UVERworld - CORE PRIDE (TV Size)

posted
Total Posts
37
show more
871
Well, I hope I'll find at least something...

BURNING FLAME

Nothing here, except some of the sliders actually feel uncomfortable, because of their speed > 00:12:725 (4) - 00:15:319 (5) - 00:25:698 (3) - 00:18:887 (2)

I know that they repeat several times troughout the map and player might get used to them, yet it kinda feels unnecessary.

Though it's just my concern =w=

DEPZDAI'S INSANE

00:00:887 (1,2,3,1,2,3,1,2,1,2,1) - I think it would be better if those triangles not only change position but spacing as well. Btw, because spacing between circles in triangle is too low this moment > 00:02:022 (2,1,2,1) is a bit hard too read (at least without HD , I dunno why, but with HD I have no problems with this moment at all)

And... that's all, also good diff, but couldn't you come up with better slider forms then this ones ? > 00:04:941 (1) - 01:19:536 (1) - 01:25:698 (1).

HARD

00:01:049 (3,1) - this 2 notes shouldn't be stacked. (at least it feels like it)

00:05:428 - pls place a note here, otherwise rhythm kinda breaks.

00:17:103 - ^

00:17:265 (1) - you can replace this slider with reverse slider on 1/3, it won't make your SR go up and will make rhythm a bit better ( something like this https://osu.ppy.sh/ss/8679498 )

00:29:265 - "dzo" is too loud, so circle pls.

00:29:914 - his damn "ko" right there is a too loud to ignore, so circle pls :/

^ And even if you've mapped this according to drums ( 00:29:265 - no drum sound ; 00:29:914 - no drum sound ) then you'll have to delete this slider 00:30:563 (2), because there's also no drum sound 00:30:563 (2).

Btw 00:30:157 (5) - delete this note, there's no sound on this blue tick.

NORMAL

Your "EASY" have better rhythm then this diff =w=.

00:01:049 (2,3) - at least stuck them.

00:10:455 (5) - I think you should make this a 1/1 slider, then put a circle here 00:11:103.

00:24:725 (3) - this reverse slider feels forced. You just want to tap twice.

I just don't like this diff, all those slider overlaps feels forced and boring, sry TwT

EASY

Better then "NORMAL" best diff =w=

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Well as I though, couldn't find much, sry :/
Topic Starter
Shortthu

AkihitoKun wrote:

nice xd
Thanks!

871 wrote:

Well, I hope I'll find at least something...

BURNING FLAME

Nothing here, except some of the sliders actually feel uncomfortable, because of their speed > 00:12:725 (4) - 00:15:319 (5) - 00:25:698 (3) - 00:18:887 (2)

I know that they repeat several times troughout the map and player might get used to them, yet it kinda feels unnecessary.

Though it's just my concern =w=

It's fine imo :p

HARD

00:01:049 (3,1) - this 2 notes shouldn't be stacked. (at least it feels like it) o right

00:05:428 - pls place a note here, otherwise rhythm kinda breaks.

00:17:103 - ^

ye

00:17:265 (1) - you can replace this slider with reverse slider on 1/3, it won't make your SR go up and will make rhythm a bit better ( something like this https://osu.ppy.sh/ss/8679498 ) o

00:29:265 - "dzo" is too loud, so circle pls.

00:29:914 - his damn "ko" right there is a too loud to ignore, so circle pls :/

^ And even if you've mapped this according to drums ( 00:29:265 - no drum sound ; 00:29:914 - no drum sound ) then you'll have to delete this slider 00:30:563 (2), because there's also no drum sound 00:30:563 (2).

yes i'm following the drum but just from 00:28:941 - to 00:30:157 - , i wanna map the "here we go" vocal after

Btw 00:30:157 (5) - delete this note, there's no sound on this blue tick. There is

ye this is the worst diff, i'm gonna check ds and maybe remap some part

NORMAL

Your "EASY" have better rhythm then this diff =w=.

00:01:049 (2,3) - at least stuck them. What do you mean by "stuck" lol, if you mean stack them then no, reason below about the stacks things

00:10:455 (5) - I think you should make this a 1/1 slider, then put a circle here 00:11:103. The downbeat 00:10:779 - have a sound so why make it as a slider end, slider end in downbeat (big white tick) is not recommended

00:24:725 (3) - this reverse slider feels forced. You just want to tap twice. no uwu

I just don't like this diff, all those slider overlaps feels forced and boring, sry TwT It's overlapped because it's in the red tick

EASY

Better then "NORMAL" best diff =w=

nice

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Well as I though, couldn't find much, sry :/
Thank for modding!
LMT
Talked a bunch of things about rhythm and the 1/3 structure in the verses.

04:37 Shortthu: hai
04:38 Shortthu: why ctrl + g
04:38 LMT: vocal?
04:38 LMT: thử đi
04:38 LMT: nghe có đúng ko
04:39 Shortthu: 00:10:779 (1,2) - 2 cục này đúng hông
04:39 LMT: ừa
04:39 Shortthu: nãy lmt nói 2 cục này :thinking:
04:39 Shortthu: ủa ctrl + g thì cũng như nhau mà
04:39 LMT: à ko
04:39 LMT: ctrl g (2,3)
04:39 LMT: https://osu.ppy.sh/ss/8921084
04:39 LMT: như vầy nè
04:40 Shortthu: ahh
04:40 Shortthu: bài này nghe vocal vài chỗ confuse quá :((
04:40 Shortthu: hay lmt check cái timing thử
04:40 LMT: ừa đoạn này
04:41 LMT: offset cũng tạm được
04:41 LMT: +10 tất cả đi
04:41 Shortthu: p/6039686 trong đây cũng có nói vài chỗ off :thinking:
04:41 LMT: resnap
04:41 LMT: xong update
04:41 Shortthu: oh
04:44 LMT: ok chưa
04:44 Shortthu: chắc cũng ổn
04:46 LMT: mà rhythm khó bắt thì đừng overmap -__
04:47 Shortthu: uwu
04:48 LMT: ok
04:48 LMT: 1/3
04:48 LMT: ở đây 00:11:319 (3) -
04:48 LMT: https://osu.ppy.sh/ss/8921118
04:48 Shortthu: hình như cả 3 cục luôn
04:48 LMT: ừa
04:48 LMT: chỗ này trình bày cẩn thận chút
04:48 LMT: rhythm khó đọc thì spacing ít thôi
04:50 Shortthu: 00:10:951 (2) -
04:50 Shortthu: cái này chắc cũng 1/3
04:50 LMT: ko, để vậy đc k
04:50 LMT: r
04:51 LMT: vì ý đồ vocal ở đây ko rõ
04:51 LMT: mà instrument khác thì 1/2 rõ ràng hơn
04:51 Shortthu: oh
04:52 LMT: https://osu.ppy.sh/ss/8921128 để pattern như vầy đi
04:53 Shortthu: okay
04:54 LMT: 00:12:400 (6,7) - 2 cái này làm thành pattern tốt hơn đc ko
04:55 Shortthu: ủa time kì thế
04:55 LMT: https://osu.ppy.sh/ss/8921138 ví dụ
04:55 Shortthu: lmt chỉnh offset +10 bên đó chưa
04:55 LMT: chưa
04:55 LMT: +10 nhé#
04:55 Shortthu: yea
04:55 LMT: ok
04:56 LMT: 00:14:194 (4) - 1/3
04:57 LMT: https://osu.ppy.sh/ss/8921149
04:57 LMT: đuôi slider vẫn snap 1/2
04:57 LMT: 00:16:140 (2,3) - ctrl+g rhythm
04:59 LMT: 00:15:978 (1,2,3,4,5,6) - nguyên cục này đổi rhythm thành https://osu.ppy.sh/ss/8921154
04:59 Shortthu: :thinking:
04:59 LMT: thử đi
05:00 LMT: đc chưa
05:01 Shortthu: cục 5 chắc để nguyên slider nhỉ
05:01 LMT: thì hỏng mất slider là emphasis cho vocal
05:01 LMT: 5 để stack lên 1
05:01 LMT: là biết 1/1 gap
05:03 Shortthu: :thinking:
05:04 Shortthu: okay
05:04 LMT: 00:17:600 (2,3) - spacing cẩn thận
05:05 LMT: hoặc sắp xếp pattern cho đúng hơn
05:05 Shortthu: o shiet
05:05 LMT: https://osu.ppy.sh/ss/8921171
05:06 Shortthu: https://osu.ppy.sh/ss/8921174
05:07 LMT: gap 1/3 cũng cẩn thận nữa nhé
05:07 LMT: tạm thời thế cũng dc
05:08 Shortthu: xd
05:09 LMT: 00:18:897 (2,3,4) - đổi thành https://osu.ppy.sh/ss/8921178
05:09 LMT: 00:19:708 (1,2,3) - 1/3 cả 3 âm vocal
05:10 Shortthu: oh
05:11 LMT: 00:20:194 (2,3,4,5,6) - đổi thành https://osu.ppy.sh/ss/8921191
05:11 Shortthu: ủa có cục 00:19:438 (4) - 1/3 thôi mà
05:12 LMT: https://osu.ppy.sh/ss/8921195 cho cái đống 1/3
05:12 LMT: giống cái ban đầu á
05:13 LMT: 00:14:356 - đây đổi thành như này đi https://osu.ppy.sh/ss/8921203
05:14 LMT: thì hợp với cái cấu trúc 3 âm 1/3 ở đây
05:14 LMT: 00:18:248 (4,5,6) - đổi thành 1/2 slider ở đây thì chuẩn hơn
05:17 Shortthu: wait
05:18 Shortthu: 00:19:708 - 00:19:708 -
05:18 Shortthu: chỗ này 1/2 mà
05:18 Shortthu: :thinking:
05:18 LMT: t cá là 1/3
05:19 LMT: xóa nốt ở đó đi
05:19 LMT: xong nghe
05:19 LMT: tắt hitsound chưa
05:19 LMT: cái vocal 1/3 đó có ý đồ đó
05:19 LMT: tại vì nó có cấu trúc
05:19 Shortthu: vẫn nghe thấy 1/2 :thinking:
05:20 LMT: đừng nghe instrument, nghe vocal thôi
05:22 Shortthu: no headphone is hard :((
05:22 Shortthu: okay 1/3
05:22 LMT: playback 25% thì nghe rõ hơn
05:23 Shortthu: nãy giờ toàn bật 25% mà :3
05:23 LMT: ừa
05:23 Shortthu: https://osu.ppy.sh/ss/8921238 something like this
05:23 LMT: ko
05:23 LMT: https://osu.ppy.sh/ss/8921242
05:23 LMT: để thế thì bị mất 1 âm
05:24 LMT: nếu đã theo vocal thì đừng skip
05:24 Shortthu: oh
05:24 Shortthu: 00:19:438 - tại chỗ này cũng 1/3 luôn
05:24 LMT: chỗ đó 1/2
05:26 Shortthu: 1/3 mà :thonk:
05:26 LMT: 1/2
05:26 LMT: có cấu trúc mà
05:26 Shortthu: uwu
05:26 LMT: 00:10:789 (1,2,3) - đây, 00:13:870 (3,1,2) - đây nữa
05:27 LMT: cơm, tí quay lên sửa tiếp nhé
05:28 Shortthu: oh
05:28 Shortthu: kay
05:33 Shortthu: hoyl 5.62
05:39 Shortthu: updoot
05:50 LMT: 00:12:086 (1,2) - đổi thành 1/2 slider thôi
05:50 LMT: sao phải overmap ở đây lên
05:50 LMT: 00:14:356 (5) - snap đuôi slider 1/3
05:51 LMT: 00:18:248 (4,5,6) - 1/2 slider thôi, 00:18:329 (5) - overmap mất cái này
05:56 Shortthu: o
06:01 LMT: sửa chưa
06:07 Shortthu: 00:18:248 -
06:07 Shortthu: khúc này không hiểu lắm
06:08 LMT: 00:18:329 (5) - ở đây ko có trống
06:08 LMT: 00:18:248 (4) - và ở đây là vocal
06:08 Shortthu: oh
06:08 Shortthu: kay
06:09 LMT: 00:20:113 (2) - ở đây cũng k nên để nốt này
06:09 LMT: mặc dù thì vocal có chút ở đấy
06:10 Shortthu: cái note đó vừa add thêm hồi nãy
06:10 Shortthu: lul
06:10 LMT: uh biết
06:10 Shortthu: okay đã xóa
06:10 LMT: ok
06:11 LMT: 00:24:573 (4,5,6,1) - ko nên overmap kiểu này khi k có concept
06:12 Shortthu: phía trước cũng có làm vài chỗ
06:12 Shortthu: mà sau khi lmt sửa thì còn lại đúng 1 cái
06:12 Shortthu: 00:12:086 -
06:13 LMT: biết rồi nhưng tại vì nhưng chỗ rhythm có phức tạp thì đừng overmap
06:15 LMT: rhythm chỗ đấy cũng có vấn đề
06:15 LMT: https://osu.ppy.sh/ss/8921382 xem thế này đúng hơn ko
06:17 LMT: 00:25:708 (3,4) - đuôi của 3 cũng rất mạnh, xong lại có cái triple lại ignore. để thế này đi https://osu.ppy.sh/ss/8921388
06:31 Shortthu: :3c
06:31 LMT: sửa xong chưa
06:32 Shortthu: vừa đi ăn trưa :3
06:35 Shortthu: done
06:40 LMT: ok
06:41 LMT: 00:26:681 (2) - 1/2 làm hỏng mất emphasis của cái vocal
06:41 LMT: làm thành circle đi
06:41 LMT: stack lên 3
06:42 LMT: 00:27:005 (3,4,5,1) - nguyên câu này là 1 pattern vocal cần được làm nổi bật
06:42 LMT: 00:27:329 (4,5,1) - với nguyên cục này là 1/3
06:43 Shortthu: o
06:43 Shortthu: fixed
06:44 LMT: spacing cho 1/3 cũng cẩn thận nhé
06:44 LMT: 00:30:086 (4,5) - p l s f i x
06:45 LMT: 00:33:816 (4) - snapping?
06:45 Shortthu: o
06:45 Shortthu: lmao
06:45 Shortthu: 1/8
06:45 LMT: oh
06:45 Shortthu: ok gonna make it to a cirle
06:45 Shortthu: lul
06:45 Shortthu: luuuuul
06:45 LMT: ye
06:45 LMT: xd
06:45 LMT: 00:44:519 (1,2,3,4) - fix 1/4 gap spacing
06:46 LMT: 00:44:194 (2,3) - giống cái này quá
06:47 Shortthu: vậy move cái 00:44:194 (2) - ra ngoài
06:47 Shortthu: uwu
06:47 LMT: t nghĩ để cái circle overlap với đuôi mấy cái 3/4 thì ok hơn
06:48 LMT: 01:03:816 (6,1) - sao ko làm 1/1 luôn
06:48 LMT: thế này ko bắt vocal lắm
06:49 LMT: đoạn instrument thưa như thế này ko nên overmap
06:49 LMT: 01:11:113 (3,4) - 3/4 : https://osu.ppy.sh/ss/8921479
06:49 Shortthu: còn cái drum ở 01:03:978 - tính sao :thonk
06:50 Shortthu: o wait
06:50 LMT: so với vocal mạnh hayy yếu -_-
06:50 LMT: với cả đang emphasise vocal ở đây mà
06:50 Shortthu: :3
06:51 Shortthu: okay
06:51 LMT: 01:15:654 (1) - vocal hết ở tick đỏ, rút ngắn thành 1/2 slider
06:51 LMT: 01:16:951 (1) - same 01:18:248 (1) - same
06:52 LMT: 01:19:546 (1) - cái chỗ cần để 1/1 thì đẻ 1/2
06:52 Shortthu: nó còn ngân ra sau nữa mà
06:52 LMT: nhưng vocal nhấn ở tick đó
06:52 LMT: đỏ
06:52 LMT: với cả kick ở đỏ
06:52 Shortthu: i prefer 1/1 zz
06:53 Shortthu: kick nhỏ lắm
06:53 LMT: nhưng quan trọng
06:53 Shortthu: 25% mới nghe thấy
06:53 LMT: mày rút 1 cái thành 1/2 đi
06:53 LMT: xong rồi nghe
06:53 LMT: 100% luôn
06:53 LMT: ko thích thì để 1/1
06:54 Shortthu: LUL
06:54 Shortthu: okay dad
06:54 Shortthu: mà vẫn muốn 1/1 hơn
06:54 Shortthu: :3
06:54 LMT: rồi ok
06:54 LMT: 01:27:816 (3,4,5,6,7) -
06:54 LMT: snare có 3 cái đầu
06:55 LMT: 01:28:059 (6,7) - 2 này là kick rồi
06:56 Shortthu: oh
06:56 Shortthu: okay
06:56 LMT: nếu muốn map kick thì https://osu.ppy.sh/ss/8921497
06:56 LMT: ko thì đổi thành circle hết
06:57 LMT: https://osu.ppy.sh/ss/8921498
06:58 Shortthu: okay circles
06:59 Shortthu: whoa
06:59 Shortthu: *
06:59 Shortthu: giờ xuống còn 5.52
06:59 LMT: tại có cái 1/4 jump đ' hiểu tại sao
06:59 LMT: :))
06:59 LMT: chỗ đó đang spike nữa
06:59 Shortthu: à à :#
06:59 Shortthu: :3
07:00 LMT: update đi xong t xem lại còn chỗ nào ko
07:01 Shortthu: updoot
07:01 LMT: 00:12:086 (1,2) -
07:02 LMT: -_-
07:02 Shortthu: à sửa chỗ đó nữa hả :3
07:04 LMT: 01:28:465 (8) - đây để kick slider được vì đây là tom
07:06 Shortthu: tom là gì vậy =))))
07:06 LMT: ở đây nghe có khác mấy tiếng trống khác ko
07:07 LMT: thì cái tiếng đó là tom
07:07 Shortthu: oh
07:07 LMT: cao hơn kick nhưng thấp hơn snare
07:07 LMT: 00:27:978 (2,1) - ctrl+g
07:09 Shortthu: 00:28:302 - nhưng mà chỗ này bắt đầu cái nhạc kia
07:09 Shortthu: "nhạc kia"
07:09 Shortthu: lul
07:09 LMT: uh thế cũng đc
07:10 Shortthu: nice
07:10 LMT: ok update
07:10 Shortthu: ok nếu lmt xong rồi thì post lên thread đi :^)
07:10 LMT: lol ok
Topic Starter
Shortthu
(also it's in vietnamese :eyes:)
Lobelia
DEPZDAI , 00:48:086 (5,6,7,8,1,2,3,4,1,2,1,2,1) - this pattern is very cool ~~
plz rank this!star for you~~ :)
Topic Starter
Shortthu
Thanks for the star OwO
squirrelpascals
Hi, from q!!

