,0,P|417:253|423:280,1,54.75,0|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
445,332,57581,1,8,1:0:0:0:
445,332,57819,5,6,0:0:0:0:
295,297,58057,2,0,P|240:290|186:298,2,109.5,8|2|8,1:0|0:0|1:0,0:0:0:0:
342,237,58652,1,0,1:0:0:0:
313,166,58771,1,2,0:0:0:0:
313,166,59009,2,0,P|259:174|204:167,2,109.5,8|0|8,1:0|0:0|1:0,0:0:0:0:
406,44,59724,5,2,0:0:0:0:
466,186,59962,2,0,L|466:320,2,109.5,8|2|8,1:0|0:0|1:0,0:0:0:0:
437,115,60557,1,0,1:0:0:0:
361,104,60676,6,0,P|307:95|252:102,2,109.5,2|8|0,0:0|1:0|0:0,0:0:0:0:
437,115,61271,1,2,0:0:0:0:
390,175,61390,1,8,1:0:0:0:
390,175,61628,5,2,0:0:0:0:
253,102,61866,2,0,P|199:93|144:100,2,109.5,8|2|8,1:0|0:0|1:0,0:0:0:0:
302,161,62462,1,0,1:0:0:0:
275,232,62581,6,0,P|220:238|166:230,2,109.5,2|8|0,0:0|1:0|0:0,0:0:0:0:
302,161,63176,1,2,0:0:0:0:
349,219,63295,1,8,1:0:0:0:
349,219,63533,6,0,L|352:356,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
465,225,64009,2,0,L|462:88,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
407,62,64366,1,0,1:0:0:0:
353,117,64485,6,0,P|292:125|241:117,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
182,68,64843,1,2,0:0:0:0:
182,68,64962,2,0,P|169:92|165:118,1,54.75,0|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
207,187,65200,1,8,1:0:0:0:
207,187,65438,6,0,L|211:317,1,109.5,0|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
229,370,65795,1,0,1:0:0:0:
303,240,66033,1,0,1:0:0:0:
383,373,66271,1,0,1:0:0:0:
383,373,66390,5,0,1:0:0:0:
303,240,66628,1,0,1:0:0:0:
377,110,66866,2,0,P|304:125|247:116,1,109.5,0|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
122,77,67343,6,0,P|155:107|166:129,1,54.75,6|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
194,183,67581,2,0,P|151:196|126:195,1,54.75,8|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
66,192,67819,2,0,P|75:148|89:127,1,54.75,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
122,77,68057,6,0,P|164:63|189:64,1,54.75,8|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
249,67,68295,2,0,P|282:97|293:118,1,54.75,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
321,171,68533,2,0,P|311:214|297:235,1,54.75,8|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
266,285,68771,1,2,0:0:0:0:
142,197,69009,1,8,1:0:0:0:
128,349,69247,6,0,P|153:318|161:286,1,54.75,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
90,269,69485,2,0,P|70:234|68:201,1,54.75,8|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
142,197,69724,2,0,P|167:166|175:134,1,54.75,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
103,116,69962,6,0,P|158:111|205:84,1,109.5,8|2,1:0|0:0,0:0:0:0:
347,27,70438,2,0,P|324:76|324:131,2,109.5,8|2|8,1:0|0:0|1:0,0:0:0:0:
465,125,71152,5,2,0:0:0:0:
367,243,71390,1,8,1:0:0:0:
249,145,71628,1,2,0:0:0:0:
249,145,71747,2,0,L|246:223,1,54.75,0|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
282,267,71985,6,0,P|225:246|142:260,1,109.5,6|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
107,282,72343,2,0,P|128:225|114:142,1,109.5,8|2,1:0|0:0,0:0:0:0:
92,107,72700,2,0,P|56:104|26:112,1,54.75,0|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
12,179,72938,6,0,L|12:295,1,109.5
8,365,73295,2,0,P|63:354|121:363,1,109.5,8|2,1:0|0:0,0:0:0:0:
189,376,73652,2,0,P|217:377|242:368,1,54.75,0|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
282,302,73890,6,0,L|283:167,1,109.5,6|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
244,126,74247,1,8,1:0:0:0:
95,87,74485,1,2,0:0:0:0:
56,236,74724,1,8,1:0:0:0:
205,275,74962,6,0,L|198:204,1,54.75,6|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
131,256,75200,2,0,L|89:312,1,54.75,8|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
56,236,75438,2,0,L|49:165,1,54.75,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
126,174,75676,6,0,L|119:103,1,54.75,8|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
196,112,75914,2,0,L|189:41,1,54.75,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
265,49,76152,2,0,P|317:66|372:64,1,109.5,8|2,1:0|0:0,0:0:0:0:
456,192,76628,1,8,1:0:0:0:
372,319,76866,6,0,P|345:315|318:316,1,54.75,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
244,340,77105,2,0,P|234:314|218:291,1,54.75,8|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
161,239,77343,2,0,P|178:217|190:193,1,54.75,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
207,117,77581,2,0,P|233:121|261:119,1,54.75,8|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
335,95,77819,5,2,0:0:0:0:
483,135,78057,1,8,1:0:0:0:
443,283,78295,1,2,0:0:0:0:
295,243,78533,1,8,1:0:0:0:
335,95,78771,5,2,0:0:0:0:
295,243,79009,1,8,1:0:0:0:
443,283,79247,1,2,0:0:0:0:
443,283,79366,2,0,L|446:218,1,54.75,0|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
492,166,79605,6,0,P|439:182|385:178,1,109.5
310,164,79962,2,0,P|266:159|245:161,1,54.75,8|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
192,116,80200,2,0,P|207:168|203:222,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
127,233,80557,6,0,P|111:180|115:126,1,109.5
144,54,80914,2,0,P|91:69|37:65,1,109.5,8|2,1:0|0:0,0:0:0:0:
0,132,81271,1,0,0:0:0:0:
2,209,81390,1,8,1:0:0:0:
2,209,81509,6,0,P|28:258|37:311,1,109.5
111,323,81866,2,0,P|139:276|182:242,1,109.5,8|2,1:0|0:0,0:0:0:0:
256,219,82224,1,0,0:0:0:0:
329,242,82343,1,8,1:0:0:0:
329,242,82581,5,2,0:0:0:0:
216,346,82819,1,8,1:0:0:0:
112,235,83057,1,2,0:0:0:0:
112,235,83176,2,0,L|112:168,1,54.75,0|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
82,109,83414,6,0,P|145:127|190:112,1,109.5
250,75,83771,2,0,P|277:70|305:72,1,54.75,8|0,1:0|0:0,0:0:0:0:
371,33,84009,2,0,P|353:96|368:141,1,109.5,2|8,0:0|1:0,0:0:0:0:
411,197,84366,6,0,P|348:179|303:194,1,109.5
247,237,84724,2,0,P|194:249|143:231,1,109.5,8|2,1:0|0:0,0:0:0:0:
98,168,85081,1,0,0:0:0:0:
67,240,85200,1,8,1:0:0:0:
67,240,85319,6,0,P|28:202|21:149,1,109.5
75,92,85676,1,8,1:0:0:0:
98,168,85795,1,2,0:0:0:0:
37,313,86033,1,0,1:0:0:0:

