1. osu! forums
  2. Beatmaps
  3. Ranked/Approved Beatmaps
posted
This beatmap was submitted using in-game submission on 13 August 2017 at 16:47:24

Artist: Myrath
Title: Endure The Silence
Tags: Mir BOUYAAA tunisian middle eastern folk progressive metal Xtazy legacy ميراث
BPM: 96
Filesize: 7562kb
Play Time: 04:23
Difficulties Available:
  1. Another (4.4 stars, 891 notes)
  2. BOUYAAA's Extra (5.36 stars, 1076 notes)
  3. Easy (1.43 stars, 281 notes)
  4. Insane (4.09 stars, 785 notes)
  5. Mir's Hard (3.12 stars, 696 notes)
  6. Normal (1.95 stars, 418 notes)
  7. Silent Lonely Nights (5.78 stars, 1049 notes)


Download: Myrath - Endure The Silence
Information: Scores/Beatmap Listing
---------------
This is where you're meant to be.


Hard by Mir

Extra by BOUYAAA (sexy sliders diff)

Another is an Extra diff that is not part of the spread.

Re-download 26/05/2017 : Updated with Guest Difficulties and new Normal

Re-download 16/05/2017: Updated with Easy

Re-download 17/05/2017: New mp3 (thanks Wishkey!)

Renamed top diff to Ecstasy in Silence, please re-download!

(thanks Yamicchi for the pic lmao)
posted
co len anh ei
00:17 Hikan: anh định rank set này à? :v
00:18 LMT: ừa :v
00:18 Hikan: ồ
00:18 Hikan: good luck
00:18 LMT: à có muốn gd ko =))
00:18 LMT: anh còn slot advanced
00:18 Hikan: à chắc không cân nổi
00:18 LMT: uh thôi k sao
00:18 Hikan: đang nhiều gd quá, với lại nhạc nghe vui chứ e không biết map sao
00:19 LMT: ừa đừng lo =))
00:19 LMT: tại đang lười k muốn map advanced =))
00:19 Hikan: irc mod không lấy kds :3 :3
00:19 LMT: mấy bữa nữa chắc rảnh 1 hôm làm luôn
00:19 LMT: ok :3
00:21 Hikan: mà cũng được quá chả biết mod gì =)))
00:22 LMT: xd
00:22 LMT: mod hộ anh spacing
00:22 LMT: có chỗ nào ko ổn ko
00:23 Hikan: 04:00:385 (4) - cái này anh đem hẳn (2,3) quay 60, rồi đè cái cũ lên ấy, nhìn cho đẹp
00:24 Hikan: https://osu.ppy.sh/ss/7359051
00:24 Hikan: 00:18:823 (1,2,3,4,5,1,2,3,4,5) - rip eye
00:24 LMT: xd
00:25 LMT: https://osu.ppy.sh/ss/7359077 vầy đc k ?
00:25 Hikan: ừ đẹp hơn rồi
00:26 Hikan: 01:12:573 (3,4) - đổi sang circle để emphasis?, tại nghe 1/2 nhiều
00:27 LMT: hơi overkill chỗ này
00:27 LMT: đoạn này rhythm thưa thôi
00:28 Hikan: 01:48:198 (1) - cái này chắc stack với 3 ok hơn
00:29 LMT: ừa flow tốt hơn
00:29 Hikan: 02:21:948 (1,2,3,4,5,6,7) - đoạn này nghe sida quá
00:30 Hikan: kiểu khó thích ứng =)))
00:30 LMT: sao?
00:30 LMT: nhìn hay nghe sida
00:30 Hikan: nghe dẫn tới nhìn
00:31 Hikan: 02:22:104 (2,3) - anh thử làm thành reverse slider cái này xem, để cho dễ read chút
00:32 LMT: https://osu.ppy.sh/ss/7359149 vầy cho cái 1 2 3 4 5 6 7 sao
00:32 LMT: nvm ok
00:32 Hikan: ừa ok :3
00:33 Hikan: 02:32:416 (3,4) - tại anh lộn mèo cái này, nên flow chỗ này cũng
00:33 Hikan: ừm, hơi khó
00:33 Hikan: em nghĩ nên làm bt thôi
00:33 Hikan: https://osu.ppy.sh/ss/7359178
00:34 LMT: ok
00:34 LMT: cho ngược lại rồi
00:36 Hikan: 03:48:198 (1) - hơi xa
00:36 Hikan: hype cũng tốt mà cả đoạn có mỗi chỗ đó xa
00:36 LMT: ok đã giảm chút
00:37 LMT: https://osu.ppy.sh/ss/7359206
00:37 Hikan: 04:16:323 (3) - ctrl g?
00:38 LMT: có chủ ý :v
00:38 LMT: tại
00:38 LMT: violin pitch xuống thấp đột ngột
00:38 LMT: 04:13:823 (2,3) - cũng có structure mà :v
00:39 Hikan: 04:15:385 (4,3) - 2 cái này cùng hướng nếu nhìn qua thấy hơi khó, ừ thôi cứ để vậy đi xd
00:40 LMT: uh anh cũng k hiểu vấn đề lắm xd
00:41 Hikan: 00:20:698 (1) - cái này để cao chút, cho nó lead vô cái 2 ý, để vậy flow từ 4 qua 5 qua 1 cũng bớt khúc hơn
00:41 Hikan: 270;45
00:41 LMT: uhmm ok
00:42 Hikan: 00:30:385 (1) - nc thừa
00:43 LMT: nah mất chỗ khác anh cũng để vậy
00:43 LMT: mấy*
00:43 LMT: với cả cơ bản là cái slider trước 1.5
00:43 LMT: cái này 1
00:43 LMT: SV ấy
00:44 Hikan: như vậy cái 1 đằng trước nó bị nhạt
00:44 LMT: ý là sao
00:45 Hikan: tại nó nc một mình, mà không nổi bật lắm
00:45 LMT: SV tăng 1.5 cũng đâu nhạt lắm :\
00:45 Hikan: chỗ đấy anh undermap mà, nên nc để nhấn mạnh undermap thì
00:46 Hikan: =)))
00:46 LMT: mặc dù biết base SV thấp mà 1.5 lên cũng vậy
00:46 LMT: xd
00:46 LMT: anh theo sát tiếng kéo guitar
00:46 Hikan: 00:56:323 (3,1) - spacing hơi gấp, đem cục 3 qua phải cho có quán tính chút
00:48 LMT: fix 2 chỗ 1 chút
00:48 Hikan: 01:12:573 (3,4) - cái này, 3 stack đầu 1, mà 4 stack đuôi 2
00:49 LMT: fi xed
00:51 Hikan: 01:28:198 (1,2,3,4) - idea thôi, anh thử xem được khong https://osu.ppy.sh/ss/7359351
00:52 Hikan: à chắc không tại liên quan tới mấy part khác
00:52 LMT: uh
00:52 Hikan: 01:37:885 (5,6,1) - linear flow ew
00:52 LMT: anh cũng nghĩ anh thích cái hiện h hơn =))
00:54 LMT: hết chỗ r =))
00:54 Hikan: https://osu.ppy.sh/ss/7359398
00:54 LMT: chẳng lễ ctrl+g 01:38:198 (1) -
00:55 LMT: nhưng mà muốn mấy cái stack kia :c
00:55 Hikan: stack cái 5 hả
00:55 Hikan: ử vậy thôi hết cách rồi :v
00:55 LMT: :c
00:56 Hikan: 01:46:635 (4,1) - 2 cái này nhìn không xuôi, ctrl g cái 1 cho đẹp?
00:58 LMT: là sao @@
00:58 Hikan: à há, disable countdown
00:58 LMT: ctrl+g cái 1
00:58 Hikan: ủa lộn
00:58 Hikan: ctrl j
00:58 LMT: thì thà dịch 4 ra chỗ ngược lại tốt hơn
00:59 Hikan: ừ cũng ok
00:59 Hikan: mà đem 3 ra chỗ khác, tại như vậy xa quá
00:59 Hikan: gap vậy chưa đủ
01:00 Hikan: tắt widescreen support luôn
01:00 Hikan: à gap đủ mà nếu nhích 4 lên thì không đủ
01:00 LMT: ok
01:00 LMT: fixed rồi k sao
01:01 Hikan: 02:44:135 (5) - ctrl g
01:01 Hikan: flow vui hơn nè :3
01:02 LMT: ok fixed 2 chỗ
01:02 Hikan: 03:17:416 (2,4) - unstack đi tại để vậy hơn thốn
01:02 LMT: đừng lo read ok =))
01:03 Hikan: 03:23:510 (1,2,3) - quay 120 độ cho perfect
01:03 LMT: perfect với cái gì?
01:04 LMT: ah
01:04 Hikan: triangle
01:04 LMT: có chủ ý
01:04 LMT: ko muốn triangle =))
01:04 LMT: 2 cái đầu là ngược nhau
01:04 LMT: cái sau ở giữa
01:05 Hikan: ok qua diff cuối
01:05 Hikan: disable countdown đã
01:05 LMT: ok :v
01:06 Hikan: 00:05:385 (5) - thấy cái này đem xuống có vẻ thuận hơn? :v
01:06 Hikan: stack hoặc gần stack với cái 2 đằng sau
01:07 LMT: ok đã stack
01:08 Hikan: 00:25:698 (1,5) - overlap
01:08 Hikan: 00:33:510 (2,3) - chỗ này, hơi dễ bị nhầm gap 1/2
01:09 LMT: nhìn slider cũng đủ biết mà :v
01:10 LMT: fixed overlap
01:10 Hikan: nhìn spacing thì không biết được
01:10 LMT: t ko nghĩ là có vấn đề :\
01:10 LMT: tại slider 1/4
01:10 LMT: nhìn cũng biết
01:10 Hikan: vs lại nhìn chả có vẻ gì là nó hướng vô cái triplet =)))
01:11 LMT: uh nhưng mà tại vì cái sliderend chỗ này ko quan trọng mà
01:12 Hikan: 00:59:135 (5,7) - 2 cái này tốt nhất không nên stack, nên để 4567 thành kiểu jump nào í
01:12 Hikan: https://osu.ppy.sh/ss/7359575
01:13 Hikan: mà nhìn cũng ngáo ngáo, anh thích thì giữ lại cũng dc
01:14 Hikan: 01:09:760 (2) - cái này hình như đáng nc hơn :d
01:14 LMT: nah
01:14 LMT: cái stack kia fixed
01:15 LMT: cái sau thì ko đáng
01:15 LMT: để bỏ cái cấu trúc
01:15 Hikan: 2 cái đang symmetric nc ở giữa cũng vô duyên
01:16 LMT: cũng ko nhất thiết
01:17 LMT: vẫn muốn giữ NC theo downbeat hơn
01:17 LMT: tại kiểu
01:17 LMT: những chỗ như
01:17 LMT: nó nổi bật hơn
01:17 LMT: 02:30:854 (1) -
01:17 LMT: thế này
01:19 Hikan: 01:32:885 (4,5) - a thử kiểu jump này xem xd https://osu.ppy.sh/ss/7359611
01:20 LMT: ok
01:22 Hikan: 01:48:198 (1,2,3,4) - mấy cái này thấy nó vang vang, anh thử làm 3/2 slider ở đây bao giờ chưa
01:22 LMT: a ko thích
01:22 Hikan: tại extra nên cũng nên lạ lạ
01:22 LMT: với overmap slider end
01:22 LMT: ew
01:22 LMT: chủ yếu ở extra thì
01:22 LMT: 01:50:698 (1) -
01:22 LMT: con hàng này cho vài thằng đấm màn hình chơi
01:23 Hikan: =)))
01:24 Hikan: 02:25:385 (5,6,1) - để 5 ra giữa?
01:25 Hikan: 02:39:760 (1,1) - overlap
01:25 LMT: nhưng mà spacing thế bé quá :c
01:25 Hikan: 02:41:323 (1,1) - sema
01:25 Hikan: vậy mấy cái khác giống vậy thì không bé hả lol =))))
01:25 LMT: fixed overlap
01:26 LMT: à à ok đã fix
01:26 Hikan: 02:57:260 (1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4) - hype
01:27 Hikan: mấy cái này anh canh ds tăng dần từng cục ấy hả? :d
01:27 LMT: y eeaa ah h h
01:27 LMT: ko
01:27 LMT: anh đặt tay
01:27 Hikan: tròn thế
01:27 LMT: để 1 cái slider to
01:27 Hikan: à
01:27 LMT: xong đặt theo cái đấy tăng dần
01:27 LMT: ko convert
01:29 Hikan: 03:29:448 (1) - mấy cái này nhìn dị bm =)))))
01:29 LMT: dị quá k :v
01:29 Hikan: biết là a cố tình mà vẫn dị quá
01:30 LMT: https://osu.ppy.sh/ss/7359735 thế này thì sao
01:30 Hikan: gấp nhiều vô thay cho lượn í
01:30 LMT: cái tiếng đó gấp vô k hợp :c
01:31 Hikan: thì nó cũng dị
01:31 Hikan: nhìn như lươn
01:31 LMT: hay ý chú là kiểu này
01:31 LMT: 03:24:448 (1) -
01:31 LMT: =)))
01:32 Hikan: https://osu.ppy.sh/ss/7359761
01:32 Hikan: thế là không quá gấp rồi
01:32 LMT: eww
01:33 Hikan: cái đấy cũng dị =)))
01:33 LMT: cám ơn =))
01:33 LMT: nhưng thôi
01:33 Hikan: https://osu.ppy.sh/ss/7359776
01:33 Hikan: thôi cái đấy bàn sau =)))
01:34 LMT: vẫn kinh
01:34 LMT: =))
01:35 Hikan: ừ thôi vậy chắc đủ rồi
01:35 Hikan: 1h35 cmnr
01:35 LMT: uh ok thanks chú nhiều =))
posted
Hi there! Fourth mod ever, so still a bit noob at this. Take everything with a grain of salt.

[Insane]
00:19:135 (2,3,4,5,1,2,3,4,5) - Nothing in the map quite matches this amount of overlap. It think it might be a bit unfitting?
01:23:041 (9,1) - This seems unnecessarily difficult to hit, due to the slight outwards change in flow.
Especially when 00:40:385 (6,1) changes flow inwards instead (and so does 02:53:041 (9,1) ) . It would probably be better if you stayed consistent with that.
02:46:323 (3,4,5,1,2,3,4) - Wouldn't it be better to have the slider on 5 parallel with the pattern ?
03:20:619 (5,1) - 03:23:119 (6,1) - I'm not sure if introducing those patterns this late in the map is a good idea, as you only use a slider this short only once right before it ( 03:18:198 (1) ). That might make them difficult to recognize, which is not very cool this far in.

[Silent Lonely Nights]
02:33:823 (3,4,5,6) - 02:36:323 (3,4,5,6) - These looks a bit messy in the editor? They would look better when perfectly parallel, I think.
03:14:291 (1) - 03:54:291 (1) - Purely subjective, but I am not a fan of this particular slider shape.
03:23:119 (6,1) - This feels out of place, it's the only time you mapped a sound like in this way. Maybe you could use a sliderend like you did on 03:20:385 (5) ?
04:20:073 (4,5,6,7,1) - I'm not very fond of this at the very end of the map. Even though it probably is technically correct, it just seems like an unnecessary 1xmiss generator, as there is no similar pattern before it. It kinda comes out of nowhere.
The sounds you're emphasizing also start earlier than the jumps actually occur. I suggest you either transition from the vocals into the start of the sounds, or leave a 2 beat gap to stick with just the vocals.