• 00:11:329 (3) - its kind of shocking to the player when they realize that this is snapped to 1/6 because nothing warns them of this. I would suggest maybe bigger spacing at 00:10:951 (2,3,4) - , or an nc, or something to signify this

• 00:12:735 (4) - same thing with this sv increase. nc is usually used for this though. same for 00:15:329 (5) - 00:17:924 (3) - and etc

• 00:13:870 (3,4,5) - flow between slider 3 and 4,5 can be improved a lot, its currently a down-up-down movement but it doesn't seem very intended because of the direction of 3. would suggest redirectioning 3 or moving 00:14:248 (4,5) - down somehow

• 00:16:140 (2,4) - i see the rotational pattern your going for here but the way these overlap look pretty unattractive imo

• 00:18:897 (2,3) - 00:19:762 (1) - same for this with the 1/3 on the first mod, you should tell the player somehow you're using these 1/3 rhythms, and for 00:27:329 (4) - etc.

• 00:25:870 (4) - this aesthetic where the sldertail touches the head are generally unattractive, so i would recommend adjusting. also, the angle of this slider compared to 00:26:194 (5,6,1) - makes this pattern look strange

• 00:33:167 (2) - this angled slider feels random in the middle of all these curved sliders

• 00:36:735 (1) - your choice to put this slider where 00:35:762 (3) - just was is pretty strange and makes the area feel mildly cluttered

• 00:52:951 (3,4,1) - spacing here feels very random how 4 is so close to 3, i would suggest making the spacing here more even, same for 01:07:383 (4,5,1) -

• 01:00:086 (1) - good way of signifying the sv change :)

• 01:16:302 (3,4) - interesting jump/rhythm concept so i wont bug you too much about this jump section because its quite creative. but think again about signifying to your player that the rhythm here different

• 01:28:465 (8,1) - remove overlap? since 1 is a special slidershape it should stand out imo
• 00:17:275 (1,2,3) - should def be snapped to 1/3, sounds a lot more accurate that way

• 00:20:032 (2) - same here, since the song is kind of weird with rhythm. the bass note and the vocal sounds like the 1/3 note at 00:19:978 -

• 00:54:897 (1) - unnecessary nc, single-note combos should mostly just be used when something special happens in the map/song, but i dont see that here. feels more properly used at 00:59:438 (1) -

• 01:03:167 (1) - same, remove nc at 01:03:167 (1) -

• 01:09:978 (8,9,10,1) - this pattern doesn't play well with the spacing between 9,10,1 and your use of angles here feels random also. Also i think that pattern can appear in a straighter line to be more structured. [urlhttps://i.imgur.com/AbJ8WlB.png]here's a suggestion[/url] that fixes both

• 01:19:546 (1) - the red lines at the beginning of this slider slow the

• 01:24:978 (2,1,1) - would feel smoother to play this large spacing if there was more of an angle between these three objects
• 00:01:708 (1) - remove nc, too many 1 note combos here for hard diff

• 00:07:546 (4,6) - fic blanket here, would add a lot of structure to this whole thing 00:07:221 (2,3,4,5,6) -

• 00:12:410 (3,4) - tbh these patterns look a lot better spaced like this, the overlap you have looks like you're forcing distance snap. you don't have to strictly use distance snap in a hard diff (even though its good to use), this would be a good time not to because it can emphasize the strong vocals nicely. same for 00:15:005 (2,3) -

• 00:13:546 - the clap on slidertail doesn't feel like it fits in the music very well

• 00:27:005 (3,4,1,2,1,2,1,2,1) - something thats not mentioned that much, but when you go in such a tight circle like this for too long of a time it feels like there's no movement around the playfeild. I'd recommend trying to move these patterns around more to achieve that feeling

• 00:47:600 (3,4) - it looks like you ran out of the room at the top and didn't have much room to place 4. I'd recommend replacing these sliders so you have more room to structure them better, right now they look at a very strange angle to eachother

• 01:15:167 (4,5,6) - i think restructuring it like this would be better because it flows better from 01:14:843 (3) - and gets less in the way of 01:14:519 (2) -

• 01:20:356 (4) - leaving a gap after this note here again feels strange because your not doing it to vocals this time, which feels like the point of when you did it at 01:17:600 (3) - 01:18:897 (3) -
• 00:14:681 (1) - flipping the slider to face 2 like this (maybe more structured than the photo though) wold give a nicer counterclockwise flow between 00:14:681 (1,2,3) - . Same thing for 00:45:816 (4) -

• 00:21:167 (1,4) - since these are 2 curves right next to eachother, i would recommend copy + pasting one slider to make the other instead of hand-making two seperate sliders, it adds a lot of structure

• 00:40:302 (2,4) - It feels like these notes get in the way of eachother, i would recommend moving 4 downward

• 01:01:383 (2) - ctrl+h would make this face to the right, which is better because it improves flow to the right of 01:01:383 (2,3,4) - and tells the player the next object will be to the right also

• 01:02:681 (4,5,1) - empty feeling here without hitsounds

• 01:07:221 - why did you skip this note? its such a strong snare and just feels strange to skip completely

• 01:22:140 (3) - move this up a little bit more, it feels uncomfortably close to 01:21:492 (2) -
• 00:02:843 (1) - would be better for this to be above the slidertail of 00:01:708 (2) - since the slider will lead them into that note a lot more easily

• 00:10:789 (1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3) - it feels like this whole section of the map is leaning toward the right side of the playfeild for some reason, maybe make some adjustments and move your patterns toward the left so the whole playfeild is being used

• 01:09:167 (3) - make this point toward the previous circle more accurately, this is picky but just feels nicer to play it this way xp

• 01:13:140 (1) - spinner feels wayyy too short for an easy.

• 01:24:735 (1) - same as 01:09:167 (3) - for the previous AND next circle for the same reasons, it flows more nicely this way too

still feels like it needs work, but i like how you took a try at the mixture of 1/3 rhythm choices and sv gimmicks.
gl :)
Topic Starter
Shortthu

squirrelpascals wrote:

Hi, from q!!

• 00:11:329 (3) - its kind of shocking to the player when they realize that this is snapped to 1/6 because nothing warns them of this. I would suggest maybe bigger spacing at 00:10:951 (2,3,4) - , or an nc, or something to signify this did both lul

• 00:12:735 (4) - same thing with this sv increase. nc is usually used for this though. same for 00:15:329 (5) - 00:17:924 (3) - and etc okay,
did nc-ed some objects like that xd


• 00:13:870 (3,4,5) - flow between slider 3 and 4,5 can be improved a lot, its currently a down-up-down movement but it doesn't seem very intended because of the direction of 3. would suggest redirectioning 3 or moving 00:14:248 (4,5) - down somehow ye, moved 00:14:248 (4,5) - down and change the direction a bit, also nc-ed them because 1/3

• 00:16:140 (2,4) - i see the rotational pattern your going for here but the way these overlap look pretty unattractive imo how about this xd

• 00:18:897 (2,3) - 00:19:762 (1) - same for this with the 1/3 on the first mod, you should tell the player somehow you're using these 1/3 rhythms, and for 00:27:329 (4) - etc. ye i nc-ed them all

• 00:25:870 (4) - this aesthetic where the sldertail touches the head are generally unattractive, so i would recommend adjusting. also, the angle of this slider compared to 00:26:194 (5,6,1) - makes this pattern look strange adjusted them a bit

• 00:33:167 (2) - this angled slider feels random in the middle of all these curved sliders it's not random, the vocal in that object is kinda different comparing with other curved objects here

• 00:36:735 (1) - your choice to put this slider where 00:35:762 (3) - just was is pretty strange and makes the area feel mildly cluttered moved them outside, and changed the placement of 00:36:248 (4,5) -

• 00:52:951 (3,4,1) - spacing here feels very random how 4 is so close to 3, i would suggest making the spacing here more even, same for 01:07:383 (4,5,1) - okay

• 01:00:086 (1) - good way of signifying the sv change :)xdxdxd

• 01:16:302 (3,4) - interesting jump/rhythm concept so i wont bug you too much about this jump section because its quite creative. but think again about signifying to your player that the rhythm here different :thinking:

• 01:28:465 (8,1) - remove overlap? since 1 is a special slidershape it should stand out imo [color#00BFFF]:ok_hand:, i like making them overlap more than making them stand out but drag them out would make a straight flow so ye, moved[/color]
• 00:01:708 (1) - remove nc, too many 1 note combos here for hard diff okay

• 00:07:546 (4,6) - fic blanket here, would add a lot of structure to this whole thing 00:07:221 (2,3,4,5,6) - ficced

• 00:12:410 (3,4) - tbh these patterns look a lot better spaced like this, the overlap you have looks like you're forcing distance snap. you don't have to strictly use distance snap in a hard diff (even though its good to use), this would be a good time not to because it can emphasize the strong vocals nicely. same for 00:15:005 (2,3) - o, okay then

• 00:13:546 - the clap on slidertail doesn't feel like it fits in the music very well lol idk why does it have a clap here but removed

