Rem(CV:Minase Inori) - Wishing [OsuMania]

posted
Total Posts
33
show more
Topic Starter
Remuring
모딩 환영이영
Wonki
2016-12-04 20:16 Wonki: 동탁.
2016-12-04 20:16 Wonki: ACTION is editing [https://osu.ppy.sh/b/1120251 Rem (CV. Inori Minase) - Wishing [Remu no Nozomi]]
2016-12-04 20:17 R e m u r i n g: 탁동
2016-12-04 20:17 Wonki: 피아노음하나
2016-12-04 20:17 Wonki: 00:00:706 (706|3) -
2016-12-04 20:17 Wonki: 롱놋으로하는게나을듯
2016-12-04 20:17 Wonki: 00:03:906 - 요까지
2016-12-04 20:18 Wonki: 00:03:906 - 여기쪽도 롱놋해야하니까
2016-12-04 20:18 Wonki: 맞추기위해서
2016-12-04 20:18 Wonki: 00:00:706 (706|2) - 2레인으로 옮기고
2016-12-04 20:18 Wonki: 00:03:906 (3906|1) - 이거도 3레인으로
2016-12-04 20:19 R e m u r i n g: 예ㅒ
2016-12-04 20:19 Wonki: 00:03:906 (3906|2) - 옮긴거
2016-12-04 20:19 Wonki: 00:05:306 -
2016-12-04 20:19 Wonki: 여기까지롱놋
2016-12-04 20:20 Wonki: 됬음?
2016-12-04 20:20 R e m u r i n g: 예
2016-12-04 20:20 R e m u r i n g: 됫소
2016-12-04 20:20 Wonki: 00:05:256 (5256|0,5356|1) -
2016-12-04 20:20 Wonki: 스냅틀림
2016-12-04 20:20 Wonki: 00:05:306 - 여기랑
2016-12-04 20:20 Wonki: 00:05:406 - 여기
2016-12-04 20:20 Wonki: 8스냅
2016-12-04 20:21 Wonki: 하
2016-12-04 20:21 Wonki: 이거 스냅 또 봐야하는구ㄴ
2016-12-04 20:21 R e m u r i n g: 스냅
2016-12-04 20:21 R e m u r i n g: 애매하죠
2016-12-04 20:21 R e m u r i n g: 1/12아니에오?
2016-12-04 20:21 Wonki: 일단
2016-12-04 20:21 Wonki: 00:05:306 - 여기 8스냅맞음
2016-12-04 20:21 Wonki: 천천히봐줌
2016-12-04 20:21 Wonki: 어차피시간많음
2016-12-04 20:22 R e m u r i n g: 예
2016-12-04 20:22 R e m u r i n g: 하 이 스냅애매한거
2016-12-04 20:22 R e m u r i n g: 너무빡친다
2016-12-04 20:22 Wonki: 00:05:772 - 여기
2016-12-04 20:22 Wonki: 6스냅
2016-12-04 20:22 Wonki: 00:06:039 - 여기도 6
2016-12-04 20:23 R e m u r i n g: 됫소
2016-12-04 20:23 Wonki: 아니다
2016-12-04 20:23 Wonki: 00:05:772 -
2016-12-04 20:23 Wonki: 12
2016-12-04 20:24 R e m u r i n g: 됫소
2016-12-04 20:25 Wonki: 6
2016-12-04 20:25 Wonki: 00:06:572 -
2016-12-04 20:25 Wonki: 00:06:839 - 6
2016-12-04 20:25 R e m u r i n g: 근데 여긴 분명
2016-12-04 20:25 R e m u r i n g: 저번에 6스냅으로 둔거같은데
2016-12-04 20:25 R e m u r i n g: 슈벌
2016-12-04 20:25 Wonki: ?
2016-12-04 20:26 Wonki: 00:07:706 - 2노트하쇼
2016-12-04 20:26 Wonki: 화음이네
2016-12-04 20:26 Wonki: 롱놋
2016-12-04 20:26 Wonki: 00:08:439 -
2016-12-04 20:26 Wonki: 여기서바뀜
2016-12-04 20:27 R e m u r i n g: 예 바꿧소
2016-12-04 20:27 Wonki: 00:09:506 - 화음이니
2016-12-04 20:27 Wonki: 2노트
2016-12-04 20:28 Wonki: 00:12:306 (12306|1) - 4레인으로 옮기쇼
2016-12-04 20:28 R e m u r i n g: 행소
2016-12-04 20:28 Wonki: 00:10:306 - 2레인에
2016-12-04 20:28 Wonki: 롱놋
2016-12-04 20:29 Wonki: 00:12:306 - 요까지
2016-12-04 20:29 Wonki: 낮은피아노음소리요
2016-12-04 20:29 Wonki: 추가하쇼
2016-12-04 20:29 R e m u r i n g: 추가햇소
2016-12-04 20:30 Wonki: 00:12:606 -
2016-12-04 20:30 Wonki: 16스냅
2016-12-04 20:30 Wonki: 8스냅이군
2016-12-04 20:30 Wonki: 00:12:906 (12906|2,13106|1,13306|0) - 다 오른쪽으로 한칸씩
2016-12-04 20:31 Wonki: 00:13:506 (13506|1) - 1레인
2016-12-04 20:31 R e m u r i n g: 됫소
2016-12-04 20:31 Wonki: 00:15:906 (15906|1) -
2016-12-04 20:31 Wonki: 지우쇼
2016-12-04 20:31 Wonki: 화음없음
2016-12-04 20:31 Wonki: 00:16:706 (16706|2) - 2레인
2016-12-04 20:32 Wonki: 00:17:306 (17306|1) - 지우쇼
2016-12-04 20:32 R e m u r i n g: 예
2016-12-04 20:32 Wonki: 00:19:906 - 2레인 노트추가
2016-12-04 20:32 Wonki: 화음
2016-12-04 20:33 Wonki: 00:20:506 (20506|1) - 4레인으로옮기쇼
2016-12-04 20:33 R e m u r i n g: 옮겻소
2016-12-04 20:33 Wonki: 00:21:506 (21506|0) - 4
2016-12-04 20:33 Wonki: 00:21:906 (21906|3) - 1
2016-12-04 20:34 Wonki: 00:23:706 -
2016-12-04 20:34 Wonki: 2레인추가
2016-12-04 20:34 R e m u r i n g: 추가완료
2016-12-04 20:34 Wonki: 00:25:106 (25106|2) - 이건무슨음이요
2016-12-04 20:35 Wonki: 지우쇼
2016-12-04 20:35 Wonki: 음없네
2016-12-04 20:35 R e m u r i n g: 아무음 없는거같소
2016-12-04 20:35 Wonki: 00:29:606 - 3,4 둘중하나추가
2016-12-04 20:35 Wonki: 00:26:306 (26306|3) - 이거도
2016-12-04 20:35 Wonki: 롱놋해야될듯
2016-12-04 20:36 Wonki: 00:29:606 - 요까지
2016-12-04 20:36 Wonki: 그럼3에추가하고아까거
2016-12-04 20:36 R e m u r i n g: 예
2016-12-04 20:36 Wonki: 00:31:906 (31906|1) -
2016-12-04 20:36 Wonki: 이거롱놋
2016-12-04 20:37 Wonki: 00:33:406 (33406|2) - 2로옮기쇼
2016-12-04 20:37 Wonki: 00:34:306 (34306|2,35106|3) - 컨트롤g
2016-12-04 20:37 R e m u r i n g: 2로 옮겻소
2016-12-04 20:37 Wonki: 00:32:706 (32706|2) - 이거 롱놋으로
2016-12-04 20:37 Wonki: 00:32:706 (32706|2) - 여기까지
2016-12-04 20:38 R e m u r i n g: 00:33:406 -
2016-12-04 20:38 R e m u r i n g: 요까지오?
2016-12-04 20:38 Wonki: 00:35:106 (35106|1) - ㄴ
2016-12-04 20:38 Wonki: 00:34:306 -
2016-12-04 20:38 R e m u r i n g: 예
2016-12-04 20:39 Wonki: 00:35:106 (35106|1) - 지우쇼
2016-12-04 20:39 Wonki: 00:36:506 (36506|1) - 4로옮기쇼
2016-12-04 20:39 Wonki: 00:38:306 (38306|3) - 이거롱놋
2016-12-04 20:39 R e m u r i n g: 예
2016-12-04 20:39 Wonki: ㅅㅂ 1분도안됬는데 힘들다
2016-12-04 20:40 R e m u r i n g: 진정하소
2016-12-04 20:40 Wonki: 00:39:106 (39106|2) - 롱놋
2016-12-04 20:40 Wonki: 다음 단놋까지
2016-12-04 20:40 Wonki: 00:42:306 (42306|1) - 4레인
2016-12-04 20:41 R e m u r i n g: 이동햇소
2016-12-04 20:41 Wonki: 00:42:306 (42306|0) - 담 단놋까지 롱놋
2016-12-04 20:42 R e m u r i n g: 행소
2016-12-04 20:42 R e m u r i n g: 근데 저거
2016-12-04 20:42 R e m u r i n g: 00:44:656 (44656|1,44656|2) -
2016-12-04 20:42 R e m u r i n g: 저기맞낭
2016-12-04 20:42 Wonki: 예
2016-12-04 20:42 Wonki: 00:44:656 (44656|1,44656|2) -
2016-12-04 20:42 Wonki: 이거두개
2016-12-04 20:42 Wonki: 34로옮기쇼
2016-12-04 20:42 R e m u r i n g: 예
2016-12-04 20:42 R e m u r i n g: 옮겻소
2016-12-04 20:42 Wonki: 00:44:656 (44656|2) - 이거 담놋까지롱놋
2016-12-04 20:43 R e m u r i n g: 햇소
2016-12-04 20:43 Wonki: 마이크딴대로옮기죠
2016-12-04 20:43 Wonki: 시끄럽다
2016-12-04 20:43 R e m u r i n g: 예
2016-12-04 20:43 Wonki: 00:45:506 (45506|3) - 2
2016-12-04 20:44 R e m u r i n g: 옮겻소
2016-12-04 20:44 Wonki: 00:45:506 (45506|0) - 이거
2016-12-04 20:44 Wonki: 00:47:106 - 여까지
2016-12-04 20:44 Wonki: 롱놋
2016-12-04 20:44 Wonki: 00:46:106 (46106|1,46106|2) - 34
2016-12-04 20:45 Wonki: ㅈㅁ물좀
2016-12-04 20:45 R e m u r i n g: 예
2016-12-04 20:46 Wonki: 00:47:106 (47106|2) - 2
2016-12-04 20:46 Wonki: 00:47:906 (47906|3) - 1
2016-12-04 20:46 R e m u r i n g: 옮겻소
2016-12-04 20:46 Wonki: 00:47:106 (47106|3) - 담놋까지롱놋
2016-12-04 20:46 Wonki: 00:48:706 (48706|0) - 지우쇼
2016-12-04 20:47 Wonki: 00:47:906 (47906|0) - 담놋까지롱놋
2016-12-04 20:47 R e m u r i n g: 지워소
2016-12-04 20:47 R e m u r i n g: 햇소
2016-12-04 20:47 Wonki: 00:48:706 (48706|1,48706|3) - 두개위치바꾸쇼
2016-12-04 20:47 R e m u r i n g: 바꿧소
2016-12-04 20:47 Wonki: 00:47:906 (47906|1) - 이건 3으로하는게
2016-12-04 20:47 Wonki: 낫겠다
2016-12-04 20:47 Wonki: 00:49:306 - 1레인노트하나추가
2016-12-04 20:48 R e m u r i n g: 옮겻소
2016-12-04 20:48 Wonki: 00:51:106 (51106|1) - 4
2016-12-04 20:48 Wonki: 00:48:706 (48706|1) - 롱놋
2016-12-04 20:48 Wonki: 00:51:106 - 여까지
2016-12-04 20:48 Wonki: 00:51:106 - 3레인에 롱놋
2016-12-04 20:49 Wonki: 00:51:906 - 12에단놋추가
2016-12-04 20:49 R e m u r i n g: 롱놋두면
2016-12-04 20:49 R e m u r i n g: 23아니에오?
2016-12-04 20:49 Wonki: 00:59:056 (59056|3) - ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
2016-12-04 20:49 Wonki: ?
2016-12-04 20:50 Wonki: ㅇㄷ요
2016-12-04 20:50 R e m u r i n g: ?
2016-12-04 20:50 R e m u r i n g: 00:59:056 (59056|3) -
2016-12-04 20:50 Wonki: 아니
2016-12-04 20:50 R e m u r i n g: 아
2016-12-04 20:50 Wonki: 롱놋두면 23이라는곳
2016-12-04 20:50 R e m u r i n g: 3레인에 롱놋이구나
2016-12-04 20:50 Wonki: 예
2016-12-04 20:50 R e m u r i n g: .
2016-12-04 20:51 Wonki: 00:59:056 - 3에노트추가
2016-12-04 20:51 R e m u r i n g: 햇소
2016-12-04 20:51 Wonki: 00:59:506 (59506|2,59906|1) - 왼쪽으로한칸씩
2016-12-04 20:51 R e m u r i n g: 옮겻소
2016-12-04 20:52 Wonki: 01:00:656 (60656|0) -
2016-12-04 20:52 Wonki: 이건
2016-12-04 20:52 Wonki: 근데
2016-12-04 20:52 Wonki: 32스냅이라
2016-12-04 20:53 Wonki: 그냥
2016-12-04 20:53 Wonki: 00:59:906 - 여기에
2016-12-04 20:53 Wonki: 14단놋넣는게 맞는듯
2016-12-04 20:54 Wonki: 01:01:506 (61506|1) - 1
2016-12-04 20:55 Wonki: 01:02:306 - 화음 노트추가
2016-12-04 20:55 Wonki: 모야
2016-12-04 20:55 Wonki: 어디갔어
2016-12-04 20:56 R e m u r i n g: 햇소
2016-12-04 20:56 R e m u r i n g: 아니 채팅이 안쳐져서 슈벌
2016-12-04 20:56 R e m u r i n g: ㄴㅁㅇㄻㄴㅇㄹ
2016-12-04 20:56 R e m u r i n g: 잘되는군
2016-12-04 20:56 R e m u r i n g: 사실
2016-12-04 20:56 R e m u r i n g: 좀 졸앗소
2016-12-04 20:56 Wonki: .
2016-12-04 20:56 Wonki: 졸지마
2016-12-04 20:56 Wonki: 00:59:056 (59056|2,59056|3) - 이거도
2016-12-04 20:56 Wonki: 32스냅인데
2016-12-04 20:56 Wonki: 00:59:106 - 그냥 여기로올려버리쇼
2016-12-04 20:57 Wonki: 01:00:706 (60706|0) - 그럼이거도 16스냅롱놋이됨
2016-12-04 20:57 Wonki: 01:00:756 -
2016-12-04 20:57 Wonki: 졸지마슈벌
2016-12-04 20:58 R e m u r i n g: 행소
2016-12-04 20:58 R e m u r i n g: 맞추고잇엇소
2016-12-04 20:58 Wonki: 01:02:306 - 여기 화음1놋추가
2016-12-04 20:58 Wonki: 는적었었군
2016-12-04 20:59 R e m u r i n g: 예
2016-12-04 20:59 Wonki: 01:11:906 (71906|3) - 왜갑자기
2016-12-04 20:59 Wonki: 롱놋이요
2016-12-04 20:59 Wonki: 단놋으로바꿔요
2016-12-04 20:59 Wonki: 01:12:706 (72706|2) - 1
2016-12-04 20:59 Wonki: 01:13:506 - 화음 4에추가
2016-12-04 20:59 R e m u r i n g: 예
2016-12-04 20:59 Wonki: 01:14:306 (74306|1) - 1
2016-12-04 21:00 Wonki: 01:15:106 (75106|2) - 2로옮기고 4에 추가
2016-12-04 21:00 Wonki: 01:15:506 (75506|1) - 3
2016-12-04 21:00 Wonki: 01:17:106 (77106|3) - 2
2016-12-04 21:00 R e m u r i n g: 옮겻소
2016-12-04 21:00 Wonki: 01:17:506 - 2에추가
2016-12-04 21:00 R e m u r i n g: 추가햇소
2016-12-04 21:01 Wonki: 01:28:706 (88706|0) -
2016-12-04 21:01 Wonki: 롱놋보다는
2016-12-04 21:01 Wonki: 16스냅으로 단놋두개해주는게 나을듯
2016-12-04 21:01 Wonki: 01:28:706 -
2016-12-04 21:01 Wonki: 01:28:756 -
2016-12-04 21:01 R e m u r i n g: 추가햇소
2016-12-04 21:02 Wonki: 01:29:506 (89506|1) -
2016-12-04 21:02 Wonki: 지우고
2016-12-04 21:02 Wonki: 01:29:506 - 12단놋추가
2016-12-04 21:02 R e m u r i n g: 추가햇소
2016-12-04 21:02 Wonki: 01:30:306 (90306|2) - 지우고