Outside of that, I really, really like these maps! I hope this is rankable as it is now, because I think you did a great job.
posted

yasporuben wrote:

Hi there! Fourth mod ever, so still a bit noob at this. Take everything with a grain of salt.

[Insane]
00:19:135 (2,3,4,5,1,2,3,4,5) - Nothing in the map quite matches this amount of overlap. It think it might be a bit unfitting? nerfed
01:23:041 (9,1) - This seems unnecessarily difficult to hit, due to the slight outwards change in flow. i know but changed nonetheless
Especially when 00:40:385 (6,1) changes flow inwards instead (and so does 02:53:041 (9,1) ) . It would probably be better if you stayed consistent with that.
02:46:323 (3,4,5,1,2,3,4) - Wouldn't it be better to have the slider on 5 parallel with the pattern ? fixed
03:20:619 (5,1) - 03:23:119 (6,1) - I'm not sure if introducing those patterns this late in the map is a good idea, as you only use a slider this short only once right before it ( 03:18:198 (1) ). That might make them difficult to recognize, which is not very cool this far in. it's not that hard xd because the 1/1 gap allows the player to get what's going on.

[Silent Lonely Nights]
02:33:823 (3,4,5,6) - 02:36:323 (3,4,5,6) - These looks a bit messy in the editor? They would look better when perfectly parallel, I think. not my intention to be parallel but tweaked it a bit.
03:14:291 (1) - 03:54:291 (1) - Purely subjective, but I am not a fan of this particular slider shape. nah I think it's cool, it's not that wild either.
03:23:119 (6,1) - This feels out of place, it's the only time you mapped a sound like in this way. Maybe you could use a sliderend like you did on 03:20:385 (5) ? no because the violin here is slightly different.
04:20:073 (4,5,6,7,1) - I'm not very fond of this at the very end of the map. Even though it probably is technically correct, it just seems like an unnecessary 1xmiss generator, as there is no similar pattern before it. It kinda comes out of nowhere. don't worry people won't sightread fc this xd. If they've got to this point and didn't expect something like this i'll be very disappointed as they retry before finishing the map xd.
The sounds you're emphasizing also start earlier than the jumps actually occur. I suggest you either transition from the vocals into the start of the sounds, or leave a 2 beat gap to stick with just the vocals. also no because the violin takes over the prominence of the track at that tick.

Outside of that, I really, really like these maps! I hope this is rankable as it is now, because I think you did a great job. thanks, pretty good mod
posted
Hi! From the M4M request :)

Another
General
I would up the AR of this to atleast 9
I feel like you overlap too much and focus a bit too much on reading as this is a low SR insane difficulty.

Hitsounds
Just as you are doing in the extra (read the extra mod for details) is that you are ignoring multiple great opportunities to hitwhistle for the entire intro
00:23:823 (3) - missing finish because of cymbal
00:22:573 (3) - same
00:21:166 (2) - and the slider tail of this, so i would make that clickable
00:28:198 (1) - missing hitfinish cause cymbal
00:28:823 (2) - same
00:55:698 (1) - this should not be hitfinished, atleast not with a cymbal as there is no cymbal there.
It could have been justifiable if your song didn't have any drums, but since it does and your hitsounds are all drumbased it's not that good
01:00:698 (1) - doesnt deserve a cymbal finish
01:01:948 (1) - same
01:05:698 (1) - same
01:10:698 (1) - same
Rhythms
00:20:541 (5) - missing some drumbeats here? This is Insane level after all
00:53:198 (1) - i think you should map the drums in this entire section because it feels like the map is stopping but music keeps on going, so rhythms like http://osu.ppy.sh/ss/7656119
00:58:979 (1,2,3) - i think this is a bit much for such a low SR map, i would just do circles here since the drums are so dominantPlancements
I would say you need to work on aesthetic structure in this difficulty (i have broader explanations in the Extra difficulties and i will leave it up to you to use them)
00:22:416 (2,3,4,5) - this is very hard to read
00:26:166 (2,3,4,5) - this seems very out of place and flows weird, maybe do something like this? https://osu.ppy.sh/ss/7656092
00:38:510 (2,3,4,5,6,1) - i really don't like these kinds of patterns in low SR insanes, especially not at this high of a bpm
01:28:198 (1,2,3,4,1) - overlaps like these don't work in a 4.5 star 192 bpm map
01:47:182 (2,3) - this looks very out of place, maybe stack onto 01:46:791 (1) - ?


Conclusion
I would say this map shares many of the problems found in the Extra difficulty, especially in the hitsounding department.

Another big problem with this is the frequent overlapping and very challenging to read patterns at a low AR and a relatively high BPM.
Things like these are better reserved for Extra difficulties and can be resolved by either using a higher stack leniency, moving notes a bit further from eachother (basicly manual stack leniency) or remapping entire patterns.

Distance snap is also a very useful tool when mapping Insane and lower, just don't use it religiously like you would in Normal and below.

Try to use less complicated rhythms than in your Extra difficulty to make a better spread, an Insane isn't just an Extra with lower spacing, there are also significant rhythm differences.
Silent Lonely Nights
Hitsounds
00:00:698 (1,3) - i think soft hitwhistles fit perfectly with the white ticks here
00:03:823 (2) - same here
00:04:448 (3,4,1) - and here, just this entire section
00:05:698 (1,1) - i don't really like the hitfinishes here, i would just have soft hitwhistles at a considerably higher volume than the rest of the notes
00:08:823 (3,3,3) - these 3 are missing soft whistles
00:10:698 (1,4) - more whistles
00:11:948 (1,1) - same here
I think you get the drill with whistles, they really do make a huge difference
00:15:682 (1,1) - these are
00:33:822 (5) - this should be hitfinished because of the cymbal
00:26:323 (4) - same
00:27:573 (4) - same
00:28:823 (1) - same
00:35:073 (1) - same
you get the drill, hitfinished go on cymbals
01:15:698 (1) - this shouldnt be hitfinished

Rhythms
00:11:010 (2,3) - this is actually 1/4
00:33:510 (2,3,4,5) - i dont feel like this should be different from 00:27:416 (2,3,4,5) -
00:36:791 (6) - i feel like this fits better as a circle since this is a strong drumbeat instead of whatever instrument is dominant here 00:36:635 (5) -
00:39:526 (2) - this is overmapped or atleast doesn't warrant a circle
00:54:291 (6) - this slider is covering up a strong beat on the slider tail
01:05:854 (2) - this probably fits better as a 1/2 reverse slider as it covers a pretty clear drum beat
02:02:729 (1,2) - just following the drums is better here i thinkPlacements
00:28:744 (8,1,2,3,4,1,2,3,4,1) - this might be a bit overkill, i think the concept is good but maybe tone down the spacing a bit
00:31:479 (3,3) - this kind of overlapping looks pretty disorganized so i would keep an equal spacing inbetween all the notes so it looks well structured, like this https://osu.ppy.sh/ss/7655680
00:39:916 (4,5,6,7,8) - i think this is a bit boring, perfect for 1-2-1-2 jumps though
01:04:135 (5,6,1,2,3,4) - overlaps like these https://osu.ppy.sh/ss/7655737 look super disorganized and random, i'd suggest using some geometrical shape to structure this up or to do something like this http://osu.ppy.sh/ss/7655748
01:05:698 (1,2) - i misread for a triple
01:14:760 (2,3,4) - i think this flows awkardly because you break flow twice in succession, here 01:14:760 (2,3) - and in this slider 01:15:073 (4) -
it would play a lot better if the slider was pointed something like this http://osu.ppy.sh/ss/7655791
01:28:198 (1) - this entire kiai is pretty damn swell
02:01:244 (8,1,2,3,4,1,2,3,4,1) - same as the start, this is a bit too hard
02:28:198 (1) - again with the weird overlaps, putting this 02:29:135 (2) - at an equal spacing like this https://osu.ppy.sh/ss/7655829 would be nice
02:39:135 (2,1) - maybe fix this blanket?
02:50:229 (4,5) - fix overlap again
02:58:198 (1) - dude nice, maybe clean up some of the overlaps in ways that i presented earlier? It plays well it just looks rather disorganized
03:29:448 (1) - i don't really like this slider, maybe do something like this? http://osu.ppy.sh/ss/7655864
03:36:791 (1) - maybe NC this so it looks a bit cleaner

Conclusion
I think this diff is very interesting but needs some work in hitsounding and in aesthetic structure

Here are some tips on aesthetic structure to make your map look cleaner!

Consistent Spacing

so you don't end up with things like this
A solution like this is much better
The spacing between 1 and 3 is the same as the spacing between 2 and 4.
These kind of things look really neat

Geometrical Shapes

perfect for cleaning up patterns like these
Using geometrical shapes like triangles will make your maps look a lot cleaner.
Like this

Blankets

I know you are aware of how to blanket but you were missing a bunch of blankets especially when you were using longer sliders
Using multiple nodes like this makes blanketing with longer sliders a lot easier
posted

Fenza wrote:

Hi! From the M4M request :)

Another
General
I would up the AR of this to atleast 9 nah the AR is the gimmick :p
I feel like you overlap too much and focus a bit too much on reading as this is a low SR insane difficulty. That's why it's an "Another", not an Insane, it's a special diff. It's like a reading extra lol. I have an actual Insane so the spread is actually well-designed. There's another Extra diff at about 5.3* coming.

Hitsounds
Just as you are doing in the extra (read the extra mod for details) is that you are ignoring multiple great opportunities to hitwhistle for the entire intro as explained in top diff
00:23:823 (3) - missing finish because of cymbal there's snare in the song, more structural and less spammy to use it this way.
00:22:573 (3) - same
00:21:166 (2) - and the slider tail of this, so i would make that clickable it has a snare hitsound, and i'm following the violin
00:28:198 (1) - missing hitfinish cause cymbal yes indeed
00:28:823 (2) - same snare'd instead
00:55:698 (1) - this should not be hitfinished, atleast not with a cymbal as there is no cymbal there. nice catch, fixed all for this section; not after when the guitar riffs come in because there are cymbals there
It could have been justifiable if your song didn't have any drums, but since it does and your hitsounds are all drumbased it's not that good
01:00:698 (1) - doesnt deserve a cymbal finish
01:01:948 (1) - same
01:05:698 (1) - same
01:10:698 (1) - same
Rhythms
00:20:541 (5) - missing some drumbeats here? This is Insane level after all yeah but this is more pattern based. I don't need to utilise all available beats tho.
00:53:198 (1) - i think you should map the drums in this entire section because it feels like the map is stopping but music keeps on going, so rhythms like http://osu.ppy.sh/ss/7656119 No since that would make this section too similar to the section after this, when the guitar comes in. Also undermapping it like this makes certain sounds like this 00:56:479 (1,2,3,4) - more prominent
00:58:979 (1,2,3) - i think this is a bit much for such a low SR map, i would just do circles here since the drums are so dominant yeah this is not an insane so...Also I think the violin is more prominent.Plancements
I would say you need to work on aesthetic structure in this difficulty (i have broader explanations in the Extra difficulties and i will leave it up to you to use them)
00:22:416 (2,3,4,5) - this is very hard to read yes but it's consistently executed to emphasise certain parts of the music.
00:26:166 (2,3,4,5) - this seems very out of place and flows weird, maybe do something like this? https://osu.ppy.sh/ss/7656092 it plays as back and forth, and the 1/4 sliders are there because they emphasise the violin. It's not out of place because I use this pattern repeatedly for the whole section
00:38:510 (2,3,4,5,6,1) - i really don't like these kinds of patterns in low SR insanes, especially not at this high of a bpm explained
01:28:198 (1,2,3,4,1) - overlaps like these don't work in a 4.5 star 192 bpm map that's the whole point of this AR. It's a pattern reading based diff; while clicking density and movement is easy, the player has to be able to interpret the patterns.
01:47:182 (2,3) - this looks very out of place, maybe stack onto 01:46:791 (1) - ? nice, stacked


Conclusion
I would say this map shares many of the problems found in the Extra difficulty, especially in the hitsounding department.

Another big problem with this is the frequent overlapping and very challenging to read patterns at a low AR and a relatively high BPM.
Things like these are better reserved for Extra difficulties and can be resolved by either using a higher stack leniency, moving notes a bit further from eachother (basicly manual stack leniency) or remapping entire patterns.

Distance snap is also a very useful tool when mapping Insane and lower, just don't use it religiously like you would in Normal and below.

Try to use less complicated rhythms than in your Extra difficulty to make a better spread, an Insane isn't just an Extra with lower spacing, there are also significant rhythm differences.
Silent Lonely Nights
Hitsounds
00:00:698 (1,3) - i think soft hitwhistles fit perfectly with the white ticks here
00:03:823 (2) - same here
00:04:448 (3,4,1) - and here, just this entire section
00:05:698 (1,1) - i don't really like the hitfinishes here, i would just have soft hitwhistles at a considerably higher volume than the rest of the notes the whole hitsouding idea here is to be quiet so the finishes stand out and since the music is very quiet here, I don't want to make other additions. I like how they sound atm. Might make some tweaks if there are more complaints.
00:08:823 (3,3,3) - these 3 are missing soft whistles
00:10:698 (1,4) - more whistles
00:11:948 (1,1) - same here
I think you get the drill with whistles, they really do make a huge difference
00:15:682 (1,1) - these are ?
00:33:822 (5) - this should be hitfinished because of the cymbal not necessarily when it's cymbal I have to add finishes. Also finish spam feels overdone so I'm leaving it as that.
00:26:323 (4) - same
00:27:573 (4) - same
00:28:823 (1) - same
00:35:073 (1) - same
you get the drill, hitfinished go on cymbals
01:15:698 (1) - this shouldnt be hitfinished did sth

Rhythms
00:11:010 (2,3) - this is actually 1/4 um no definitely 1/12 for the piano.
00:33:510 (2,3,4,5) - i dont feel like this should be different from 00:27:416 (2,3,4,5) - Um they are different though, this 00:27:416 (2,3,4,5,6) - is just before a transistion whereas 00:33:510 (2,3,4,5) - this is more identical to this 00:23:666 (2,3,4) - though the second occurance has a note on the red tick so I made a small change to the rhythm (but not drastic)
00:36:791 (6) - i feel like this fits better as a circle since this is a strong drumbeat instead of whatever instrument is dominant here 00:36:635 (5) - that would undermine the violin i'm trying to emphasise.
00:39:526 (2) - this is overmapped or atleast doesn't warrant a circle I can definitely hear a tom sound, that's why i map the circles a bit differently: first two for the toms and the next ones for the snares.
00:54:291 (6) - this slider is covering up a strong beat on the slider tail not necessarily, the guitar has the dominance here. I do give the proper spacing for the next object for the player to realise it's a 1/1 gap.
01:05:854 (2) - this probably fits better as a 1/2 reverse slider as it covers a pretty clear drum beat Vocals is the most prominent line in this whole section so I'm trying to follow it as close as possible.
02:02:729 (1,2) - just following the drums is better here i think you've got a point, though I still like following the piano :p Let's see how others have to say about this.Placements
00:28:744 (8,1,2,3,4,1,2,3,4,1) - this might be a bit overkill, i think the concept is good but maybe tone down the spacing a bit fixed for the straight streams, still leaving a jump (but nerfed) for the downbeat :p
00:31:479 (3,3) - this kind of overlapping looks pretty disorganized so i would keep an equal spacing inbetween all the notes so it looks well structured, like this https://osu.ppy.sh/ss/7655680 agreed
00:39:916 (4,5,6,7,8) - i think this is a bit boring, perfect for 1-2-1-2 jumps though nah this is actually pretty hard to hit properly and it's more fitting for the violin imo.
01:04:135 (5,6,1,2,3,4) - overlaps like these https://osu.ppy.sh/ss/7655737 look super disorganized and random, i'd suggest using some geometrical shape to structure this up or to do something like this http://osu.ppy.sh/ss/7655748 fixed how i see fit
01:05:698 (1,2) - i misread for a triple not sure why, but I don't think I've seen anyone misreading this yet
01:14:760 (2,3,4) - i think this flows awkardly because you break flow twice in succession, here 01:14:760 (2,3) - and in this slider 01:15:073 (4) -
it would play a lot better if the slider was pointed something like this http://osu.ppy.sh/ss/7655791 good idea
01:28:198 (1) - this entire kiai is pretty damn swell :d
02:01:244 (8,1,2,3,4,1,2,3,4,1) - same as the start, this is a bit too hard yea nerfed
02:28:198 (1) - again with the weird overlaps, putting this 02:29:135 (2) - at an equal spacing like this https://osu.ppy.sh/ss/7655829 would be nice sure
02:39:135 (2,1) - maybe fix this blanket? cleaned up things
02:50:229 (4,5) - fix overlap again sure
02:58:198 (1) - dude nice, maybe clean up some of the overlaps in ways that i presented earlier? It plays well it just looks rather disorganized sure
03:29:448 (1) - i don't really like this slider, maybe do something like this? http://osu.ppy.sh/ss/7655864 I prefer mine :p It's just a decaying sine wave
03:36:791 (1) - maybe NC this so it looks a bit cleaner NC'd the downbeat

Conclusion
I think this diff is very interesting but needs some work in hitsounding and in aesthetic structure

Here are some tips on aesthetic structure to make your map look cleaner!