• 00:27:005 (3,4,1,2,1,2,1,2,1) - something thats not mentioned that much, but when you go in such a tight circle like this for too long of a time it feels like there's no movement around the playfeild. I'd recommend trying to move these patterns around more to achieve that feeling so i moved 00:28:627 (1,2,1) - inside a bit to make the pattern move around, hope it's better now

• 00:47:600 (3,4) - it looks like you ran out of the room at the top and didn't have much room to place 4. I'd recommend replacing these sliders so you have more room to structure them better, right now they look at a very strange angle to eachother done xd

• 01:15:167 (4,5,6) - i think restructuring it like this would be better because it flows better from 01:14:843 (3) - and gets less in the way of 01:14:519 (2) - :ok_hand:

• 01:20:356 (4) - leaving a gap after this note here again feels strange because your not doing it to vocals this time, which feels like the point of when you did it at 01:17:600 (3) - 01:18:897 (3) - yea, feel kinda empty, should i stack 01:20:681 (5) - with 01:20:194 (3,4) - ?
• 00:14:681 (1) - flipping the slider to face 2 like this (maybe more structured than the photo though) wold give a nicer counterclockwise flow between 00:14:681 (1,2,3) - . Same thing for 00:45:816 (4) - look good, okay then, but won't do with 00:45:816 (4) - because i'd like to make 00:45:816 (4,1) - look the way like this

• 00:21:167 (1,4) - since these are 2 curves right next to eachother, i would recommend copy + pasting one slider to make the other instead of hand-making two seperate sliders, it adds a lot of structure okay

• 00:40:302 (2,4) - It feels like these notes get in the way of eachother, i would recommend moving 4 downward okay moved (4) down a bit

• 01:01:383 (2) - ctrl+h would make this face to the right, which is better because it improves flow to the right of 01:01:383 (2,3,4) - and tells the player the next object will be to the right also ye

• 01:02:681 (4,5,1) - empty feeling here without hitsounds okay i've separated 01:03:167 (5) - into a circle at 01:03:167 - and a slider from 01:03:329 - to 01:03:654 - , added clap

• 01:07:221 - why did you skip this note? its such a strong snare and just feels strange to skip completely was mapped the vocal here, just like the previous part at 00:51:654 -

• 01:22:140 (3) - move this up a little bit more, it feels uncomfortably close to 01:21:492 (2) - done, also changed the shape
• 00:02:843 (1) - would be better for this to be above the slidertail of 00:01:708 (2) - since the slider will lead them into that note a lot more easily ye, moved them up a bit

• 00:10:789 (1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3) - it feels like this whole section of the map is leaning toward the right side of the playfeild for some reason, maybe make some adjustments and move your patterns toward the left so the whole playfeild is being used kinda hard to make them cover all the playfield, but i flipped 00:19:870 (3) - to the other side, hope it help a bit

• 01:09:167 (3) - make this point toward the previous circle more accurately, this is picky but just feels nicer to play it this way xp LUL,
kinda more accurate now


• 01:13:140 (1) - spinner feels wayyy too short for an easy. it's just like the previous spinner on this map :p, anyway removed a note at 01:13:059 - and extend the spinner to it to make 4 beats spinner and have a 4 beats recovery time

• 01:24:735 (1) - same as 01:09:167 (3) - for the previous AND next circle for the same reasons, it flows more nicely this way too okay

still feels like it needs work, but i like how you took a try at the mixture of 1/3 rhythm choices and sv gimmicks.
gl :)
guess i need more mod :thinking:
Thanks for the mod!
depzdai

871 wrote:

DEPZDAI'S INSANE

00:00:887 (1,2,3,1,2,3,1,2,1,2,1) - I think it would be better if those triangles not only change position but spacing as well. Btw, because spacing between circles in triangle is too low this moment > 00:02:022 (2,1,2,1) is a bit hard too read (at least without HD , I dunno why, but with HD I have no problems with this moment at all) Yeah, I had the same thoughts as you but didn't know how to fix it. Thanks for your advice.

And... that's all, also good diff, but couldn't you come up with better slider forms then this ones ? > 00:04:941 (1) - 01:19:536 (1) - 01:25:698 (1). Actually I have some particular reason for each of the sliders that you mentioned (like the vocal or the trumpet, etc.). I'll think more about them.

[ Abhor ] wrote:

DEPZDAI , 00:48:086 (5,6,7,8,1,2,3,4,1,2,1,2,1) - this pattern is very cool ~~ Thanks you very much! ^^

squirrelpascals wrote:

• 00:17:275 (1,2,3) - should def be snapped to 1/3, sounds a lot more accurate that way Fixed.

• 00:20:032 (2) - same here, since the song is kind of weird with rhythm. the bass note and the vocal sounds like the 1/3 note at 00:19:978 - It will be confusing imo if you put 1/3 beats there, although the vocal is actually in the 1/3 beat. There's also no big problems if you snap that note to 1/2 beat since players just easily judge it as 1/2 beat for consistency, or at least there are always guitar notes at 1/2 beats in the period.

• 00:54:897 (1) - unnecessary nc, single-note combos should mostly just be used when something special happens in the map/song, but i dont see that here. feels more properly used at 00:59:438 (1) - The bass goes so powerful that I want to put some stresses in the bass. Thus, I take every bass note as a whole combo.

• 01:03:167 (1) - same, remove nc at 01:03:167 (1) - Like above.

• 01:09:978 (8,9,10,1) - this pattern doesn't play well with the spacing between 9,10,1 and your use of angles here feels random also. Also i think that pattern can appear in a straighter line to be more structured. [urlhttps://i.imgur.com/AbJ8WlB.png]here's a suggestion[/url] that fixes both I'd like to make a tricky jump pattern using the drum clap sounds in the song. I reduced the jumps from 8 to 10 and rose it from 10 to 1 according to the claps at 8,9,10 and the crash sound at 1. Also I didn't put it randomly, as (10,1) is literally (8,9) with ctrl+h, and I moved (10,1) to the point that the spacing of the whole pattern looks equal with the (10,1) going a bit down.

• 01:19:546 (1) - the red lines at the beginning of this slider slow the Sorry I didn't get it.

• 01:24:978 (2,1,1) - would feel smoother to play this large spacing if there was more of an angle between these three objectsThe flow is harsh at 01:24:410 (1,1,2,1) so I don't think the high-angle jump after is that annoying.
Thanks very much for the mods (and encouragements)!
Sorry for being this late since there are particular troublesome things continually pouring down on my head. I'm now feeling like I want to just sleep all the day nhai lá ngón tự tử, best hè ever.
Also LordRaika, not Rakia. His highness will cry if he sees it.
And idk y but I hate Nyanko-sensei.


osu file format v14

[General]
AudioFilename: audio.mp3
AudioLeadIn: 0
PreviewTime: 28860
Countdown: 0
SampleSet: None
StackLeniency: 0.4
Mode: 0
LetterboxInBreaks: 0
WidescreenStoryboard: 1

[Editor]
Bookmarks: 9806,28941,31536,41914,49698,70941
DistanceSpacing: 0.7
BeatDivisor: 4
GridSize: 32
TimelineZoom: 2.3

[Metadata]
Title:CORE PRIDE -Anime ver.-
TitleUnicode:CORE PRIDE -Anime ver.-
Artist:UVERworld
ArtistUnicode:UVERworld
Creator:Shortthu
Version:DEPZDAI'S INSANE
Source:青の祓魔師
Tags:depzdai Blue Ao No Exorcist OP Opening ss1 season 1 A1 pictures tv size TAKUYA∞
BeatmapID:0
BeatmapSetID:616967

[Difficulty]
HPDrainRate:5
CircleSize:3.8
OverallDifficulty:7.7
ApproachRate:9
SliderMultiplier:1.6
SliderTickRate:1

[Events]
//Background and Video events
0,0,"bg.jpg",0,0
//Break Periods
//Storyboard Layer 0 (Background)
//Storyboard Layer 1 (Fail)
//Storyboard Layer 2 (Pass)
//Storyboard Layer 3 (Foreground)
//Storyboard Sound Samples

[TimingPoints]
411,324.324324324324,4,3,1,60,1,0
2843,-83.3333333333333,4,3,1,60,0,0
5600,-125,4,3,1,60,0,0
8681,-125,4,2,1,50,0,0
9978,-125,4,3,1,60,0,0
10789,-100,4,3,1,60,0,0
28951,-125,4,3,1,60,0,0
31546,-83.3333333333333,4,3,1,60,0,0
46708,-83.3333333333333,4,3,1,60,0,0
46789,-83.3333333333333,4,3,1,60,0,0
47032,-83.3333333333333,4,3,1,60,0,0
47113,-83.3333333333333,4,3,1,60,0,0
48410,-100,4,3,1,60,0,0
49708,-166.666666666667,4,2,1,60,0,0
70465,-166.666666666667,4,3,1,60,0,0
74681,-125,4,3,1,60,0,0
75005,-136.986301369863,4,3,1,60,0,0
75329,-149.253731343284,4,3,1,60,0,0
75654,-166.666666666667,4,2,1,60,0,1
80843,-142.857142857143,4,2,1,60,0,1
82140,-125,4,2,1,60,0,1
83438,-111.111111111111,4,2,1,60,0,1
84735,-100,4,2,1,60,0,1
85383,-83.3333333333333,4,2,1,60,0,0
86032,-125,4,3,1,60,0,0
88627,-166.666666666667,4,2,1,60,0,0
89762,-166.666666666667,4,2,1,30,0,0


[Colours]
Combo1 : 174,215,255
Combo2 : 98,176,255
Combo3 : 0,126,253
Combo4 : 209,209,209
Combo5 : 115,115,115