2016-12-04 21:02 Wonki: 01:30:356 - 3레인추가
2016-12-04 21:03 R e m u r i n g: 추가완료
2016-12-04 21:03 Wonki: 01:33:506 - 3레인추가
2016-12-04 21:03 Wonki: 01:36:706 - 1
2016-12-04 21:03 Wonki: 01:43:906 - 2
2016-12-04 21:04 Wonki: 01:44:756 - 3에 추가 16스냅임
2016-12-04 21:04 R e m u r i n g: 옮겻소
2016-12-04 21:04 Wonki: 01:45:106 (105106|2) -
2016-12-04 21:04 R e m u r i n g: 추가햇소
2016-12-04 21:04 Wonki: 이거
2016-12-04 21:04 Wonki: 32스냅인데
2016-12-04 21:04 Wonki: 어떻게하지
2016-12-04 21:05 Wonki: 비피엠을
2016-12-04 21:05 R e m u r i n g: 진짜
2016-12-04 21:05 R e m u r i n g: 스냅극혐이군
2016-12-04 21:05 Wonki: 150으로바꾸쇼
2016-12-04 21:05 R e m u r i n g: 오프셋도다시잡아야되서
2016-12-04 21:05 Wonki: ㄴㄴ
2016-12-04 21:05 Wonki: 비펨만
2016-12-04 21:05 Wonki: 바꾸면댐
2016-12-04 21:06 R e m u r i n g: 됭소
2016-12-04 21:06 Wonki: 01:45:131 -
2016-12-04 21:06 Wonki: 옮기쇼
2016-12-04 21:06 R e m u r i n g: 옮겻소
2016-12-04 21:06 Wonki: ㅈㅁ
2016-12-04 21:07 Wonki: 00:59:056 -
2016-12-04 21:07 Wonki: 00:59:081 -
2016-12-04 21:07 Wonki: 여기
2016-12-04 21:08 Wonki: 00:59:106 (59106|3) - 지우쇼
2016-12-04 21:08 Wonki: 00:59:106 (59106|2) - 4로옮기쇼
2016-12-04 21:08 Wonki: 00:59:081 - 3에노트추가
2016-12-04 21:08 Wonki: 01:00:706 (60706|0) - 지우ㅠ쇼
2016-12-04 21:08 Wonki: 01:00:681 - 2에노트추가
2016-12-04 21:09 R e m u r i n g: 추가햇소
2016-12-04 21:09 Wonki: 01:45:539 - 4에노트추가
2016-12-04 21:09 Wonki: 01:46:306 - 2추가
2016-12-04 21:10 R e m u r i n g: 브픔바꾸고 알려주는거조
2016-12-04 21:10 Wonki: 예
2016-12-04 21:10 R e m u r i n g: 맞군
2016-12-04 21:10 Wonki: .
2016-12-04 21:10 R e m u r i n g: .
2016-12-04 21:10 Wonki: 01:47:906 - 4에추가
2016-12-04 21:11 Wonki: 01:48:706 (108706|2) - 4로이등
2016-12-04 21:11 Wonki: ㅇ동
2016-12-04 21:11 Wonki: 이동
2016-12-04 21:11 Wonki: 01:48:706 - 1에추가
2016-12-04 21:11 Wonki: 01:48:706 (108706|1) - 3
2016-12-04 21:11 R e m u r i n g: 햇소
2016-12-04 21:11 Wonki: 01:53:506 (113506|2) - 1
2016-12-04 21:11 Wonki: 01:54:306 (114306|1) - 1
2016-12-04 21:11 Wonki: 01:55:906 - 3추가
2016-12-04 21:12 Wonki: 01:59:906 (119906|2) - 2
2016-12-04 21:12 R e m u r i n g: 햇소
2016-12-04 21:12 Wonki: 시버ㅏㄹ
2016-12-04 21:12 Wonki: 벌써1시간이야
2016-12-04 21:12 Wonki: 02:02:306 - 33
2016-12-04 21:12 Wonki: 3에추가
2016-12-04 21:12 R e m u r i n g: 노래 너무졸림
2016-12-04 21:12 Wonki: 02:03:906 (123906|2) - 2
2016-12-04 21:13 Wonki: 왜만듬?
2016-12-04 21:13 Wonki: 02:04:706 (124706|1) - 2
2016-12-04 21:13 Wonki: 아니
2016-12-04 21:13 Wonki: 3
2016-12-04 21:13 R e m u r i n g: 모르겟소 그냥 만들엇는데
2016-12-04 21:13 Wonki: 02:07:906 (127906|2) - 4
2016-12-04 21:13 Wonki: 02:11:106 (131106|2) - 2
2016-12-04 21:13 Wonki: 02:11:906 - 3에추가
2016-12-04 21:13 R e m u r i n g: 추가햇소
2016-12-04 21:14 Wonki: 02:13:006 (133006|0) -
2016-12-04 21:14 Wonki: 02:12:972 - 6스냅임
2016-12-04 21:14 Wonki: 02:13:206 (133206|0) -
2016-12-04 21:14 Wonki: 이거도
2016-12-04 21:15 R e m u r i n g: 옮겻소
2016-12-04 21:15 Wonki: 02:13:506 - 3레인추가
2016-12-04 21:15 R e m u r i n g: 햇소
2016-12-04 21:15 Wonki: 02:21:006 (141006|2) -
2016-12-04 21:15 Wonki: 6스냅
2016-12-04 21:15 Wonki: 02:21:039 -
2016-12-04 21:16 Wonki: 슈벌 5분만쉬죠
2016-12-04 21:16 R e m u r i n g: 됫소
2016-12-04 21:16 R e m u r i n g: 예
2016-12-04 21:16 R e m u r i n g: 어우 지친다
2016-12-04 21:16 Wonki: ㄹㅇ뒤질거같음
2016-12-04 21:16 R e m u r i n g: 다음모딩하는사람도
2016-12-04 21:16 R e m u r i n g: 얼마나 고통받을까
2016-12-04 21:16 R e m u r i n g: 서로 고통이 장난아님
2016-12-04 21:19 Wonki: .
2016-12-04 21:19 R e m u r i n g: .
2016-12-04 21:20 Wonki: 02:27:906 (147906|0,147906|3) -
2016-12-04 21:20 Wonki: 지우쇼
2016-12-04 21:20 R e m u r i n g: 예
2016-12-04 21:20 Wonki: 02:27:906 - 1추가
2016-12-04 21:20 Wonki: 02:27:972 - 4추가 6스냅
2016-12-04 21:21 R e m u r i n g: 햇소
2016-12-04 21:21 Wonki: 02:31:106 - 4에있는롱놋지우쇼
2016-12-04 21:21 R e m u r i n g: 지웟소
2016-12-04 21:21 Wonki: 02:31:131 - 추가
2016-12-04 21:21 Wonki: 16스냅
2016-12-04 21:21 Wonki: 4
2016-12-04 21:22 Wonki: 02:32:306 - 4에추가하쇼
2016-12-04 21:22 Wonki: 메인음이랑 동탁음
2016-12-04 21:22 Wonki: 같이넣는게좋ㄹ으니
2016-12-04 21:22 R e m u r i n g: 동탁이 박앗소
2016-12-04 21:23 Wonki: 02:34:306 (154306|1,154506|0) - 둘다 3레인으로
2016-12-04 21:23 Wonki: 02:35:106 (155106|2) - 4
2016-12-04 21:23 Wonki: 02:35:506 (155506|3,155706|2,155906|3) - 3 4 3으로바꾸쇼
2016-12-04 21:23 R e m u r i n g: 햇소
2016-12-04 21:24 Wonki: 02:45:506 - 1에추가
2016-12-04 21:24 Wonki: 02:46:306 (166306|2) - 4
2016-12-04 21:24 Wonki: 02:47:706 - 2에추가 화음임
2016-12-04 21:24 Wonki: 02:48:706 - 4
2016-12-04 21:25 R e m u r i n g: 햇소
2016-12-04 21:25 Wonki: ㅅㅂ이집중력으로ㅠ
2016-12-04 21:25 Wonki: 공부했으면
2016-12-04 21:25 Wonki: 서울대갔다
2016-12-04 21:25 R e m u r i n g: 저도
2016-12-04 21:25 Wonki: 02:51:906 - 1
2016-12-04 21:25 R e m u r i n g: 이집중력으로햇으면
2016-12-04 21:25 R e m u r i n g: 검고합격감인듯
2016-12-04 21:25 Wonki: ㄹㅇ
2016-12-04 21:26 Wonki: 이롱놋
2016-12-04 21:26 Wonki: 02:56:706 - 여기서부터시작하쇼
2016-12-04 21:26 Wonki: 02:56:706 (176706|3) - 지우고
2016-12-04 21:26 Wonki: 02:57:506 (177506|2) - 4
2016-12-04 21:26 Wonki: 02:57:906 (177906|0,178106|1) - 2 3 으로 옮기쇼
2016-12-04 21:26 Wonki: 02:58:706 (178706|2) - 1
2016-12-04 21:26 R e m u r i n g: 저게 원래 보컬이엇는데
2016-12-04 21:27 Wonki: 02:53:506 (173506|3) -
2016-12-04 21:27 Wonki: 이거랑
2016-12-04 21:27 Wonki: 맞추쇼
2016-12-04 21:27 Wonki: 02:59:106 (179106|1) - 3
2016-12-04 21:27 Wonki: 02:59:506 (179506|0) - 2
2016-12-04 21:27 Wonki: 02:59:906 - 1
2016-12-04 21:27 Wonki: 추가
2016-12-04 21:27 Wonki: 03:01:506 - 1추가
2016-12-04 21:27 Wonki: 03:04:706 - 4추가
2016-12-04 21:28 Wonki: 03:06:506 (186506|0,186906|1) - 2놋해도댐
2016-12-04 21:28 Wonki: 03:08:106 (188106|3,188306|2) - 2놋이거도
2016-12-04 21:28 Wonki: 03:09:706 (189706|0,190106|2) - 마찬가지
2016-12-04 21:28 Wonki: 03:11:306 (191306|1,191506|2) -
2016-12-04 21:29 Wonki: 03:12:906 (192906|3,193306|3) -
2016-12-04 21:29 Wonki: 03:14:506 (194506|0,194706|1) -
2016-12-04 21:29 Wonki: 03:16:106 (196106|3,196506|3) -
2016-12-04 21:29 Wonki: 03:17:706 (197706|0,197906|0) -
2016-12-04 21:29 Wonki: 03:19:306 (199306|1,199706|2) -
2016-12-04 21:29 R e m u r i n g: 햇소
2016-12-04 21:29 Wonki: 03:20:906 (200906|0,201106|1) -
2016-12-04 21:30 Wonki: 03:22:706 -
2016-12-04 21:30 Wonki: 노트추가
2016-12-04 21:30 Wonki: 03:22:506 (202506|2,202906|3) -
2016-12-04 21:30 Wonki: 03:24:106 (204106|2,204306|1) -
2016-12-04 21:30 Wonki: 03:25:706 (205706|0,206106|2) -
2016-12-04 21:30 Wonki: 03:27:306 (207306|3,207506|2) -
2016-12-04 21:30 Wonki: 03:28:906 (208906|0,209306|3) -
2016-12-04 21:31 Wonki: 03:30:506 (210506|3,210706|2) -
2016-12-04 21:31 Wonki: 03:33:506 - 2에추가
2016-12-04 21:31 Wonki: 03:34:306 - 피아노음추가 4에
2016-12-04 21:31 Wonki: 03:36:706 (216706|3,216706|1,217306|1,217306|2) - 지워보쇼일단
2016-12-04 21:31 R e m u r i n g: 지웟소
2016-12-04 21:32 Wonki: 03:36:706 -
2016-12-04 21:32 Wonki: 24에 롱놋
2016-12-04 21:32 Wonki: 03:37:206 -
2016-12-04 21:32 Wonki: 여까지
2016-12-04 21:32 Wonki: 03:37:506 (217506|2,217506|1) - 23에롱놋
2016-12-04 21:32 Wonki: 03:37:906 - 여까지
2016-12-04 21:32 Wonki: 03:39:906 - 1에추가
2016-12-04 21:33 Wonki: 힘들어죽겠다
2016-12-04 21:33 Wonki: 슈벌
2016-12-04 21:33 Wonki: 03:41:706 (221706|1,222106|2) - 2놋
2016-12-04 21:33 R e m u r i n g: ㅇㅁㄻㅇㄴㄻㄹㅈㄷ
2016-12-04 21:33 Wonki: 03:44:906 (224906|2,225306|1) -
2016-12-04 21:33 Wonki: 03:48:106 (228106|1,228506|2) -
2016-12-04 21:34 Wonki: 03:49:906 (229906|0,230306|1) - 보컬보단
2016-12-04 21:34 Wonki: 바이올린소리가
2016-12-04 21:34 Wonki: 더나은듯
2016-12-04 21:34 Wonki: 잃단
2016-12-04 21:34 Wonki: 롱ㄹ놋지워보쇼
2016-12-04 21:34 R e m u r i n g: 치웟소
2016-12-04 21:34 Wonki: ㄱㄷ
2016-12-04 21:37 Wonki: http://puu.sh/sDOs3/2bf6ac44d1.jpg
2016-12-04 21:38 R e m u r i n g: 햇소
2016-12-04 21:38 Wonki: 03:51:306 (231306|2,231706|1) - 2놋
2016-12-04 21:39 Wonki: 03:54:306 (234306|0,234506|1,234906|2) -
2016-12-04 21:39 Wonki: 03:55:906 -
2016-12-04 21:39 Wonki: 노트추가
2016-12-04 21:39 Wonki: 03:57:706 (237706|2,238106|1) -
2016-12-04 21:39 Wonki: 03:59:106 -
2016-12-04 21:39 Wonki: 04:00:906 (240906|1,241306|1) -
2016-12-04 21:39 Wonki: 드디어4분이군
2016-12-04 21:40 R e m u r i n g: 하
2016-12-04 21:40 Wonki: 04:16:706 - 심볼사운드
2016-12-04 21:40 Wonki: 2에추가
2016-12-04 21:40 R e m u r i n g: 추가햇소
2016-12-04 21:41 Wonki: 04:33:506 (273506|2) - 4로옮기ㅏ쇼
2016-12-04 21:41 Wonki: 04:37:506 (277506|2) - 4
2016-12-04 21:41 Wonki: 04:40:706 (280706|1) - 1
2016-12-04 21:41 R e m u r i n g: 햇소
2016-12-04 21:41 Wonki: 04:41:506 - 3
2016-12-04 21:41 Wonki: 04:42:306 (282306|2) - 4
2016-12-04 21:41 Wonki: 04:43:906 (283906|1) - 롱놋하쇼
2016-12-04 21:42 Wonki: 04:47:106 (287106|0) - 이거도
2016-12-04 21:42 R e m u r i n g: 다햇소
2016-12-04 21:42 Wonki: 04:56:506 - 여기목소리좋다
2016-12-04 21:43 R e m u r i n g: 조아다
2016-12-04 21:43 Wonki: 05:02:306 - 1에추가
2016-12-04 21:43 Wonki: 05:04:906 (304906|1,305306|1) - 2놋
2016-12-04 21:43 Wonki: 05:08:106 (308106|2,308506|2) -
2016-12-04 21:43 Wonki: 05:11:306 (311306|2,311706|2) -
2016-12-04 21:44 Wonki: 05:17:706 (317706|1,318106|2) -
2016-12-04 21:44 Wonki: 05:20:906 (320906|1,321306|2) -
2016-12-04 21:44 Wonki: 05:24:106 (324106|1,324506|1) -
2016-12-04 21:44 Wonki: 05:35:906 (335906|2,336206|1) -
2016-12-04 21:44 Wonki: 6스냅임
2016-12-04 21:45 Wonki: 05:36:239 -
2016-12-04 21:45 Wonki: 05:38:039 -
2016-12-04 21:45 Wonki: 롱놋
2016-12-04 21:45 Wonki: 여기까지
2016-12-04 21:45 Wonki: 05:38:031 -
2016-12-04 21:45 Wonki: 여기까지네
2016-12-04 21:45 Wonki: 8스냅
2016-12-04 21:46 Wonki: 05:39:906 - 4에추가
2016-12-04 21:46 Wonki: 05:47:906 (347906|3,348706|3) - 지우쇼
2016-12-04 21:46 Wonki: 05:49:506 (349506|2) - 지우쇼
2016-12-04 21:46 Wonki: 끝
2016-12-04 21:46 Wonki: ㅅㅂ
2016-12-04 21:46 R e m u r i n g: 하
2016-12-04 21:47 R e m u r i n g: 고맙소
2016-12-04 21:47 R e m u r i n g: 진짜
2016-12-04 21:47 R e m u r i n g: 이거 뻗을거같다
2016-12-04 21:47 Wonki: 힘들다
Topic Starter
Remuring