Consistent Spacing

so you don't end up with things like this
A solution like this is much better
The spacing between 1 and 3 is the same as the spacing between 2 and 4.
These kind of things look really neat

Geometrical Shapes

perfect for cleaning up patterns like these
Using geometrical shapes like triangles will make your maps look a lot cleaner.
Like this

Blankets

I know you are aware of how to blanket but you were missing a bunch of blankets especially when you were using longer sliders
Using multiple nodes like this makes blanketing with longer sliders a lot easier
Thanks!!
posted
no kudo, I regret my old mod

sln
00:20:698 (1) - thay vì cong lên thì cho nó cong xuống xem? 00:30:698 (1,2) - tựa vậy
00:31:948 (1) - nhạc nó đâu có như vậy lol , đổi shape nào đơn giản chút, thử bỏ cái red anchor đầu
00:33:510 (2) - ctrl g for flow?
00:43:198 - anh add thử một cái circle ở đây rồi hẳn break? :d
00:49:135 - ở đây thấy không có gì đáng để extend hết, bắt đầu cái spinner luôn cũng đâu có ảnh hưởng gì lắm, also em nghe cái spinner bắt đầu từ đây cơ 00:51:010 -
00:53:510 (1,2,3) - tđn cái này thẳng mà 1,4,5 thì không
00:57:729 (4) - cái này tự nhiên bắt vocal hơi dở tại vì 3 cái đằng trước thì không, thử 1/2 circle ở 00:57:260 - để cho nó có chút nhận biết?
hoặc không thì có vấn đề này, 00:56:791 (3,4,1,2) - flow ở đây rất khó vì sau 1 cái gap 1/1 mà hướng thì vẫn không đổi, sau đó lại bẻ hẳn lên (3), ở đây nếu anh muốn thì thử ctrl g (2,3) rồi sắp xếp lại cái (4) xem.
00:59:760 (1,2,3) - spacing hơi mâu thuẫn, thử stack (2) với (3), không thì slider tail (1)
01:09:448 (1,2) - uhm theo cảm nhận em thì chỗ này không đáng nc downbeat, nghe cái (2) rõ ràng là nổi bật hơn, với lại cái (1) anh đang follow pattern đằng trước nên cũng follow tiếp chứ nc lên thì nó không hay
01:15:698 (1,2) - cho nó cách nhau xíu, hẹp quá nhìn xấu ạ
01:22:573 (4) - nc?
01:56:948 (1) - ở đây slider thẳng có vẻ hợp hơn, anh thử cho nó trùng với cái followpoint từ (7) tới (1)
02:02:885 (1,2,1) - nát flow =))) , break vậy lúc chơi hơi thốn, anh thử thế này https://puu.sh/w2q5n/67fdb6f0e5.png
02:10:073 (3,4,5) - nice pattern
02:20:698 (1) - emphasis?
02:32:573 (3) - thấy có vẻ đang ăn theo pattern nên thử nc cục này luôn
02:37:104 (2,3) - huu, thấy đằng trước đằng sau cũng vẻ anh đang follow vocal mà 2 cái này nó bể rhythm, ctrl g for vocal?
02:43:666 (2,3,4) - this kind of spacing hauhaasuhdfla
02:47:104 (2,3) - tương tự rhythm luôn này, thấy hơi bị underatted đoạn vocal khúc đấy, với lại rõ là tick đỏ cũng yếu hơn tick trắng
02:50:385 (5) - anh snap cái này với 02:49:291 (3) - cho pattern nó không có linear thử xem, flow để vậy cũng kì lol
02:55:385 - ở đây nghe cái beat của spinner hơi overmap, hoặc mute hoặc extend đi
03:13:198 (1,3) - https://puu.sh/w2B9A/a596449d33.png overlap
03:17:182 - overmap slider tail ): , mute?
03:19:760 (2,3) - cái additional rhythm này nghe rất hay, nhưng mà từ trước stream nó chỉ lặp lại 0 lần nên cũng dẫn tới inconsistent rhythm, anh thử add cục này thêm chỗ nào đằng sau được không? 03:22:338 - đây chẳng hạn
03:26:323 (1,2,3) - có thể clean hơn được không ạ, like
03:53:198 (1,3) - overlap slider head như đoạn trên, xích ra chút là ok
BOUYAAA's
00:16:635 (2) - as you did here 00:14:760 (3,4) - , try this position 177;241 for a better gameplay
00:18:198 (5) - This starts another rhythm as well as downbeat, it is enough reason to be nc-ed
00:39:291 (8,2) - this overlap is really cool but give me a reasoon why you did overlap those slider head :xhttps://puu.sh/w2Crm/300da6b5d7.png
02:25:541 (6,1) - this is kinda odd because the spacing got nearer suddenly, I think 02:25:698 (1) - Ctrl G this would be very nice to emphasis the downbeat there, also 02:25:698 (1,2) - improve blanket, it triggered me a bit
02:27:416 - I hear a beat here, did you forget it
02:38:823 (3) - Ctrl G would be nicer imo, for flow
04:07:573 (1) - not a big problem, but try putting it somewhere around 355;145 for a better sight
04:22:885 - because there is an object here, I think it could be recognized better if you change 04:21:635 - and 04:22:260 - into circles instead of reverse, it will also follow the vocal better than the current rhythm I think.
sorry I cant clearly mod your map because it is really good seriously, well done.
Ins
00:48:510 -
00:53:823 - add circle ở đây luôn? Thấy bỏ bass như vậy hơi uổng, tap 1 lần 3 cái cho nó challenge xd
02:32:885 (5,6) - Ctrl G cái này thử, để nó có chút similar với diff cuối, đồng thời cũng emphasis cái downbeat hơn
03:12:260 (2,3) - cái (3) thử cho nó symmetric với (2) để pattern nó cổ điển chút, còn như vậy thì cái (2) thấy không lead đi đâu cả
03:54:916 (3) - overlap reverse coi chừng unrankable https://puu.sh/w2DNJ/fa1bba3dd9.png
04:03:198 (1) - chưa emphasis được nhiều, nên kéo nó xa ra, càng xa càng tốt
04:08:119 - cái reverse này nên bỏ đi để player nó predictable, tại nó nằm riêng ra mà còn phải giữ thì không kịp để bấm object đằng sau ạ (giới hạn trong Insane diff nên cũng không nên quá lố :v )
04:20:698 (1) - thứ chỗ này 480;0 ?
04:23:198 (1) - cục này nên nằm ở giữa thì hơn, stack làm nó cảm giác nó giống 2 objects kia vậy
Mir's
00:32:885 (4,2) - blanket pls ):
00:51:323 (2) - this sounds too exotic to me. Like, you dont need to extend it imo, just a circle has already represented the song good enough here.
03:07:885 (4,1) - https://puu.sh/w2Em9/d0d4e0ff56.png this overlap
sorry but namirin started streaming and I dont want to skip it xdxd.


quality set, good luck!
posted

Hikan wrote:

no kudo, I regret my old mod

sln
00:20:698 (1) - thay vì cong lên thì cho nó cong xuống xem? 00:30:698 (1,2) - tựa vậy hướng jump vào hơi ngược quá, ko thích
00:31:948 (1) - nhạc nó đâu có như vậy lol , đổi shape nào đơn giản chút, thử bỏ cái red anchor đầu violin
00:33:510 (2) - ctrl g for flow? cố ý, để ý mấy cái jump ngay sau cùng hướng với slider
00:43:198 - anh add thử một cái circle ở đây rồi hẳn break? :d k thích =))
00:49:135 - ở đây thấy không có gì đáng để extend hết, bắt đầu cái spinner luôn cũng đâu có ảnh hưởng gì lắm, also em nghe cái spinner bắt đầu từ đây cơ 00:51:010 - violin + hết câu của vocal
00:53:510 (1,2,3) - tđn cái này thẳng mà 1,4,5 thì không f
00:57:729 (4) - cái này tự nhiên bắt vocal hơi dở tại vì 3 cái đằng trước thì không, thử 1/2 circle ở 00:57:260 - để cho nó có chút nhận biết? vocal có đây nhấn tick đỏ thôi
hoặc không thì có vấn đề này, 00:56:791 (3,4,1,2) - flow ở đây rất khó vì sau 1 cái gap 1/1 mà hướng thì vẫn không đổi, sau đó lại bẻ hẳn lên (3), ở đây nếu anh muốn thì thử ctrl g (2,3) rồi sắp xếp lại cái (4) xem. có sửa
00:59:760 (1,2,3) - spacing hơi mâu thuẫn, thử stack (2) với (3), không thì slider tail (1) f nhưng k stack
01:09:448 (1,2) - uhm theo cảm nhận em thì chỗ này không đáng nc downbeat, nghe cái (2) rõ ràng là nổi bật hơn, với lại cái (1) anh đang follow pattern đằng trước nên cũng follow tiếp chứ nc lên thì nó không hay ok
01:15:698 (1,2) - cho nó cách nhau xíu, hẹp quá nhìn xấu ạ ok
01:22:573 (4) - nc? ok
01:56:948 (1) - ở đây slider thẳng có vẻ hợp hơn, anh thử cho nó trùng với cái followpoint từ (7) tới (1) ok
02:02:885 (1,2,1) - nát flow =))) , break vậy lúc chơi hơi thốn, anh thử thế này https://puu.sh/w2q5n/67fdb6f0e5.png anh ctrl+g 1
02:10:073 (3,4,5) - nice pattern :3
02:20:698 (1) - emphasis? muốn theo cái tom đang đi xuống
02:32:573 (3) - thấy có vẻ đang ăn theo pattern nên thử nc cục này luôn oki
02:37:104 (2,3) - huu, thấy đằng trước đằng sau cũng vẻ anh đang follow vocal mà 2 cái này nó bể rhythm, ctrl g for vocal? theo bass guitar, ở đây nổi bật
02:43:666 (2,3,4) - this kind of spacing hauhaasuhdfla f
02:47:104 (2,3) - tương tự rhythm luôn này, thấy hơi bị underatted đoạn vocal khúc đấy, với lại rõ là tick đỏ cũng yếu hơn tick trắng same, bass guitar
02:50:385 (5) - anh snap cái này với 02:49:291 (3) - cho pattern nó không có linear thử xem, flow để vậy cũng kì lol thấy bt mà
02:55:385 - ở đây nghe cái beat của spinner hơi overmap, hoặc mute hoặc extend đi ok
03:13:198 (1,3) - https://puu.sh/w2B9A/a596449d33.png overlap yy
03:17:182 - overmap slider tail ): , mute? kk
03:19:760 (2,3) - cái additional rhythm này nghe rất hay, nhưng mà từ trước stream nó chỉ lặp lại 0 lần nên cũng dẫn tới inconsistent rhythm, anh thử add cục này thêm chỗ nào đằng sau được không? 03:22:338 - đây chẳng hạn vì cái nhạc cụ chỗ đó có mỗi ở đó :(
03:26:323 (1,2,3) - có thể clean hơn được không ạ, like uh
03:53:198 (1,3) - overlap slider head như đoạn trên, xích ra chút là ok aah ok
Ins
00:48:510 - ?
00:53:823 - add circle ở đây luôn? Thấy bỏ bass như vậy hơi uổng, tap 1 lần 3 cái cho nó challenge xd chìm rhythm guitar
02:32:885 (5,6) - Ctrl G cái này thử, để nó có chút similar với diff cuối, đồng thời cũng emphasis cái downbeat hơn y
03:12:260 (2,3) - cái (3) thử cho nó symmetric với (2) để pattern nó cổ điển chút, còn như vậy thì cái (2) thấy không lead đi đâu cả 03:11:323 (3) - cái 3 kia symmetric với cái này, cái 2 cũng k hẳn k đi tới đâu, chỉ rời đuôi slider sớm hơn tí thôi
03:54:916 (3) - overlap reverse coi chừng unrankable https://puu.sh/w2DNJ/fa1bba3dd9.png yy
04:03:198 (1) - chưa emphasis được nhiều, nên kéo nó xa ra, càng xa càng tốt okok
04:08:119 - cái reverse này nên bỏ đi để player nó predictable, tại nó nằm riêng ra mà còn phải giữ thì không kịp để bấm object đằng sau ạ (giới hạn trong Insane diff nên cũng không nên quá lố :v ) reverse slider để xa có cấu trúc mà
04:20:698 (1) - thứ chỗ này 480;0 ? y
04:23:198 (1) - cục này nên nằm ở giữa thì hơn, stack làm nó cảm giác nó giống 2 objects kia vậy overlap :(quality set, good luck! ui chời ui iu hikan nắm nắm nun
posted

Hikan wrote:

[Mir's]00:32:885 (4,2) - blanket pls ):
00:51:323 (2) - this sounds too exotic to me. Like, you dont need to extend it imo, just a circle has already represented the song good enough here.
03:07:885 (4,1) - https://puu.sh/w2Em9/d0d4e0ff56.png this overlap
sorry but namirin started streaming and I dont want to skip it xdxd.