[HitObjects]
230,292,411,6,0,L|239:243,3,40,2|2|2|2,0:0|0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
246,325,735,5,2,0:0:0:0:
374,220,897,5,0,0:0:0:0:
434,293,1059,1,0,0:0:0:0:
340,309,1221,1,2,0:0:0:0:
375,209,1383,5,0,0:0:0:0:
455,290,1546,1,0,0:0:0:0:
343,319,1708,1,2,0:0:0:0:
377,199,1870,5,0,0:0:0:0:
479,286,2032,1,0,0:0:0:0:
377,188,2194,5,2,0:0:0:0:
351,332,2356,1,2,0:0:0:0:
376,177,2519,5,2,0:0:0:0:
338,172,2843,6,0,B|301:178|284:183|284:183|240:168|240:168|198:191|144:171,1,191.999994140625,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
362,134,3329,1,8,0:0:0:0:
242,252,3492,1,0,0:0:0:0:
191,74,3654,2,0,P|228:52|310:59,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
117,140,3978,1,8,0:0:0:0:
48,22,4140,1,0,0:0:0:0:
44,50,4221,1,0,0:0:0:0:
40,78,4302,5,0,0:0:0:0:
66,214,4465,1,0,0:0:0:0:
164,127,4627,1,0,0:0:0:0:
62,186,4789,1,0,0:0:0:0:
266,185,4951,6,0,B|326:188|365:152|365:152|371:175|388:188|388:188|406:176|426:142,1,191.999994140625,6|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
339,293,5438,1,8,0:0:0:0:
282,64,5600,5,0,0:0:0:0:
460,86,5762,2,0,P|486:108|498:142,1,64,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
371,75,6086,1,0,0:0:0:0:
425,3,6248,1,8,0:0:0:0:
317,147,6410,2,0,L|168:128,1,128,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
100,120,6897,6,0,L|119:202,1,64,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
83,43,7221,1,2,0:0:0:0:
190,130,7383,1,2,0:0:0:0:
25,171,7546,1,8,0:0:0:0:
194,218,7708,1,8,0:0:0:0:
224,210,7789,1,8,0:0:0:0:
250,192,7870,5,8,0:0:0:0:
267,168,7951,1,0,0:0:0:0:
275,143,8032,1,0,0:0:0:0:
274,120,8113,1,0,0:0:0:0:
270,101,8194,6,0,B|250:38|250:38|177:16,1,128,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
113,16,8681,1,0,0:0:0:0:
37,29,8843,2,0,P|47:59|71:81,1,64,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
119,139,9167,2,0,P|139:115|147:84,1,64,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
44,152,9492,5,0,0:0:0:0:
48,156,9978,1,0,0:0:0:0:
52,160,10059,1,0,0:0:0:0:
56,164,10140,2,0,L|106:174,3,32
142,112,10465,2,0,L|192:102,3,32,8|8|8|8,0:0|0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
248,141,10789,6,0,P|260:189|247:238,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
164,188,11113,1,8,0:0:0:0:
257,98,11275,1,0,0:0:0:0:
338,213,11438,1,0,0:0:0:0:
290,127,11600,1,0,0:0:0:0:
230,254,11762,2,0,P|192:277|133:277,1,80,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
92,160,12086,6,0,P|130:183|189:183,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
254,162,12410,2,0,B|255:130|255:130|245:123|245:123|248:69,1,80,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
230,254,12735,2,0,B|229:286|229:286|239:293|239:293|236:347,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
321,229,13059,1,8,0:0:0:0:
420,298,13221,1,8,0:0:0:0:
420,298,13302,1,8,0:0:0:0:
420,298,13383,6,0,L|505:305,2,80,0|0|8,0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
321,229,13870,2,0,L|236:236,2,80,0|0|0,0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
316,325,14356,2,0,L|312:372,2,40,8|0|0,0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
415,202,14681,5,0,0:0:0:0:
415,202,14762,1,0,0:0:0:0:
415,202,14843,2,0,L|405:91,1,80,0|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
467,47,15167,1,0,0:0:0:0:
338,55,15329,2,0,P|282:45|245:53,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
198,151,15654,1,8,0:0:0:0:
130,24,15816,1,8,0:0:0:0:
130,24,15897,1,0,0:0:0:0:
130,24,15978,5,0,0:0:0:0:
85,151,16140,1,0,0:0:0:0:
194,116,16302,1,8,0:0:0:0:
49,52,16465,1,0,0:0:0:0:
4,179,16627,2,0,P|48:230|142:216,1,160,0|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
190,81,17113,1,0,0:0:0:0:
298,91,17275,6,0,L|294:144,2,53.3333333333333
292,53,17600,2,0,L|371:58,1,80,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
373,187,17924,2,0,L|480:180,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
478,66,18248,1,10,0:0:0:0:
487,255,18410,1,10,0:0:0:0:
487,255,18492,1,10,0:0:0:0:
487,255,18573,6,0,P|525:220|529:168,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
407,267,18897,2,0,P|420:304|452:329,1,80,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
452,181,19221,1,0,0:0:0:0:
327,279,19383,2,0,L|220:294,1,80,0|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
129,358,19708,1,0,0:0:0:0:
188,235,19870,5,0,0:0:0:0:
235,367,20032,1,0,0:0:0:0:
186,198,20194,2,0,B|187:180|194:166|194:166|188:153|188:153|198:129|206:96,1,80,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
205,99,20438,1,0,0:0:0:0:
208,75,20519,1,0,0:0:0:0:
110,37,20681,1,0,0:0:0:0:
92,131,20843,1,0,0:0:0:0:
276,27,21005,1,0,0:0:0:0:
301,158,21167,6,0,P|340:193|384:203,1,80,6|0,0:2|0:0,0:0:0:0:
440,61,21492,1,8,0:0:0:0:
328,84,21654,1,0,0:0:0:0:
470,153,21816,2,0,L|457:232,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
385,297,22140,1,8,0:0:0:0:
214,252,22302,6,0,L|293:266,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
181,340,22627,2,0,L|103:354,1,80,0|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
14,239,22951,2,0,L|92:252,2,80,0|0|0,0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
103,354,23438,1,8,0:0:0:0:
150,184,23600,1,0,0:0:0:0:
150,184,23681,1,0,0:0:0:0:
150,184,23762,6,0,P|143:118|116:77,1,80,2|0,0:2|0:0,0:0:0:0:
50,161,24086,1,8,0:0:0:0:
85,31,24248,2,0,P|122:18|162:18,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
237,131,24573,1,0,0:0:0:0:
137,106,24735,1,8,0:0:0:0:
265,15,24897,6,0,L|347:8,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
419,68,25221,2,0,L|425:147,2,80,0|8|0,0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
366,222,25708,1,0,0:0:0:0:
212,169,25870,2,0,L|205:87,1,80,0|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
286,228,26194,2,0,L|282:269,1,40,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
202,273,26356,6,0,P|141:305|41:251,1,160,4|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
129,210,26843,1,0,0:0:0:0:
202,273,27005,2,0,L|195:355,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
129,210,27329,1,8,0:0:0:0:
205,121,27492,1,0,0:0:0:0:
341,193,27654,5,0,0:0:0:0:
341,193,27816,1,0,0:0:0:0:
293,16,27978,1,8,0:0:0:0:
293,16,28140,1,0,0:0:0:0:
439,72,28302,5,2,0:0:0:0:
492,153,28465,1,2,0:0:0:0:
431,227,28627,1,2,0:0:0:0:
341,193,28789,1,2,0:0:0:0:
346,97,28951,5,4,0:0:0:0:
135,121,29113,2,0,P|187:157|251:159,1,128,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
221,50,29600,1,8,0:0:0:0:
26,151,29762,2,0,P|28:87|67:33,1,128,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
106,230,30248,6,0,L|83:298,1,64,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
182,317,30573,1,0,0:0:0:0:
60,363,30735,1,0,0:0:0:0:
195,360,30897,1,0,0:0:0:0:
175,179,31059,1,0,0:0:0:0:
151,349,31221,5,2,0:0:0:0:
182,317,31546,6,0,L|278:302,1,95.9999970703126,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
125,169,31870,2,0,L|200:108,1,95.9999970703126,10|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
163,240,32194,2,0,L|251:200,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
69,111,32519,2,0,L|126:32,1,95.9999970703126,10|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
285,73,32843,6,0,P|201:108|166:100,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
378,38,33167,2,0,P|450:93|460:127,1,95.9999970703126,10|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
349,228,33492,2,0,P|360:137|385:111,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
425,293,33816,1,8,0:0:0:0:
280,334,33978,1,8,0:0:0:0:
280,334,34059,1,8,0:0:0:0:
280,334,34140,6,0,L|169:336,1,95.9999970703126,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
121,198,34465,1,8,0:0:0:0:
121,198,34627,1,0,0:0:0:0:
46,280,34789,1,0,0:0:0:0:
216,254,34951,1,0,0:0:0:0:
117,157,35113,1,8,0:0:0:0:
287,183,35275,1,0,0:0:0:0:
212,295,35438,5,0,0:0:0:0:
203,162,35600,1,0,0:0:0:0:
208,336,35762,2,0,B|332:376|332:376|404:343,1,191.999994140625,10|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
441,184,36248,2,0,P|471:227|473:282,1,95.9999970703126,0|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
350,172,36573,2,0,P|360:139|377:118,1,47.9999985351563,8|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
384,257,36735,6,0,B|327:282|327:282|203:242,1,191.999994140625,4|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
203,242,37221,1,0,0:0:0:0:
274,132,37383,1,0,0:0:0:0:
113,154,37546,1,0,0:0:0:0:
289,269,37708,1,8,0:0:0:0:
95,242,37870,1,0,0:0:0:0:
194,127,38032,5,0,0:0:0:0:
169,314,38194,1,0,0:0:0:0:
183,84,38356,2,0,L|300:93,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
419,176,38681,2,0,L|302:185,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
163,251,39005,1,8,0:0:0:0:
302,338,39167,1,8,0:0:0:0:
302,338,39248,1,8,0:0:0:0:
302,338,39329,6,0,P|262:287|263:231,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
163,251,39654,2,0,P|187:191|236:164,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
355,259,39978,2,0,P|400:273|447:262,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
259,89,40302,2,0,P|214:75|168:87,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
308,175,40627,6,0,L|302:284,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
81,134,40951,2,0,L|91:325,1,191.999994140625,10|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
195,155,41438,5,2,0:0:0:0:
196,297,41600,1,0,0:0:0:0:
308,175,41762,1,2,0:0:0:0:
297,366,41924,6,0,L|406:360,1,95.9999970703126,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
206,265,42248,2,0,L|315:271,1,95.9999970703126,10|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
404,166,42573,2,0,L|398:275,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
199,356,42897,2,0,L|193:247,1,95.9999970703126,10|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
122,183,43221,6,0,P|174:156|217:158,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
92,284,43546,2,0,P|42:252|22:214,1,95.9999970703126,10|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
143,93,43870,2,0,P|140:151|117:187,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
71,17,44194,1,10,0:0:0:0:
234,29,44356,2,0,L|237:90,1,47.9999985351563,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
221,157,44519,6,0,B|247:160|269:179|269:179|322:116|411:137,1,191.999994140625,4|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
209,248,45005,2,0,P|211:306|234:342,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
372,263,45329,1,0,0:0:0:0:
221,157,45492,1,8,0:0:0:0:
297,275,45654,1,2,0:0:0:0:
392,133,45816,5,0,0:0:0:0:
233,66,45978,1,0,0:0:0:0:
467,145,46140,2,0,L|459:255,1,95.9999970703126,10|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
306,318,46465,6,0,B|305:306|307:293|307:293|301:278|301:278|306:255|306:255|298:237|298:237|307:215|307:215|297:190|294:151,1,143.999995605469,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
263,146,46789,6,0,L|252:304,1,143.999995605469,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
306,318,47113,5,6,0:0:0:0:
126,333,47275,1,2,0:0:0:0:
186,221,47438,2,0,L|233:217,3,47.9999985351563,2|2|2|2,0:0|0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
106,251,47762,2,0,L|58:247,3,47.9999985351563,0|0|0|0,0:0|0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
166,139,48086,1,0,0:0:0:0:
174,101,48167,1,0,0:0:0:0:
193,73,48248,1,0,0:0:0:0:
217,57,48329,1,0,0:0:0:0:
239,49,48410,5,0,0:0:0:0:
359,60,48573,2,0,L|345:23,1,40,0|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
259,140,48735,2,0,L|307:148,1,40,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
341,241,48897,2,0,L|316:272,1,40,2|2,0:0|0:0,0:0:0:0:
429,163,49059,5,2,0:0:0:0:
239,158,49221,1,8,0:0:0:0:
449,145,49383,5,0,0:0:0:0:
219,176,49546,1,0,0:0:0:0:
469,127,49708,6,0,B|483:202|483:202|463:236,1,95.9999970703126,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
403,284,50356,6,0,L|348:282,1,47.9999985351563,8|0,0:3|0:0,0:0:0:0:
197,325,50681,1,0,0:0:0:0:
332,156,50843,2,0,L|330:211,1,47.9999985351563,0|0,0:0|3:0,0:0:0:0:
287,380,51167,2,0,L|285:323,1,47.9999985351563,0|0,0:0|3:0,0:0:0:0:
207,192,51492,2,0,L|209:249,1,47.9999985351563,0|8,0:2|0:3,0:0:0:0:
403,284,51816,1,0,0:0:0:0:
308,146,51978,1,0,0:0:0:0:
261,322,52140,1,0,0:0:0:0:
388,112,52302,6,0,P|393:160|373:203,1,95.9999970703126,0|0,3:0|0:0,0:0:0:0:
314,42,52789,1,0,3:0:0:0:
314,42,52951,6,0,P|347:18|370:11,1,47.9999985351563,8|0,0:3|0:0,0:0:0:0:
244,156,53275,1,0,0:0:0:0:
205,26,53438,2,0,P|187:10|166:0,1,47.9999985351563,0|0,0:0|3:0,0:0:0:0:
63,129,53762,1,0,0:0:0:0:
243,115,53924,1,0,3:0:0:0:
105,240,54086,1,0,0:0:0:0:
110,53,54248,1,8,0:3:0:0:
68,220,54410,1,0,0:0:0:0:
280,135,54573,2,0,L|362:131,1,71.9999978027344,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
428,125,54897,5,0,3:0:0:0:
247,218,55059,6,0,L|348:213,1,95.9999970703126,0|0,3:0|3:0,0:0:0:0:
489,205,55546,5,8,0:3:0:0:
333,295,55708,1,0,0:0:0:0:
351,101,55870,1,0,0:0:0:0:
445,277,56032,2,0,P|444:317|438:339,1,47.9999985351563,0|0,0:0|3:0,0:0:0:0:
244,291,56356,1,0,0:0:0:0:
342,199,56519,1,0,3:0:0:0:
151,246,56681,1,0,0:0:0:0:
268,163,56843,1,8,0:3:0:0:
58,201,57005,1,0,0:0:0:0:
194,127,57167,1,0,0:0:0:0:
137,296,57329,1,0,0:0:0:0:
104,77,57492,6,0,P|150:32|241:36,1,143.999995605469,2|0,0:3|0:0,0:0:0:0:
106,180,58140,1,2,0:3:0:0:
291,93,58302,2,0,L|300:158,1,47.9999985351563,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
235,285,58627,1,0,0:0:0:0:
34,170,58789,6,0,L|114:181,1,71.9999978027344,0|0,3:0|0:0,0:0:0:0:
175,216,59113,2,0,L|186:136,1,71.9999978027344,0|0,3:0|0:0,0:0:0:0:
255,116,59438,5,0,3:0:0:0:
426,333,59600,6,0,B|433:302|433:302|425:278|425:278|435:257|435:257|426:228|426:228|429:206,1,119.999996337891,2|0,0:3|0:0,0:0:0:0:
401,143,60086,6,0,P|395:100|416:48,1,95.9999970703126,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
315,209,60573,5,0,0:0:0:0:
478,157,60735,2,0,P|501:188|505:214,1,47.9999985351563,8|0,0:3|0:0,0:0:0:0:
291,249,61059,2,0,P|300:226|316:209,1,47.9999985351563,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
448,293,61383,1,0,3:0:0:0:
379,145,61546,1,0,0:0:0:0:
330,331,61708,1,0,3:0:0:0:
492,282,61870,1,0,0:0:0:0:
247,260,62032,1,8,0:3:0:0:
374,342,62194,1,0,0:0:0:0:
368,189,62356,1,0,0:0:0:0:
342,374,62519,1,0,0:0:0:0:
248,124,62681,6,0,P|295:130|335:157,1,95.9999970703126,0|0,3:0|0:0,0:0:0:0:
112,162,63167,6,0,L|103:103,2,47.9999985351563,0|8|0,0:0|0:3|0:0,0:0:0:0:
212,41,63654,1,0,0:0:0:0:
342,109,63816,2,0,L|333:168,2,47.9999985351563,0|0|0,0:0|3:0|0:0,0:0:0:0:
186,237,64302,1,0,3:0:0:0:
261,106,64465,1,0,0:0:0:0:
397,219,64627,1,8,0:3:0:0:
197,156,64789,1,0,0:0:0:0:
424,34,64951,2,0,B|437:68|437:68|432:118,1,71.9999978027344,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
416,178,65275,5,4,0:0:0:0:
387,269,65600,6,0,L|331:279,1,47.9999985351563,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
295,136,65924,1,8,0:3:0:0:
416,178,66086,1,0,0:0:0:0:
257,292,66248,1,0,0:0:0:0:
197,160,66410,2,0,P|193:118|199:98,1,47.9999985351563,0|0,0:0|3:0,0:0:0:0:
257,292,66735,2,0,P|261:334|255:354,1,47.9999985351563,0|0,0:0|3:0,0:0:0:0:
293,196,67059,2,0,P|335:192|355:198,1,47.9999985351563,0|8,0:0|0:3,0:0:0:0:
161,256,67383,2,0,P|119:260|99:253,1,47.9999985351563,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
293,196,67708,1,0,0:0:0:0:
69,247,67870,5,4,0:0:0:0:
56,151,68194,5,0,3:0:0:0:
220,77,68356,1,0,3:0:0:0:
165,184,68519,2,0,L|144:133,1,47.9999985351563,8|0,0:3|0:0,0:0:0:0:
207,34,68843,1,0,0:0:0:0:
354,74,69005,2,0,L|309:92,1,47.9999985351563,0|0,0:0|3:0,0:0:0:0:
435,232,69329,2,0,L|480:214,1,47.9999985351563,0|0,3:0|0:0,0:0:0:0:
321,196,69654,2,0,L|277:215,1,47.9999985351563,0|8,0:0|0:3,0:0:0:0:
282,326,69978,1,0,0:0:0:0:
447,336,70140,1,0,0:0:0:0:
364,332,70302,1,0,0:0:0:0:
199,342,70465,5,4,0:0:0:0:
128,194,70627,2,0,L|124:299,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
241,207,71113,5,8,0:0:0:0:
315,51,71275,2,0,L|319:161,1,95.9999970703126,0|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
508,187,71762,5,0,0:0:0:0:
430,350,71924,2,0,L|425:234,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
218,169,72410,5,8,0:0:0:0:
299,339,72573,2,0,L|303:222,1,95.9999970703126,0|0,2:0|2:0,0:0:0:0:
103,305,73059,6,0,L|102:353,1,47.9999985351563,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
154,224,73383,1,0,0:0:0:0:
189,317,73546,1,2,0:0:0:0:
50,237,73708,5,2,0:0:0:0:
168,178,73870,1,2,0:0:0:0:
103,305,74032,5,2,0:0:0:0:
32,146,74194,1,2,0:0:0:0:
200,213,74356,5,8,0:0:0:0:
251,72,74519,1,8,0:0:0:0:
83,51,74681,6,0,P|67:79|68:128,1,64,8|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
327,45,75005,2,0,P|310:17|267:-6,1,58.400001604004,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
210,259,75329,2,0,P|242:258|276:242,1,53.5999974645997,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
207,119,75654,5,6,0:0:0:0:
123,175,75816,2,0,L|113:238,1,47.9999985351563,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
207,119,76140,1,0,3:0:0:0:
315,202,76302,2,0,L|333:316,1,95.9999970703126,8|0,0:3|0:0,0:0:0:0:
400,100,76789,5,0,0:0:0:0:
317,33,76951,2,0,L|212:29,1,95.9999970703126,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
400,100,77438,1,0,3:0:0:0:
216,192,77600,2,0,L|311:188,1,95.9999970703126,8|0,0:3|0:0,0:0:0:0:
117,95,78086,5,0,0:0:0:0:
58,215,78248,2,0,P|67:269|90:311,1,95.9999970703126,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
117,95,78735,1,0,3:0:0:0:
231,152,78897,2,0,P|254:149|278:144,1,47.9999985351563,8|0,0:3|3:0,0:0:0:0:
382,69,79221,2,0,P|385:50|390:33,2,31.9999990234375,0|0|0,0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
428,134,79546,6,0,B|431:148|422:161|422:161|440:169|440:169|422:186|422:186|439:195|439:195|414:229|427:301,1,191.999994140625,2|8,0:0|0:3,0:0:0:0:
235,298,80356,2,0,P|276:274|323:268,1,95.9999970703126,0|0,3:0|0:0,0:0:0:0:
171,380,80843,5,6,0:0:0:0:
102,320,81005,2,0,L|97:248,1,55.9999982910157,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
171,380,81329,1,0,3:0:0:0:
17,274,81492,2,0,L|8:151,1,111.999996582031,8|0,0:3|0:0,0:0:0:0:
234,111,81978,1,0,0:0:0:0:
97,43,82140,6,0,P|112:70|118:102,2,64,2|0|0,0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
234,111,82627,1,0,3:0:0:0:
393,134,82789,2,0,P|379:183|297:243,1,128,8|0,0:3|0:0,0:0:0:0:
315,34,83275,1,0,0:0:0:0:
231,229,83438,6,0,P|238:271|256:299,2,71.9999978027344,2|0|0,0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
391,333,83924,1,0,3:0:0:0:
190,379,84086,2,0,L|109:361,1,71.9999978027344,8|0,0:3|3:0,0:0:0:0:
209,138,84410,6,0,L|87:164,1,107.999996704102,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
36,196,84735,6,0,P|40:144|26:105,1,80,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
36,42,84978,2,0,P|79:71|119:78,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
169,119,85221,5,0,0:0:0:0:
435,65,85383,6,0,L|428:244,1,143.999995605469,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
382,271,85708,6,0,B|388:275|371:262|371:262|356:281|356:281|312:257|258:280,1,143.999995605469
191,320,86032,5,0,0:0:0:0:
94,253,86194,2,0,L|88:165,1,64,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
221,102,86519,1,0,0:0:0:0:
206,211,86681,1,0,0:0:0:0:
94,85,86843,2,0,L|221:102,1,128,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
331,56,87329,6,0,P|324:87|308:115,1,64,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
461,103,87654,2,0,L|470:51,1,32,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
384,160,87816,2,0,L|393:212,1,32,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
503,197,87978,1,8,0:0:0:0:
497,228,88059,1,8,0:0:0:0:
491,259,88140,5,8,0:0:0:0:
464,270,88221,1,0,0:0:0:0:
438,267,88302,1,0,0:0:0:0:
417,275,88383,1,0,0:0:0:0:
397,272,88465,1,0,0:0:0:0:
382,279,88546,1,0,0:0:0:0:
369,279,88627,6,0,B|303:252|231:284|231:284|163:310|87:277,1,287.999991210938,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
Topic Starter
Shortthu
wb dude, also changed DEPZDAI'S INSANE to depzdai's INSANE, redownload or just go to the editor and rename lol