Wonki wrote:

2016-12-04 20:16 Wonki: 동탁.
2016-12-04 20:16 Wonki: ACTION is editing [https://osu.ppy.sh/b/1120251 Rem (CV. Inori Minase) - Wishing [Remu no Nozomi]]
2016-12-04 20:17 R e m u r i n g: 탁동
2016-12-04 20:17 Wonki: 피아노음하나
2016-12-04 20:17 Wonki: 00:00:706 (706|3) -
2016-12-04 20:17 Wonki: 롱놋으로하는게나을듯
2016-12-04 20:17 Wonki: 00:03:906 - 요까지
2016-12-04 20:18 Wonki: 00:03:906 - 여기쪽도 롱놋해야하니까
2016-12-04 20:18 Wonki: 맞추기위해서
2016-12-04 20:18 Wonki: 00:00:706 (706|2) - 2레인으로 옮기고
2016-12-04 20:18 Wonki: 00:03:906 (3906|1) - 이거도 3레인으로
2016-12-04 20:19 R e m u r i n g: 예ㅒ
2016-12-04 20:19 Wonki: 00:03:906 (3906|2) - 옮긴거
2016-12-04 20:19 Wonki: 00:05:306 -
2016-12-04 20:19 Wonki: 여기까지롱놋
2016-12-04 20:20 Wonki: 됬음?
2016-12-04 20:20 R e m u r i n g: 예
2016-12-04 20:20 R e m u r i n g: 됫소
2016-12-04 20:20 Wonki: 00:05:256 (5256|0,5356|1) -
2016-12-04 20:20 Wonki: 스냅틀림
2016-12-04 20:20 Wonki: 00:05:306 - 여기랑
2016-12-04 20:20 Wonki: 00:05:406 - 여기
2016-12-04 20:20 Wonki: 8스냅
2016-12-04 20:21 Wonki: 하
2016-12-04 20:21 Wonki: 이거 스냅 또 봐야하는구ㄴ
2016-12-04 20:21 R e m u r i n g: 스냅
2016-12-04 20:21 R e m u r i n g: 애매하죠
2016-12-04 20:21 R e m u r i n g: 1/12아니에오?
2016-12-04 20:21 Wonki: 일단
2016-12-04 20:21 Wonki: 00:05:306 - 여기 8스냅맞음
2016-12-04 20:21 Wonki: 천천히봐줌
2016-12-04 20:21 Wonki: 어차피시간많음
2016-12-04 20:22 R e m u r i n g: 예
2016-12-04 20:22 R e m u r i n g: 하 이 스냅애매한거
2016-12-04 20:22 R e m u r i n g: 너무빡친다
2016-12-04 20:22 Wonki: 00:05:772 - 여기
2016-12-04 20:22 Wonki: 6스냅
2016-12-04 20:22 Wonki: 00:06:039 - 여기도 6
2016-12-04 20:23 R e m u r i n g: 됫소
2016-12-04 20:23 Wonki: 아니다
2016-12-04 20:23 Wonki: 00:05:772 -
2016-12-04 20:23 Wonki: 12
2016-12-04 20:24 R e m u r i n g: 됫소
2016-12-04 20:25 Wonki: 6
2016-12-04 20:25 Wonki: 00:06:572 -
2016-12-04 20:25 Wonki: 00:06:839 - 6
2016-12-04 20:25 R e m u r i n g: 근데 여긴 분명
2016-12-04 20:25 R e m u r i n g: 저번에 6스냅으로 둔거같은데
2016-12-04 20:25 R e m u r i n g: 슈벌
2016-12-04 20:25 Wonki: ?
2016-12-04 20:26 Wonki: 00:07:706 - 2노트하쇼
2016-12-04 20:26 Wonki: 화음이네
2016-12-04 20:26 Wonki: 롱놋
2016-12-04 20:26 Wonki: 00:08:439 -
2016-12-04 20:26 Wonki: 여기서바뀜
2016-12-04 20:27 R e m u r i n g: 예 바꿧소
2016-12-04 20:27 Wonki: 00:09:506 - 화음이니
2016-12-04 20:27 Wonki: 2노트
2016-12-04 20:28 Wonki: 00:12:306 (12306|1) - 4레인으로 옮기쇼
2016-12-04 20:28 R e m u r i n g: 행소
2016-12-04 20:28 Wonki: 00:10:306 - 2레인에
2016-12-04 20:28 Wonki: 롱놋
2016-12-04 20:29 Wonki: 00:12:306 - 요까지
2016-12-04 20:29 Wonki: 낮은피아노음소리요
2016-12-04 20:29 Wonki: 추가하쇼
2016-12-04 20:29 R e m u r i n g: 추가햇소
2016-12-04 20:30 Wonki: 00:12:606 -
2016-12-04 20:30 Wonki: 16스냅
2016-12-04 20:30 Wonki: 8스냅이군
2016-12-04 20:30 Wonki: 00:12:906 (12906|2,13106|1,13306|0) - 다 오른쪽으로 한칸씩
2016-12-04 20:31 Wonki: 00:13:506 (13506|1) - 1레인
2016-12-04 20:31 R e m u r i n g: 됫소
2016-12-04 20:31 Wonki: 00:15:906 (15906|1) -
2016-12-04 20:31 Wonki: 지우쇼
2016-12-04 20:31 Wonki: 화음없음
2016-12-04 20:31 Wonki: 00:16:706 (16706|2) - 2레인
2016-12-04 20:32 Wonki: 00:17:306 (17306|1) - 지우쇼
2016-12-04 20:32 R e m u r i n g: 예
2016-12-04 20:32 Wonki: 00:19:906 - 2레인 노트추가
2016-12-04 20:32 Wonki: 화음
2016-12-04 20:33 Wonki: 00:20:506 (20506|1) - 4레인으로옮기쇼
2016-12-04 20:33 R e m u r i n g: 옮겻소
2016-12-04 20:33 Wonki: 00:21:506 (21506|0) - 4
2016-12-04 20:33 Wonki: 00:21:906 (21906|3) - 1
2016-12-04 20:34 Wonki: 00:23:706 -
2016-12-04 20:34 Wonki: 2레인추가
2016-12-04 20:34 R e m u r i n g: 추가완료
2016-12-04 20:34 Wonki: 00:25:106 (25106|2) - 이건무슨음이요
2016-12-04 20:35 Wonki: 지우쇼
2016-12-04 20:35 Wonki: 음없네
2016-12-04 20:35 R e m u r i n g: 아무음 없는거같소
2016-12-04 20:35 Wonki: 00:29:606 - 3,4 둘중하나추가
2016-12-04 20:35 Wonki: 00:26:306 (26306|3) - 이거도
2016-12-04 20:35 Wonki: 롱놋해야될듯
2016-12-04 20:36 Wonki: 00:29:606 - 요까지
2016-12-04 20:36 Wonki: 그럼3에추가하고아까거
2016-12-04 20:36 R e m u r i n g: 예
2016-12-04 20:36 Wonki: 00:31:906 (31906|1) -
2016-12-04 20:36 Wonki: 이거롱놋
2016-12-04 20:37 Wonki: 00:33:406 (33406|2) - 2로옮기쇼
2016-12-04 20:37 Wonki: 00:34:306 (34306|2,35106|3) - 컨트롤g
2016-12-04 20:37 R e m u r i n g: 2로 옮겻소
2016-12-04 20:37 Wonki: 00:32:706 (32706|2) - 이거 롱놋으로
2016-12-04 20:37 Wonki: 00:32:706 (32706|2) - 여기까지
2016-12-04 20:38 R e m u r i n g: 00:33:406 -
2016-12-04 20:38 R e m u r i n g: 요까지오?
2016-12-04 20:38 Wonki: 00:35:106 (35106|1) - ㄴ
2016-12-04 20:38 Wonki: 00:34:306 -
2016-12-04 20:38 R e m u r i n g: 예
2016-12-04 20:39 Wonki: 00:35:106 (35106|1) - 지우쇼
2016-12-04 20:39 Wonki: 00:36:506 (36506|1) - 4로옮기쇼
2016-12-04 20:39 Wonki: 00:38:306 (38306|3) - 이거롱놋
2016-12-04 20:39 R e m u r i n g: 예
2016-12-04 20:39 Wonki: ㅅㅂ 1분도안됬는데 힘들다
2016-12-04 20:40 R e m u r i n g: 진정하소
2016-12-04 20:40 Wonki: 00:39:106 (39106|2) - 롱놋
2016-12-04 20:40 Wonki: 다음 단놋까지
2016-12-04 20:40 Wonki: 00:42:306 (42306|1) - 4레인
2016-12-04 20:41 R e m u r i n g: 이동햇소
2016-12-04 20:41 Wonki: 00:42:306 (42306|0) - 담 단놋까지 롱놋
2016-12-04 20:42 R e m u r i n g: 행소
2016-12-04 20:42 R e m u r i n g: 근데 저거
2016-12-04 20:42 R e m u r i n g: 00:44:656 (44656|1,44656|2) -
2016-12-04 20:42 R e m u r i n g: 저기맞낭
2016-12-04 20:42 Wonki: 예
2016-12-04 20:42 Wonki: 00:44:656 (44656|1,44656|2) -
2016-12-04 20:42 Wonki: 이거두개
2016-12-04 20:42 Wonki: 34로옮기쇼
2016-12-04 20:42 R e m u r i n g: 예
2016-12-04 20:42 R e m u r i n g: 옮겻소
2016-12-04 20:42 Wonki: 00:44:656 (44656|2) - 이거 담놋까지롱놋
2016-12-04 20:43 R e m u r i n g: 햇소
2016-12-04 20:43 Wonki: 마이크딴대로옮기죠
2016-12-04 20:43 Wonki: 시끄럽다
2016-12-04 20:43 R e m u r i n g: 예
2016-12-04 20:43 Wonki: 00:45:506 (45506|3) - 2
2016-12-04 20:44 R e m u r i n g: 옮겻소
2016-12-04 20:44 Wonki: 00:45:506 (45506|0) - 이거
2016-12-04 20:44 Wonki: 00:47:106 - 여까지
2016-12-04 20:44 Wonki: 롱놋
2016-12-04 20:44 Wonki: 00:46:106 (46106|1,46106|2) - 34
2016-12-04 20:45 Wonki: ㅈㅁ물좀
2016-12-04 20:45 R e m u r i n g: 예
2016-12-04 20:46 Wonki: 00:47:106 (47106|2) - 2
2016-12-04 20:46 Wonki: 00:47:906 (47906|3) - 1
2016-12-04 20:46 R e m u r i n g: 옮겻소
2016-12-04 20:46 Wonki: 00:47:106 (47106|3) - 담놋까지롱놋
2016-12-04 20:46 Wonki: 00:48:706 (48706|0) - 지우쇼
2016-12-04 20:47 Wonki: 00:47:906 (47906|0) - 담놋까지롱놋
2016-12-04 20:47 R e m u r i n g: 지워소
2016-12-04 20:47 R e m u r i n g: 햇소
2016-12-04 20:47 Wonki: 00:48:706 (48706|1,48706|3) - 두개위치바꾸쇼
2016-12-04 20:47 R e m u r i n g: 바꿧소
2016-12-04 20:47 Wonki: 00:47:906 (47906|1) - 이건 3으로하는게
2016-12-04 20:47 Wonki: 낫겠다
2016-12-04 20:47 Wonki: 00:49:306 - 1레인노트하나추가
2016-12-04 20:48 R e m u r i n g: 옮겻소
2016-12-04 20:48 Wonki: 00:51:106 (51106|1) - 4
2016-12-04 20:48 Wonki: 00:48:706 (48706|1) - 롱놋
2016-12-04 20:48 Wonki: 00:51:106 - 여까지
2016-12-04 20:48 Wonki: 00:51:106 - 3레인에 롱놋
2016-12-04 20:49 Wonki: 00:51:906 - 12에단놋추가
2016-12-04 20:49 R e m u r i n g: 롱놋두면
2016-12-04 20:49 R e m u r i n g: 23아니에오?
2016-12-04 20:49 Wonki: 00:59:056 (59056|3) - ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
2016-12-04 20:49 Wonki: ?
2016-12-04 20:50 Wonki: ㅇㄷ요
2016-12-04 20:50 R e m u r i n g: ?
2016-12-04 20:50 R e m u r i n g: 00:59:056 (59056|3) -
2016-12-04 20:50 Wonki: 아니
2016-12-04 20:50 R e m u r i n g: 아
2016-12-04 20:50 Wonki: 롱놋두면 23이라는곳
2016-12-04 20:50 R e m u r i n g: 3레인에 롱놋이구나
2016-12-04 20:50 Wonki: 예
2016-12-04 20:50 R e m u r i n g: .
2016-12-04 20:51 Wonki: 00:59:056 - 3에노트추가
2016-12-04 20:51 R e m u r i n g: 햇소
2016-12-04 20:51 Wonki: 00:59:506 (59506|2,59906|1) - 왼쪽으로한칸씩
2016-12-04 20:51 R e m u r i n g: 옮겻소
2016-12-04 20:52 Wonki: 01:00:656 (60656|0) -
2016-12-04 20:52 Wonki: 이건
2016-12-04 20:52 Wonki: 근데
2016-12-04 20:52 Wonki: 32스냅이라
2016-12-04 20:53 Wonki: 그냥
2016-12-04 20:53 Wonki: 00:59:906 - 여기에
2016-12-04 20:53 Wonki: 14단놋넣는게 맞는듯
2016-12-04 20:54 Wonki: 01:01:506 (61506|1) - 1
2016-12-04 20:55 Wonki: 01:02:306 - 화음 노트추가
2016-12-04 20:55 Wonki: 모야
2016-12-04 20:55 Wonki: 어디갔어
2016-12-04 20:56 R e m u r i n g: 햇소
2016-12-04 20:56 R e m u r i n g: 아니 채팅이 안쳐져서 슈벌
2016-12-04 20:56 R e m u r i n g: ㄴㅁㅇㄻㄴㅇㄹ
2016-12-04 20:56 R e m u r i n g: 잘되는군
2016-12-04 20:56 R e m u r i n g: 사실
2016-12-04 20:56 R e m u r i n g: 좀 졸앗소
2016-12-04 20:56 Wonki: .
2016-12-04 20:56 Wonki: 졸지마
2016-12-04 20:56 Wonki: 00:59:056 (59056|2,59056|3) - 이거도
2016-12-04 20:56 Wonki: 32스냅인데
2016-12-04 20:56 Wonki: 00:59:106 - 그냥 여기로올려버리쇼
2016-12-04 20:57 Wonki: 01:00:706 (60706|0) - 그럼이거도 16스냅롱놋이됨
2016-12-04 20:57 Wonki: 01:00:756 -
2016-12-04 20:57 Wonki: 졸지마슈벌
2016-12-04 20:58 R e m u r i n g: 행소
2016-12-04 20:58 R e m u r i n g: 맞추고잇엇소
2016-12-04 20:58 Wonki: 01:02:306 - 여기 화음1놋추가
2016-12-04 20:58 Wonki: 는적었었군
2016-12-04 20:59 R e m u r i n g: 예
2016-12-04 20:59 Wonki: 01:11:906 (71906|3) - 왜갑자기
2016-12-04 20:59 Wonki: 롱놋이요
2016-12-04 20:59 Wonki: 단놋으로바꿔요
2016-12-04 20:59 Wonki: 01:12:706 (72706|2) - 1
2016-12-04 20:59 Wonki: 01:13:506 - 화음 4에추가
2016-12-04 20:59 R e m u r i n g: 예
2016-12-04 20:59 Wonki: 01:14:306 (74306|1) - 1
2016-12-04 21:00 Wonki: 01:15:106 (75106|2) - 2로옮기고 4에 추가
2016-12-04 21:00 Wonki: 01:15:506 (75506|1) - 3
2016-12-04 21:00 Wonki: 01:17:106 (77106|3) - 2
2016-12-04 21:00 R e m u r i n g: 옮겻소
2016-12-04 21:00 Wonki: 01:17:506 - 2에추가
2016-12-04 21:00 R e m u r i n g: 추가햇소
2016-12-04 21:01 Wonki: 01:28:706 (88706|0) -
2016-12-04 21:01 Wonki: 롱놋보다는
2016-12-04 21:01 Wonki: 16스냅으로 단놋두개해주는게 나을듯
2016-12-04 21:01 Wonki: 01:28:706 -
2016-12-04 21:01 Wonki: 01:28:756 -
2016-12-04 21:01 R e m u r i n g: 추가햇소
2016-12-04 21:02 Wonki: 01:29:506 (89506|1) -
2016-12-04 21:02 Wonki: 지우고
2016-12-04 21:02 Wonki: 01:29:506 - 12단놋추가
2016-12-04 21:02 R e m u r i n g: 추가햇소
2016-12-04 21:02 Wonki: 01:30:306 (90306|2) - 지우고
2016-12-04 21:02 Wonki: 01:30:356 - 3레인추가
2016-12-04 21:03 R e m u r i n g: 추가완료