quality set, good luck!
did a lot of remapping and stuff my diff is so old aaaaa i will probably do more later but for now here

https://pastebin.com/raw/UBzWhx99
posted
posted
[hello anything in here applies for the custom diffname and similar places like things mentioned in here are to be treated similarly]
00:11:010 (2,3) - volume on heads is lol
00:20:229 (3,4,5,6) - jump would make more sense from 4-5 instead of 3-4 because that's how you do spacing everywhere else
00:56:948 (4,1) - custom stack is odd since you don't stack anything else custom in the section
01:10:698 (1,1,1) - i think you should have a different slider pattenr from 01:08:198 (1,1,1) - and 01:18:198 (1,1,1) - because the voice isn't vibrating the same way as it does in these two patterns here so having a distinctly different pattern from that would help making that clearer
i think overall the kiais could be more balanced between left and right moving sliders, as you base the parts around it and the first has like 3 1/1 sliders going towards the right and like 8 going to the leftwhich seems likyou mapped with an idea in mind which could be more balanced overall
01:37:260 (1,1) - tbh hitsounding suggests that this should be way more intense than what you mapped it as, that you use the same pattern within the kiai previously multiple times makes this stand out very little in comparison to how it's combo'd and hitsounded
01:45:385 (2,1) - 03:13:198 (1,3) - 2nd one looks so much nicer aesthetically
02:11:010 (2,3,2,3) - seem a lot harder to read for no reason compared to their equivalent section in the beginning
02:18:823 (4,1) - contrary to other part special stacking would be cool to highlight special rhythm
02:23:823 (4,1) - active 3/4 gap isn't obvious and idk how you could make it obvious because current thing just gets read as 1/2 and then :neutral_face:
02:56:088 (4) - 02:56:322 (1,2,3,4) - first you ignore this kind of thing and put everything into a long stream and then you map it like 3 times on blueticks i think the blue tick esp the lul double within a stream plays super awkward
03:29:448 (1) - melody is doing cool thing and you put nothing it on active things to highlight that they're different which is kinda lame

will do the rest later once i get my nominerds to be interested in it
posted

Okorin wrote:

nominerds
only read this and it's true
posted
get ready to be nerdinated 8-)
posted

Okorin wrote:

[hello anything in here applies for the custom diffname and similar places like things mentioned in here are to be treated similarly]
00:11:010 (2,3) - volume on heads is lol fixed lol
00:20:229 (3,4,5,6) - jump would make more sense from 4-5 instead of 3-4 because that's how you do spacing everywhere else did sth about that
00:56:948 (4,1) - custom stack is odd since you don't stack anything else custom in the section fixed
01:10:698 (1,1,1) - i think you should have a different slider pattenr from 01:08:198 (1,1,1) - and 01:18:198 (1,1,1) - because the voice isn't vibrating the same way as it does in these two patterns here so having a distinctly different pattern from that would help making that clearer fixed 2 places where this occurs
i think overall the kiais could be more balanced between left and right moving sliders, as you base the parts around it and the first has like 3 1/1 sliders going towards the right and like 8 going to the leftwhich seems likyou mapped with an idea in mind which could be more balanced overall didn't really think about that while mapping the kiais, but I did try to balance it but just not 50 left - 50 right
01:37:260 (1,1) - tbh hitsounding suggests that this should be way more intense than what you mapped it as, that you use the same pattern within the kiai previously multiple times makes this stand out very little in comparison to how it's combo'd and hitsounded its movement is different from the rest though, I added some spacing between them just to make them a bit clearer than the violin stuff in the kiai
01:45:385 (2,1) - 03:13:198 (1,3) - 2nd one looks so much nicer aesthetically fixed
02:11:010 (2,3,2,3) - seem a lot harder to read for no reason compared to their equivalent section in the beginning made offsets so they're easier to read
02:18:823 (4,1) - contrary to other part special stacking would be cool to highlight special rhythm yes
02:23:823 (4,1) - active 3/4 gap isn't obvious and idk how you could make it obvious because current thing just gets read as 1/2 and then :neutral_face: stacking + NC was what I did, not sure if it's enough tho
02:56:088 (4) - 02:56:322 (1,2,3,4) - first you ignore this kind of thing and put everything into a long stream and then you map it like 3 times on blueticks i think the blue tick esp the lul double within a stream plays super awkward simplified the dumb doubles
03:29:448 (1) - melody is doing cool thing and you put nothing it on active things to highlight that they're different which is kinda lame kinda want to emphasise that violin with this chord which is kinda unique. Also the percussions are just kinda doing 1/2s so it's not really that outstanding to me

will do the rest later once i get my nominerds to be interested in it
Thanks a lot!!
posted

Bonsai wrote:

get ready to be nerdinated 8-)
I think LMT is busy responding to REAL mods why don't you take a look at https://osu.ppy.sh/s/545156 meanwhile???

Edit : mod my map
posted
ok I don't even know what's going on
posted
We're waiting for the nominerds
posted

BOUYAAA wrote:

I think LMT is busy responding to REAL mods why don't you take a look at https://osu.ppy.sh/s/545156 meanwhile???
sorry, we're only interested in good maps 8-)

alm i the only one thinking that kiais in normal are too have for the easiest difficuly?
posted

Bakari wrote:

sorry, we're only interested in good maps 8-)
I'm sorry can we stop going offtopic here??????

Hikan wrote:

no kudo, I regret my old mod

BOUYAAA's
00:16:635 (2) - as you did here 00:14:760 (3,4) - , try this position 177;241 for a better gameplay i think i prefer it right now. Back and forth is an easy movement to follow and spacing is slightly higher as i have it right now which offers better emphasis on the next note
00:18:198 (5) - This starts another rhythm as well as downbeat, it is enough reason to be nc-ed agreed
00:39:291 (8,2) - this overlap is really cool but give me a reasoon why you did overlap those slider head :xhttps://puu.sh/w2Crm/300da6b5d7.png i cannot find what your screenshot refers to, are you sure you liked the right thing?
02:25:541 (6,1) - this is kinda odd because the spacing got nearer suddenly, I think 02:25:698 (1) - Ctrl G this would be very nice to emphasis the downbeat didn't do quite what you said but changed it to be correct now there, also 02:25:698 (1,2) - improve blanket, it triggered me a bit i tried
02:27:416 - I hear a beat here, did you forget it indeed lol
02:38:823 (3) - Ctrl G would be nicer imo, for flow they all have this rather borken movement so i'd rather keep that as is. I don't think ctrlging that would be more comfortable to play either
04:07:573 (1) - not a big problem, but try putting it somewhere around 355;145 for a better sight i'd rather keep that too as the broken stream gives some differentiation to the next sliders
04:22:885 - because there is an object here, I think it could be recognized better if you change 04:21:635 - and 04:22:260 - into circles instead of reverse, it will also follow the vocal better than the current rhythm I think. yea nice
sorry I cant clearly mod your map because it is really good seriously, well done.
Thanks you!

:)
osu file format v14

[General]
AudioFilename: audio.mp3
AudioLeadIn: 0
PreviewTime: 177182
Countdown: 0
SampleSet: None
StackLeniency: 0.3
Mode: 0
LetterboxInBreaks: 0
WidescreenStoryboard: 0

[Editor]
Bookmarks: 32573,123198
DistanceSpacing: 0.7
BeatDivisor: 4
GridSize: 32
TimelineZoom: 2.4

[Metadata]
Title:Endure The Silence
TitleUnicode:Endure The Silence
Artist:Myrath
ArtistUnicode:Myrath
Creator:LMT
Version:BOUYAAA's Extra
Source:
Tags:Mir BOUYAAA tunisian middle eastern folk progressive metal Xtazy legacy ميراث
BeatmapID:1303812
BeatmapSetID:555454

[Difficulty]
HPDrainRate:6
CircleSize:4
OverallDifficulty:8
ApproachRate:9
SliderMultiplier:1.6
SliderTickRate:1

[Events]
//Background and Video events
0,0,"arab_drawing.jpg",0,0
//Break Periods
2,43198,49330
//Storyboard Layer 0 (Background)
//Storyboard Layer 1 (Fail)
//Storyboard Layer 2 (Pass)
//Storyboard Layer 3 (Foreground)
//Storyboard Sound Samples

[TimingPoints]
698,625,4,3,2,30,1,0
698,-125,4,3,2,30,0,0
18198,-100,4,3,2,60,0,0
20385,-83.3333333333333,4,3,2,60,0,0
20698,312.5,4,3,2,60,1,0
20698,-90.9090909090909,4,3,2,60,0,0
25698,-83.3333333333333,4,3,2,60,0,0
30698,-90.9090909090909,4,3,2,60,0,0
35698,-83.3333333333333,4,3,2,60,0,0
40698,-100,4,3,2,60,0,0
53198,-125,4,3,2,60,0,0
59448,-142.857142857143,4,3,2,60,0,0
59760,-125,4,3,2,60,0,0
72260,-100,4,3,2,60,0,0
72573,-100,4,3,2,60,0,0
72885,-100,4,3,2,60,0,0
73198,-100,4,3,2,60,0,0
83198,-142.857142857143,4,3,2,60,0,0
87494,-100,4,3,2,5,0,0
87573,-100,4,3,2,60,0,0
87807,-100,4,3,2,5,0,0
87885,-100,4,3,2,60,0,0
88119,-100,4,3,2,5,0,0
88198,-83.3333333333333,4,3,2,60,0,1
96791,-100,4,3,2,60,0,1
97182,-83.3333333333333,4,3,2,60,0,1
108198,-166.666666666667,4,3,2,60,0,0
110698,-100,4,3,2,60,0,0
113198,-90.9090909090909,4,3,2,60,0,0
133198,-142.857142857143,4,3,2,60,0,0
143198,-125,4,3,2,60,0,0
162260,-100,4,3,2,60,0,0
162573,-100,4,3,2,60,0,0
162885,-100,4,3,2,60,0,0
163198,-100,4,3,2,60,0,0
173198,-142.857142857143,4,3,2,60,0,0
176166,-100,4,3,2,60,0,0
178198,-83.3333333333333,4,3,2,60,0,1
194916,-100,4,3,2,60,0,0
195385,-100,4,3,2,60,0,0
198198,-100,4,3,2,60,0,0
214760,-100,4,3,2,60,0,0
218198,-83.3333333333333,4,3,2,60,0,1
226791,-100,4,3,2,60,0,1
227104,-83.3333333333333,4,3,2,60,0,1
234916,-83.3333333333333,4,3,2,60,0,1
235385,-83.3333333333333,4,3,2,60,0,1
258198,-142.857142857143,4,3,2,60,0,0


[Colours]
Combo1 : 151,244,184
Combo2 : 241,187,73
Combo3 : 132,147,251
Combo4 : 254,119,80