depzdai wrote:

nhai lá ngón tự tử, best hè ever. are u a koala or sth
Also LordRaika, not Rakia. His highness will cry if he sees it. lol kay, typo smh
And idk y but I hate Nyanko-sensei. who is nyanko :thinking:
0109-
q

[Emalf gninrub]
 1. 00:03:329 (2) – đang trên đà nhấn drum snare bằng spacing ổn mà đến chỗ này hụt quá, ít nhất cũng nên để players di chuột xuống chứ lại còn linear flow kiểu này trông hơi không ổn
 2. 00:04:221 (6,1,2,3,4,5) – thực sự beat ¼ chỉ đến 00:04:302 – thôi còn lại chỉ có tiếng đập ở 00:04:465 (3,5) – tức là beat ½. Cái này có thể gọi là overmap vô nghĩa tại nhìn chung map không phải dạng concept overmap nhiều lắm. Nếu vẫn muốn giữ stream tại chả mấy ai để ý được tới nó thì thử chỉnh stream spacing nhỏ dần giống như những stream khác như 00:07:708 (5) - 00:47:438 (2) – etc cho consistent những đoạn trống nhỏ, đồng thời giới thiệu concept luôn chơi mấy đoạn sau không bị bất ngờ.
 3. 00:11:329 (1) – Không phàn nàn gì về 1/3 lắm nhưng nó khá dễ misread. Nếu để spacing của cái này nhìn trông to hơn một chút so với 00:10:789 (1,2) – thì sẽ tốt hơn dù đây là slider đi chăng nữa. Đỡ mệt nhất chắc là kéo cái slider (2) xuống chút là xong.
 4. 00:12:086 (1) – thấy mấy cái kiểu kiểu này spacing thực sự không phù hợp lắm nhất là khi nó quá to so với những tiếng mạnh hơn nó. Cố gắng chỉnh lại chút cho nó phù hợp hơn ạ..
 5. 00:14:248 (1,2) – Nếu đã cố dùng 1/3 rhythm để cover vocal thì đặt thêm cả 00:14:140 - ? Tại thế này trông random quá kiểu map đang cố gimmick lên một cách nhiều nhất có thể ấy @@
 6. 00:13:383 (1,3) - 00:19:383 (1) – Cùng một kiểu vocal với mấy cái kia thì tăng sv cùng nó luôn?. À với cả thiếu clap tail 00:19:383 (1) –
 7. 00:24:735 (5) – Hầy hình như fix mods hội khác quên clap lại mấy chỗ, kiểm tra lại hết 1 lượt nhé
 8. 00:29:762 (2) – pls cái jump này điên rồi @@. Cái này kiểu ở khắp map mà thấy chả có ý nghĩa gì lắm... thử xem xét lại xem sao
 9. 00:30:897 (1,2,3,4) – thử organize cái này đẹp hơn chút như kiểu https://puu.sh/xuD5h/feabb3fe82.jpg. Ví dụ thôi trông cho nó chuyên nghiệp xd
 10. 00:47:438 (2) – Vì một lý do nào đó mà cảm thấy cái này nó hơi gần quá. Có thể do một số đoạn trước dùng ¾ sliders khá nhiều với spacing to như
 11. 00:37:059 (2) - 00:34:465 (2) – nên players kiểu hơi quen mắt hơn khiến khá dễ misread. Nhất là khi nhìn cái shape của slider chả khác gì cái 00:45:005 (3) - :|
 12. 00:48:410 (1) – hic đừng đặt kiểu này sau khi đặt cái 00:47:438 (2) – chứ tại nhìn spacing ko khác nhau là mấy...
 13. 01:15:167 (6,7,8) – Mấy chỗ thế này nên spacing nhỏ dần đi chứ theo đà jump to rồi mở rộng ra nhìn không ổn lắm, streams thì express theo tiếng trống còn jumps nhìn hơi tự do quá. Làm spacing nhỏ dần đi ở đây đồng thời cũng để 01:15:654 (1) – được emphasized tốt hơn


Hmm... map đại loại trông vẫn còn cần polished nhiều thứ lắm như kiểu cách đặt nốt với cả điều chỉnh sv nhìn cũng hơi vấn đề chút nhưng hơi ngại ngồi mò chỉ ra thêm :)

gl
Topic Starter
Shortthu
mod reply p cuz why not

0109- wrote:

q

[Emalf gninrub]
 1. 00:03:329 (2) – đang trên đà nhấn drum snare bằng spacing ổn mà đến chỗ này hụt quá, ít nhất cũng nên để players di chuột xuống chứ lại còn linear flow kiểu này trông hơi không ổn thật sự thì cũng thấy ổn nhưng mà cho nó đi xuống thấy hay hơn nên kay
 2. 00:04:221 (6,1,2,3,4,5) – thực sự beat ¼ chỉ đến 00:04:302 – thôi còn lại chỉ có tiếng đập ở 00:04:465 (3,5) – tức là beat ½. Cái này có thể gọi là overmap vô nghĩa tại nhìn chung map không phải dạng concept overmap nhiều lắm. Nếu vẫn muốn giữ stream tại chả mấy ai để ý được tới nó thì thử chỉnh stream spacing nhỏ dần giống như những stream khác như 00:07:708 (5) - 00:47:438 (2) – etc cho consistent những đoạn trống nhỏ, đồng thời giới thiệu concept luôn chơi mấy đoạn sau không bị bất ngờ. removed stream
 3. 00:11:329 (1) – Không phàn nàn gì về 1/3 lắm nhưng nó khá dễ misread. Nếu để spacing của cái này nhìn trông to hơn một chút so với 00:10:789 (1,2) – thì sẽ tốt hơn dù đây là slider đi chăng nữa. Đỡ mệt nhất chắc là kéo cái slider (2) xuống chút là xong. thật ra trước cũng kéo chúng nó ra xa lắm rồi =)) với lại đã NC nên cũng không misread được đâu
 4. 00:12:086 (1) – thấy mấy cái kiểu kiểu này spacing thực sự không phù hợp lắm nhất là khi nó quá to so với những tiếng mạnh hơn nó. Cố gắng chỉnh lại chút cho nó phù hợp hơn ạ.. thật ra lúc trước là cái slider phía trước không quá xa, giờ chỉnh lại mà quên chỉnh spacing mất :p okay then
 5. 00:14:248 (1,2) – Nếu đã cố dùng 1/3 rhythm để cover vocal thì đặt thêm cả 00:14:140 - ? Tại thế này trông random quá kiểu map đang cố gimmick lên một cách nhiều nhất có thể ấy @@ no
 6. 00:13:383 (1,3) - 00:19:383 (1) – Cùng một kiểu vocal với mấy cái kia thì tăng sv cùng nó luôn?. À với cả thiếu clap tail 00:19:383 (1) – vocal chỗ đó khác mấy chỗ kia mà :)))) nhưng mà sẽ giảm SV tại 00:13:870 (3) - :)), à fixed clap, và không tăng hay giảm SV tại 00:19:383 (1) -
 7. 00:24:735 (5) – Hầy hình như fix mods hội khác quên clap lại mấy chỗ, kiểm tra lại hết 1 lượt nhé kaykaykay
 8. 00:29:762 (2) – pls cái jump này điên rồi @@. Cái này kiểu ở khắp map mà thấy chả có ý nghĩa gì lắm... thử xem xét lại xem sao à chỗ đó tính làm jumps nó cách đều nhau ấy, nhưng mà hình như hơi lố =))
 9. 00:30:897 (1,2,3,4) – thử organize cái này đẹp hơn chút như kiểu https://puu.sh/xuD5h/feabb3fe82.jpg. Ví dụ thôi trông cho nó chuyên nghiệp xd cool pattern owo
 10. 00:47:438 (2) – Vì một lý do nào đó mà cảm thấy cái này nó hơi gần quá. Có thể do một số đoạn trước dùng ¾ sliders khá nhiều với spacing to như
 11. 00:37:059 (2) - 00:34:465 (2) – nên players kiểu hơi quen mắt hơn khiến khá dễ misread. Nhất là khi nhìn cái shape của slider chả khác gì cái 00:45:005 (3) - :|đã đổi rhythm =)) https://puu.sh/xw27z/be2e423a6d.png cho cái vocal kết thúc tại 00:47:113 (1) - luôn và qua stream[color]
 12. 00:48:410 (1) – hic đừng đặt kiểu này sau khi đặt cái 00:47:438 (2) – chứ tại nhìn spacing ko khác nhau là mấy...
 13. 01:15:167 (6,7,8) – Mấy chỗ thế này nên spacing nhỏ dần đi chứ theo đà jump to rồi mở rộng ra nhìn không ổn lắm, streams thì express theo tiếng trống còn jumps nhìn hơi tự do quá. Làm spacing nhỏ dần đi ở đây đồng thời cũng để 01:15:654 (1) – được emphasized tốt hơn kay đã làm nhỏ hơn nhưng mà không đổi tại 01:15:654 (1) - vì kiai + NC + big white dick tick


Hmm... map đại loại trông vẫn còn cần polished nhiều thứ lắm như kiểu cách đặt nốt với cả điều chỉnh sv nhìn cũng hơi vấn đề chút nhưng hơi ngại ngồi mò chỉ ra thêm :)

gl
thanks for modding!
will polish soon(TM)
too tired rn lo

done
-Faded-
Hey, from my queue!