2016-12-04 21:03 Wonki: 01:33:506 - 3레인추가
2016-12-04 21:03 Wonki: 01:36:706 - 1
2016-12-04 21:03 Wonki: 01:43:906 - 2
2016-12-04 21:04 Wonki: 01:44:756 - 3에 추가 16스냅임
2016-12-04 21:04 R e m u r i n g: 옮겻소
2016-12-04 21:04 Wonki: 01:45:106 (105106|2) -
2016-12-04 21:04 R e m u r i n g: 추가햇소
2016-12-04 21:04 Wonki: 이거
2016-12-04 21:04 Wonki: 32스냅인데
2016-12-04 21:04 Wonki: 어떻게하지
2016-12-04 21:05 Wonki: 비피엠을
2016-12-04 21:05 R e m u r i n g: 진짜
2016-12-04 21:05 R e m u r i n g: 스냅극혐이군
2016-12-04 21:05 Wonki: 150으로바꾸쇼
2016-12-04 21:05 R e m u r i n g: 오프셋도다시잡아야되서
2016-12-04 21:05 Wonki: ㄴㄴ
2016-12-04 21:05 Wonki: 비펨만
2016-12-04 21:05 Wonki: 바꾸면댐
2016-12-04 21:06 R e m u r i n g: 됭소
2016-12-04 21:06 Wonki: 01:45:131 -
2016-12-04 21:06 Wonki: 옮기쇼
2016-12-04 21:06 R e m u r i n g: 옮겻소
2016-12-04 21:06 Wonki: ㅈㅁ
2016-12-04 21:07 Wonki: 00:59:056 -
2016-12-04 21:07 Wonki: 00:59:081 -
2016-12-04 21:07 Wonki: 여기
2016-12-04 21:08 Wonki: 00:59:106 (59106|3) - 지우쇼
2016-12-04 21:08 Wonki: 00:59:106 (59106|2) - 4로옮기쇼
2016-12-04 21:08 Wonki: 00:59:081 - 3에노트추가
2016-12-04 21:08 Wonki: 01:00:706 (60706|0) - 지우ㅠ쇼
2016-12-04 21:08 Wonki: 01:00:681 - 2에노트추가
2016-12-04 21:09 R e m u r i n g: 추가햇소
2016-12-04 21:09 Wonki: 01:45:539 - 4에노트추가
2016-12-04 21:09 Wonki: 01:46:306 - 2추가
2016-12-04 21:10 R e m u r i n g: 브픔바꾸고 알려주는거조
2016-12-04 21:10 Wonki: 예
2016-12-04 21:10 R e m u r i n g: 맞군
2016-12-04 21:10 Wonki: .
2016-12-04 21:10 R e m u r i n g: .
2016-12-04 21:10 Wonki: 01:47:906 - 4에추가
2016-12-04 21:11 Wonki: 01:48:706 (108706|2) - 4로이등
2016-12-04 21:11 Wonki: ㅇ동
2016-12-04 21:11 Wonki: 이동
2016-12-04 21:11 Wonki: 01:48:706 - 1에추가
2016-12-04 21:11 Wonki: 01:48:706 (108706|1) - 3
2016-12-04 21:11 R e m u r i n g: 햇소
2016-12-04 21:11 Wonki: 01:53:506 (113506|2) - 1
2016-12-04 21:11 Wonki: 01:54:306 (114306|1) - 1
2016-12-04 21:11 Wonki: 01:55:906 - 3추가
2016-12-04 21:12 Wonki: 01:59:906 (119906|2) - 2
2016-12-04 21:12 R e m u r i n g: 햇소
2016-12-04 21:12 Wonki: 시버ㅏㄹ
2016-12-04 21:12 Wonki: 벌써1시간이야
2016-12-04 21:12 Wonki: 02:02:306 - 33
2016-12-04 21:12 Wonki: 3에추가
2016-12-04 21:12 R e m u r i n g: 노래 너무졸림
2016-12-04 21:12 Wonki: 02:03:906 (123906|2) - 2
2016-12-04 21:13 Wonki: 왜만듬?
2016-12-04 21:13 Wonki: 02:04:706 (124706|1) - 2
2016-12-04 21:13 Wonki: 아니
2016-12-04 21:13 Wonki: 3
2016-12-04 21:13 R e m u r i n g: 모르겟소 그냥 만들엇는데
2016-12-04 21:13 Wonki: 02:07:906 (127906|2) - 4
2016-12-04 21:13 Wonki: 02:11:106 (131106|2) - 2
2016-12-04 21:13 Wonki: 02:11:906 - 3에추가
2016-12-04 21:13 R e m u r i n g: 추가햇소
2016-12-04 21:14 Wonki: 02:13:006 (133006|0) -
2016-12-04 21:14 Wonki: 02:12:972 - 6스냅임
2016-12-04 21:14 Wonki: 02:13:206 (133206|0) -
2016-12-04 21:14 Wonki: 이거도
2016-12-04 21:15 R e m u r i n g: 옮겻소
2016-12-04 21:15 Wonki: 02:13:506 - 3레인추가
2016-12-04 21:15 R e m u r i n g: 햇소
2016-12-04 21:15 Wonki: 02:21:006 (141006|2) -
2016-12-04 21:15 Wonki: 6스냅
2016-12-04 21:15 Wonki: 02:21:039 -
2016-12-04 21:16 Wonki: 슈벌 5분만쉬죠
2016-12-04 21:16 R e m u r i n g: 됫소
2016-12-04 21:16 R e m u r i n g: 예
2016-12-04 21:16 R e m u r i n g: 어우 지친다
2016-12-04 21:16 Wonki: ㄹㅇ뒤질거같음
2016-12-04 21:16 R e m u r i n g: 다음모딩하는사람도
2016-12-04 21:16 R e m u r i n g: 얼마나 고통받을까
2016-12-04 21:16 R e m u r i n g: 서로 고통이 장난아님
2016-12-04 21:19 Wonki: .
2016-12-04 21:19 R e m u r i n g: .
2016-12-04 21:20 Wonki: 02:27:906 (147906|0,147906|3) -
2016-12-04 21:20 Wonki: 지우쇼
2016-12-04 21:20 R e m u r i n g: 예
2016-12-04 21:20 Wonki: 02:27:906 - 1추가
2016-12-04 21:20 Wonki: 02:27:972 - 4추가 6스냅
2016-12-04 21:21 R e m u r i n g: 햇소
2016-12-04 21:21 Wonki: 02:31:106 - 4에있는롱놋지우쇼
2016-12-04 21:21 R e m u r i n g: 지웟소
2016-12-04 21:21 Wonki: 02:31:131 - 추가
2016-12-04 21:21 Wonki: 16스냅
2016-12-04 21:21 Wonki: 4
2016-12-04 21:22 Wonki: 02:32:306 - 4에추가하쇼
2016-12-04 21:22 Wonki: 메인음이랑 동탁음
2016-12-04 21:22 Wonki: 같이넣는게좋ㄹ으니
2016-12-04 21:22 R e m u r i n g: 동탁이 박앗소
2016-12-04 21:23 Wonki: 02:34:306 (154306|1,154506|0) - 둘다 3레인으로
2016-12-04 21:23 Wonki: 02:35:106 (155106|2) - 4
2016-12-04 21:23 Wonki: 02:35:506 (155506|3,155706|2,155906|3) - 3 4 3으로바꾸쇼
2016-12-04 21:23 R e m u r i n g: 햇소
2016-12-04 21:24 Wonki: 02:45:506 - 1에추가
2016-12-04 21:24 Wonki: 02:46:306 (166306|2) - 4
2016-12-04 21:24 Wonki: 02:47:706 - 2에추가 화음임
2016-12-04 21:24 Wonki: 02:48:706 - 4
2016-12-04 21:25 R e m u r i n g: 햇소
2016-12-04 21:25 Wonki: ㅅㅂ이집중력으로ㅠ
2016-12-04 21:25 Wonki: 공부했으면
2016-12-04 21:25 Wonki: 서울대갔다
2016-12-04 21:25 R e m u r i n g: 저도
2016-12-04 21:25 Wonki: 02:51:906 - 1
2016-12-04 21:25 R e m u r i n g: 이집중력으로햇으면
2016-12-04 21:25 R e m u r i n g: 검고합격감인듯
2016-12-04 21:25 Wonki: ㄹㅇ
2016-12-04 21:26 Wonki: 이롱놋
2016-12-04 21:26 Wonki: 02:56:706 - 여기서부터시작하쇼
2016-12-04 21:26 Wonki: 02:56:706 (176706|3) - 지우고
2016-12-04 21:26 Wonki: 02:57:506 (177506|2) - 4
2016-12-04 21:26 Wonki: 02:57:906 (177906|0,178106|1) - 2 3 으로 옮기쇼
2016-12-04 21:26 Wonki: 02:58:706 (178706|2) - 1
2016-12-04 21:26 R e m u r i n g: 저게 원래 보컬이엇는데
2016-12-04 21:27 Wonki: 02:53:506 (173506|3) -
2016-12-04 21:27 Wonki: 이거랑
2016-12-04 21:27 Wonki: 맞추쇼
2016-12-04 21:27 Wonki: 02:59:106 (179106|1) - 3
2016-12-04 21:27 Wonki: 02:59:506 (179506|0) - 2
2016-12-04 21:27 Wonki: 02:59:906 - 1
2016-12-04 21:27 Wonki: 추가
2016-12-04 21:27 Wonki: 03:01:506 - 1추가
2016-12-04 21:27 Wonki: 03:04:706 - 4추가
2016-12-04 21:28 Wonki: 03:06:506 (186506|0,186906|1) - 2놋해도댐
2016-12-04 21:28 Wonki: 03:08:106 (188106|3,188306|2) - 2놋이거도
2016-12-04 21:28 Wonki: 03:09:706 (189706|0,190106|2) - 마찬가지
2016-12-04 21:28 Wonki: 03:11:306 (191306|1,191506|2) -
2016-12-04 21:29 Wonki: 03:12:906 (192906|3,193306|3) -
2016-12-04 21:29 Wonki: 03:14:506 (194506|0,194706|1) -
2016-12-04 21:29 Wonki: 03:16:106 (196106|3,196506|3) -
2016-12-04 21:29 Wonki: 03:17:706 (197706|0,197906|0) -
2016-12-04 21:29 Wonki: 03:19:306 (199306|1,199706|2) -
2016-12-04 21:29 R e m u r i n g: 햇소
2016-12-04 21:29 Wonki: 03:20:906 (200906|0,201106|1) -
2016-12-04 21:30 Wonki: 03:22:706 -
2016-12-04 21:30 Wonki: 노트추가
2016-12-04 21:30 Wonki: 03:22:506 (202506|2,202906|3) -
2016-12-04 21:30 Wonki: 03:24:106 (204106|2,204306|1) -
2016-12-04 21:30 Wonki: 03:25:706 (205706|0,206106|2) -
2016-12-04 21:30 Wonki: 03:27:306 (207306|3,207506|2) -
2016-12-04 21:30 Wonki: 03:28:906 (208906|0,209306|3) -
2016-12-04 21:31 Wonki: 03:30:506 (210506|3,210706|2) -
2016-12-04 21:31 Wonki: 03:33:506 - 2에추가
2016-12-04 21:31 Wonki: 03:34:306 - 피아노음추가 4에
2016-12-04 21:31 Wonki: 03:36:706 (216706|3,216706|1,217306|1,217306|2) - 지워보쇼일단
2016-12-04 21:31 R e m u r i n g: 지웟소
2016-12-04 21:32 Wonki: 03:36:706 -
2016-12-04 21:32 Wonki: 24에 롱놋
2016-12-04 21:32 Wonki: 03:37:206 -
2016-12-04 21:32 Wonki: 여까지
2016-12-04 21:32 Wonki: 03:37:506 (217506|2,217506|1) - 23에롱놋
2016-12-04 21:32 Wonki: 03:37:906 - 여까지
2016-12-04 21:32 Wonki: 03:39:906 - 1에추가
2016-12-04 21:33 Wonki: 힘들어죽겠다
2016-12-04 21:33 Wonki: 슈벌
2016-12-04 21:33 Wonki: 03:41:706 (221706|1,222106|2) - 2놋
2016-12-04 21:33 R e m u r i n g: ㅇㅁㄻㅇㄴㄻㄹㅈㄷ
2016-12-04 21:33 Wonki: 03:44:906 (224906|2,225306|1) -
2016-12-04 21:33 Wonki: 03:48:106 (228106|1,228506|2) -
2016-12-04 21:34 Wonki: 03:49:906 (229906|0,230306|1) - 보컬보단
2016-12-04 21:34 Wonki: 바이올린소리가
2016-12-04 21:34 Wonki: 더나은듯
2016-12-04 21:34 Wonki: 잃단
2016-12-04 21:34 Wonki: 롱ㄹ놋지워보쇼
2016-12-04 21:34 R e m u r i n g: 치웟소
2016-12-04 21:34 Wonki: ㄱㄷ
2016-12-04 21:37 Wonki: http://puu.sh/sDOs3/2bf6ac44d1.jpg
2016-12-04 21:38 R e m u r i n g: 햇소
2016-12-04 21:38 Wonki: 03:51:306 (231306|2,231706|1) - 2놋
2016-12-04 21:39 Wonki: 03:54:306 (234306|0,234506|1,234906|2) -
2016-12-04 21:39 Wonki: 03:55:906 -
2016-12-04 21:39 Wonki: 노트추가
2016-12-04 21:39 Wonki: 03:57:706 (237706|2,238106|1) -
2016-12-04 21:39 Wonki: 03:59:106 -
2016-12-04 21:39 Wonki: 04:00:906 (240906|1,241306|1) -
2016-12-04 21:39 Wonki: 드디어4분이군
2016-12-04 21:40 R e m u r i n g: 하
2016-12-04 21:40 Wonki: 04:16:706 - 심볼사운드
2016-12-04 21:40 Wonki: 2에추가
2016-12-04 21:40 R e m u r i n g: 추가햇소
2016-12-04 21:41 Wonki: 04:33:506 (273506|2) - 4로옮기ㅏ쇼
2016-12-04 21:41 Wonki: 04:37:506 (277506|2) - 4
2016-12-04 21:41 Wonki: 04:40:706 (280706|1) - 1
2016-12-04 21:41 R e m u r i n g: 햇소
2016-12-04 21:41 Wonki: 04:41:506 - 3
2016-12-04 21:41 Wonki: 04:42:306 (282306|2) - 4
2016-12-04 21:41 Wonki: 04:43:906 (283906|1) - 롱놋하쇼
2016-12-04 21:42 Wonki: 04:47:106 (287106|0) - 이거도
2016-12-04 21:42 R e m u r i n g: 다햇소
2016-12-04 21:42 Wonki: 04:56:506 - 여기목소리좋다
2016-12-04 21:43 R e m u r i n g: 조아다
2016-12-04 21:43 Wonki: 05:02:306 - 1에추가
2016-12-04 21:43 Wonki: 05:04:906 (304906|1,305306|1) - 2놋
2016-12-04 21:43 Wonki: 05:08:106 (308106|2,308506|2) -
2016-12-04 21:43 Wonki: 05:11:306 (311306|2,311706|2) -
2016-12-04 21:44 Wonki: 05:17:706 (317706|1,318106|2) -
2016-12-04 21:44 Wonki: 05:20:906 (320906|1,321306|2) -
2016-12-04 21:44 Wonki: 05:24:106 (324106|1,324506|1) -
2016-12-04 21:44 Wonki: 05:35:906 (335906|2,336206|1) -
2016-12-04 21:44 Wonki: 6스냅임
2016-12-04 21:45 Wonki: 05:36:239 -
2016-12-04 21:45 Wonki: 05:38:039 -
2016-12-04 21:45 Wonki: 롱놋
2016-12-04 21:45 Wonki: 여기까지
2016-12-04 21:45 Wonki: 05:38:031 -
2016-12-04 21:45 Wonki: 여기까지네
2016-12-04 21:45 Wonki: 8스냅
2016-12-04 21:46 Wonki: 05:39:906 - 4에추가
2016-12-04 21:46 Wonki: 05:47:906 (347906|3,348706|3) - 지우쇼
2016-12-04 21:46 Wonki: 05:49:506 (349506|2) - 지우쇼
2016-12-04 21:46 Wonki: 끝
2016-12-04 21:46 Wonki: ㅅㅂ
2016-12-04 21:46 R e m u r i n g: 하
2016-12-04 21:47 R e m u r i n g: 고맙소
2016-12-04 21:47 R e m u r i n g: 진짜
2016-12-04 21:47 R e m u r i n g: 이거 뻗을거같다
2016-12-04 21:47 Wonki: 힘들다
고생햇소 T^T
Ibrahim
heya m4m , sorry for take so long