i might adding my own custom hitsounds there later, but idk
Shunao
im back lol

 • Easy
 1. 00:04:009 (1) - clap?
 2. 00:14:009 (3) - I see it better straight for a better transition with 00:14:962 (4) - like you make before
 3. 00:41:628 (4,1) - the flow is broken maybe it's better for a easy to follow the flow without break so maybe i suggest to raise 00:41:628 (4) - at x:486 y:198. Then move 00:42:581 (1) - to x:310 y:263.
 4. 01:05:438 (1,1) - the spacing between these note isn't x0.90 it's x0.26 fix it, please
 5. Why in the kiai part there are any hitsounds? it's so empty lul
 6. oh and also on the kiai part there are too much 1/1 sliders its really oversimplify the song imo. maybe map on the vocals a little for example here 01:09:247 (3,4) - you can try something like this https://puu.sh/xcPub/b0d8421bd2.png
 7. 01:10:200 (4,1) - They are too close imo there is almost a contact and it's doesn't look nice imo
 • Normal
 1. 00:28:771 - you need to map this vocal because this long slider sound off tbh
 2. 00:30:676 - same thing here ^
 3. 00:44:009 - ^
 4. 00:45:914 - ^
 5. 00:44:962 (2,3,4) - this flow doesn't work because the slider are not similar the 4 is more long and more curved that the 2 but if you fix the thing before ^ i think there is no problem
 6. 00:48:295 (1,2,3,4) - should be like this https://puu.sh/xcQ78/7714f3a2a1.png as you did before lol
 7. 01:12:581 (5,6) - make like you did here 01:11:628 (3,4) - this is similar vocals https://puu.sh/xcQij/3848011ffc.png
 8. 01:24:962 (2) - why a slider renverse you don't put slider renverse from here 01:18:771 - and it's sound a bit off tbh