[General]
 1. Your drum-sliderwhistle.wav is unused, which goes against the Ranking Criteria. Either make a use of it or remove it from your map folder.
 2. Likewise, your drum-hitfinish.wav has a delay > 5ms, which is also unrankable. Each hitsound should ideally have no delay.
 3. depzdai's insane doesn't have a video, which is inconsistent with the rest of the set. Why is this? I would add a video to this difficulty as well.
 4. The very last slider ends at different places across the difficulties, ranging from 01:29:600 - to 01:29:924 - . I don't see a reason for it to be needlessly inconsistent, so you should just make each slider end in the same place.(I would recommend 01:29:600 -, because that's where the stronger sound in the music is.)


[Easy]
 1. 00:05:600 (1,2) - This blanket is off by a very large margin, which can be noticed during gameplay. Please adjust it so that the ends of the sliders are parallel with the slider trails.
 2. 00:47:113 (1,2) - You should rotate these by 1-5°, because the straight slider aesthetic is inconsistent with all the other patterns in this difficulty, so they stand out in a bad way.
 3. 01:03:978 (1) - I would shorten this slider by 1/2 and add a clickable note at 01:05:275 -. This is so that you're not ignoring the powerful piano sounds that get introduced during this slider; and so that your making the very powerful beat at 01:05:275 - clickable.


[Normal]
 1. 00:17:275 (1,2) - Flow here is poor because to hit (2), the cursor goes in a vastly different direction compared to (1). Turning (1) so that it goes the other way would be a good solution.
 2. To be honest, you should change the rhythms from 01:05:599 (4) - to 01:10:140 (3) - . This is the only segment of the map where you use 1/2 sliders, and many of them are on very weak beats (starting on a red tick and ending on a downbeat, for example). It would play a lot better if you made it less dense, like the rhythms before and after this part because it's a bit of an unjustified difficulty spike.
 3. 01:06:410 (1,2) - Not a fan of this big overlap. It doesn't look nice imo and it doesn't fit in well with the rest of the map.
 4. 01:23:438 (5,6,1) - You can improve structure here by forming a triangle with these three notes. To do this, I would move (1) to an area like x:258 y:134.


[Hard]
 1. 00:05:438 (6,1,2) - You should make these three notes equidistant, I don't notice anything in the song that would justify the spacing change here.

To be honest, I think this difficulty needs a bit of work regarding structure. This difficulty has some nice parts, like the last two kiais and the preview point, but the other parts aren't that great. Throughout the whole map you want to be forming patterns with your notes and sliders, but some parts of the map don't have any patterns besides the occasional blanket. Remember that a good pattern uses symmetry (doesn't have to be on just one axis) and a good pattern forms shapes with the notes as well. It's hard to describe, but I'll list some good patterns and some bad patterns.

Good:
 1. 01:18:248 (1,2,3) - the symmetry within the sliders here make it look nice
 2. 00:34:627 (2,3,4) - Nice usage of blanket here, and the triangle/half-pentagon formed with the end of (2), (3), and the head of (4) looks nice.
 3. 00:48:573 (5,6,7) - Again, the blankets make this look nice.


Bad:
 1. 00:22:627 (2,3,4,5,1) - The overlaps under (2) don't look nice, and I struggle to see any relation between these objects
 2. 00:55:546 (5,6,1,2,3,4,5,1) - While I do notice a blanket here, all the other notes seem randomly placed because as I've said previously, they do not relate to each other well, and I'm not noticing any shapes or symmetry.
 3. 01:03:329 (3,4,1,2,3) - Again, the same kind of issues as above.


These aren't the only good/bad patterns, as I've only chosen three of each for an example.

A well structured map needs to make sure that each note plays a role in the formation of a pattern, otherwise they will seem a bit randomly placed and it won't look nice. This is a problem in your normal and extra as well, so go over each note and make adjustments with what I've said in mind.

[depzdai's Insane]
 1. 00:47:113 (1) - I had trouble reading this note due to how it was directly stacked beneath the slider. I felt that it was a bit out of place in comparison to the rest of the map. Perhaps you could change this so that it's just a partial stack?
 2. 01:09:978 (8,9,10) - Not a huge fan of this straight line jump. It doesn't play well if you consider the angle needed to get to 01:10:465 (1) - , and it looks a bit out of place. Perhaps you could move (10) up a tad, to an area like x:366 y:308.


[Burning Flame]
 1. 00:52:951 (3) - This object goes off-screen, which is unrankable. I would move it up a bit so that the entire slider can be seen.


So yeah. Whilst the rhythm and flow is good, I still think it needs a lot of work structure wise. Good luck with this ~
Topic Starter
Shortthu

-Faded- wrote:

Hey, from my queue!

[General]
 1. Your drum-sliderwhistle.wav is unused, which goes against the Ranking Criteria. Either make a use of it or remove it from your map folder. you're right
 2. Likewise, your drum-hitfinish.wav has a delay > 5ms, which is also unrankable. Each hitsound should ideally have no delay. i think the hitsound is fine
 3. depzdai's insane doesn't have a video, which is inconsistent with the rest of the set. Why is this? I would add a video to this difficulty as well. [color=00BFFF]/me blame depzdai[/color]
 4. The very last slider ends at different places across the difficulties, ranging from 01:29:600 - to 01:29:924 - . I don't see a reason for it to be needlessly inconsistent, so you should just make each slider end in the same place.(I would recommend 01:29:600 -, because that's where the stronger sound in the music is.) y e, also let depzdai fix his diff xd


[Easy]
 1. 00:05:600 (1,2) - This blanket is off by a very large margin, which can be noticed during gameplay. Please adjust it so that the ends of the sliders are parallel with the slider trails. o shit didnt notice
 2. 00:47:113 (1,2) - You should rotate these by 1-5°, because the straight slider aesthetic is inconsistent with all the other patterns in this difficulty, so they stand out in a bad way. yea
 3. 01:03:978 (1) - I would shorten this slider by 1/2 and add a clickable note at 01:05:275 -. This is so that you're not ignoring the powerful piano sounds that get introduced during this slider; and so that your making the very powerful beat at 01:05:275 - clickable. ok i remapped the whole part from 01:03:005 - to 01:12:410 - lol


[Normal]
 1. 00:17:275 (1,2) - Flow here is poor because to hit (2), the cursor goes in a vastly different direction compared to (1). Turning (1) so that it goes the other way would be a good solution. good idea
 2. To be honest, you should change the rhythms from 01:05:599 (4) - to 01:10:140 (3) - . This is the only segment of the map where you use 1/2 sliders, and many of them are on very weak beats (starting on a red tick and ending on a downbeat, for example). It would play a lot better if you made it less dense, like the rhythms before and after this part because it's a bit of an unjustified difficulty spike. ye, remapped a bit
 3. 01:06:410 (1,2) - Not a fan of this big overlap. It doesn't look nice imo and it doesn't fit in well with the rest of the map. it's in the remap section above lol
 4. 01:23:438 (5,6,1) - You can improve structure here by forming a triangle with these three notes. To do this, I would move (1) to an area like x:258 y:134.
  ye


[Hard]
 1. 00:05:438 (6,1,2) - You should make these three notes equidistant, I don't notice anything in the song that would justify the spacing change here. actually i spaced out like every downbeat, will change if other ppl says xd

To be honest, I think this difficulty needs a bit of work regarding structure. This difficulty has some nice parts, like the last two kiais and the preview point, but the other parts aren't that great. Throughout the whole map you want to be forming patterns with your notes and sliders, but some parts of the map don't have any patterns besides the occasional blanket. Remember that a good pattern uses symmetry (doesn't have to be on just one axis) and a good pattern forms shapes with the notes as well. It's hard to describe, but I'll list some good patterns and some bad patterns.
i agree

Good:
 1. 01:18:248 (1,2,3) - the symmetry within the sliders here make it look nice
 2. 00:34:627 (2,3,4) - Nice usage of blanket here, and the triangle/half-pentagon formed with the end of (2), (3), and the head of (4) looks nice.
 3. 00:48:573 (5,6,7) - Again, the blankets make this look nice.


Thank you!

Bad:
 1. 00:22:627 (2,3,4,5,1) - The overlaps under (2) don't look nice, and I struggle to see any relation between these objects ok
 2. 00:55:546 (5,6,1,2,3,4,5,1) - While I do notice a blanket here, all the other notes seem randomly placed because as I've said previously, they do not relate to each other well, and I'm not noticing any shapes or symmetry. adjusted a bit, actually i mapped this part flow very well lol
 3. 01:03:329 (3,4,1,2,3) - Again, the same kind of issues as above. feels pretty fine


These aren't the only good/bad patterns, as I've only chosen three of each for an example.

A well structured map needs to make sure that each note plays a role in the formation of a pattern, otherwise they will seem a bit randomly placed and it won't look nice. This is a problem in your normal and extra as well, so go over each note and make adjustments with what I've said in mind.
i agree, this whole mapset look kinda unstructured, but it's kinda fit the song as well xd

[Burning Flame]
 1. 00:52:951 (3) - This object goes off-screen, which is unrankable. I would move it up a bit so that the entire slider can be seen. ye


So yeah. Whilst the rhythm and flow is good, I still think it needs a lot of work structure wise. Good luck with this ~
Thanks for modding! 2 kudos on my thread this time look legit now
depzdai

-Faded- wrote:

[depzdai's Insane]
 1. 00:47:113 (1) - I had trouble reading this note due to how it was directly stacked beneath the slider. I felt that it was a bit out of place in comparison to the rest of the map. Perhaps you could change this so that it's just a partial stack? That's not even a big thing, just some pattern that you've not often seen, and the gameplay finds it super normal.
 2. 01:09:978 (8,9,10) - Not a huge fan of this straight line jump. It doesn't play well if you consider the angle needed to get to 01:10:465 (1) - , and it looks a bit out of place. Perhaps you could move (10) up a tad, to an area like x:366 y:308. It is some gimmick which I find suitable with the drum claps at that part and also interesting, and it isn't straight line jump but low angle jump + high angle jump (you see the angles of each jump are =/= 0 or 180 degree either). Besides, I have calculated so that nothing is out of place: 01:10:302 (1,1) = 01:09:978 (1,2) with ctrl+h (I have moved them to the point the distances look equal), then 01:10:465 (1,2) - connects with the following patterns.

Thanks for your mod.
osu file format v14

[General]
AudioFilename: audio.mp3
AudioLeadIn: 0
PreviewTime: 28860
Countdown: 0
SampleSet: Soft
StackLeniency: 0.4
Mode: 0
LetterboxInBreaks: 0
WidescreenStoryboard: 1

[Editor]
Bookmarks: 9806,28941,31536,41914,49698,70941
DistanceSpacing: 1.5
BeatDivisor: 4
GridSize: 32
TimelineZoom: 2.3

[Metadata]
Title:CORE PRIDE -Anime ver.-
TitleUnicode:CORE PRIDE -Anime ver.-
Artist:UVERworld
ArtistUnicode:UVERworld
Creator:Shortthu
Version:depzdai's INSANE
Source:青の祓魔師
Tags:depzdai Blue Ao No Exorcist OP Opening ss1 season 1 A1 pictures tv size TAKUYA∞
BeatmapID:1316238
BeatmapSetID:616967

[Difficulty]
HPDrainRate:5
CircleSize:3.8
OverallDifficulty:7.7
ApproachRate:9
SliderMultiplier:1.6
SliderTickRate:1

[Events]
//Background and Video events
0,0,"bg.jpg",0,0
//Break Periods
//Storyboard Layer 0 (Background)
//Storyboard Layer 1 (Fail)
//Storyboard Layer 2 (Pass)
//Storyboard Layer 3 (Foreground)
//Storyboard Sound Samples

[TimingPoints]
411,324.324324324324,4,3,1,60,1,0
2843,-83.3333333333333,4,3,1,60,0,0
5600,-125,4,3,1,60,0,0
8681,-125,4,2,1,50,0,0
9978,-125,4,3,1,60,0,0
10789,-100,4,3,1,60,0,0
28951,-125,4,3,1,60,0,0
31546,-83.3333333333333,4,3,1,60,0,0
46708,-83.3333333333333,4,3,1,60,0,0
46789,-83.3333333333333,4,3,1,60,0,0
47032,-83.3333333333333,4,3,1,60,0,0
47113,-83.3333333333333,4,3,1,60,0,0
48410,-100,4,3,1,60,0,0
49708,-166.666666666667,4,2,1,60,0,0
70465,-166.666666666667,4,3,1,60,0,0
74681,-125,4,3,1,60,0,0
75005,-136.986301369863,4,3,1,60,0,0
75329,-149.253731343284,4,3,1,60,0,0
75654,-166.666666666667,4,2,1,60,0,1
80843,-142.857142857143,4,2,1,60,0,1
82140,-125,4,2,1,60,0,1
83438,-111.111111111111,4,2,1,60,0,1
84735,-100,4,2,1,60,0,1
85383,-83.3333333333333,4,2,1,60,0,0
86032,-125,4,3,1,60,0,0
88627,-166.666666666667,4,2,1,60,0,0
89762,-166.666666666667,4,2,1,30,0,0