Remu Remu <3l


00:13:106 (13106|2) - this is unsnapped, should be here 00:13:039 - at 1/12
00:14:806 (14806|0) - this is tho, should be at 1/12 here 00:14:806 (14806|0) -
00:19:106 (19106|3) - this LN should be change at 00:19:506 - and 00:19:706 - on 1/12
00:26:306 - how to add one more note? since this part have more effect
00:59:056 - im sure this section have sound at 1/16
01:13:506 (73506|0) - move to col 3 for more variation pattern (col 1 2 3 4)
01:59:106 (119106|3) - this LN tho, should be change at 02:00:706 - and 02:01:506 -
02:02:306 (122306|0) - this is tho , should be change at 02:03:906 - 02:04:306 - 02:04:706 - 02:05:106 -
02:07:106 (127106|0) - thiss tho, should be change at 02:07:906 - 02:08:706 - 02:10:306 -
03:27:506 (207506|2) - it will be nice if you move it to col 2
03:38:306 - no 3 note?
05:13:106 - i think the stream it start there

ok that's it , hope it help :D
nice song anyway <3
Wonki
2017-03-01 05:36 Wonki: 00:19:906 - \
2017-03-01 05:36 Wonki: 2놋해야댐
2017-03-01 05:36 Wonki: 00:19:106 (19106|3,19506|2,19906|1) -
2017-03-01 05:36 Wonki: 바이올린소리니까
2017-03-01 05:36 Wonki: 00:19:906 - 여기에 피아노 화음들어가서
2017-03-01 05:37 R e m u r i n g: oo
2017-03-01 05:37 Wonki: 00:29:606 (29606|0) -
2017-03-01 05:37 Wonki: 이거롱놋
2017-03-01 05:37 Wonki: 다음꺼까지
2017-03-01 05:38 Wonki: 00:59:056 (59056|2) -
2017-03-01 05:38 Wonki: 이거그냥
2017-03-01 05:38 Wonki: 00:59:106 -
2017-03-01 05:38 Wonki: 열로올려버려
2017-03-01 05:38 Wonki: 01:00:706 -
2017-03-01 05:38 Wonki: 01:21:106 (81106|2) -
2017-03-01 05:38 Wonki: 이거 1로
2017-03-01 05:38 Wonki: 01:21:506 (81506|1) -
2017-03-01 05:38 Wonki: 3으로
2017-03-01 05:39 Wonki: 밑에 2323이많아서
2017-03-01 05:39 Wonki: 옮기는게좋을듯
2017-03-01 05:39 R e m u r i n g: ㅇㅋ
2017-03-01 05:41 Wonki: 02:53:506 -
2017-03-01 05:41 Wonki: 이거구지
2017-03-01 05:41 Wonki: 3놋필요없을듯2놋으로
2017-03-01 05:41 Wonki: 03:06:306 -
2017-03-01 05:41 Wonki: 이거
2017-03-01 05:42 Wonki: 1놋더필요함
2017-03-01 05:42 Wonki: 03:12:706 -
2017-03-01 05:42 Wonki: 03:15:906 -
2017-03-01 05:42 R e m u r i n g: 추가
2017-03-01 05:43 Wonki: 04:30:106 (270106|1) - , 04:31:706 (271706|1) - 이거삭제하고
2017-03-01 05:43 Wonki: 04:31:906 (271906|2) - 이거2로옮겨서
2017-03-01 05:44 Wonki: 메인멜로디에 집중
2017-03-01 05:44 Wonki: 하는걸로
2017-03-01 05:44 Wonki: 04:32:706 (272706|1) -
2017-03-01 05:44 Wonki: 여기도
2017-03-01 05:44 Wonki: 4로이동
2017-03-01 05:44 Wonki: 파란선에잏ㅆ는거지워
2017-03-01 05:44 Wonki: 04:34:906 - 여기까지
2017-03-01 05:44 Wonki: 04:35:106 (275106|2) - 이거4
Kawawa
04:30 Kawawa: 00:05:506 (5506|3,5772|3,6039|2,6306|1,6572|2,6839|2,7106|1,7106|2,7106|3) - 
04:30 Kawawa: 이 부분 개선좀 해야할듯
04:31 R e m u r i n g: 음
04:31 Kawawa: https://puu.sh/uueLx/d878845c68.jpg
04:31 Kawawa: 아랫 부분부터 이렇게는 어때요
04:31 Kawawa: 피아노 음을 따라가면 사실상
04:31 Kawawa: 122 133 식으로
04:32 Kawawa: 2번 쾅쾅이가 맞아서
04:32 Kawawa: 00:07:106 - 여기 3놋은
04:32 Kawawa: 필요없소
04:32 Kawawa: 밑에서 롱놋이 올라오기때문에
04:32 Kawawa: 일부러 그냥 1개 삭제하는게 낫소
04:32 R e m u r i n g: 그렇군
04:32 R e m u r i n g: 저기 그냥
04:33 R e m u r i n g: 초반부터 바꾸라는 소리네요
04:33 Kawawa: 바꾸자면 저렇게 바꾸면
04:33 Kawawa: 가장 이쁘긴 하고
04:33 Kawawa: 저건 샘플이라서 대강 저런 느낌으로
04:33 Kawawa: 배치하면되요
04:34 Kawawa: 00:20:506 (20506|3) - 이건 3으로 이동해주는게 나을듯. 00:19:906 (19906|3,19906|0) - 여기 배치하고 같게 하기보다는 좀 다르게 변형해주면 피아노 음이 다른거에 유의점을 둘수 있어서
04:35 R e m u r i n g: 그럼 배치 좀 바꿔서
04:35 Kawawa: 예
04:35 Kawawa: 전 계속 위에서 보면서 칠테니깐
04:35 Kawawa: 알아서 따라오시게
04:35 R e m u r i n g: 예
04:35 R e m u r i n g: 저도 고속으로 바꿈니다
04:35 Kawawa: 01:30:356 (90356|2) - 여기 1/16은
04:36 Kawawa: 허용 안되오
04:36 Kawawa: 01:28:706 (88706|0,88756|1) - 여기하곤 다릅니다
04:36 Kawawa: 피아노 처럼 흘려지는 부분이 없고, 01:17:506 - 그냥 이런식으로 한번 퉁치는 경우라
04:36 Kawawa: 01:44:756 (104756|2) - 여기도 마찬가지
04:36 Kawawa: 삭제하는 쪽으로 가야
04:37 R e m u r i n g: 그럼
04:37 R e m u r i n g: 01:45:556 (105556|3) - 이거도
04:37 R e m u r i n g: 마찬가지겟네요
04:37 Kawawa: 예
04:37 R e m u r i n g: 삭제를해야겟군
04:38 Kawawa: 02:11:906 - ~ 02:13:506 -
04:38 Kawawa: 이 부분 전부 1/3
04:38 Kawawa: 02:12:172 - 여기도 들어가고 전부 1/3으로 넣어야하오
04:39 R e m u r i n g: 하나 삐죽나간거
04:39 R e m u r i n g: 3스냅으로 고쳣어요
04:39 Kawawa: 예
04:40 Kawawa: 02:27:972 (147972|3) - 이거도 제거하는걸 권장
04:40 R e m u r i n g: 그럼 이거도 02:31:156 (151156|3) -
04:40 Kawawa: 02:31:156 (151156|3) -
04:40 R e m u r i n g: 마찬가지로
04:40 R e m u r i n g: 제거할게요
04:41 Kawawa: 03:03:706 (183706|0) -
04:41 Kawawa: 이게 뭘 따라간거요?
04:42 Kawawa: 02:50:906 (170906|1) - 예를들어 저게 이러한 엇박부분과 같이 유사하게 넣었다고 생각하는데
04:42 Kawawa: 2분50초대 부분에는 확실한 피아노 울림이 들어있는데
04:42 Kawawa: 저러한 부분은 다르게 없소.
04:42 Kawawa: 03:00:506 (180506|2) - 이러한 부분도 있고
04:42 Kawawa: 03:02:906 (182906|3,183706|0) - 즉 이 2노트만
04:42 Kawawa: 어색하고, 고스트 노트로 작용할듯
04:43 Kawawa: 03:02:906 (182906|3) - 여기는 있긴한데 애매해요 리듬이
04:43 R e m u r i n g: 결국엔 제거하는게
04:43 R e m u r i n g: 괜찮은건가
04:43 Kawawa: 둘다 제거하는게 괜찮아요
04:43 Kawawa: 그리고 이런식으로
04:43 Kawawa: https://puu.sh/uufy9/2b3118ab36.jpg
04:43 Kawawa: 2놋으로 마감해주면 괜찮은데
04:43 Kawawa: 혹은 저 빈부분을 채우듯이 롱놋으로 이어줘도 괜찮기도 하고
04:45 R e m u r i n g: 그럼 그냥 2놋으로
04:45 R e m u r i n g: 채우는게 좋겟네요
04:45 Kawawa: 03:35:106 (215106|0) - 난 이 롱놋을 없애고 03:35:239 (215239|1,215372|2,215506|3,215639|1,215772|2,215906|3,216039|1,216172|2,216306|3,216439|1,216572|2) - 이계단을
04:45 Kawawa: 반복해서 넣는게 아니라 좀 더 올라가는 느낌의 모양으로
04:45 Kawawa: 변경해주는게 나을거라고 생각
04:46 R e m u r i n g: 그럼 결국엔
04:46 R e m u r i n g: 03:35:106 (215106|0,216706|3,216706|1,217506|1,217506|2) - 이 롱놋들은
04:46 R e m u r i n g: 그냥 제거하는편이
04:46 R e m u r i n g: 괜찮겟네요
04:46 Kawawa: 노노
04:46 Kawawa: https://osu.ppy.sh/ss/7483369
04:46 Kawawa: 예시
04:47 R e m u r i n g: 2.38인데 좀 어렵지 않을까요
04:47 Kawawa: 어렵진않소
04:47 R e m u r i n g: 비피엠이
04:47 R e m u r i n g: 낮아서 그런거까진없나
04:47 Kawawa: 03:49:906 - ~ 03:51:106 -
04:47 Kawawa: 난여기 1/6이라고 생각하는데
04:48 Kawawa: 03:50:706 - ~ 03:51:106 - 특히 여기가 정확하게 1/6으로 들리는지라
04:48 R e m u r i n g: 들리는게 너무 애매해서
04:49 Kawawa: 1/6이 맞소
04:49 Kawawa: 04:08:906 (248906|0) - 이거 하나는 위하고 동일한 column으로 유지하는 것보단 04:08:706 (248706|1,248906|0) - 걍 이 2개 위치 바꾸는게 나을듯
04:50 Kawawa: 05:13:106 - ~ 05:14:306 - 봐요 이 부분 1/6으로 썼네요.
04:50 Kawawa: 여기 스냅이 맞아요.
04:51 R e m u r i n g: 제가 저부분만
04:51 R e m u r i n g: 스냅이 틀린거엿네요
04:51 Kawawa: 05:36:706 (336706|1,338006|3) - 이 롱놋 교차 지점 05:37:906 - 걍 여기로 하시오
04:51 Kawawa: 미세하게 조금 윗 부분 같아서 올린건 이해하지만
04:52 Kawawa: 어차피 1배속으로 플레이하는 지라 플레이에는 지장 없소
04:52 Kawawa: 05:35:906 (335906|2,336239|1) - 이 2개도 교차지점을 05:36:206 - 여기로 하면 좋소
04:52 R e m u r i n g: 그렇게 못느끼려나
DustMoon
hi~R e m u r i n g
1|2|3|4|
00:14:856 - ^ https://puu.sh/uB729/f5615e5106.jpg
00:23:706 (23706|3) - move to 3
00:26:306 (26306|1) - ^key sound?
00:33:406 (33406|1) - delete same piano sound
00:36:506 (36506|2) - delete same Pg up
00:46:106 (46106|2) - delete same
00:49:306 (49306|0) - delete
00:51:906 (51906|3,51906|1,51906|0) - ^too much
00:57:506 (57506|0) - move ot 2
00:57:906 (57906|2,58306|1) - Ctrl+h
01:17:506 (77506|0,80706|3) - ^01:23:906 (83906|0,87106|3) - ^