gl!~
Topic Starter
_FlameL

ShogunMoon wrote:

im back lol Hi again :)

 • Easy
 1. 00:04:009 (1) - clap? Sure
 2. 00:14:009 (3) - I see it better straight for a better transition with 00:14:962 (4) - like you make before Sure
 3. 00:41:628 (4,1) - the flow is broken maybe it's better for a easy to follow the flow without break so maybe i suggest to raise 00:41:628 (4) - at x:486 y:198. Then move 00:42:581 (1) - to x:310 y:263. I made some changes
 4. 01:05:438 (1,1) - the spacing between these note isn't x0.90 it's x0.26 fix it, please They are 8 bits apart. They dont rly need to be x0.90
 5. Why in the kiai part there are any hitsounds? it's so empty lul Claps are every two white ticks lul so there mostly whistles and finishes on easy diff
 6. oh and also on the kiai part there are too much 1/1 sliders its really oversimplify the song imo. maybe map on the vocals a little for example here 01:09:247 (3,4) - you can try something like this https://puu.sh/xcPub/b0d8421bd2.png It should be better now
 7. 01:10:200 (4,1) - They are too close imo there is almost a contact and it's doesn't look nice imo ^
 • Normal
 1. 00:28:771 - you need to map this vocal because this long slider sound off tbh I will stay with those long sliders.
 2. 00:30:676 - same thing here ^
 3. 00:44:009 - ^
 4. 00:45:914 - ^
 5. 00:44:962 (2,3,4) - this flow doesn't work because the slider are not similar the 4 is more long and more curved that the 2 but if you fix the thing before ^ i think there is no problem Flow is good here imo
 6. 00:48:295 (1,2,3,4) - should be like this https://puu.sh/xcQ78/7714f3a2a1.png as you did before lol to me its better like this. And I made it like this before 00:33:057 (1,2,3,4,5) -
 7. 01:12:581 (5,6) - make like you did here 01:11:628 (3,4) - this is similar vocals https://puu.sh/xcQij/3848011ffc.png Ok but will do it in the other way.
 8. 01:24:962 (2) - why a slider renverse you don't put slider renverse from here 01:18:771 - and it's sound a bit off tbh I will leave it like that. Also I remapped kiai part a bit so It should be funnier to play now


gl!~
Thanks! again xD
Nikakis
The audio bitrate is kinda low under standard common requirements and im not sure if it's allowed to have a 128 kbps bitrate.192 kbps is always the best option.I would recommend to contact some ppl who associate with mp3s and stuff and give you a better mp3.
Topic Starter
_FlameL

Nikakis wrote:

The audio bitrate is kinda low under standard common requirements and im not sure if it's allowed to have a 128 kbps bitrate.192 kbps is always the best option.I would recommend to contact some ppl who associate with mp3s and stuff and give you a better mp3.
https://osu.ppy.sh/help/wiki/Ranking_Criteria
The song's audio file must be of reasonable quality. Try and source .mp3 files yourself; ripping them from a streaming video site often results in low quality audio with high file sizes. The bitrate of a beatmap's audio file must be no lower than 128kbps and no higher than 192kbps. If you are having trouble acquiring an appropriate audio file, contact one of the more audio-savvy BN; they will be more than happy to help find an .mp3 for you.