[Colours]
Combo1 : 245,164,41
Combo2 : 79,167,255
Combo3 : 0,101,202
Combo4 : 201,198,186
Combo5 : 126,123,115
Combo6 : 221,0,0

[HitObjects]
230,292,411,38,0,L|239:243,3,40,2|2|2|2,0:0|0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
246,325,735,21,2,0:0:0:0:
374,220,897,5,0,0:0:0:0:
434,293,1059,1,0,0:0:0:0:
340,309,1221,1,2,0:0:0:0:
375,209,1383,69,0,0:0:0:0:
455,290,1546,1,0,0:0:0:0:
343,319,1708,1,2,0:0:0:0:
377,199,1870,5,0,0:0:0:0:
479,286,2032,1,0,0:0:0:0:
377,188,2194,69,2,0:0:0:0:
351,332,2356,1,2,0:0:0:0:
376,177,2519,5,2,0:0:0:0:
338,172,2843,6,0,B|301:178|284:183|284:183|240:168|240:168|198:191|144:171,1,191.999994140625,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
362,134,3329,69,8,0:0:0:0:
242,252,3492,1,0,0:0:0:0:
191,74,3654,2,0,P|228:52|310:59,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
117,140,3978,1,8,0:0:0:0:
48,22,4140,1,0,0:0:0:0:
44,50,4221,1,0,0:0:0:0:
40,78,4302,37,0,0:0:0:0:
66,214,4465,1,0,0:0:0:0:
164,127,4627,5,0,0:0:0:0:
62,186,4789,1,0,0:0:0:0:
266,185,4951,54,0,B|326:188|365:152|365:152|371:175|388:188|388:188|406:176|426:142,1,191.999994140625,6|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
339,293,5438,1,8,0:0:0:0:
282,64,5600,37,0,0:0:0:0:
460,86,5762,2,0,P|486:108|498:142,1,64,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
371,75,6086,1,0,0:0:0:0:
425,3,6248,1,8,0:0:0:0:
317,147,6410,2,0,L|168:128,1,128,2|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
100,120,6897,6,0,L|119:202,1,64,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
83,43,7221,1,2,0:0:0:0:
190,130,7383,1,2,0:0:0:0:
25,171,7546,1,8,0:0:0:0:
194,218,7708,1,8,0:0:0:0:
224,210,7789,1,8,0:0:0:0:
250,192,7870,37,8,0:0:0:0:
267,168,7951,1,0,0:0:0:0:
275,143,8032,1,0,0:0:0:0:
274,120,8113,1,0,0:0:0:0:
270,101,8194,6,0,B|250:38|250:38|177:16,1,128
113,16,8681,1,0,0:0:0:0:
37,29,8843,2,0,P|47:59|71:81,1,64,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
119,139,9167,2,0,P|139:115|147:84,1,64,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
44,152,9492,1,0,0:0:0:0:
48,156,9978,1,0,0:0:0:0:
52,160,10059,1,0,0:0:0:0:
56,164,10140,2,0,L|106:174,3,32
142,112,10465,2,0,L|192:102,3,32,8|8|8|8,0:0|0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
248,141,10789,70,0,P|260:189|247:238,1,80
164,188,11113,1,8,0:0:0:0:
257,98,11275,1,0,0:0:0:0:
338,213,11438,1,0,0:0:0:0:
290,127,11600,1,0,0:0:0:0:
230,254,11762,2,0,P|192:277|133:277,1,80,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
92,160,12086,6,0,P|130:183|189:183,1,80
254,162,12410,2,0,B|255:130|255:130|245:123|245:123|248:69,1,80,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
230,254,12735,2,0,B|229:286|229:286|239:293|239:293|236:347,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
321,229,13059,1,8,0:0:0:0:
420,298,13221,1,8,0:0:0:0:
420,298,13302,1,8,0:0:0:0:
420,298,13383,70,0,L|505:305,2,80,0|0|8,0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
321,229,13870,2,0,L|236:236,2,80,0|0|0,0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
316,325,14356,2,0,L|312:372,2,40,8|0|0,0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
415,202,14681,5,0,0:0:0:0:
415,202,14762,1,0,0:0:0:0:
415,202,14843,2,0,L|405:91,1,80,0|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
467,47,15167,1,0,0:0:0:0:
338,55,15329,2,0,P|282:45|245:53,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
198,151,15654,1,8,0:0:0:0:
130,24,15816,1,8,0:0:0:0:
130,24,15897,1,0,0:0:0:0:
130,24,15978,69,0,0:0:0:0:
85,151,16140,1,0,0:0:0:0:
194,116,16302,1,8,0:0:0:0:
49,52,16465,1,0,0:0:0:0:
4,179,16627,2,0,P|48:230|142:216,1,160,0|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
190,81,17113,1,0,0:0:0:0:
298,91,17275,6,0,L|294:144,2,53.3333333333333
292,53,17600,2,0,L|371:58,1,80,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
373,187,17924,2,0,L|480:180,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
478,66,18248,1,8,0:0:0:0:
487,255,18410,1,8,0:0:0:0:
487,255,18492,1,8,0:0:0:0:
487,255,18573,70,0,P|525:220|529:168,1,80
407,267,18897,2,0,P|420:304|452:329,1,80,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
452,181,19221,1,0,0:0:0:0:
327,279,19383,2,0,L|220:294,1,80,0|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
129,358,19708,1,0,0:0:0:0:
188,235,19870,5,0,0:0:0:0:
235,367,20032,1,0,0:0:0:0:
186,198,20194,2,0,B|187:180|194:166|194:166|188:153|188:153|198:129|206:96,1,80,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
205,99,20438,1,0,0:0:0:0:
208,75,20519,5,0,0:0:0:0:
110,37,20681,1,0,0:0:0:0:
92,131,20843,5,0,0:0:0:0:
276,27,21005,1,0,0:0:0:0:
301,158,21167,38,0,P|340:193|384:203,1,80,6|0,0:2|0:0,0:0:0:0:
440,61,21492,1,8,0:0:0:0:
328,84,21654,1,0,0:0:0:0:
470,153,21816,2,0,L|457:232,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
385,297,22140,1,8,0:0:0:0:
214,252,22302,6,0,L|293:266,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
181,340,22627,2,0,L|103:354,1,80,0|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
14,239,22951,2,0,L|92:252,2,80,0|0|0,0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
103,354,23438,1,8,0:0:0:0:
150,184,23600,1,0,0:0:0:0:
150,184,23681,1,0,0:0:0:0:
150,184,23762,70,0,P|143:118|116:77,1,80,2|0,0:2|0:0,0:0:0:0:
50,161,24086,1,8,0:0:0:0:
85,31,24248,2,0,P|122:18|162:18,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
237,131,24573,1,0,0:0:0:0:
137,106,24735,1,8,0:0:0:0:
265,15,24897,6,0,L|347:8,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
419,68,25221,2,0,L|425:147,2,80,0|8|0,0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
366,222,25708,1,0,0:0:0:0:
212,169,25870,2,0,L|205:87,1,80,0|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
286,228,26194,2,0,L|282:269,1,40,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
202,273,26356,70,0,P|141:305|41:251,1,160,4|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
129,210,26843,1,0,0:0:0:0:
202,273,27005,2,0,L|195:355,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
129,210,27329,1,8,0:0:0:0:
205,121,27492,1,0,0:0:0:0:
341,193,27654,5,0,0:0:0:0:
341,193,27816,1,0,0:0:0:0:
293,16,27978,1,8,0:0:0:0:
293,16,28140,1,0,0:0:0:0:
439,72,28302,37,2,0:0:0:0:
492,153,28465,1,2,0:0:0:0:
431,227,28627,1,2,0:0:0:0:
341,193,28789,1,2,0:0:0:0:
346,97,28951,21,4,0:0:0:0:
135,121,29113,2,0,P|187:157|251:159,1,128,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
221,50,29600,1,8,0:0:0:0:
26,151,29762,2,0,P|28:87|67:33,1,128,0|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
106,230,30248,6,0,L|83:298,1,64,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
182,317,30573,1,0,0:0:0:0:
60,363,30735,1,0,0:0:0:0:
195,360,30897,1,8,0:0:0:0:
175,179,31059,1,0,0:0:0:0:
151,349,31221,53,2,0:0:0:0:
182,317,31546,38,0,L|278:302,1,95.9999970703126,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
125,169,31870,2,0,L|200:108,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
163,240,32194,2,0,L|251:200,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
69,111,32519,2,0,L|126:32,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
285,73,32843,6,0,P|201:108|166:100,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
378,38,33167,2,0,P|450:93|460:127,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
349,228,33492,2,0,P|360:137|385:111,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
425,293,33816,1,8,0:0:0:0:
280,334,33978,1,0,0:0:0:0:
280,334,34059,1,0,0:0:0:0:
280,334,34140,70,0,L|169:336,1,95.9999970703126,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
121,198,34465,1,8,0:0:0:0:
121,198,34627,1,0,0:0:0:0:
46,280,34789,1,0,0:0:0:0:
216,254,34951,1,0,0:0:0:0:
117,157,35113,1,8,0:0:0:0:
287,183,35275,1,0,0:0:0:0:
212,295,35438,5,0,0:0:0:0:
203,162,35600,1,0,0:0:0:0:
208,336,35762,2,0,B|332:376|332:376|404:343,1,191.999994140625,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
441,184,36248,2,0,P|471:227|473:282,1,95.9999970703126,0|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
350,172,36573,2,0,P|360:139|377:118,1,47.9999985351563
384,257,36735,70,0,B|327:282|327:282|203:242,1,191.999994140625,4|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
203,242,37221,1,0,0:0:0:0:
274,132,37383,1,0,0:0:0:0:
113,154,37546,1,0,0:0:0:0:
289,269,37708,1,8,0:0:0:0:
95,242,37870,1,0,0:0:0:0:
194,127,38032,5,0,0:0:0:0:
169,314,38194,1,0,0:0:0:0:
183,84,38356,2,0,L|300:93,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
419,176,38681,2,0,L|302:185,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
163,251,39005,1,8,0:0:0:0:
302,338,39167,1,0,0:0:0:0:
302,338,39248,1,0,0:0:0:0:
302,338,39329,70,0,P|262:287|263:231,1,95.9999970703126
163,251,39654,2,0,P|187:191|236:164,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
355,259,39978,2,0,P|400:273|447:262,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
259,89,40302,2,0,P|214:75|168:87,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
308,175,40627,6,0,L|302:284,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
81,134,40951,2,0,L|91:325,1,191.999994140625,10|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
195,155,41438,37,2,0:0:0:0:
196,297,41600,1,0,0:0:0:0:
308,175,41762,5,2,0:0:0:0:
297,366,41924,6,0,L|406:360,1,95.9999970703126,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
206,265,42248,2,0,L|315:271,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
404,166,42573,2,0,L|398:275,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
199,356,42897,2,0,L|193:247,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
122,183,43221,6,0,P|174:156|217:158,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
92,284,43546,2,0,P|42:252|22:214,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
143,93,43870,2,0,P|140:151|117:187,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
71,17,44194,1,8,0:0:0:0:
234,29,44356,2,0,L|237:90,1,47.9999985351563
221,157,44519,70,0,B|247:160|269:179|269:179|322:116|411:137,1,191.999994140625,4|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
209,248,45005,2,0,P|211:306|234:342,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
372,263,45329,1,0,0:0:0:0:
221,157,45492,1,8,0:0:0:0:
297,275,45654,1,0,0:0:0:0:
392,133,45816,5,0,0:0:0:0:
233,66,45978,1,0,0:0:0:0:
467,145,46140,2,0,L|459:255,1,95.9999970703126,10|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
306,318,46465,70,0,B|305:306|307:293|307:293|301:278|301:278|306:255|306:255|298:237|298:237|307:215|307:215|297:190|294:151,1,143.999995605469
263,146,46789,6,0,L|252:304,1,143.999995605469,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
306,318,47113,37,12,0:0:0:0:
126,333,47275,1,8,0:0:0:0:
186,221,47438,2,0,L|233:217,3,47.9999985351563,8|8|8|8,0:0|0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
106,251,47762,2,0,L|58:247,3,47.9999985351563
166,139,48086,1,0,0:0:0:0:
174,101,48167,1,0,0:0:0:0:
193,73,48248,1,0,0:0:0:0:
217,57,48329,1,0,0:0:0:0:
239,49,48410,5,0,0:0:0:0:
359,60,48573,2,0,L|345:23,1,40,0|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
259,140,48735,2,0,L|307:148,1,40,8|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
341,241,48897,2,0,L|316:272,1,40,8|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
429,163,49059,21,8,0:0:0:0:
239,158,49221,1,8,0:0:0:0:
449,145,49383,69,0,0:0:0:0:
219,176,49546,1,0,0:0:0:0:
469,127,49708,22,0,B|483:202|483:202|463:236,1,95.9999970703126,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
403,284,50356,6,0,L|348:282,1,47.9999985351563,8|0,0:3|0:0,0:0:0:0:
197,325,50681,1,0,0:0:0:0:
332,156,50843,2,0,L|330:211,1,47.9999985351563,0|0,0:0|3:0,0:0:0:0:
287,380,51167,2,0,L|285:323,1,47.9999985351563,0|0,0:0|3:0,0:0:0:0:
207,192,51492,2,0,L|209:249,1,47.9999985351563,0|8,0:2|0:3,0:0:0:0:
403,284,51816,1,0,0:0:0:0:
308,146,51978,1,0,0:0:0:0:
261,322,52140,1,0,0:0:0:0:
388,112,52302,70,0,P|393:160|373:203,1,95.9999970703126,0|0,3:0|0:0,0:0:0:0:
314,42,52789,1,0,3:0:0:0:
314,42,52951,6,0,P|347:18|370:11,1,47.9999985351563,8|0,0:3|0:0,0:0:0:0:
244,156,53275,1,0,0:0:0:0:
205,26,53438,2,0,P|187:10|166:0,1,47.9999985351563,0|0,0:0|3:0,0:0:0:0:
63,129,53762,1,0,0:0:0:0:
243,115,53924,1,0,3:0:0:0:
105,240,54086,1,0,0:0:0:0:
110,53,54248,1,8,0:3:0:0:
68,220,54410,1,0,0:0:0:0:
280,135,54573,2,0,L|362:131,1,71.9999978027344,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
428,125,54897,69,0,3:0:0:0:
247,218,55059,6,0,L|348:213,1,95.9999970703126,0|0,3:0|3:0,0:0:0:0:
489,205,55546,69,8,0:3:0:0:
333,295,55708,1,0,0:0:0:0:
351,101,55870,1,0,0:0:0:0:
445,277,56032,2,0,P|444:317|438:339,1,47.9999985351563,0|0,0:0|3:0,0:0:0:0:
244,291,56356,1,0,0:0:0:0:
342,199,56519,1,0,3:0:0:0:
151,246,56681,1,0,0:0:0:0:
268,163,56843,1,8,0:3:0:0:
58,201,57005,1,0,0:0:0:0:
194,127,57167,1,0,0:0:0:0:
137,296,57329,1,0,0:0:0:0:
104,77,57492,6,0,P|150:32|241:36,1,143.999995605469,2|0,0:3|0:0,0:0:0:0:
106,180,58140,1,2,0:3:0:0:
291,93,58302,2,0,L|300:158,1,47.9999985351563,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
235,285,58627,1,0,0:0:0:0:
34,170,58789,22,0,L|114:181,1,71.9999978027344,0|0,3:0|0:0,0:0:0:0:
175,216,59113,2,0,L|186:136,1,71.9999978027344,0|0,3:0|0:0,0:0:0:0:
255,116,59438,1,0,3:0:0:0:
426,333,59600,70,0,B|433:302|433:302|425:278|425:278|435:257|435:257|426:228|426:228|429:206,1,119.999996337891,2|0,0:3|0:0,0:0:0:0:
401,143,60086,70,0,P|395:100|416:48,1,95.9999970703126,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
315,209,60573,69,0,0:0:0:0:
478,157,60735,2,0,P|501:188|505:214,1,47.9999985351563,8|0,0:3|0:0,0:0:0:0:
291,249,61059,2,0,P|300:226|316:209,1,47.9999985351563,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
448,293,61383,1,0,3:0:0:0:
379,145,61546,1,0,0:0:0:0:
330,331,61708,1,0,3:0:0:0:
492,282,61870,1,0,0:0:0:0:
247,260,62032,1,8,0:3:0:0:
374,342,62194,1,0,0:0:0:0:
368,189,62356,1,0,0:0:0:0:
342,374,62519,1,0,0:0:0:0:
248,124,62681,6,0,P|295:130|335:157,1,95.9999970703126,0|0,3:0|0:0,0:0:0:0:
112,162,63167,70,0,L|103:103,2,47.9999985351563,0|8|0,0:0|0:3|0:0,0:0:0:0:
212,41,63654,1,0,0:0:0:0:
342,109,63816,2,0,L|333:168,2,47.9999985351563,0|0|0,0:0|3:0|0:0,0:0:0:0:
186,237,64302,1,0,3:0:0:0:
261,106,64465,1,0,0:0:0:0:
397,219,64627,1,8,0:3:0:0:
197,156,64789,1,0,0:0:0:0:
424,34,64951,2,0,B|437:68|437:68|432:118,1,71.9999978027344,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
416,178,65275,5,4,0:0:0:0:
387,269,65600,70,0,L|331:279,1,47.9999985351563
295,136,65924,1,8,0:3:0:0:
416,178,66086,1,0,0:0:0:0:
257,292,66248,1,0,0:0:0:0:
197,160,66410,2,0,P|193:118|199:98,1,47.9999985351563,0|0,0:0|3:0,0:0:0:0:
257,292,66735,2,0,P|261:334|255:354,1,47.9999985351563,0|0,0:0|3:0,0:0:0:0:
293,196,67059,2,0,P|335:192|355:198,1,47.9999985351563,0|8,0:0|0:3,0:0:0:0:
161,256,67383,2,0,P|119:260|99:253,1,47.9999985351563,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
293,196,67708,1,0,0:0:0:0:
69,247,67870,5,4,0:0:0:0:
56,151,68194,69,0,3:0:0:0:
220,77,68356,1,0,0:0:0:0:
165,184,68519,2,0,L|144:133,1,47.9999985351563,8|0,0:3|0:0,0:0:0:0:
207,34,68843,1,0,0:0:0:0:
354,74,69005,2,0,L|309:92,1,47.9999985351563,0|0,0:0|3:0,0:0:0:0:
435,232,69329,2,0,L|480:214,1,47.9999985351563,8|0,0:3|3:0,0:0:0:0:
321,196,69654,2,0,L|277:215,1,47.9999985351563,0|8,0:0|0:3,0:0:0:0:
282,326,69978,5,0,0:0:0:0:
447,336,70140,1,0,0:0:0:0:
364,332,70302,21,0,0:0:0:0:
199,342,70465,69,4,0:0:0:0:
128,194,70627,2,0,L|124:299,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
241,207,71113,5,8,0:0:0:0:
315,51,71275,2,0,L|319:161,1,95.9999970703126,0|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
508,187,71762,69,0,0:0:0:0:
430,350,71924,2,0,L|425:234,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
218,169,72410,5,8,0:0:0:0:
299,339,72573,2,0,L|303:222,1,95.9999970703126,0|0,2:0|2:0,0:0:0:0:
103,305,73059,70,0,L|102:353,1,47.9999985351563
154,224,73383,1,0,0:0:0:0:
189,317,73546,1,2,0:0:0:0:
50,237,73708,21,2,0:0:0:0:
168,178,73870,1,2,0:0:0:0:
103,305,74032,5,2,0:0:0:0:
32,146,74194,1,2,0:0:0:0:
200,213,74356,5,8,0:0:0:0:
251,72,74519,1,8,0:0:0:0:
83,51,74681,6,0,P|67:79|68:128,1,64,8|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
327,45,75005,2,0,P|310:17|267:-6,1,58.400001604004,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
210,259,75329,22,0,P|242:258|276:242,1,53.5999974645997
207,119,75654,69,6,0:0:0:0:
123,175,75816,2,0,L|113:238,1,47.9999985351563,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
207,119,76140,1,0,3:0:0:0:
315,202,76302,2,0,L|333:316,1,95.9999970703126,8|0,0:3|0:0,0:0:0:0:
400,100,76789,5,0,0:0:0:0:
317,33,76951,2,0,L|212:29,1,95.9999970703126,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
400,100,77438,1,0,3:0:0:0:
216,192,77600,2,0,L|311:188,1,95.9999970703126,8|0,0:3|0:0,0:0:0:0:
117,95,78086,69,0,0:0:0:0:
58,215,78248,2,0,P|67:269|90:311,1,95.9999970703126,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
117,95,78735,1,0,3:0:0:0:
231,152,78897,2,0,P|254:149|278:144,1,47.9999985351563,8|0,0:3|3:0,0:0:0:0:
382,69,79221,2,0,P|385:50|390:33,2,31.9999990234375,0|0|0,0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
428,134,79546,6,0,B|431:148|422:161|422:161|440:169|440:169|422:186|422:186|439:195|439:195|414:229|427:301,1,191.999994140625,2|8,0:0|0:3,0:0:0:0:
235,298,80356,2,0,P|276:274|323:268,1,95.9999970703126,0|0,3:0|0:0,0:0:0:0:
171,380,80843,5,6,0:0:0:0:
102,320,81005,2,0,L|97:248,1,55.9999982910157,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
171,380,81329,1,0,3:0:0:0:
17,274,81492,2,0,L|8:151,1,111.999996582031,8|0,0:3|0:0,0:0:0:0:
234,111,81978,1,0,0:0:0:0:
97,43,82140,6,0,P|112:70|118:102,2,64,2|0|0,0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
234,111,82627,1,0,3:0:0:0:
393,134,82789,2,0,P|379:183|297:243,1,128,8|0,0:3|0:0,0:0:0:0:
315,34,83275,1,0,0:0:0:0:
231,229,83438,70,0,P|238:271|256:299,2,71.9999978027344,2|0|0,0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
391,333,83924,1,0,3:0:0:0:
190,379,84086,2,0,L|109:361,1,71.9999978027344,8|0,0:3|3:0,0:0:0:0:
209,138,84410,6,0,L|87:164,1,107.999996704102,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
36,196,84735,22,0,P|40:144|26:105,1,80,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
36,42,84978,2,0,P|79:71|119:78,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
169,119,85221,1,0,0:0:0:0:
435,65,85383,70,0,L|428:244,1,143.999995605469,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
382,271,85708,6,0,B|388:275|371:262|371:262|356:281|356:281|312:257|258:280,1,143.999995605469
191,320,86032,37,0,0:0:0:0:
94,253,86194,2,0,L|88:165,1,64,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
221,102,86519,1,0,0:0:0:0:
206,211,86681,1,0,0:0:0:0:
94,85,86843,2,0,L|221:102,1,128,2|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
331,56,87329,6,0,P|324:87|308:115,1,64,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
461,103,87654,2,0,L|470:51,1,32,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
384,160,87816,2,0,L|393:212,1,32,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
503,197,87978,1,8,0:0:0:0:
497,228,88059,1,8,0:0:0:0:
491,259,88140,37,8,0:0:0:0:
464,270,88221,1,0,0:0:0:0:
438,267,88302,1,0,0:0:0:0:
417,275,88383,1,0,0:0:0:0:
397,272,88465,1,0,0:0:0:0:
382,279,88546,1,0,0:0:0:0:
369,279,88627,6,0,B|303:252|231:284|231:284|163:310|87:277,1,287.999991210938,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
Kirylln
lit
00:05:438 (2,3,1) - would represent the guitar better imo if you change this into 2 1/4 sliders
00:12:086 (1) - is there any reason for an nc here
00:30:167 (5) - overmap doesn't rlly make much sense to me
00:45:654 (6,1) - imo would be better to just make a 1/1 slider here for vocal since thats what you're following anw.Besides, this sound is not worthy enough to be switched to
00:48:735 (3,4,5,6,7) - i believe this is 1/2
01:14:519 (2,3) - should it be a triple here tho
01:14:356 (1,2,3,4,5,6,7,8) - drum here is completely different 01:13:546 (2,3,4,5,6) - but it feels like theres no different between them.It'd be better imo to do sth that adds more distinction to it, like maybe making the spacing half of the 1st, it makes sense anw since the drum here is going down in intensity