01:28:706 (88706|0,88756|1) - ^
01:46:306 (106306|3,106306|2,106306|1) - ……
01:47:906 (107906|1,107906|3,107906|2,108706|2,108706|0,108706|3) - 6
02:13:239 (133239|0) - move to 3
03:35:106 (215106|0,215239|1,215372|2,215506|0,215639|1,215772|2,215906|3,216039|2,216172|1,216306|3,216439|2,216572|1) - What?
03:36:706 (216706|0,216706|3,217506|2,217506|1) - ^
04:29:506 (269506|2,270306|2,271106|1,271906|1,272706|3,273506|3,274306|3,275106|3,275906|2) - ^
05:29:106 (329106|3) - move to 2
05:34:306 (334306|1,334356|0) - ^
05:52:306 (352306|0) - ?
Good luck! :)
Topic Starter
Remuring

DustMoon wrote:

hi~R e m u r i n g
1|2|3|4|
00:14:856 - ^ https://puu.sh/uB729/f5615e5106.jpg
00:23:706 (23706|3) - move to 3
00:26:306 (26306|1) - ^key sound?
00:33:406 (33406|1) - delete same piano sound
00:36:506 (36506|2) - delete same Pg up
00:46:106 (46106|2) - delete same
00:49:306 (49306|0) - delete
00:51:906 (51906|3,51906|1,51906|0) - ^too much
00:57:506 (57506|0) - move ot 2
00:57:906 (57906|2,58306|1) - Ctrl+h
01:17:506 (77506|0,80706|3) - ^01:23:906 (83906|0,87106|3) - ^
01:28:706 (88706|0,88756|1) - ^
01:46:306 (106306|3,106306|2,106306|1) - ……
01:47:906 (107906|1,107906|3,107906|2,108706|2,108706|0,108706|3) - 6
02:13:239 (133239|0) - move to 3
03:35:106 (215106|0,215239|1,215372|2,215506|0,215639|1,215772|2,215906|3,216039|2,216172|1,216306|3,216439|2,216572|1) - What?
03:36:706 (216706|0,216706|3,217506|2,217506|1) - ^
04:29:506 (269506|2,270306|2,271106|1,271906|1,272706|3,273506|3,274306|3,275106|3,275906|2) - ^
05:29:106 (329106|3) - move to 2
05:34:306 (334306|1,334356|0) - ^
05:52:306 (352306|0) - ?
Good luck! :)
thx xD
Envory
Nice Map! Hope it Rank <3 :D
Dellvangel
Ok finally i'm here.

[General]
 1. Personally think the OD and HP are too low, suggest to change the OD and HP to 7,5 .
 2. soft-hitwhistle has too many blank sound at the end after the sound itself, here i fix it for you http://puu.sh/v3eHo/24c30175a2.rar .
 3. .png file for bg is rankable, but the size is kinda big, would be better if you replace it with http://puu.sh/v3eP1/64ff06fa7b.jpg , still the same bg but i converted it to .jpg file, so the size isn't that big.
 4. Metadata:
  Artist: レム(CV:水瀬いのり) -- no space after "レム".
  Romanised Artist: Rem(CV:Minase Inori) -- no space after "Rem".
  Source: http://puu.sh/v3fqa/4ba3c2c970.png from http://re-zero-anime.jp/product/music.html .
 5. Delete "anime" from the tags, the genre itself will be added after this map gets qualified.
1|2|3|4
[Remu no Nozomi]
 1. 00:51:106 (51106|3) - move to column 1 would be nice imo, as the pitch isn't that high here and better for hand balance.
 2. 00:56:306 - the pitch here is hogher than 00:56:706 - , would consider to change it like this https://osu.ppy.sh/ss/7692061 start from 00:55:106 - .
 3. 00:59:056 - not going to map this? Kinda weird since you mapped 00:08:706 (8706|2,8756|3) - .
 4. 01:00:706 - the pitch here is higher than 01:00:306 - and there is a sound too at 01:00:656 - , probably try to change it like https://osu.ppy.sh/ss/7692090 ?
 5. 01:28:706 - start here, suggest to change the pattern like https://osu.ppy.sh/ss/7692113 to follow the PR better.
 6. 01:43:506 - has exactly the same pitch with 01:44:706 - , would be better if you change it like this https://osu.ppy.sh/ss/7692127 .
 7. 01:45:906 (105906|2) - move to column 4 for PR with 01:44:706 (104706|3) - .
 8. 01:47:906 (107906|3) - move this to column 1 for better flow as the vocal pitch at 01:48:706 - is higher, so you can emphasize it better.
 9. 01:49:506 - until 02:00:706 - why all the LNs are at column 1 and 4? Might be better if you spread them to other columns too.
 10. 02:22:706 (142706|3,142906|2) - ctrl+left 1x for hand balance and better flow.
 11. 02:24:106 (144106|1,144306|2) - ctr;+h this, the pitch is getting lower, not higher here.
 12. 02:25:306 (145306|1,145506|0) - swap the column here would be cool imo (1 to 2, 2 to 1) for pattern variation with 02:24:706 (144706|2,144706|1,144906|3,144906|0) - .
 13. 02:29:106 (149106|1) - move to column 4, jacked this note with 02:29:306 (149306|1) - will make the pattern inconsistent with 02:22:706 (142706|2,142906|1) - , 02:25:906 (145906|2) - , 02:32:306 (152306|3,152506|2) - , etc.
 14. 02:28:106 (148106|0) - move to column 4, idk why you jacked this with 02:27:906 (147906|0) - since it is unnecessary.
 15. 02:31:306 (151306|0) - this one too, and this part has exactly the same pattern with previous part, so try to rearrange this with other pattern would be nice.
 16. 02:36:906 (156906|1,157106|2) - ctrl+h this one too, the pitch is getting lower here.
 17. 02:37:706 (157706|2) - move to column 4 to avoid unnecessary jack with 02:37:506 (157506|2) - and for consistency with previous parts too.
 18. 02:38:706 (158706|1,158906|1) - for consistency, don't jack these notes, change it to 2| 1| or 2| 4| would be nice imo.
 19. 02:45:306 (165306|2,165506|2) - don't jack this for consistency.
 20. 02:48:306 (168306|1,168506|1) - same, don't jack this for consistency.
 21. 02:54:706 (174706|2,174906|1) - ctrl+left this seems better for hand balance imo.
 22. 03:01:306 (181306|2) - move to column 4 for consistency with previous parts.
 23. 03:04:506 (184506|1) - same here, move to column 1.
 24. 03:12:306 (192306|3) - move this to column 2 would be better for hand balance.
 25. 03:38:506 (218506|2) - move this to column 1 would b better to emphasize the different vocal pitch with the previous pattern.
 26. 04:14:906 (254906|1) - move to column 4 for hand balance.
 27. 04:34:306 (274306|3,275106|3) - you can move this to column 2 or 3 for consistency with 04:29:506 (269506|2,270306|2,271106|1,271906|1) - (you changed the column each 3 notes).
 28. 04:48:706 (288706|2) - move this to column 2, same pitch with 04:49:506 (289506|1) - .
 29. 04:52:706 (292706|2,293506|1) - ctrl+h this, same reason as above.
 30. 04:55:106 (295106|2) - move to column 1 would be nice for the 1| 4| 1| 4| feeling that already built with the notes after this part.
 31. 05:02:906 (302906|2) - move to column 4 for pattern variation with 05:15:506 (315506|1,315706|2,315906|0,315906|1) - .
 32. 05:09:306 (309306|1) - same here, move to column 1.
 33. 05:34:706 (334706|1) - move to column 3, the pitch is kinda high here and for hand balance too.
 34. 05:37:906 (337906|0,338306|2) - swap the column here would be nice imo (1 to 3, 3 to 1) since the pitch at 05:37:906 - is higher than 05:38:306 - .
 35. 05:40:706 (340706|2,341106|1) - ctrl+h to follow the PR better.
 36. 05:47:106 (347106|2,347506|0) - same, swap the column to follow the PR better, then move 05:48:306 (348306|3) - to column 1 to make everything balance again.
 37. 05:50:306 - https://osu.ppy.sh/ss/7692398 to follow the PR better.