I understand your concern so I will keep that in mind (Bcs better audio quality is a good thing to have) but by the ranking criteria rules, 192kbps is not required.
lit120

FlameLancer wrote:

Nikakis wrote:

The audio bitrate is kinda low under standard common requirements and im not sure if it's allowed to have a 128 kbps bitrate.192 kbps is always the best option.I would recommend to contact some ppl who associate with mp3s and stuff and give you a better mp3.
https://osu.ppy.sh/help/wiki/Ranking_Criteria
The song's audio file must be of reasonable quality. Try and source .mp3 files yourself; ripping them from a streaming video site often results in low quality audio with high file sizes. The bitrate of a beatmap's audio file must be no lower than 128kbps and no higher than 192kbps. If you are having trouble acquiring an appropriate audio file, contact one of the more audio-savvy BN; they will be more than happy to help find an .mp3 for you.

I understand your concern so I will keep that in mind (Bcs better audio quality is a good thing to have) but by the ranking criteria rules, 192kbps is not required.
Depends on its mp3 quality there if you don't want to have a fucked up quality :(
Senery
hi! nm from my queue

[General]
 1. Looks like "Partners in crime.png" is unused so you can delete it


[Easy]
 1. 01:04:485 (5) - you can blanket this
 2. 01:05:438 (1) - better align this with (5)


[Normal]
 1. 00:13:533 (5) - you should use the same reverse slider here, aswell as later after this point
 2. 00:13:057 (4,5) - overlap
 3. 01:25:914 (1) - only the reverse has a sound maybe just use a circle there?


[lit120's Hard]
 1. 00:06:152 (3,1) - i think you should have these separate, it looks like its a 1/2 gab because of the beginning same for after this so to avoid confusion i suggest separeting them(especially this 00:07:700 (2,3,4,1) - )
 2. 00:29:009 (4,1,2) - separate these having them in the same stack is hard to read for new players, you have more of these later on


[Lost Memories]
 1. 00:51:152 (6,1) - space these a bit, it looks like a 1/2 gab
 2. 00:53:771 (9,1) - ^ (or stack them)
 3. 00:57:581 (3,1) - same for this, there are others after this


Thats it, insane seems fine, good luck
Topic Starter
_FlameL

Senery wrote:

hi! nm from my queue

[General]
 1. Looks like "Partners in crime.png" is unused so you can delete it I forgot to delete it again(it's easier to map with darker background).


[Easy]
 1. 01:04:485 (5) - you can blanket this I dont really want to.
 2. 01:05:438 (1) - better align this with (5) It's better like this.


[Normal]
 1. 00:13:533 (5) - you should use the same reverse slider here, aswell as later after this point I want some rhythm variety so I will keep it like this.
 2. 00:13:057 (4,5) - overlap Fixed
 3. 01:25:914 (1) - only the reverse has a sound maybe just use a circle there? changed


[Lost Memories]
 1. 00:51:152 (6,1) - space these a bit, it looks like a 1/2 gab
 2. 00:53:771 (9,1) - ^ (or stack them)
 3. 00:57:581 (3,1) - same for this, there are others after this The small spacing(slow movement), symbolize a small pause in the song(end/start of the vocal/drum) that occurs every couple of seconds. It may look like 1/2 gap but if you listen to the song when play you should easily read that.


Thats it, insane seems fine, good luck
Hi I'm on a trip with my family right now so I can't check your mod.
I will answer it on Sunday with this post. ;)

Thanks!
lit120

Senery wrote:

hi! nm from my queue

[lit120's Hard]
 1. 00:06:152 (3,1) - i think you should have these separate, it looks like its a 1/2 gab because of the beginning same for after this so to avoid confusion i suggest separeting them(especially this 00:07:700 (2,3,4,1) - ) not rly a problem, but they can notice the timing there to hit a note there, since pausing it from the drum/that vocal one about to stop at the white tick there
 2. 00:29:009 (4,1,2) - separate these having them in the same stack is hard to read for new players, you have more of these later on i'll see about this later


Thats it, insane seems fine, good luck
thanks!
Nikakis
btw take some kudos cause i love Rib, thanks for making it
Topic Starter
_FlameL

Nikakis wrote:

btw take some kudos cause i love Rib, thanks for making it
Thanks, I will probably keep on doing that :D

Zyl wrote:

200 hundred posts and that kind of experience?


Amazing job!, keep at it.


+1
Thanks! :)
Zyl
200 hundred posts and that kind of experience?


Amazing job!, keep at it.


+1
show more
Please sign in to reply.

New reply