dedzai(where tf is tha caps?)
01:05:438 - 01:08:032 - pretty noticeable sounds here, would make more sense if u mapped it imo
00:54:897 (1,1) - these sounds are connected so wouldnt it better to make it the same combo?
01:09:978 (1,2,1) - yep^
01:19:221 (5) - what is this following lol?
01:28:627 (1) - 01:29:762 - imo would make sense to end it here

had
00:30:167 (5) - this overmap doesnt rlly make sense for me since i technically has the same sound as 00:29:438 (2,3) -
00:55:465 (4) - i know u want to use the triple to emphasize the drum b4 but this is rlly misleading
lack of moe bg forced me to stop, hope u undersatdn
lggggggggggggggggggggg
Topic Starter
Shortthu

Kirylln wrote:

lit
00:05:438 (2,3,1) - would represent the guitar better imo if you change this into 2 1/4 sliders no mapped the drum
00:12:086 (1) - is there any reason for an nc here downbeat
00:30:167 (5) - overmap doesn't rlly make much sense to me it's not overmapped wtf
00:45:654 (6,1) - imo would be better to just make a 1/1 slider here for vocal since thats what you're following anw.Besides, this sound is not worthy enough to be switched to no it's worth
00:48:735 (3,4,5,6,7) - i believe this is 1/2 ok agrea the stream doesn't rly fit here
01:14:519 (2,3) - should it be a triple here tho ok
01:14:356 (1,2,3,4,5,6,7,8) - drum here is completely different 01:13:546 (2,3,4,5,6) - but it feels like theres no different between them.It'd be better imo to do sth that adds more distinction to it, like maybe making the spacing half of the 1st, it makes sense anw since the drum here is going down in intensity kk
fcking 5.36

had
00:30:167 (5) - this overmap doesnt rlly make sense for me since i technically has the same sound as 00:29:438 (2,3) - i said it's not overmapped wtffff
00:55:465 (4) - i know u want to use the triple to emphasize the drum b4 but this is rlly misleading it look fine lol
lack of moe bg forced me to stop, hope u undersatdn no fck u
lggggggggggggggggggggg
!dom rof sknaht
depzdai

Kirylln wrote:

dedzai(where tf is tha caps?) Because my name is not DEPZDAI or dedzai.
01:05:438 - 01:08:032 - pretty noticeable sounds here, would make more sense if u mapped it imo It would be unnecessary and unable to catch any bass. And the bass started from 01:05:275 (1) - 01:07:870 (1) - , those places of yours have no vocals or bass either.
00:54:897 (1,1) - these sounds are connected so wouldnt it better to make it the same combo? Double drum + double bass so I made these different combo colors.
01:09:978 (1,2,1) - yep^ The drum claps are reducing their keys and sound different so I made the colorization of reducing the RGB colors. Also there's a chance some farmers cannot play the 01:09:978 (1,2,1,1) - gimmick and become furious for such a pattern so I made the different combo colors for unconsciously making easier passes.
01:19:221 (5) - what is this following lol? The vocal is at 01:19:329 - which is 1/3 beat and then I did so for easier and reasonable reading. Besides that pattern gameplay is really fun. Why do I have to adjust it?
01:28:627 (1) - 01:29:762 - imo would make sense to end it here I made it end right at the trumpet's end because also adding the bass unload in that slider is just stupid imo.
Thanks for your mod. And for consciously spelling my name in a lovely way lol.
BanchoBot
This modding thread has been migrated to the new "modding discussions" system. Please make sure to re-post any existing (and unresolved) efforts to the new system as required.
Please sign in to reply.

New reply