[Hitsound]
 1. Nice HS.


Btw, have you applied Ibrahim's mod? And at least in the future don't just quote modders mod, at least give a simple explanation about which part that you applied or rejected.
Topic Starter
Remuring

Dellvangel wrote:

Ok finally i'm here.

[General]
 1. Personally think the OD and HP are too low, suggest to change the OD and HP to 7,5 . As suggested od 7.5 hp 7.5 change
 2. soft-hitwhistle has too many blank sound at the end after the sound itself, here i fix it for you http://puu.sh/v3eHo/24c30175a2.rar . thx xD
 3. .png file for bg is rankable, but the size is kinda big, would be better if you replace it with http://puu.sh/v3eP1/64ff06fa7b.jpg , still the same bg but i converted it to .jpg file, so the size isn't that big.
 4. Metadata:
  Artist: レム(CV:水瀬いのり) -- no space after "レム". fixed
  Romanised Artist: Rem(CV:Minase Inori) -- no space after "Rem". fixed
  Source: http://puu.sh/v3fqa/4ba3c2c970.png from http://re-zero-anime.jp/product/music.html . What content to tag?
 5. Delete "anime" from the tags, the genre itself will be added after this map gets qualified. I erased it.
1|2|3|4
[Remu no Nozomi]
 1. 00:51:106 (51106|3) - move to column 1 would be nice imo, as the pitch isn't that high here and better for hand balance. Moved to 1 col for hand balance
 2. 00:56:306 - the pitch here is hogher than 00:56:706 - , would consider to change it like this https://osu.ppy.sh/ss/7692061 start from 00:55:106 - . Completed changes as suggested
 3. 00:59:056 - not going to map this? Kinda weird since you mapped 00:08:706 (8706|2,8756|3) - . I didn't hear it, but I heard it again.
  fixed
 4. 01:00:706 - the pitch here is higher than 01:00:306 - and there is a sound too at 01:00:656 - , probably try to change it like https://osu.ppy.sh/ss/7692090 ? Pattern changes completed
 5. 01:28:706 - start here, suggest to change the pattern like https://osu.ppy.sh/ss/7692113 to follow the PR better. Completed changes as suggested
 6. 01:43:506 - has exactly the same pitch with 01:44:706 - , would be better if you change it like this https://osu.ppy.sh/ss/7692127 . yeah fixed :3
 7. 01:45:906 (105906|2) - move to column 4 for PR with 01:44:706 (104706|3) - . fixed
 8. 01:47:906 (107906|3) - move this to column 1 for better flow as the vocal pitch at 01:48:706 - is higher, so you can emphasize it better.
  fixed
 9. 01:49:506 - until 02:00:706 - why all the LNs are at column 1 and 4? Might be better if you spread them to other columns too. this has been scattered in various ways
 10. 02:22:706 (142706|3,142906|2) - ctrl+left 1x for hand balance and better flow. Move completed
 11. 02:24:106 (144106|1,144306|2) - ctr;+h this, the pitch is getting lower, not higher here. fixed
 12. 02:25:306 (145306|1,145506|0) - swap the column here would be cool imo (1 to 2, 2 to 1) for pattern variation with 02:24:706 (144706|2,144706|1,144906|3,144906|0) - . fixed
 13. 02:29:106 (149106|1) - move to column 4, jacked this note with 02:29:306 (149306|1) - will make the pattern inconsistent with 02:22:706 (142706|2,142906|1) - , 02:25:906 (145906|2) - , 02:32:306 (152306|3,152506|2) - , etc. Changed to avoid jack
 14. 02:28:106 (148106|0) - move to column 4, idk why you jacked this with 02:27:906 (147906|0) - since it is unnecessary. fixed
 15. 02:31:306 (151306|0) - this one too, and this part has exactly the same pattern with previous part, so try to rearrange this with other pattern would be nice. Change as suggested
 16. 02:36:906 (156906|1,157106|2) - ctrl+h this one too, the pitch is getting lower here. fixed
 17. 02:37:706 (157706|2) - move to column 4 to avoid unnecessary jack with 02:37:506 (157506|2) - and for consistency with previous parts too. Move completed
 18. 02:38:706 (158706|1,158906|1) - for consistency, don't jack these notes, change it to 2| 1| or 2| 4| would be nice imo. Move completed
 19. 02:45:306 (165306|2,165506|2) - don't jack this for consistency. 02:45:306 - So this went move to 4col
 20. 02:48:306 (168306|1,168506|1) - same, don't jack this for consistency. 02:48:306 - So this went move to 1col
 21. 02:54:706 (174706|2,174906|1) - ctrl+left this seems better for hand balance imo. Move completed
 22. 03:01:306 (181306|2) - move to column 4 for consistency with previous parts. fixed
 23. 03:04:506 (184506|1) - same here, move to column 1. fixed
 24. 03:12:306 (192306|3) - move this to column 2 would be better for hand balance. fixed
 25. 03:38:506 (218506|2) - move this to column 1 would b better to emphasize the different vocal pitch with the previous pattern. fixed
 26. 04:14:906 (254906|1) - move to column 4 for hand balance. fixed
 27. 04:34:306 (274306|3,275106|3) - you can move this to column 2 or 3 for consistency with 04:29:506 (269506|2,270306|2,271106|1,271906|1) - (you changed the column each 3 notes). 04:34:306 (274306|3,275106|3) - This moves to 3 col
 28. 04:48:706 (288706|2) - move this to column 2, same pitch with 04:49:506 (289506|1) - . fixed
 29. 04:52:706 (292706|2,293506|1) - ctrl+h this, same reason as above. fixed
 30. 04:55:106 (295106|2) - move to column 1 would be nice for the 1| 4| 1| 4| feeling that already built with the notes after this part. so this went move to 1col
 31. 05:02:906 (302906|2) - move to column 4 for pattern variation with 05:15:506 (315506|1,315706|2,315906|0,315906|1) - . so this went move to 4col
 32. 05:09:306 (309306|1) - same here, move to column 1. so this went move to 1col
 33. 05:34:706 (334706|1) - move to column 3, the pitch is kinda high here and for hand balance too. so this went move to 3col
 34. 05:37:906 (337906|0,338306|2) - swap the column here would be nice imo (1 to 3, 3 to 1) since the pitch at 05:37:906 - is higher than 05:38:306 - . 05:37:906 (337906|0) - so this went move to 3col 05:38:306 (338306|2) - This also moves to 1col
 35. 05:40:706 (340706|2,341106|1) - ctrl+h to follow the PR better. fixed
 36. 05:47:106 (347106|2,347506|0) - same, swap the column to follow the PR better, then move 05:48:306 (348306|3) - to column 1 to make everything balance again. fixed
 37. 05:50:306 - https://osu.ppy.sh/ss/7692398 to follow the PR better. changes as suggested


[Hitsound]
 1. Nice HS. thx :D


Btw, have you applied Ibrahim's mod? And at least in the future don't just quote modders mod, at least give a simple explanation about which part that you applied or rejected. I forgot to answer that day and I will answer correctly next time.
And I accepted all the suggestions
Topic Starter
Remuring
It has not changed because of the edit bug
So I'm going to change it now
Topic Starter
Remuring
updated
Dellvangel
Little more stuff, no kds.

 1. Metadata:
  Artist: レム(CV:水瀬いのり) -- use ":" after "CV".
  Romanised Artist: Rem(CV:Minase Inori) -- use ":" after "CV".
  My bad, forgot to tell you about this before xd.
 2. You can add "レム" and "水瀬いのり" to the tags, since there is no space at all in the Artist metadata.
 3. 02:25:306 (145306|0) - delete soft-hitwhistle2 here since this part doesn't really have any whistle sound.
 4. 02:55:906 (175906|3) - move to column 2 for hand balance?
 5. 03:51:906 (231906|1) - move to column 3 looks more balance for me.
 6. 04:54:306 (294306|1) - move to column 3 would be nice since this part actually still have the same feeling with 04:51:906 (291906|1,292706|1) - .
 7. 05:29:506 (329506|3,329906|2) - swap the column here? 4 to 3 and 3 to 4, since the pitch on 05:29:906 - is higher.
 8. 05:47:506 (347506|2,347906|3) - this one too, similar case with previous mod, swap the column here?
Topic Starter
Remuring

Dellvangel wrote:

Little more stuff, no kds.

 1. Metadata:
  Artist: レム(CV:水瀬いのり) -- use ":" after "CV".
  Romanised Artist: Rem(CV:Minase Inori) -- use ":" after "CV".
  My bad, forgot to tell you about this before xd.
 2. You can add "レム" and "水瀬いのり" to the tags, since there is no space at all in the Artist metadata.
 3. 02:25:306 (145306|0) - delete soft-hitwhistle2 here since this part doesn't really have any whistle sound.
 4. 02:55:906 (175906|3) - move to column 2 for hand balance?
 5. 03:51:906 (231906|1) - move to column 3 looks more balance for me.
 6. 04:54:306 (294306|1) - move to column 3 would be nice since this part actually still have the same feeling with 04:51:906 (291906|1,292706|1) - .
 7. 05:29:506 (329506|3,329906|2) - swap the column here? 4 to 3 and 3 to 4, since the pitch on 05:29:906 - is higher.
 8. 05:47:506 (347506|2,347906|3) - this one too, similar case with previous mod, swap the column here?
all fixed
thx = w=
Dellvangel
#1
Good luck~
Topic Starter
Remuring

Dellvangel wrote:

#1
Good luck~
Thx dell <3
Fresh Chicken
I almost slept

2017-05-04 22:33 R e m u r i n g: 안농
2017-05-05 19:48 Fresh Chicken: ㄱ
2017-05-05 19:48 R e m u r i n g: ACTION is editing [https://osu.ppy.sh/b/1120251 Rem(CV:Minase Inori) - Wishing [Remu no Nozomi]]
2017-05-05 19:48 R e m u r i n g: ㄱㄱ
2017-05-05 19:48 Fresh Chicken: 00:08:756 (8756|3) - 이게 사실상
2017-05-05 19:48 Fresh Chicken: 소리가 더 빠르거든
2017-05-05 19:49 Fresh Chicken: 근데 시부럴 1/16이네 아
2017-05-05 19:49 Fresh Chicken: ㅅㄱ
2017-05-05 19:49 R e m u r i n g: ㅇㅇ
2017-05-05 19:49 R e m u r i n g: 스냅 개똥이야 이거
2017-05-05 19:49 R e m u r i n g: 초반
2017-05-05 19:50 Fresh Chicken: 뭘 모딩해야할지 감이 안잡히네 너무 쉬워서
2017-05-05 19:50 R e m u r i n g: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
2017-05-05 19:50 Fresh Chicken: 쉬운 난이도였으면 밸런스문제상으로라도 집을텐데
2017-05-05 19:50 Fresh Chicken: 이건 뭐 샹 마라톤이라 그럴것도없ㄱ도
2017-05-05 19:50 Fresh Chicken: 미치겠네ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
2017-05-05 19:50 R e m u r i n g: 잡기 진짜 애매함
2017-05-05 19:51 Fresh Chicken: 01:33:506 - 01:35:906 - 다른 부분하고 다르게
2017-05-05 19:52 Fresh Chicken: 롱놋 + 2개씩 썼는데
2017-05-05 19:52 Fresh Chicken: 무슨 이유가 있나?
2017-05-05 19:52 R e m u r i n g: 피아노 소리가
2017-05-05 19:52 R e m u r i n g: 좀 커서 두개를 박긴했는데
2017-05-05 19:52 Fresh Chicken: 01:30:306 - 그럼 여기도
2017-05-05 19:52 Fresh Chicken: 2개 박어 여기도 다른것들에 비해서
2017-05-05 19:52 Fresh Chicken: 좀 크고 롱놋 +1 개 보다는 롱놋 + 2 개쪽 소리랑 비슷함
2017-05-05 19:52 R e m u r i n g: ㅇㅋ 하나 박았어
2017-05-05 19:53 Fresh Chicken: 아싸 쿠도 받을수있다
2017-05-05 19:53 R e m u r i n g: 이걸 피아노가
2017-05-05 19:53 Fresh Chicken: 노래 미치겠네
2017-05-05 19:53 Fresh Chicken: 이거 매핑하면서
2017-05-05 19:53 Fresh Chicken: 안졸았어?
2017-05-05 19:53 R e m u r i n g: 졸기만했으면
2017-05-05 19:53 R e m u r i n g: 다행이지
2017-05-05 19:53 R e m u r i n g: 그래도 노래좋아서 잡긴했는데
2017-05-05 19:53 Fresh Chicken: 잤나보군
2017-05-05 19:53 R e m u r i n g: 내가 4키고른게 잘못이야
2017-05-05 19:54 Fresh Chicken: 02:12:439 (132439|2) - 이건 스냅이
2017-05-05 19:54 Fresh Chicken: 1/8하고 1/12 사이인데
2017-05-05 19:54 Fresh Chicken: 진짜 돌아버리겠네
2017-05-05 19:54 Fresh Chicken: ㄱㄷㄱㄷ
2017-05-05 19:54 R e m u r i n g: 지금 저게
2017-05-05 19:55 R e m u r i n g: 제일 자연스럽더라
2017-05-05 19:55 Fresh Chicken: 문제가 뭐냐면
2017-05-05 19:55 Fresh Chicken: 02:12:439 (132439|2,132706|1) -
2017-05-05 19:55 Fresh Chicken: 이거 두개 노래들어보면 여기두개가
2017-05-05 19:55 Fresh Chicken: 02:12:706 (132706|1,132972|0,133239|1) - 이거 3개보다 짧은 느낌이 있긴있음
2017-05-05 19:55 Fresh Chicken: 근데 걍 넘기지 뭐 ㅅㅂ
2017-05-05 19:55 R e m u r i n g: 별차이 없을듯
2017-05-05 19:55 R e m u r i n g: 냅둬도되겟다
2017-05-05 19:55 Fresh Chicken: 누구도 모를꺼야
2017-05-05 19:55 R e m u r i n g: 이거 누가 열심히
2017-05-05 19:56 R e m u r i n g: 스냅보겟어 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
2017-05-05 19:56 Fresh Chicken: 내가보자나!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2017-05-05 19:56 R e m u r i n g: 그렇네
2017-05-05 19:56 Fresh Chicken: 외국얘가 이런거 체크 요청했으면
2017-05-05 19:56 Fresh Chicken: 씹었을텐데
2017-05-05 19:56 R e m u r i n g: 에효 나도 솔직히
2017-05-05 19:56 R e m u r i n g: 미안하다
2017-05-05 19:57 Fresh Chicken: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
2017-05-05 19:57 Fresh Chicken: ㄱㅊ
2017-05-05 19:57 R e m u r i n g: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 이런거 랭크시킬려고하니
2017-05-05 19:57 R e m u r i n g: 고생만시키네
2017-05-05 19:57 Fresh Chicken: ㄱㅊ 어차피
2017-05-05 19:57 Fresh Chicken: 10분내로
2017-05-05 19:57 Fresh Chicken: 끝날꺼야
2017-05-05 19:57 R e m u r i n g: 그러겟지
2017-05-05 19:57 Fresh Chicken: 서로서로 이득이야
2017-05-05 19:57 Fresh Chicken: 넌 버블 난 실적
2017-05-05 19:57 R e m u r i n g: 그리고 짧은시간사용
2017-05-05 19:57 R e m u r i n g: + 졸음서비스
2017-05-05 19:57 Fresh Chicken: 이거보고 리린 매핑좀 하면
2017-05-05 19:58 Fresh Chicken: 적응못해서 토하는거 아니냐
2017-05-05 19:58 R e m u r i n g: 나
2017-05-05 19:58 R e m u r i n g: 이거 짜고서 딴거 짜봣는데
2017-05-05 19:58 R e m u r i n g: 집중이안되
2017-05-05 19:58 Fresh Chicken: 이거 딜레이로
2017-05-05 19:58 Fresh Chicken: 연습패턴만들면
2017-05-05 19:58 Fresh Chicken: 되겠네
2017-05-05 19:58 R e m u r i n g: 브픔도 낮아서 최고야
2017-05-05 19:59 Fresh Chicken: 뭐 볼게없다
2017-05-05 19:59 Fresh Chicken: ㅊㅋ
2017-05-05 19:59 Fresh Chicken: 업뎃 ㄱㄱ
2017-05-05 19:59 R e m u r i n g: dz
2017-05-05 19:59 Fresh Chicken: 잠시만
2017-05-05 19:59 Fresh Chicken: 태그에
2017-05-05 19:59 Fresh Chicken: 미나세 이노리 왜 들어있어
2017-05-05 19:59 Fresh Chicken: 이미 보컬에 있잖아
2017-05-05 19:59 Fresh Chicken: 오버랩 태그
2017-05-05 20:00 Fresh Chicken: rem minase inori
2017-05-05 20:00 R e m u r i n g: 태그 둘다 빼야되ㅏ?
2017-05-05 20:00 R e m u r i n g: 렘하고 미나세이노리
2017-05-05 20:00 R e m u r i n g: 아니 델벤젤은 넣으라길래
2017-05-05 20:00 Fresh Chicken: レム 水瀬いのり
2017-05-05 20:00 Fresh Chicken: 왜넣으래?
2017-05-05 20:00 Fresh Chicken: 이유가뭔데?
2017-05-05 20:00 R e m u r i n g: You can add "レム" and "水瀬いのり" to the tags, since there is no space at all in the Artist metadata.
2017-05-05 20:01 Fresh Chicken: ㄴㄴ 지우셈
2017-05-05 20:02 R e m u r i n g: ㅇㅋ 업로드
2017-05-05 20:02 Fresh Chicken: rem minase inori
2017-05-05 20:02 Fresh Chicken: 이건 왜 안지웠어?
2017-05-05 20:02 Fresh Chicken: 영어
2017-05-05 20:02 Fresh Chicken: 로마자도 같이 지워야지
2017-05-05 20:02 Fresh Chicken: 저거 두개 지우고 다시 업로드 ㄱㄱ
2017-05-05 20:02 R e m u r i n g: dk
2017-05-05 20:02 R e m u r i n g: ㅇㅋ
2017-05-05 20:03 R e m u r i n g: rem inori만 지우면되지?
2017-05-05 20:03 Fresh Chicken: 미나세 이노리
2017-05-05 20:03 Fresh Chicken: 를 지우라니꼐
2017-05-05 20:03 Fresh Chicken: 미나세도 같이
2017-05-05 20:03 Fresh Chicken: 이미 아티스틍-ㅔ 있ㄷ잖아
2017-05-05 20:04 R e m u r i n g: 됫나
2017-05-05 20:05 Fresh Chicken: ㅇㅇ
Topic Starter
Remuring