[HitObjects]
271,75,698,6,0,L|284:212,1,128,0|2,0:2|0:2,0:0:0:0:
293,281,1635,1,2,0:0:0:0:
60,170,1948,2,0,B|114:134|114:134|194:159,1,128,0|2,0:0|0:2,0:0:0:0:
133,319,2885,1,2,0:0:0:0:
135,320,3510,6,0,L|141:240,1,64,0|2,0:0|0:2,0:0:0:0:
292,380,4135,1,2,0:0:0:0:
403,266,4448,2,0,L|391:139,1,128,0|2,0:0|0:2,0:0:0:0:
379,60,5385,1,2,0:0:0:0:
169,232,5698,6,0,B|223:268|223:268|303:243,1,128,0|2,0:0|0:2,0:0:0:0:
248,73,6635,1,2,0:0:0:0:
248,73,6948,2,0,L|104:88,1,128,0|2,0:0|0:2,0:0:0:0:
42,97,7885,1,0,0:0:0:0:
171,233,8198,6,0,L|159:308,1,64,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
70,351,8666,1,0,0:0:0:0:
70,351,8823,2,0,L|63:277,1,64,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
244,303,9291,1,0,0:0:0:0:
244,303,9448,2,0,L|333:290,1,64,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
402,309,9916,1,0,0:0:0:0:
402,309,10073,2,0,B|416:340|416:340|411:391,1,64,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
286,189,10698,6,0,L|288:123,1,64
294,115,11062,1,0,0:0:0:0:
300,105,11114,1,0,0:0:0:0:
305,94,11166,1,0,0:0:0:0:
310,83,11218,2,0,L|309:64,2,10.6666666666667
380,168,11635,1,0,0:0:0:0:
218,60,11948,2,0,L|71:67,1,128,0|2,0:0|0:2,0:0:0:0:
13,70,12885,1,2,0:0:0:0:
140,170,13198,6,0,B|158:232|158:232|113:304,1,128,0|2,0:0|0:2,0:0:0:0:
56,216,14135,1,2,0:0:0:0:
212,340,14760,2,0,L|306:337,1,64,0|2,0:0|0:2,0:0:0:0:
131,341,15385,1,2,0:0:0:0:
263,248,15698,6,0,L|398:257,1,128,0|2,0:0|0:2,0:0:0:0:
460,319,16635,1,2,0:0:0:0:
370,134,16948,2,0,B|420:98|420:98|494:113,1,128,0|2,0:0|0:2,0:0:0:0:
442,188,17885,1,0,0:0:0:0:
247,137,18198,6,0,L|256:117,6,13.3333333333333
171,163,18666,1,0,0:0:0:0:
181,83,18823,2,0,L|178:62,6,13.3333333333333,0|0|0|0|0|0|0,0:0|0:0|0:0|0:0|0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
109,112,19291,1,0,0:0:0:0:
258,40,19448,6,0,L|262:-3,1,40,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
171,163,19760,1,0,0:0:0:0:
174,177,19812,1,0,0:0:0:0:
177,191,19864,1,0,0:0:0:0:
180,205,19916,2,0,L|176:226,3,13.3333333333333,0|0|0|0,0:0|0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
90,198,20229,1,0,0:0:0:0:
247,137,20385,2,0,L|302:146,1,47.9999985351563,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
257,320,20698,6,0,P|288:269|331:258,1,88.000002685547,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
421,306,21010,1,0,0:0:0:0:
260,328,21166,1,0,0:0:0:0:
330,164,21323,2,0,L|438:183,1,88.000002685547,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
265,335,21635,2,0,B|224:347|224:347|166:326,1,88.000002685547,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
0,150,21948,6,0,P|64:184|123:164,1,132.00000402832,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
133,151,22260,2,0,L|123:247,1,88.000002685547,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
72,94,22573,1,8,0:0:0:0:
72,94,22729,1,0,0:0:0:0:
260,107,22885,1,0,0:0:0:0:
230,17,23041,1,0,0:0:0:0:
234,187,23198,6,0,P|301:185|340:133,1,132.00000402832,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
352,113,23510,2,0,B|360:140|360:140|371:150|371:150|365:168|365:168|369:206,1,88.000002685547,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
332,285,23744,1,0,0:0:0:0:
326,285,23823,2,0,P|313:330|334:370,1,88.000002685547,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
420,272,24057,1,0,0:0:0:0:
420,272,24135,1,0,0:0:0:0:
228,289,24291,1,0,0:0:0:0:
424,365,24448,6,0,L|515:369,1,88.000002685547,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
417,204,24760,1,0,0:0:0:0:
406,217,24838,1,0,0:0:0:0:
401,233,24916,1,0,0:0:0:0:
403,250,24994,1,0,0:0:0:0:
411,265,25073,2,0,L|305:274,1,88.000002685547,12|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
106,200,25385,1,0,0:0:0:0:
74,332,25541,1,0,0:0:0:0:
272,338,25698,6,0,B|257:374|186:372|172:329|172:329|200:314|212:288|212:288|205:270|199:248|199:248|212:218|212:218|210:176,1,287.999991210938,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
226,103,26244,1,0,0:0:0:0:
226,103,26323,2,0,P|221:79|210:58,1,47.9999985351563,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
143,137,26479,2,0,P|130:164|129:208,1,47.9999985351563,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
293,161,26635,2,0,L|394:152,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
464,325,26948,6,0,B|500:310|498:239|455:225|455:225|440:253|414:265|414:265|396:258|374:252|374:252|344:265|344:265|302:263,1,287.999991210938,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
237,308,27494,1,0,0:0:0:0:
237,308,27573,2,0,P|242:361|251:375,1,47.9999985351563,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
162,257,27729,2,0,P|167:204|176:190,1,47.9999985351563,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
100,348,27885,2,0,L|-2:337,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
1,139,28198,5,0,0:0:0:0:
24,132,28276,1,0,0:0:0:0:
47,132,28354,1,0,0:0:0:0:
68,141,28432,1,0,0:0:0:0:
84,158,28510,2,0,L|74:209,3,47.9999985351563,0|0|0|0,0:0|0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
177,84,28823,2,0,L|167:36,3,47.9999985351563,0|0|0|0,0:0|0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
268,171,29135,1,0,0:0:0:0:
291,178,29213,1,0,0:0:0:0:
314,178,29291,1,0,0:0:0:0:
335,169,29369,1,0,0:0:0:0:
348,148,29448,6,0,L|355:97,1,47.9999985351563,8|8,2:3|2:3,0:0:0:0:
452,63,29604,2,0,L|447:111,1,47.9999985351563,8|8,2:3|2:3,0:0:0:0:
261,73,29760,2,0,B|253:24,3,47.9999985351563,0|0|0|0,0:0|0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
171,187,30073,5,0,0:0:0:0:
150,213,30151,1,0,0:0:0:0:
142,245,30229,1,0,0:0:0:0:
146,278,30307,1,0,0:0:0:0:
164,305,30385,1,8,0:3:0:0:
190,326,30463,1,0,0:0:0:0:
222,332,30541,1,8,0:3:0:0:
254,325,30619,1,0,0:0:0:0:
280,303,30698,6,0,L|406:293,1,88.000002685547,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
512,250,31010,1,0,0:0:0:0:
477,366,31166,1,0,0:0:0:0:
373,187,31323,2,0,P|418:160|462:168,1,88.000002685547,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
260,207,31635,2,0,P|261:150|286:118,1,88.000002685547,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
496,46,31947,5,4,0:0:0:0:
476,45,32026,1,0,0:0:0:0:
456,43,32104,2,0,L|349:37,1,88.000002685547,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
269,30,32416,1,0,0:0:0:0:
100,81,32573,2,0,P|100:136|129:171,1,88.000002685547,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
287,135,32885,1,0,0:0:0:0:
187,101,33041,1,0,0:0:0:0:
209,366,33198,6,0,B|214:317|214:317|222:295|222:295|216:278|216:278|221:216,1,132.00000402832,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
222,219,33510,2,0,P|267:247|307:243,1,88.000002685547,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
373,190,33744,1,0,0:0:0:0:
373,190,33823,2,0,L|472:202,1,88.000002685547,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
287,158,34057,1,0,0:0:0:0:
287,158,34135,1,0,0:0:0:0:
382,278,34291,1,0,0:0:0:0:
421,100,34448,6,0,L|409:5,1,88.000002685547,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
286,157,34760,1,0,0:0:0:0:
276,142,34838,1,0,0:0:0:0:
273,124,34916,1,0,0:0:0:0:
278,107,34994,1,0,0:0:0:0:
290,94,35073,2,0,L|187:79,1,88.000002685547,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
32,158,35385,1,8,0:0:0:0:
104,0,35541,1,0,0:0:0:0:
168,173,35698,6,0,B|162:218|162:218|176:256|176:256|164:280|164:280|175:318|175:318|152:370|60:361|68:274,1,287.999991210938,12|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
84,228,36244,1,0,0:0:0:0:
84,228,36323,2,0,L|71:122,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
282,211,36635,2,0,P|277:217|259:331,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
506,353,36948,6,0,B|461:342|461:342|422:352|422:352|400:337|400:337|361:344|361:344|311:316|332:225|416:242,1,287.999991210938,12|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
465,231,37494,1,0,0:0:0:0:
465,231,37573,2,0,P|447:193|433:183,1,47.9999985351563,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
485,122,37729,2,0,P|446:104|429:105,1,47.9999985351563,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
331,146,37885,2,0,L|345:19,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
224,222,38198,6,0,P|217:177|181:134,1,95.9999970703126,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
168,132,38432,1,0,0:0:0:0:
148,130,38510,2,0,L|76:139,1,47.9999985351563,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
177,40,38666,2,0,L|232:46,1,47.9999985351563,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
118,219,38823,2,0,P|60:218|23:164,1,95.9999970703126,12|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
26,176,39057,1,0,0:0:0:0:
21,157,39135,2,0,L|27:101,1,47.9999985351563,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
131,208,39291,2,0,L|137:262,1,47.9999985351563,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
27,370,39448,6,0,L|34:322,1,47.9999985351563,12|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
160,263,39604,2,0,L|168:310,1,47.9999985351563,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
320,363,39760,1,8,0:0:0:0:
276,217,39916,1,8,0:0:0:0:
415,246,40073,1,8,0:0:0:0:
179,331,40229,1,8,0:0:0:0:
404,242,40385,1,8,0:0:0:0:
161,113,40541,5,8,0:3:0:0:
256,192,51010,12,0,52885,0:0:0:0:
344,37,53198,6,0,B|356:85|356:85|347:114|347:114|363:173,1,128,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
268,79,53666,1,0,0:0:0:0:
448,142,53823,2,0,P|446:182|424:219,1,64,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
322,245,54135,1,0,0:0:0:0:
410,312,54291,1,0,0:0:0:0:
229,302,54448,6,0,L|84:293,1,128,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
101,294,54916,1,0,0:0:0:0:
20,150,55073,2,0,P|66:159|98:177,1,64,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
160,211,55385,1,0,0:0:0:0:
160,211,55541,1,0,0:0:0:0:
310,87,55698,6,0,L|302:7,1,64,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
271,176,56010,1,0,0:0:0:0:
220,93,56166,1,0,0:0:0:0:
397,120,56323,1,8,0:0:0:0:
271,176,56479,6,0,P|259:211|259:229,1,32,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
188,206,56635,2,0,P|195:242|204:257,1,32,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
134,276,56791,2,0,P|158:303|173:312,1,32,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
196,374,56948,6,0,L|328:358,1,128,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
410,380,57416,1,0,0:0:0:0:
428,178,57573,1,8,0:0:0:0:
351,222,57729,2,0,P|406:263|481:245,1,128,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
272,273,58198,6,0,L|199:269,1,64,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
120,222,58510,1,0,0:0:0:0:
103,380,58666,2,0,P|173:390|216:352,1,128,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
56,291,59135,1,0,0:0:0:0:
48,300,59291,1,0,0:0:0:0:
206,174,59448,6,0,P|207:138|173:82,1,83.9999974365235,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
178,85,59760,2,0,L|297:98,1,96,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
286,97,60073,1,8,0:0:0:0:
362,149,60229,1,0,0:0:0:0:
451,63,60385,2,0,P|443:26|423:-4,1,64,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
362,149,60698,6,0,L|368:284,1,128,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
310,342,61166,1,0,0:0:0:0:
450,307,61323,2,0,L|459:226,1,64,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
287,270,61635,2,0,L|294:333,1,64,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
49,300,61948,6,0,P|73:249|159:246,1,128,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
194,301,62416,1,0,0:0:0:0:
259,190,62573,2,0,L|266:126,1,64,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
140,142,62885,2,0,L|132:78,1,64,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
322,38,63198,5,4,0:0:0:0:
322,38,63354,1,0,0:0:0:0:
322,38,63510,1,0,0:0:0:0:
322,38,63666,1,0,0:0:0:0:
466,81,63823,1,8,0:0:0:0:
384,101,63979,1,0,0:0:0:0:
487,160,64135,1,0,0:0:0:0:
405,180,64291,1,0,0:0:0:0:
441,326,64448,5,0,0:0:0:0:
441,326,64604,1,0,0:0:0:0:
441,326,64760,1,0,0:0:0:0:
441,326,64916,1,0,0:0:0:0:
309,268,65073,1,8,0:0:0:0:
302,350,65229,1,0,0:0:0:0:
210,212,65385,1,0,0:0:0:0:
217,294,65541,1,0,0:0:0:0:
104,364,65698,5,4,0:0:0:0:
81,364,65854,1,0,0:0:0:0:
58,360,66010,1,0,0:0:0:0:
38,348,66166,1,0,0:0:0:0:
30,227,66323,1,8,0:0:0:0:
109,254,66479,1,0,0:0:0:0:
136,176,66635,1,0,0:0:0:0:
58,149,66791,1,0,0:0:0:0:
195,246,66948,5,0,0:0:0:0:
279,151,67104,1,0,0:0:0:0:
319,272,67260,1,0,0:0:0:0:
495,154,67416,5,0,0:0:0:0:
374,194,67572,1,8,0:0:0:0:
469,278,67728,1,0,0:0:0:0:
393,95,67885,5,0,0:0:0:0:
318,269,68041,1,0,0:0:0:0:
264,66,68198,6,0,P|298:36|336:29,1,64,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
182,78,68510,2,0,P|188:33|213:3,1,64,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
236,143,68823,2,0,L|107:127,1,128,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
44,74,69291,1,0,0:0:0:0:
0,242,69448,5,0,0:0:0:0:
4,253,69604,1,0,0:0:0:0:
8,264,69760,1,0,0:0:0:0:
13,275,69916,1,0,0:0:0:0:
174,251,70073,1,8,0:0:0:0:
152,344,70229,1,0,0:0:0:0:
311,369,70385,1,0,0:0:0:0:
289,276,70541,1,0,0:0:0:0:
440,204,70698,6,0,P|488:222|505:250,1,64,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
373,160,71010,2,0,P|412:127|445:126,1,64,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
302,198,71323,2,0,L|286:69,1,128,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
348,0,71791,1,0,0:0:0:0:
70,48,71948,5,0,0:0:0:0:
178,64,72104,1,0,0:0:0:0:
33,169,72260,1,0,0:0:0:0:
219,149,72416,1,0,0:0:0:0:
103,343,72573,5,8,0:0:0:0:
120,196,72729,1,0,0:0:0:0:
236,290,72885,1,8,0:0:0:0:
54,261,73041,1,0,0:0:0:0:
295,207,73198,5,4,0:0:0:0:
310,209,73354,1,0,0:0:0:0:
325,211,73510,1,0,0:0:0:0:
340,213,73666,1,0,0:0:0:0:
455,102,73823,1,8,0:0:0:0:
365,130,73979,1,0,0:0:0:0:
431,24,74135,1,0,0:0:0:0:
341,52,74291,1,0,0:0:0:0:
507,177,74448,5,0,0:0:0:0:
504,192,74604,1,0,0:0:0:0:
501,207,74760,1,0,0:0:0:0:
499,222,74916,1,0,0:0:0:0:
400,358,75073,1,8,0:0:0:0:
405,262,75229,1,0,0:0:0:0:
286,278,75385,1,0,0:0:0:0:
281,374,75541,1,0,0:0:0:0:
169,299,75698,5,4,0:0:0:0:
153,296,75854,1,0,0:0:0:0:
137,293,76010,1,0,0:0:0:0:
121,290,76166,1,0,0:0:0:0:
250,175,76323,1,8,0:0:0:0:
61,237,76479,2,0,P|48:262|43:295,1,40,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
144,198,76635,2,0,P|128:174|102:153,1,40,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
137,293,76791,2,0,P|165:291|196:279,1,40,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
340,224,76948,6,0,L|332:309,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
447,125,77260,2,0,L|454:204,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
263,253,77573,2,0,L|255:173,1,80,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
470,98,77885,2,0,L|462:177,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
257,338,78198,5,4,0:0:0:0:
161,208,78354,1,0,0:0:0:0:
279,156,78510,1,0,0:0:0:0:
149,289,78666,1,0,0:0:0:0:
2,185,78823,2,0,L|226:217,1,160,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
279,156,79291,1,0,0:0:0:0:
152,40,79448,5,0,0:0:0:0:
136,44,79604,1,0,0:0:0:0:
120,48,79760,1,0,0:0:0:0:
104,52,79916,1,0,0:0:0:0:
221,108,80073,1,8,0:0:0:0:
248,25,80229,1,0,0:0:0:0:
313,110,80385,1,0,0:0:0:0:
340,27,80541,1,0,0:0:0:0:
385,172,80698,5,4,0:0:0:0:
399,178,80854,1,0,0:0:0:0:
414,181,81010,1,0,0:0:0:0:
429,179,81166,1,0,0:0:0:0:
351,260,81323,1,8,0:0:0:0:
375,346,81479,1,0,0:0:0:0:
290,367,81635,1,0,0:0:0:0:
266,281,81791,1,0,0:0:0:0:
152,357,81948,5,0,0:0:0:0:
71,376,82104,1,0,0:0:0:0:
0,248,82260,1,0,0:0:0:0:
171,272,82416,1,0,0:0:0:0:
122,55,82573,5,8,0:0:0:0:
95,204,82729,1,8,0:0:0:0:
230,19,82885,1,8,0:0:0:0:
2,79,83041,1,8,0:0:0:0:
205,152,83198,6,0,L|443:133,1,223.999993164063,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
506,249,84448,2,0,B|357:223|357:223|316:147,2,223.999993164063,0|0|0,0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
256,192,85776,12,0,86948,0:0:0:0:
94,108,87260,6,0,P|119:139|121:198,1,83.9999974365235,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
116,204,87573,6,0,P|90:260|108:315,1,120,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
199,359,87885,2,0,L|341:340,1,120,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
446,264,88198,6,0,B|482:239|509:261|509:261|493:317|419:328|342:292|343:217,1,287.999991210938,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
280,43,88823,2,0,P|300:106|292:144,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
238,222,89135,1,0,0:0:0:0:
426,163,89291,6,0,B|466:128|506:131|506:131|446:102|405:123,1,191.999994140625,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
238,222,89760,2,0,P|281:255|322:254,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
151,204,90073,2,0,P|156:257|184:287,1,80,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
288,352,90385,1,0,0:0:0:0:
240,344,90463,1,0,0:0:0:0:
197,363,90541,1,0,0:0:0:0:
150,363,90619,1,0,0:0:0:0:
98,348,90698,6,0,B|52:360|24:328|24:328|10:288|45:208|115:211|115:211|106:238|80:275,1,287.999991210938,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
39,132,91323,2,0,P|100:114|154:123,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
181,281,91635,1,0,0:0:0:0:
291,120,91791,6,0,B|279:9|279:9|214:16|216:83,1,191.999994140625,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
236,199,92260,2,0,P|295:218|341:200,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
426,67,92573,1,8,0:0:0:0:
426,67,92729,1,0,0:0:0:0:
359,123,92885,1,0,0:0:0:0:
401,269,93041,1,0,0:0:0:0:
503,87,93198,6,0,B|470:17|369:12|323:55|323:55|323:98|374:136,1,287.999991210938,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
478,240,93823,2,0,B|496:342|496:342|454:390,1,143.999995605469,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
442,373,94135,1,0,0:0:0:0:
255,218,94291,6,0,P|321:206|388:302,1,191.999994140625,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
214,295,94760,2,0,P|172:250|177:194,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
305,291,95073,2,0,P|262:371|171:369,1,191.999994140625,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
101,306,95541,1,0,0:0:0:0:
255,218,95698,6,0,B|262:159|262:159|253:124|253:124|270:93|270:93|264:31|264:31|207:9|168:72,1,287.999991210938,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
351,136,96323,2,0,L|470:129,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
352,295,96635,2,0,L|270:287,1,47.9999985351563,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
342,151,96791,6,0,L|502:141,1,160,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
497,152,97182,1,0,0:0:0:0:
493,161,97260,1,0,0:0:0:0:
365,58,97416,1,0,0:0:0:0:
361,49,97494,1,0,0:0:0:0:
358,40,97572,1,0,0:0:0:0:
448,0,97729,1,0,0:0:0:0:
404,178,97885,2,0,P|417:228|460:262,1,95.9999970703126,8|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
311,129,98198,6,0,B|257:136|223:217|242:256|242:256|259:294|316:325|371:276,1,287.999991210938,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
176,313,98823,2,0,L|61:326,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
251,378,99135,1,0,0:0:0:0:
143,196,99291,2,0,B|92:173|26:191|26:191|69:213|95:248,1,191.999994140625,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
172,92,99760,6,0,P|122:49|81:51,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
257,135,100073,2,0,P|272:89|253:34,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
214,232,100385,1,0,0:0:0:0:
247,226,100463,1,0,0:0:0:0:
280,220,100541,1,0,0:0:0:0:
313,215,100619,1,0,0:0:0:0:
335,189,100698,6,0,B|387:157|435:182|435:182|452:250|395:325|395:325|382:271,1,287.999991210938,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
373,85,101323,2,0,P|423:86|473:107,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
511,304,101635,1,0,0:0:0:0:
293,298,101791,6,0,B|230:262|157:256|157:256|136:280|151:320,1,191.999994140625,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
332,381,102260,2,0,P|374:345|384:295,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
251,129,102573,1,8,0:0:0:0:
251,129,102729,1,0,0:0:0:0:
323,187,102885,1,0,0:0:0:0:
366,36,103041,1,0,0:0:0:0:
135,144,103198,6,0,B|146:204|239:233|297:204|297:204|297:152|242:124,1,287.999991210938,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
64,79,103823,2,0,P|45:172|68:203,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
92,250,104135,1,0,0:0:0:0:
183,41,104291,6,0,B|142:28|103:42|87:70|87:70|83:124|186:169|247:114,1,287.999991210938,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
380,18,104916,2,0,B|300:18|271:50|271:50|316:76|317:140,1,191.999994140625,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
260,300,105385,2,0,P|246:264|280:194,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
512,268,105698,6,0,B|444:265|444:265|421:272|421:272|396:260|396:260|302:253,1,191.999994140625,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
182,180,106166,1,0,0:0:0:0:
78,361,106323,2,0,P|141:374|195:339,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
287,159,106635,1,0,0:0:0:0:
51,133,106791,6,0,L|36:269,1,95.9999970703126,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
131,289,107104,1,8,0:0:0:0:
128,271,107182,1,8,0:0:0:0:
125,253,107260,1,8,0:0:0:0:
321,253,107416,1,8,0:0:0:0:
186,146,107573,1,8,0:0:0:0:
222,234,107729,1,8,0:0:0:0:
411,50,107885,1,8,0:0:0:0:
394,143,108041,1,8,0:0:0:0:
232,30,108198,6,0,B|293:35|293:35|331:19|367:39|367:39|436:44,1,191.999994140625,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
273,112,109448,2,0,B|212:107|212:107|176:119|138:103|138:103|69:98,1,191.999994140625,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
178,34,110698,1,0,0:0:0:0:
293,187,111323,5,0,0:0:0:0:
298,214,111401,1,0,0:0:0:0:
303,241,111479,1,0,0:0:0:0:
309,268,111557,1,0,0:0:0:0:
196,240,111948,5,0,0:0:0:0:
193,259,112026,1,0,0:0:0:0:
189,278,112104,1,0,0:0:0:0:
186,297,112182,1,0,0:0:0:0:
100,225,112573,5,0,0:0:0:0:
90,234,112651,1,0,0:0:0:0:
81,242,112729,1,0,0:0:0:0:
72,249,112807,1,0,0:0:0:0:
63,257,112885,2,0,P|56:310|74:343,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
251,363,113119,1,0,0:0:0:0:
251,363,113198,6,0,L|361:351,1,88.000002685547,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
437,377,113510,1,0,0:0:0:0:
330,265,113666,1,0,0:0:0:0:
488,217,113823,2,0,P|488:280|453:314,1,88.000002685547,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
268,316,114135,2,0,P|248:277|254:234,1,88.000002685547,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
452,114,114448,5,4,0:0:0:0:
452,114,114526,1,0,0:0:0:0:
452,114,114604,1,0,0:0:0:0:
371,156,114760,2,0,P|340:162|280:131,1,88.000002685547,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
217,0,115073,1,8,0:0:0:0:
217,0,115229,1,0,0:0:0:0:
130,65,115385,1,0,0:0:0:0:
322,37,115541,1,0,0:0:0:0:
184,162,115698,6,0,B|179:206|179:206|182:235|182:235|172:254|172:254|166:295,1,132.00000402832,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
164,313,116010,2,0,P|113:293|63:310,1,88.000002685547,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
201,382,116244,1,0,0:0:0:0:
201,382,116323,2,0,P|252:381|289:358,1,88.000002685547,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
377,275,116557,1,0,0:0:0:0:
390,284,116635,2,0,L|384:382,1,88.000002685547,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
326,178,116948,6,0,B|365:156|365:156|437:170,1,88.000002685547,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
254,248,117260,1,0,0:0:0:0:
237,233,117338,1,0,0:0:0:0:
227,213,117416,1,0,0:0:0:0:
226,191,117494,1,0,0:0:0:0:
233,170,117573,2,0,L|245:62,1,88.000002685547,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
45,28,117885,2,0,L|57:129,1,88.000002685547,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
60,363,118198,6,0,B|54:317|54:317|73:276|73:276|52:218|52:218|70:184|117:173|158:194,1,264.000008056641,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
235,253,118744,1,0,0:0:0:0:
235,253,118823,2,0,P|226:293|216:316,1,44.0000013427735,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
155,368,118979,2,0,P|149:339|149:303,1,44.0000013427735,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
300,344,119135,2,0,L|407:352,1,88.000002685547,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
509,204,119448,6,0,B|467:230|467:230|414:219|414:219|371:245|371:245|336:238|298:182|351:120,1,264.000008056641,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
401,104,119994,1,0,0:0:0:0:
401,104,120073,2,0,P|360:75|350:72,1,44.0000013427735,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
322,10,120229,2,0,P|291:12|257:23,1,44.0000013427735,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
233,128,120385,2,0,L|111:137,1,88.000002685547,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
20,23,120698,5,0,0:0:0:0:
20,23,120854,1,0,0:0:0:0:
112,42,121010,1,0,0:0:0:0:
46,176,121166,1,0,0:0:0:0:
36,195,121244,1,0,0:0:0:0:
34,217,121323,1,0,0:0:0:0:
41,237,121401,1,0,0:0:0:0:
54,253,121479,2,0,L|109:260,1,44.0000013427735,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
215,272,121635,5,0,0:0:0:0:
225,291,121713,1,0,0:0:0:0:
227,313,121791,1,0,0:0:0:0:
220,333,121870,1,0,0:0:0:0:
207,349,121948,5,8,0:3:0:0:
255,345,122026,1,8,0:3:0:0:
303,341,122104,1,8,0:3:0:0:
351,337,122182,1,8,0:3:0:0:
398,327,122260,2,0,L|387:384,3,44.0000013427735,0|0|0|0,0:0|0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
363,241,122573,2,0,L|319:202,3,44.0000013427735,0|0|0|0,0:0|0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
456,254,122885,2,0,L|510:235,1,44.0000013427735,8|0,0:3|0:0,0:0:0:0:
450,166,123041,2,0,L|491:151,1,44.0000013427735,8|0,0:3|0:0,0:0:0:0:
258,156,123198,6,0,P|236:221|250:255,1,88.000002685547,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
352,128,123510,1,0,0:0:0:0:
352,128,123666,1,0,0:0:0:0:
150,268,123823,2,0,P|165:322|208:351,1,88.000002685547,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
418,283,124135,2,0,L|309:271,1,88.000002685547,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
94,188,124448,5,4,0:0:0:0:
94,188,124526,1,0,0:0:0:0:
94,188,124604,1,0,0:0:0:0:
166,133,124760,2,0,P|131:100|79:94,1,88.000002685547,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
0,188,124994,1,0,0:0:0:0:
0,188,125073,2,0,B|11:248|11:248|46:283|46:283|60:360,1,176.000005371094,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
158,371,125541,1,0,0:0:0:0:
303,244,125698,6,0,P|242:232|189:290,1,132.00000402832,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
197,285,126010,2,0,B|198:262|198:262|200:249|194:244|194:244|200:235|203:223|203:223|206:183,1,88.000002685547,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
158,123,126244,1,0,0:0:0:0:
158,123,126323,2,0,P|141:69|174:26,1,88.000002685547,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
254,130,126557,1,0,0:0:0:0:
254,130,126635,1,0,0:0:0:0:
116,208,126791,1,0,0:0:0:0:
247,36,126948,6,0,L|358:50,1,88.000002685547,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
482,139,127260,1,0,0:0:0:0:
460,141,127338,1,0,0:0:0:0:
438,143,127416,1,0,0:0:0:0:
416,145,127494,1,0,0:0:0:0:
394,148,127573,5,8,0:0:0:0:
368,243,127729,1,4,0:0:0:0:
246,55,127885,1,8,0:0:0:0:
258,151,128041,1,4,0:0:0:0:
51,139,128198,6,0,B|61:100|97:71|146:84|168:115|168:115|147:162|147:162|161:195|161:195|149:225|149:225|167:294,1,308.000009399414,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
130,340,128823,2,0,P|91:353|39:324,1,88.000002685547,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
241,237,129135,2,0,L|338:243,1,88.000002685547,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
286,27,129448,6,0,B|255:55|265:110|312:130|312:130|348:119|348:119|381:128|381:128|414:119|414:119|455:126,1,264.000008056641,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
508,192,129994,1,0,0:0:0:0:
508,192,130073,2,0,P|471:209|443:232,1,44.0000013427735,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
355,250,130229,2,0,P|375:257|394:268,1,44.0000013427735,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
512,334,130385,2,0,P|460:337|383:375,1,132.00000402832,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
286,332,130698,6,0,L|166:325,1,88.000002685547,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
123,261,130932,1,0,0:0:0:0:
123,261,131010,2,0,L|135:205,1,44.0000013427735,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
47,322,131166,2,0,L|57:389,1,44.0000013427735,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
0,151,131323,6,0,L|115:140,1,88.000002685547,12|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
171,75,131557,1,0,0:0:0:0:
171,75,131635,2,0,P|185:35|186:21,1,44.0000013427735,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
216,163,131791,2,0,P|224:192|227:222,1,44.0000013427735,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
307,80,131948,5,4,0:0:0:0:
456,127,132104,1,8,0:0:0:0:
453,148,132182,1,8,0:0:0:0:
451,169,132260,1,8,0:0:0:0:
473,39,132416,1,8,0:0:0:0:
353,162,132573,2,0,L|372:260,1,88.000002685547,8|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
470,381,132885,2,0,P|486:330|461:265,1,88.000002685547,8|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
228,234,133198,5,4,0:0:0:0:
228,234,133510,1,0,0:0:0:0:
75,349,133666,1,0,0:0:0:0:
174,321,133823,2,0,L|307:328,1,111.999996582031,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
146,176,134448,2,0,L|13:183,1,111.999996582031,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
20,182,134916,1,0,0:0:0:0:
226,93,135073,1,8,0:0:0:0:
226,93,135385,1,0,0:0:0:0:
146,57,135541,1,0,0:0:0:0:
358,27,135698,5,4,0:0:0:0:
358,27,136010,1,0,0:0:0:0:
329,166,136166,1,0,0:0:0:0:
467,122,136323,2,0,L|398:113,1,55.9999982910157,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
503,209,136635,2,0,L|443:216,1,55.9999982910157,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
196,245,136948,6,0,L|168:302,1,55.9999982910157,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
265,309,137260,2,0,L|251:367,1,55.9999982910157,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
361,229,137573,2,0,L|369:299,1,55.9999982910157,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
369,298,137807,1,0,0:0:0:0:
371,311,137885,1,0,0:0:0:0:
441,357,138041,1,0,0:0:0:0:
277,198,138198,5,4,0:0:0:0:
277,198,138510,1,0,0:0:0:0:
403,154,138666,1,0,0:0:0:0:
233,71,138823,1,8,0:0:0:0:
308,34,138979,2,0,L|426:45,1,111.999996582031,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
489,94,139448,5,4,0:0:0:0:
489,94,139760,1,0,0:0:0:0:
325,127,139916,1,0,0:0:0:0:
407,172,140073,2,0,L|400:230,1,55.9999982910157,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
277,245,140385,2,0,L|288:312,1,55.9999982910157,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
161,155,140698,6,0,P|91:153|57:183,1,111.999996582031,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
136,315,141166,1,0,0:0:0:0:
136,315,141323,2,0,L|139:250,1,55.9999982910157,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
47,368,141635,2,0,L|40:305,1,55.9999982910157,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
230,236,141948,5,0,0:0:0:0:
229,248,142026,1,0,0:0:0:0:
228,261,142104,1,8,0:0:0:0:
227,274,142182,1,8,0:0:0:0:
226,287,142260,1,8,0:0:0:0:
240,154,142416,1,8,0:0:0:0:
370,212,142573,5,8,0:0:0:0:
107,182,142729,1,8,0:0:0:0:
335,129,142885,1,8,0:0:0:0:
156,105,143041,1,8,0:0:0:0:
430,139,143198,6,0,P|448:96|421:20,1,128,12|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
342,3,143666,1,0,0:0:0:0:
239,126,143823,2,0,P|243:160|274:194,1,64,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
420,222,144135,6,0,P|401:241|368:254,1,32,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
410,319,144291,2,0,P|388:324|364:321,1,32,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
317,375,144448,2,0,L|168:366,1,128,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
33,255,144916,1,0,0:0:0:0:
33,255,145073,2,0,L|182:246,1,128,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
237,283,145541,1,0,0:0:0:0:
200,70,145698,6,0,P|141:59|84:103,1,128,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
159,140,146166,1,0,0:0:0:0:
285,51,146323,1,8,0:0:0:0:
285,51,146479,1,0,0:0:0:0:
216,209,146635,2,0,L|201:289,1,64,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
395,354,146948,6,0,P|386:288|326:255,1,128,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
306,111,147416,1,0,0:0:0:0:
306,111,147573,2,0,L|443:100,1,128,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
507,157,148041,1,0,0:0:0:0:
455,16,148198,5,4,0:0:0:0:
455,16,148510,1,0,0:0:0:0:
420,189,148666,1,0,0:0:0:0:
309,115,148823,2,0,L|316:189,1,64,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
327,270,149135,1,0,0:0:0:0:
327,270,149291,1,0,0:0:0:0:
194,167,149448,6,0,L|61:155,1,128,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
11,306,150073,2,0,L|144:294,1,128,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
392,354,150698,6,0,P|350:342|316:348,1,64,8|4,0:3|0:0,0:0:0:0:
212,331,151010,2,0,P|234:308|273:290,1,64,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
435,270,151323,2,0,P|404:245|366:234,1,64,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
267,179,151635,2,0,P|302:168|357:176,1,64,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
481,46,151948,6,0,P|455:67|397:79,1,64,4|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
211,57,152260,1,8,0:0:0:0:
261,164,152416,1,8,0:0:0:0:
309,8,152573,2,0,L|320:72,1,64,8|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
152,210,152885,2,0,L|162:147,1,64,8|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
379,179,153198,5,4,0:0:0:0:
379,179,153354,1,0,0:0:0:0:
379,179,153510,1,0,0:0:0:0:
379,179,153666,1,0,0:0:0:0:
453,264,153823,1,8,0:0:0:0:
366,284,153979,1,0,0:0:0:0:
383,370,154135,1,0,0:0:0:0:
470,350,154291,1,0,0:0:0:0:
287,340,154448,5,0,0:0:0:0:
277,337,154604,1,0,0:0:0:0:
267,335,154760,1,0,0:0:0:0:
257,332,154916,1,0,0:0:0:0:
63,279,155073,1,8,0:0:0:0:
80,356,155229,1,0,0:0:0:0:
161,334,155385,1,0,0:0:0:0:
143,262,155541,1,0,0:0:0:0:
44,186,155698,5,4,0:0:0:0:
46,176,155854,1,0,0:0:0:0:
48,166,156010,1,0,0:0:0:0:
50,156,156166,1,0,0:0:0:0:
155,98,156323,1,8,0:0:0:0:
77,69,156479,1,0,0:0:0:0:
236,46,156635,1,0,0:0:0:0:
158,17,156791,1,0,0:0:0:0:
427,94,156948,5,0,0:0:0:0:
321,171,157104,1,0,0:0:0:0:
442,219,157260,1,0,0:0:0:0:
230,276,157416,5,0,0:0:0:0:
355,261,157572,1,8,0:0:0:0:
307,382,157728,1,0,0:0:0:0:
178,187,157885,5,0,0:0:0:0:
137,338,158041,1,0,0:0:0:0:
17,215,158198,6,0,P|55:239|96:246,1,64,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
75,95,158510,2,0,P|71:138|85:175,1,64,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
1,58,158823,2,0,L|143:41,1,128,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
209,27,159291,1,0,0:0:0:0:
323,110,159448,5,0,0:0:0:0:
331,111,159604,1,0,0:0:0:0:
340,112,159760,1,0,0:0:0:0:
349,114,159916,1,0,0:0:0:0:
445,73,160073,1,8,0:0:0:0:
454,155,160229,1,0,0:0:0:0:
414,231,160385,1,0,0:0:0:0:
423,313,160541,1,0,0:0:0:0:
279,273,160698,6,0,P|252:314|255:339,1,64,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
160,290,161010,2,0,P|167:347|183:369,1,64,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
217,206,161323,2,0,L|61:221,1,128,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
21,271,161791,1,0,0:0:0:0:
140,4,161948,5,0,0:0:0:0:
166,129,162104,1,0,0:0:0:0:
257,40,162260,1,0,0:0:0:0:
43,92,162416,1,0,0:0:0:0:
374,4,162573,5,8,0:0:0:0:
348,129,162729,1,0,0:0:0:0:
257,40,162885,1,8,0:0:0:0:
471,92,163041,1,0,0:0:0:0:
283,209,163198,5,4,0:0:0:0:
286,220,163354,1,0,0:0:0:0:
288,231,163510,1,0,0:0:0:0:
291,242,163666,1,0,0:0:0:0:
444,352,163823,1,8,0:0:0:0:
474,266,163979,1,0,0:0:0:0:
389,235,164135,1,0,0:0:0:0:
359,321,164291,1,0,0:0:0:0:
229,331,164448,5,8,0:0:0:0:
217,333,164604,1,8,0:0:0:0:
205,334,164760,1,0,0:0:0:0:
193,336,164916,1,0,0:0:0:0:
102,260,165073,1,8,0:0:0:0:
11,277,165229,1,0,0:0:0:0:
116,176,165385,1,0,0:0:0:0:
25,193,165541,1,0,0:0:0:0:
64,62,165698,5,4,0:0:0:0:
74,62,165854,1,0,0:0:0:0:
85,63,166010,1,0,0:0:0:0:
96,64,166166,1,0,0:0:0:0:
236,95,166323,1,8,0:0:0:0:
200,17,166479,1,0,0:0:0:0:
326,107,166635,1,0,0:0:0:0:
290,29,166791,1,0,0:0:0:0:
400,182,166948,5,0,0:0:0:0:
286,202,167104,1,8,0:0:0:0:
361,284,167260,1,0,0:0:0:0:
145,282,167416,5,0,0:0:0:0:
259,302,167572,1,8,0:0:0:0:
184,384,167728,1,0,0:0:0:0:
286,202,167885,5,0,0:0:0:0:
321,378,168041,1,0,0:0:0:0:
146,278,168198,6,0,P|155:234|183:199,1,80,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
85,358,168510,2,0,P|62:315|63:268,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
311,305,168823,2,0,L|139:290,1,160,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
76,197,169291,1,0,0:0:0:0:
198,129,169448,5,8,0:0:0:0:
195,119,169604,1,8,0:0:0:0:
192,108,169760,1,0,0:0:0:0:
189,97,169916,1,0,0:0:0:0:
44,73,170073,1,8,0:0:0:0:
121,46,170229,1,0,0:0:0:0:
268,56,170385,1,0,0:0:0:0:
345,29,170541,1,0,0:0:0:0:
401,143,170698,5,4,0:0:0:0:
397,154,170854,1,0,0:0:0:0:
393,165,171010,1,0,0:0:0:0:
389,176,171166,1,0,0:0:0:0:
286,306,171323,1,8,0:0:0:0:
325,383,171479,1,0,0:0:0:0:
405,344,171635,1,0,0:0:0:0:
366,267,171791,1,0,0:0:0:0:
133,226,171948,5,0,0:0:0:0:
261,190,172104,1,0,0:0:0:0:
52,158,172260,1,8,0:0:0:0:
34,270,172416,1,8,0:0:0:0:
220,274,172573,5,8,0:0:0:0:
235,367,172729,1,8,0:0:0:0:
352,152,172885,1,8,0:0:0:0:
337,254,173041,1,8,0:0:0:0:
274,71,173198,6,0,P|350:39|458:119,1,223.999993164063,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
258,261,174448,2,0,B|218:218|218:218|31:249,2,223.999993164063,0|0|8,0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
449,334,175854,1,8,0:3:0:0:
430,345,175932,1,0,0:3:0:0:
408,349,176010,1,0,0:0:0:0:
385,345,176088,1,8,0:3:0:0:
362,335,176166,2,0,L|349:276,1,40,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
426,190,176323,5,4,0:2:0:0:
437,171,176401,1,8,0:3:0:0:
441,149,176479,1,0,0:0:0:0:
437,126,176557,1,0,0:0:0:0:
427,103,176635,2,0,L|368:90,1,40,8|0,0:3|0:0,0:0:0:0:
253,215,176791,5,0,0:0:0:0:
272,226,176869,1,0,0:0:0:0:
294,230,176947,1,0,0:0:0:0:
317,226,177025,1,0,0:0:0:0:
340,216,177103,2,0,L|353:157,1,40,8|0,0:3|0:0,0:0:0:0:
235,35,177260,5,0,0:0:0:0:
224,54,177338,1,0,0:0:0:0:
220,76,177416,1,0,0:0:0:0:
224,99,177494,1,0,0:0:0:0:
234,122,177572,6,0,L|293:135,1,40,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
390,55,177729,2,0,L|323:58,1,40,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
234,135,177885,6,0,L|293:148,1,40,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
392,43,178042,2,0,L|325:46,1,40,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
133,120,178198,6,0,B|98:151|76:208|108:254|108:254|161:267|201:235|201:235|191:215|162:202,1,287.999991210938,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
14,191,178823,2,0,P|16:238|50:305,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
105,340,179135,1,0,0:0:0:0:
293,246,179291,6,0,B|346:238|368:205|368:205|313:220|256:182,1,191.999994140625,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
448,56,179760,2,0,P|448:125|420:175,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
293,20,180073,2,0,P|340:50|359:98,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
186,231,180385,5,0,0:0:0:0:
176,203,180463,1,0,0:0:0:0:
173,174,180541,1,0,0:0:0:0:
183,147,180619,1,0,0:0:0:0:
204,127,180698,6,0,B|223:105|248:99|270:112|270:112|263:187|144:215|94:141,1,287.999991210938,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
293,20,181323,2,0,P|340:50|359:98,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
194,27,181635,1,0,0:0:0:0:
348,178,181791,6,0,B|405:178|436:134|436:134|488:172|470:239,1,191.999994140625,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
360,361,182260,2,0,P|346:310|369:263,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
468,321,182573,1,8,0:0:0:0:
468,321,182729,1,0,0:0:0:0:
276,236,182885,2,0,L|171:248,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
1,326,183198,6,0,B|15:341|21:372|21:372|74:386|130:357|131:319|131:319|101:296|80:263|102:201,1,287.999991210938,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
271,150,183823,2,0,B|159:164|159:164|109:122,1,143.999995605469,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
122,124,184135,1,0,0:0:0:0:
411,216,184291,6,0,P|297:210|270:145,1,191.999994140625,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
448,136,184760,2,0,P|493:184|493:240,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
357,146,185073,2,0,P|419:50|488:59,1,191.999994140625,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
448,136,185541,1,0,0:0:0:0:
236,44,185698,6,0,B|198:39|198:39|169:22|169:22|132:53|85:59|44:45|44:45|11:87|49:147,1,287.999991210938,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
125,304,186323,2,0,P|58:339|10:323,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
212,345,186635,1,0,0:0:0:0:
55,237,186791,2,0,B|86:200|140:194|184:228|184:228|178:171|201:159,1,191.999994140625,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
205,158,187182,1,0,0:0:0:0:
232,149,187260,1,0,0:0:0:0:
343,266,187416,1,0,0:0:0:0:
370,272,187494,1,0,0:0:0:0:
398,268,187573,1,8,0:0:0:0:
402,53,187729,5,8,0:0:0:0:
356,172,187885,1,8,0:0:0:0:
481,156,188041,1,8,0:0:0:0:
277,92,188198,6,0,B|263:59|236:44|236:44|193:84|172:142|202:205|202:205|234:185|262:192,1,287.999991210938,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
402,347,188823,2,0,P|330:354|298:322,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
462,260,189135,1,0,0:0:0:0:
224,343,189291,6,0,B|228:295|265:270|265:270|195:280|169:344,1,191.999994140625,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
52,257,189760,2,0,P|42:213|56:162,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
79,379,190073,2,0,P|31:364|-3:316,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
140,212,190385,1,0,0:0:0:0:
168,207,190463,1,0,0:0:0:0:
191,190,190541,1,0,0:0:0:0:
202,163,190619,1,0,0:0:0:0:
198,134,190698,6,0,B|174:98|130:98|130:98|213:102|270:60|270:60|261:96|280:130,1,287.999991210938,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
447,97,191323,2,0,L|351:83,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
285,208,191635,1,0,0:0:0:0:
449,196,191791,6,0,B|494:204|506:226|506:226|513:284|472:325|444:327,1,191.999994140625,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
298,350,192260,2,0,P|248:324|186:322,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
24,374,192573,1,8,0:0:0:0:
24,374,192729,1,0,0:0:0:0:
106,278,192885,2,0,L|115:168,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
176,20,193198,6,0,B|226:27|247:66|247:66|203:132|94:107|85:21,1,287.999991210938,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
0,147,193823,2,0,L|12:275,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
67,340,194135,1,0,0:0:0:0:
221,215,194291,6,0,B|227:164|177:132|177:132|111:180|121:269|200:315,1,287.999991210938,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
362,315,194916,2,0,B|319:292|269:303|269:303|262:356|220:374,1,160,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
71,313,195385,2,0,P|100:363|129:378,1,80,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
243,209,195698,6,0,P|334:202|412:234,1,160,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
436,328,196166,1,0,0:0:0:0:
490,176,196323,2,0,L|496:62,1,80,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
356,19,196635,1,0,0:0:0:0:
379,128,196791,1,0,0:0:0:0:
249,35,196948,5,4,0:0:0:0:
225,35,197026,1,0,0:0:0:0:
201,37,197104,1,0,0:0:0:0:
177,39,197182,1,0,0:0:0:0:
153,40,197260,1,8,0:0:0:0:
61,100,197416,1,8,0:0:0:0:
169,136,197573,1,8,0:0:0:0:
0,172,197729,1,8,0:0:0:0:
189,224,197885,2,0,P|228:208|250:168,1,80,8|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
74,284,198198,6,0,P|121:319|166:319,1,80,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
339,286,198510,2,0,P|366:257|421:241,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
263,353,198823,2,0,P|244:307|246:246,1,80,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
491,290,199135,2,0,P|486:340|459:388,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
327,180,199448,6,0,L|334:57,1,120,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
351,43,199760,2,0,P|397:36|438:48,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
238,125,200073,2,0,L|128:112,1,80,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
13,75,200385,2,0,P|71:59|104:24,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
112,191,200698,6,0,B|130:290|130:290|114:328,1,120,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
97,326,201010,2,0,P|47:324|25:280,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
192,193,201323,2,0,P|220:166|259:170,1,80,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
407,347,201635,2,0,P|357:345|335:301,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
512,154,201948,5,8,0:3:0:0:
487,268,202104,1,8,0:3:0:0:
398,118,202260,2,0,L|410:19,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
286,159,202573,2,0,L|299:270,1,80,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
186,82,202885,2,0,P|116:70|76:100,1,120,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
45,181,203198,6,0,B|71:263|71:263|56:318,1,120,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
54,317,203510,2,0,P|87:351|137:349,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
109,144,203823,2,0,P|63:155|39:199,1,80,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
226,288,204135,2,0,P|238:242|212:200,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
120,354,204448,6,0,B|239:373|239:373|285:354,1,160,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
286,362,204838,1,0,0:0:0:0:
296,368,204916,1,0,0:0:0:0:
348,234,205073,2,0,L|334:132,1,80,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
463,258,205385,2,0,L|449:353,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
274,102,205698,6,0,P|333:76|374:85,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
425,138,206010,1,0,0:0:0:0:
342,261,206166,1,0,0:0:0:0:
330,259,206244,1,0,0:0:0:0:
317,257,206323,2,0,L|226:250,1,80,8|8,0:3|0:3,0:0:0:0:
114,191,206635,1,8,0:3:0:0:
114,191,206791,1,8,0:3:0:0:
146,315,206948,5,8,0:3:0:0:
127,322,207026,1,8,0:3:0:0:
107,326,207104,1,8,0:3:0:0:
87,323,207182,1,8,0:3:0:0:
69,313,207260,2,0,L|52:250,1,40,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
136,180,207416,1,0,0:0:0:0:
136,180,207494,1,0,0:0:0:0:
136,180,207573,2,0,L|142:118,1,40,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
45,38,207729,2,0,L|53:94,1,40,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
219,164,207885,2,0,L|225:102,1,40,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
128,22,208041,2,0,L|136:78,1,40,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
304,158,208198,6,0,P|330:108|415:109,1,120,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