Fresh Chicken wrote:

I almost slept

2017-05-04 22:33 R e m u r i n g: 안농
2017-05-05 19:48 Fresh Chicken: ㄱ
2017-05-05 19:48 R e m u r i n g: ACTION is editing [https://osu.ppy.sh/b/1120251 Rem(CV:Minase Inori) - Wishing [Remu no Nozomi]]
2017-05-05 19:48 R e m u r i n g: ㄱㄱ
2017-05-05 19:48 Fresh Chicken: 00:08:756 (8756|3) - 이게 사실상
2017-05-05 19:48 Fresh Chicken: 소리가 더 빠르거든
2017-05-05 19:49 Fresh Chicken: 근데 시부럴 1/16이네 아
2017-05-05 19:49 Fresh Chicken: ㅅㄱ
2017-05-05 19:49 R e m u r i n g: ㅇㅇ
2017-05-05 19:49 R e m u r i n g: 스냅 개똥이야 이거
2017-05-05 19:49 R e m u r i n g: 초반
2017-05-05 19:50 Fresh Chicken: 뭘 모딩해야할지 감이 안잡히네 너무 쉬워서
2017-05-05 19:50 R e m u r i n g: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
2017-05-05 19:50 Fresh Chicken: 쉬운 난이도였으면 밸런스문제상으로라도 집을텐데
2017-05-05 19:50 Fresh Chicken: 이건 뭐 샹 마라톤이라 그럴것도없ㄱ도
2017-05-05 19:50 Fresh Chicken: 미치겠네ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
2017-05-05 19:50 R e m u r i n g: 잡기 진짜 애매함
2017-05-05 19:51 Fresh Chicken: 01:33:506 - 01:35:906 - 다른 부분하고 다르게
2017-05-05 19:52 Fresh Chicken: 롱놋 + 2개씩 썼는데
2017-05-05 19:52 Fresh Chicken: 무슨 이유가 있나?
2017-05-05 19:52 R e m u r i n g: 피아노 소리가
2017-05-05 19:52 R e m u r i n g: 좀 커서 두개를 박긴했는데
2017-05-05 19:52 Fresh Chicken: 01:30:306 - 그럼 여기도
2017-05-05 19:52 Fresh Chicken: 2개 박어 여기도 다른것들에 비해서
2017-05-05 19:52 Fresh Chicken: 좀 크고 롱놋 +1 개 보다는 롱놋 + 2 개쪽 소리랑 비슷함
2017-05-05 19:52 R e m u r i n g: ㅇㅋ 하나 박았어
2017-05-05 19:53 Fresh Chicken: 아싸 쿠도 받을수있다
2017-05-05 19:53 R e m u r i n g: 이걸 피아노가
2017-05-05 19:53 Fresh Chicken: 노래 미치겠네
2017-05-05 19:53 Fresh Chicken: 이거 매핑하면서
2017-05-05 19:53 Fresh Chicken: 안졸았어?
2017-05-05 19:53 R e m u r i n g: 졸기만했으면
2017-05-05 19:53 R e m u r i n g: 다행이지
2017-05-05 19:53 R e m u r i n g: 그래도 노래좋아서 잡긴했는데
2017-05-05 19:53 Fresh Chicken: 잤나보군
2017-05-05 19:53 R e m u r i n g: 내가 4키고른게 잘못이야
2017-05-05 19:54 Fresh Chicken: 02:12:439 (132439|2) - 이건 스냅이
2017-05-05 19:54 Fresh Chicken: 1/8하고 1/12 사이인데
2017-05-05 19:54 Fresh Chicken: 진짜 돌아버리겠네
2017-05-05 19:54 Fresh Chicken: ㄱㄷㄱㄷ
2017-05-05 19:54 R e m u r i n g: 지금 저게
2017-05-05 19:55 R e m u r i n g: 제일 자연스럽더라
2017-05-05 19:55 Fresh Chicken: 문제가 뭐냐면
2017-05-05 19:55 Fresh Chicken: 02:12:439 (132439|2,132706|1) -
2017-05-05 19:55 Fresh Chicken: 이거 두개 노래들어보면 여기두개가
2017-05-05 19:55 Fresh Chicken: 02:12:706 (132706|1,132972|0,133239|1) - 이거 3개보다 짧은 느낌이 있긴있음
2017-05-05 19:55 Fresh Chicken: 근데 걍 넘기지 뭐 ㅅㅂ
2017-05-05 19:55 R e m u r i n g: 별차이 없을듯
2017-05-05 19:55 R e m u r i n g: 냅둬도되겟다
2017-05-05 19:55 Fresh Chicken: 누구도 모를꺼야
2017-05-05 19:55 R e m u r i n g: 이거 누가 열심히
2017-05-05 19:56 R e m u r i n g: 스냅보겟어 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
2017-05-05 19:56 Fresh Chicken: 내가보자나!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2017-05-05 19:56 R e m u r i n g: 그렇네
2017-05-05 19:56 Fresh Chicken: 외국얘가 이런거 체크 요청했으면
2017-05-05 19:56 Fresh Chicken: 씹었을텐데
2017-05-05 19:56 R e m u r i n g: 에효 나도 솔직히
2017-05-05 19:56 R e m u r i n g: 미안하다
2017-05-05 19:57 Fresh Chicken: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
2017-05-05 19:57 Fresh Chicken: ㄱㅊ
2017-05-05 19:57 R e m u r i n g: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 이런거 랭크시킬려고하니
2017-05-05 19:57 R e m u r i n g: 고생만시키네
2017-05-05 19:57 Fresh Chicken: ㄱㅊ 어차피
2017-05-05 19:57 Fresh Chicken: 10분내로
2017-05-05 19:57 Fresh Chicken: 끝날꺼야
2017-05-05 19:57 R e m u r i n g: 그러겟지
2017-05-05 19:57 Fresh Chicken: 서로서로 이득이야
2017-05-05 19:57 Fresh Chicken: 넌 버블 난 실적
2017-05-05 19:57 R e m u r i n g: 그리고 짧은시간사용
2017-05-05 19:57 R e m u r i n g: + 졸음서비스
2017-05-05 19:57 Fresh Chicken: 이거보고 리린 매핑좀 하면
2017-05-05 19:58 Fresh Chicken: 적응못해서 토하는거 아니냐
2017-05-05 19:58 R e m u r i n g: 나
2017-05-05 19:58 R e m u r i n g: 이거 짜고서 딴거 짜봣는데
2017-05-05 19:58 R e m u r i n g: 집중이안되
2017-05-05 19:58 Fresh Chicken: 이거 딜레이로
2017-05-05 19:58 Fresh Chicken: 연습패턴만들면
2017-05-05 19:58 Fresh Chicken: 되겠네
2017-05-05 19:58 R e m u r i n g: 브픔도 낮아서 최고야
2017-05-05 19:59 Fresh Chicken: 뭐 볼게없다
2017-05-05 19:59 Fresh Chicken: ㅊㅋ
2017-05-05 19:59 Fresh Chicken: 업뎃 ㄱㄱ
2017-05-05 19:59 R e m u r i n g: dz
2017-05-05 19:59 Fresh Chicken: 잠시만
2017-05-05 19:59 Fresh Chicken: 태그에
2017-05-05 19:59 Fresh Chicken: 미나세 이노리 왜 들어있어
2017-05-05 19:59 Fresh Chicken: 이미 보컬에 있잖아
2017-05-05 19:59 Fresh Chicken: 오버랩 태그
2017-05-05 20:00 Fresh Chicken: rem minase inori
2017-05-05 20:00 R e m u r i n g: 태그 둘다 빼야되ㅏ?
2017-05-05 20:00 R e m u r i n g: 렘하고 미나세이노리
2017-05-05 20:00 R e m u r i n g: 아니 델벤젤은 넣으라길래
2017-05-05 20:00 Fresh Chicken: レム 水瀬いのり
2017-05-05 20:00 Fresh Chicken: 왜넣으래?
2017-05-05 20:00 Fresh Chicken: 이유가뭔데?
2017-05-05 20:00 R e m u r i n g: You can add "レム" and "水瀬いのり" to the tags, since there is no space at all in the Artist metadata.
2017-05-05 20:01 Fresh Chicken: ㄴㄴ 지우셈
2017-05-05 20:02 R e m u r i n g: ㅇㅋ 업로드
2017-05-05 20:02 Fresh Chicken: rem minase inori
2017-05-05 20:02 Fresh Chicken: 이건 왜 안지웠어?
2017-05-05 20:02 Fresh Chicken: 영어
2017-05-05 20:02 Fresh Chicken: 로마자도 같이 지워야지
2017-05-05 20:02 Fresh Chicken: 저거 두개 지우고 다시 업로드 ㄱㄱ
2017-05-05 20:02 R e m u r i n g: dk
2017-05-05 20:02 R e m u r i n g: ㅇㅋ
2017-05-05 20:03 R e m u r i n g: rem inori만 지우면되지?
2017-05-05 20:03 Fresh Chicken: 미나세 이노리
2017-05-05 20:03 Fresh Chicken: 를 지우라니꼐
2017-05-05 20:03 Fresh Chicken: 미나세도 같이
2017-05-05 20:03 Fresh Chicken: 이미 아티스틍-ㅔ 있ㄷ잖아
2017-05-05 20:04 R e m u r i n g: 됫나
2017-05-05 20:05 Fresh Chicken: ㅇㅇ
thx chicken 'W'W'W'W'W'
Critical_Star
but i love emilia
okii here i am 'x'
just some quick suggestion and we can fly this :)

Remu no Nozomi
00:42:306 (42306|3,42306|0) - it sound a little too early, i think it should be 1/16 late > 00:42:356 -
01:57:506 (117506|2) - how about move to 4?
02:42:306 - double note like 02:45:506 (165506|2,165506|0) - 02:48:706 (168706|2,168706|3) - ?
02:51:906 - should be double here as well ^
03:03:706 - piano are pretty obvious here, add?
03:19:506 (199506|3,199706|2,199706|1) - suggest > http://puu.sh/vItUF/e8f0e66c0d.png
03:26:106 (206106|2,206106|1,206306|0,206306|1,206306|3) - suggest > http://puu.sh/vItWx/fa50ae7c44.png like before, actually the current is fine too
04:55:906 (295906|3,296706|0) - it would be nice to CTRL+H them for PR like you did on previous part
04:59:106 (299106|1) - same thing here, u can consider to move this to 3
05:24:306 (324306|2) - how about move to 4?
show more
Please sign in to reply.

New reply