406,105,208510,2,0,P|399:148|420:188,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
330,347,208823,2,0,P|344:310|337:271,1,80,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
147,224,209135,2,0,L|240:214,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
215,371,209448,6,0,L|46:359,1,160,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
44,354,209838,1,0,0:0:0:0:
33,348,209916,1,0,0:0:0:0:
69,210,210073,2,0,B|73:188|83:174|83:174|68:154|62:121,1,80,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
151,11,210385,2,0,B|148:27|133:47|133:47|143:61|147:83,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
202,241,210698,6,0,P|266:248|307:202,1,120,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
297,192,211010,2,0,P|280:160|285:108,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
467,176,211323,2,0,P|447:206|400:228,1,80,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
366,44,211635,2,0,P|402:45|444:75,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
380,142,211948,5,8,0:3:0:0:
380,142,212104,1,8,0:3:0:0:
341,294,212260,2,0,P|360:324|407:346,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
247,337,212573,2,0,L|138:348,1,80,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
20,248,212885,2,0,L|135:254,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
271,224,213198,6,0,P|293:153|257:104,1,120,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
252,115,213510,2,0,P|188:102|171:68,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
48,59,213823,2,0,P|68:120|47:152,1,80,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
104,254,214135,2,0,P|147:205|185:207,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
319,313,214448,6,0,B|360:334|360:334|455:314,1,120,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
443,302,214760,2,0,B|453:272|453:272|429:213,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
280,154,215073,2,0,B|300:177|300:177|364:186,1,80,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
486,88,215385,2,0,B|455:94|455:94|415:144,1,80,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
203,113,215698,5,8,0:3:0:0:
219,85,215776,1,8,0:3:0:0:
247,70,215854,1,8,0:3:0:0:
278,68,215932,1,8,0:3:0:0:
310,91,216010,5,0,0:0:0:0:
310,91,216088,1,0,0:0:0:0:
310,91,216166,1,0,0:0:0:0:
310,91,216244,1,0,0:0:0:0:
310,91,216323,2,0,L|312:32,1,40,8|8,0:3|0:3,0:0:0:0:
185,12,216479,2,0,L|191:73,1,40,8|8,0:3|0:3,0:0:0:0:
127,137,216635,1,0,0:0:0:0:
99,120,216713,1,0,0:0:0:0:
67,118,216791,1,0,0:0:0:0:
38,132,216869,1,0,0:0:0:0:
16,155,216948,6,0,L|21:227,1,40,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
30,301,217104,2,0,L|35:373,1,40,8|0,0:3|0:0,0:0:0:0:
303,359,217260,2,0,L|305:319,1,40,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
317,213,217416,2,0,L|319:173,1,40,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
102,206,217573,6,0,L|108:271,1,40,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
223,308,217729,2,0,L|231:250,1,40,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
113,204,217885,2,0,L|119:269,1,40,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
207,305,218041,2,0,L|215:247,1,40,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
159,73,218198,6,0,B|154:41|166:7|200:-1|200:-1|264:19|278:136|203:181,1,287.999991210938,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
21,104,218823,2,0,P|23:63|66:9,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
159,73,219135,1,0,0:0:0:0:
63,209,219291,6,0,B|22:266|42:327|42:327|64:281|105:263,1,191.999994140625,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
241,257,219760,2,0,P|211:224|137:223,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
328,308,220073,2,0,P|337:257|306:201,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
166,320,220385,1,0,0:0:0:0:
190,349,220463,1,0,0:0:0:0:
225,364,220541,1,0,0:0:0:0:
263,359,220619,1,0,0:0:0:0:
299,344,220698,6,0,B|352:329|394:368|394:368|431:337|441:264|426:214|426:214|384:224|373:211,1,287.999991210938,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
325,33,221323,2,0,P|385:33|440:75,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
442,133,221635,1,0,0:0:0:0:
253,110,221791,6,0,B|214:70|219:24|219:24|180:67|112:51,1,191.999994140625,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
0,165,222260,2,0,P|45:161|109:199,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
186,358,222573,1,8,0:0:0:0:
224,207,222729,1,0,0:0:0:0:
42,364,222885,2,0,L|30:255,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
276,283,223198,6,0,B|300:272|316:247|318:218|318:218|350:192|423:205|452:246|452:246|451:295|403:319,1,287.999991210938,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
199,348,223823,2,0,P|172:310|179:245,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
333,367,224135,1,0,0:0:0:0:
205,175,224291,6,0,B|149:154|106:192|106:192|49:168|71:92,1,191.999994140625,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
292,157,224760,2,0,P|292:200|246:249,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
227,60,225073,2,0,B|283:81|326:43|326:43|383:67|361:143,1,191.999994140625,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
205,175,225541,1,0,0:0:0:0:
468,349,225698,6,0,B|497:316|506:225|470:193|470:193|420:166|383:197|383:197|401:204|420:227,1,287.999991210938,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
459,102,226323,2,0,P|410:98|346:125,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
343,277,226635,2,0,L|349:337,1,47.9999985351563,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
203,370,226791,6,0,L|209:180,1,160,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
204,196,227182,1,0,0:0:0:0:
200,181,227260,1,0,0:0:0:0:
26,154,227416,1,0,0:0:0:0:
19,168,227494,1,0,0:0:0:0:
13,181,227573,2,0,L|23:285,1,95.9999970703126,8|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
119,102,227885,2,0,P|124:53|72:10,1,95.9999970703126,8|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
200,181,228198,6,0,B|263:173|263:173|300:181|300:181|324:163|324:163|401:151|401:151|436:180|424:248,1,287.999991210938,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
475,101,228823,2,0,P|488:50|456:1,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
382,4,229135,1,0,0:0:0:0:
354,271,229291,6,0,B|384:309|435:312|435:312|353:331|298:300,1,191.999994140625,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
170,246,229760,2,0,P|114:277|99:326,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
21,251,230073,2,0,P|10:331|35:379,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
225,377,230385,1,0,0:0:0:0:
248,346,230463,1,0,0:0:0:0:
254,308,230541,1,0,0:0:0:0:
247,270,230619,1,0,0:0:0:0:
229,235,230698,6,0,B|204:191|216:123|272:99|272:99|356:117|356:117|379:99|374:58,1,287.999991210938,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
222,26,231323,2,0,L|104:37,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
83,103,231635,1,0,0:0:0:0:
306,189,231791,6,0,B|442:218|442:218|501:154,1,191.999994140625,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
422,17,232260,2,0,L|438:113,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
433,374,232573,2,0,P|420:316|367:282,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
173,280,232885,1,0,0:0:0:0:
252,212,233041,1,0,0:0:0:0:
125,377,233198,6,0,B|73:384|39:333|39:333|72:286|57:232|57:232|109:218|118:166,1,287.999991210938,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
42,15,233823,2,0,B|7:43|5:110|33:145|33:145|53:106|95:99,1,191.999994140625,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
257,79,234291,2,0,B|125:37|125:37|165:77|164:124,1,191.999994140625,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
208,162,234760,1,0,0:0:0:0:
342,36,234916,6,0,B|370:6|417:3|452:35|452:35|434:95|434:95|448:148|448:148|430:198,1,287.999991210938,8|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
473,273,235541,1,0,0:0:0:0:
349,147,235698,6,0,B|331:198|331:198|339:247|339:247|305:295|305:295|325:344|369:361|424:333,1,287.999991210938,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
241,226,236323,2,0,P|179:226|138:263,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
64,355,236635,1,8,0:3:0:0:
64,355,236713,1,0,0:0:0:0:
64,355,236791,2,0,L|50:300,1,47.9999985351563,8|8,0:3|0:3,0:0:0:0:
100,186,236948,1,0,0:0:0:0:
100,186,237026,1,0,0:0:0:0:
100,186,237104,2,0,L|114:131,1,47.9999985351563,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
71,16,237260,1,0,0:0:0:0:
62,19,237338,1,0,0:0:0:0:
52,22,237416,1,8,0:3:0:0:
44,27,237494,1,0,0:0:0:0:
34,44,237573,5,0,0:0:0:0:
64,29,237651,1,0,0:0:0:0:
96,22,237729,1,0,0:0:0:0:
129,24,237807,1,0,0:0:0:0:
148,55,237885,5,0,0:0:0:0:
184,85,237963,1,0,0:0:0:0:
230,96,238041,1,0,0:0:0:0:
278,83,238119,1,0,0:0:0:0:
306,39,238198,6,0,B|354:2|446:20|475:76|475:76|448:126|377:109,1,287.999991210938,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
372,225,238823,2,0,P|431:218|469:195,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
393,110,239135,1,0,0:0:0:0:
286,287,239291,6,0,B|315:324|370:330|370:330|302:348|258:329,1,191.999994140625,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
29,246,239760,2,0,P|83:277|130:269,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
92,370,240073,2,0,P|154:360|189:321,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
171,118,240385,1,0,0:0:0:0:
156,153,240463,1,0,0:0:0:0:
167,189,240541,1,0,0:0:0:0:
196,213,240619,1,0,0:0:0:0:
234,213,240698,6,0,P|299:215|333:234,1,95.9999970703126,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
478,125,241010,2,0,L|372:140,1,95.9999970703126
218,80,241323,2,0,P|283:72|310:41,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
237,0,241635,1,0,0:0:0:0:
383,138,241791,6,0,B|378:194|378:194|380:213|380:213|370:239|370:239|394:290|359:353,1,191.999994140625,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
122,230,242260,2,0,P|119:191|150:140,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
288,283,242573,2,0,L|168:291,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
29,254,242885,1,0,0:0:0:0:
73,384,243041,1,0,0:0:0:0:
240,169,243198,6,0,B|253:90|181:51|181:51|259:81|332:21,1,287.999991210938,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
146,142,243823,2,0,P|74:140|38:98,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
181,51,244135,1,0,0:0:0:0:
344,134,244291,1,4,0:0:0:0:
181,235,244448,6,0,L|197:369,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
416,267,244760,2,0,L|429:142,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
353,339,245073,2,0,P|412:362|465:354,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
332,132,245385,2,0,P|284:132|243:156,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
53,234,245698,6,0,B|76:295|174:306|218:254|218:254|149:233|144:164,1,287.999991210938,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
310,223,246323,2,0,L|318:321,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
236,149,246635,1,0,0:0:0:0:
417,347,246791,1,0,0:0:0:0:
391,180,246948,5,8,0:3:0:0:
403,172,247026,1,8,0:3:0:0:
416,167,247104,1,8,0:3:0:0:
430,166,247182,1,8,0:3:0:0:
465,151,247260,5,8,0:0:0:0:
446,136,247338,1,0,0:0:0:0:
423,127,247416,1,0,0:0:0:0:
399,126,247494,1,0,0:0:0:0:
378,103,247573,6,0,L|391:34,1,47.9999985351563
255,0,247729,2,0,L|261:73,1,47.9999985351563,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
203,150,247885,2,0,P|175:127|152:115,1,47.9999985351563,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
6,79,248041,2,0,P|28:71|52:69,1,47.9999985351563,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
137,269,248198,6,0,B|94:293|0:267|-11:210|-11:210|43:158|110:202,1,287.999991210938,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
240,269,248823,2,0,P|216:332|166:365,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
192,179,249135,1,0,0:0:0:0:
342,286,249291,6,0,B|397:325|456:298|456:298|398:277|373:230,1,191.999994140625,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
385,90,249760,2,0,P|441:147|440:193,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
258,35,250073,2,0,P|311:8|381:17,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
325,188,250385,5,0,0:0:0:0:
288,176,250463,1,0,0:0:0:0:
250,184,250541,1,0,0:0:0:0:
213,173,250619,1,0,0:0:0:0:
174,171,250698,6,0,P|131:211|136:278,1,95.9999970703126,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
34,177,251010,2,0,L|23:60,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
220,257,251323,2,0,L|212:376,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
35,299,251635,1,0,0:0:0:0:
174,171,251791,6,0,B|185:32|185:32|145:4|100:40,1,191.999994140625,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
125,245,252260,2,0,P|175:264|229:241,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
302,88,252573,2,0,L|311:195,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
464,99,252885,2,0,L|474:5,1,47.9999985351563,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
376,3,253041,2,0,L|384:77,1,47.9999985351563,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
406,199,253198,6,0,B|440:242|485:243|485:243|499:322|438:367|438:367|414:330|360:326,1,287.999991210938,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
223,335,253823,2,0,P|281:304|327:312,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
396,333,254135,1,0,0:0:0:0:
205,240,254291,6,0,B|55:253|55:253|29:285|56:322,1,191.999994140625,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
124,354,254760,1,0,0:0:0:0:
158,151,254916,2,0,L|40:143,1,95.9999970703126,0|8,0:0|0:0,0:0:0:0:
47,146,255151,1,0,0:0:0:0:
32,148,255229,1,0,0:0:0:0:
207,69,255385,2,0,P|255:127|245:187,1,95.9999970703126,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
321,346,255698,6,0,B|283:301|305:236|305:236|366:197|354:119|354:119|380:117|401:105,1,287.999991210938,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
490,280,256323,2,0,P|426:299|371:268,1,95.9999970703126,8|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
256,144,256635,1,8,0:0:0:0:
185,345,256791,1,0,0:0:0:0:
46,197,256948,6,0,L|57:88,1,95.9999970703126,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
185,346,257260,1,8,0:0:0:0:
185,346,257416,1,8,0:0:0:0:
285,292,257573,1,8,0:0:0:0:
203,225,257729,1,8,0:0:0:0:
100,249,257885,1,8,0:0:0:0:
57,345,258041,1,8,0:0:0:0:
285,292,258198,6,0,L|294:57,1,223.999993164063,4|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
293,68,259448,5,0,0:0:0:0:
376,103,259604,1,0,0:0:0:0:
210,129,259760,2,0,B|198:150|190:150|190:150|199:161|202:182,1,55.9999982910157,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
374,227,260073,2,0,B|386:248|394:248|394:248|385:259|382:280,1,55.9999982910157,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
175,318,260385,2,0,B|163:339|155:339|155:339|164:350|167:371,1,55.9999982910157,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
287,371,260698,6,0,L|271:248,1,111.999996582031,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
67,204,261323,2,0,L|71:176,3,27.9999991455078
75,157,261635,1,0,0:0:0:0:
155,124,261948,2,0,L|159:96,3,27.9999991455078
163,77,262260,1,0,0:0:0:0:
243,44,262573,2,0,L|251:-10,3,27.9999991455078,0|0|0|0,0:0|0:0|0:0|0:0,0:0:0:0:
243,44,262885,2,0,P|288:72|331:55,1,83.9999974365235,0|0,0:0|0:0,0:0:0:0:
333,49,263198,5,0,0:0:0:0:
posted

Bakari wrote:

alm i the only one thinking that kiais in normal are too have for the easiest difficuly?
I'm going to ask around a bit, I am not sure about that myself.

updated BOUYAAA's diff
Please sign in to reply.